Familie sorteper i trekantsdrama om dimensionering af privat rensningsanlæg

30.000 danske husejere med septiktanke får netop nu besked fra deres kommune om at rense deres spildevand inden 2015. Det kan de gøre ved enten at koble sig til kloaknettet eller anlægge et såkaldt minirenseanlæg.

Men de første erfaringer med minirenseanlæggene viser, at de ikke altid er lige nemme at anlægge og dimensionere, og det betyder, at husejere risikerer at sidde med en regning, der er langt større end de 50.000-100.000 kroner, det normalt koster at installere. Prisen afhænger blandt andet af størrelsen.

En af de husejere er Allan Dahl i Sorø. Hans familie var fremsynet og etablerede allerede i 2007 et renseanlæg, der skulle rense det spildevand, som familien på to voksne og fire børn producerer.

Men efter noget tid begyndte anlægget at danne for meget slam, og kommunen målte for høj udledning af fosfor.


Det har resulteret i, at Allan Dahl nu står over for en politianmeldelse fra kommunen, fordi han ikke overholder grænsen for, hvor meget han må udlede.

»Producenten (BioKube, red.) vil ikke gøre noget, så min eneste mulighed nu er at falde til patten og betale de 40.000 kroner for en større tank,« siger han.

Slamproblemer undersøgt

Problemerne med slam i forbindelse med minirenseanlæg er velkendte, blandt andet i forbindelse med en undersøgelse fra Aarhus Kommune. Det mundede ud i, at By- og Landskabsstyrelsen i 2009 skrev til producenterne på det danske marked og mindede dem om, at de som en del af typegodkendelsen er forpligtede til at sørge for, at bundfældningstanken har et tilstrækkeligt slamlager.

»Vi sendte brevet for at henstille til producenterne, at de skulle tage de hensyn, der hele tiden var meningen, at de skulle tage,« fortæller Mogens Kaasgaard, der står som afsender af brevet fra 2009.

Han understreger samtidig, at han ikke kan vurdere, hvorvidt det i dag kan bruges juridisk i en erstatningssag mellem BioKube og Allan Dahl, hvis det bliver nødvendigt.

I brevet står der, at 'såfremt der etableres et anlæg under forudsætning af en årlig tømning, skal bundfældningsvolumenet således være større end 2 m3, evt. 3-4 m3. Det helt konkrete nødvendige slamvolumen skal dog beregnes for den konkrete anlægstype'.

»Vi har altid ment, at producenten skulle se på det samlede koncept og dermed den slamproduktion, der kommer, når man får et minirenseanlæg,« slår Mogens Kaasgaard fast.

Direktør i BioKube, Morten Brix, mener ikke, at størrelsen på tanken er det afgørende for BioKubes anlæg.

»Myndighederne har ikke den empiri, som vi har. Så vi har siden 2009 valgt at installere et sorbtionsfilter i alle de anlæg, der har fosforkrav, som svar på By- og Landskabsstyrelsens brev,« forklarer han.

Vandforbrug er underordnet

I dag er der fire producenter af minirenseanlæg på markedet, og de har alle fået en typegodkendelse af Naturstyrelsen. Det vil sige, at Naturstyrelsen har godkendt anlæggene generelt til at leve op til de to klasser SO og SOP.

Allan Dahls anlæg er dimensioneret og leveret af producenten BioKube, som i kontrakten med Allan Dahl skriver, at anlægget er dimensioneret til fem PE (personekvivalenter), der svarer til fem gange 180 liter vand pr. person i døgnet. Da familien Dahl samlet bruger 600 liter i døgnet, skulle anlægget være rigeligt stort.

Men BioKube afviser at etablere en større trekammertank med det argument, at familien tæller seks personer og ikke fem.

På BioKubes hjemmeside står nemlig, at det valgte anlæg er til husstande med op til fem personer, og det er det antal personer, typegodkendelsen går på - ikke antal liter, mener direktør Morten Brix.

»Det interessante er i højere grad, hvad der er i vandet af blandt andet organiske materiale og fosfor. Derfor kan et anlæg til fem ikke rense vandet fra seks personer,« siger han og understreger, at BioKubes anlæg er en hyldevare, som virksomheden sælger til en forhandler eller en kloakmester.

»Kloakmesteren køber det på vegne af husejeren og får tilladelse til at etablere af kommunen. Så vi regner med, at kloakmesteren kan sit stof, og at den kommunale miljømyndighed agerer på en fornuftig måde,«siger direktøren.

»Jeg mener ikke, at vi kan klandres, hvis et af de to led i kæden er hoppet af.«

Sælger bør have røde ører

I Allan Dahls tilfælde er kloakmesteren imidlertid død, så han kan ikke fortælle, hvordan handlen er foregået, men Allan Dahl forklarer selv, at han diskuterede anlæggets kapacitet direkte med BioKubes sælger ved to lejligheder - dels på adressen sammen med kloakmesteren, dels hos BioKube sammen med kloakmesteren.

»Vi spurgte til om et anlæg til fem PE var tilstrækkeligt, når vi var seks i husstanden, og her forholdt sælgeren sig kun til vandforbruget. Han oplyste, at et barn fra eller til ikke gjorde nogen forskel,« fortæller Allan Dahl.

