Farlig kemi i læbestifter

15 ud af 19 undersøgte læbestifter dumper på grund af indholdet af miljøskadelige, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer. Det er resultatet af en ny undersøgelse fra Grøn Information, som har gennemgået varedeklarationerne og bedømt læbestifterne ud fra deres indhold af blandt andet konserveringsmidler, farvestoffer og UV-filtre.

Alle kosmetikprodukter skal deklareres, men de færreste forbrugere kan afkode de lange kemiske navne, der står på produkterne. Det kan Grøn Information, og deres undersøgelse viser, at de 19 læbestifter tilsammen indeholder i alt 240 forskellige kemiske stoffer. 15 ud af 19 læbestifter indeholder meget miljøbelastende stoffer og 9 læbestifter indeholder stoffer, der er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter. For eksempel har Grøn Information fundet stofferne : Benzophenone-3, BHA , Butylparaben og Ethylhexylmethoxycinnamate/Octyl Methoxycinnamate i de undersøgte læbestifter.

Den del af produkterne, der ikke optages i kroppen, vaskes af, og stofferne havner via spildevandet i vandmiljøet, hvor en del kan være meget giftige for vandlevende dyr. Det gælder blandt andet for stoffet benzophenone-3 – et UV-middel, der er tilsat to af de undersøgte læbestifter. Stoffet kan ophobes i fedtvæv hos dyr og mennesker og er blandt andet konstateret i modermælk hos mennesker. Det er mistænkt for at have en hormonforstyrrende effekt.

»Det er stadig usikkert om de hormonforstyrrende stoffer, vi udsættes for i dagligdagen, reelt udgør en risiko for mennesker. Men dyreforsøg har vist, at hvis fostre udsættes for påvirkning af hormonforstyrrende stoffer, kan det medføre misdannede kønsorganer og forringet sædkvalitet,« siger Jannie Dragstrup, miljøkonsulent i Grøn Information.