Får malkepiger mon corona?

Illustration: Ingeniøren

Kim Carneiro, trofast læser af Bagsiden gennem mere end 50 år, har foranlediget af corona-pandemien sendt os denne opfordring til en vaccinationshistorisk udflugt:

Mens vi venter på corona-vaccinen, kan man passende lægge gå- eller cykelturen om ad Luknam syd for Furesøens Næsseslot. En lille km fremme ligger Kaningården. Den blev oprindeligt opført af Chr. IV’s dronning Sofie Amalie, der brugte det til udenomsægteskabelige hyrdetimer, og denne aktivitet har tilsyneladende varet ved i nogle århundreder at dømme efter de mange hyrdehuse i området.

På hovedbygningens nordgavl forkynder en mindeplade: ‘Paa Kaningaarden foretoges på foranledning af etatsraad de Coninck til Dronninggaard den første vaccination i Danmark d. 6 Juli 1801. Vaccinationen foretoges af prof. Winsløw og den herfra indvundne Lymfe afgav stammen til den hurtig paafølgende almindelige vaccination over hele landet. Denne tavle opsattes d. 6 Juli 1906 af den daværende ejer, etatsraad C. J. Christensen’. Illustration: Kim Carneiro

Nutildags bebos Kaningården af et kollektiv af samme navn, og forbipasserende op- fordres beredvilligt til at melde sig ind og få sig et værelse.

Og nu til corona-vaccinen. På nordgavlen beretter en mindeplade om, at Danmarks første vaccination fandt sted her. På det tidspunkt var området mellem Luknam og jernbanen skænket af kongen til hollænderen de Coninck, der havde til opgave at få skov og markområderne på fode.

Han foranledigede 6. juli 1801 koppevaccinationen på Kaningården og gav efterfølgende anledning til den generelle koppevaccination i Danmark, som reddede hundredetusindvis af menneskeliv.

Vaccinen blev fundet, ved at kvikke personer observerede, at selvom næsten hele landsbyer blev udryddet af kopper, overlevede malkepigerne altid. Derfor prøvede man at prikke mennesker med nåle inficeret med sårvæske-kokopper. Kokopper er tilstrækkelig forskellige fra menneskekopper til ikke at gøre folk syge ud over lidt influenzasymptomer, men kokopper ligner tilstrækkelig meget menneskekopper til at give immunitet – og vupti var opskriften til at redde millioner af liv.

Og hvad så med ­kaninerne? Dem var der bare så mange af, at øen, som Sofie ­Amalie byggede på, blev kaldt Caninøen, og siden 1779 har huset heddet Kaningården. Desværre er der vist ikke flere malkepiger, der kan hjælpe til med at komme med den magiske vaccine, som hele verden kappes om at finde. rask

Læs mere på kaningaarden.dk, hvor dele af teksten er taget fra.

Illustration: Ingeniøren