»Hvis det står til troende, så er det selvfølgelig ikke godt nok. Så er der en sælger, der burde have røde ører. Jeg har talt med sælgeren, men har ikke kunnet bekræfte det, Allan Dahl siger om forløbet. Men med hensyn til antallet af personer i husstanden, er det ikke noget, vi vil gå på kompromis med,« siger Morten Brix, der har tilbudt Allan Dahl at øge mængden af ilt i vandet ved hjælp af blæsere, som BioKube mener, vil løse problemet.

Det har Allan Dahl imidlertid afvist, da han ikke mener, det vil hjælpe.

Garantiløs investering

Inden 2015 skal 30.000 husejere altså samlet set investere 1,5-3 milliarder kroner, så de ikke udleder deres spildevand til de mest følsomme recipienter i landet.

Det svarer til 50.000-100.000 kroner pr husstand, og det er mange penge for den enkelte - især når de så ikke har nogen garanti for, at det virker, mener Allan Dahl efter sin oplevelse med BioKube.

»Husejeren står i sidste ende alene, hvis der er problemer, trods typegodkendelse og godkendelse fra kommunen,« siger han.

Emner : Vandmiljø
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Allan Dahls anlæg er dimensioneret og leveret af producenten Biokube, som i kontrakten med Allan Dahl skriver, at anlægget er dimensioneret til fem PE (personekvivalenter), der svarer til fem gange 180 m3 vandforbrug pr person om året. Da familien Dahl samlet bruger 600 m3, skulle anlægget være rigeligt stort.

Det lyder voldsomt, i Københavns Kommune ligger den gennemsnitlige PE på 43 m3. Hvis nu vi antager at familien i Sorø er nogle rigtige vandgrise og sætter PE'en til 50 m3 så ender vi på en hustands-PE (5) på 250 m3. Hvis Biokubes anlæg er dimensioneret til 600 m3 pr. år burde det være rigeligt.

 • 7
 • 0

På den ene side er det lidt synd for den gode Allan Dahl, at hans Biokube-anlæg ikke lever op til kravene, på den anden side skulle han måske kigge lidt på familiens vandforbrug. Nu kan specielt teen-age børn godt lide at pjaske i vand, men mon ikke farmand skulle tage dem lidt i skole. Det må da også koste en krig i vandforbrug, og så er det jo vores alle sammens kostbare drikkevand de bare tonser ud i kloakken - uha. De burde rigeligt kunne klare sig med godt det halve- det kan vi andre. Jeg synes det er lidt af en pive-sensationshistorie som jeg har svært ved at sympatisere med.

 • 1
 • 0

Anlæg et nedsivningsanlæg m. pumpe - det opfylder SOP kravet.

Det er næsten altid billigere end et mini-renseanlæg, og ejeren skal næsten aldrig tænke over dets eksistens.

Desuden skal spildevandet fra et mini-renseanlæg bortledes som var det ikke renset (pånær mht. fosfor), så det er ikke fordi man vinder noget mht. afstand fra boringer eller lignende.

 • 0
 • 2

Jeg kan godt se, det ser voldsomt ud mht. vandforbrug, så måske skal jeg lige uddybe: Familien Dahl holder husdyr, som kræver en del vand. Vandet fra husdyrene går dog ikke igennem renseanlægget, men det totale vandforbrug er brugt for at være på den sikre side i forhold til størrelse af anlæg.

Venlig hilsen Julie

 • 0
 • 0

Ja enig med Thorbjørn Hansen. I den virkelige verden "hører" jeg også, at det er nedsivningsanlæggene der virker best, og de koster ca. det halve af et minirenseanlæg.

 • 0
 • 0

"3.1.4 Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen I henhold til ”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg”, skal der tilbydes kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til eksisterende udledninger fra helårsboliger, beliggende i ikke kloakerede områder, er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter Miljøbeskyttelseslovens § 30. Erhvervsejendomme og sommerhuse er altså ikke omfattet af tilbuddet om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbuddet om medlemskab af kloakforsyningen indebærer dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav.

Til gengæld opkræves der hos ejeren et standard tilslutningsbidrag og derefter fremover et årligt vandafledningsbidrag efter loven om betalingsregler, svarende til en ejendom tilsluttet det offentlige kloaksystem. Tilbuddet om medlemskab af kloakforsyningen omfatter alene udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der økonomisk svarer til det påbudte. Ønsker ejeren et mere omkostningskrævende anlæg, skal ejeren selv bekoste differencen for såvel anlægsudgiften og den årlige driftomkostning. Ejeren af en ejendom skal dog selv afholde udgifter til omlægning af ledninger på egen grund og bundfældningstanken, samt selv stå for vedligeholdelsen heraf og løbende udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand til den valgte spildevandsløsning. Kloakforsyningen forestår dog tømningen af bundfældningstanken. I forbindelse med ønsket om medlemskab af kloakforsyningen, skal der udfærdiges en kontrakt mellem ejeren og kloakforsyningen, se Miljøstyrelsens udkast til standardkontrakt."

Kilde http://www.horsens.dk/Borgerinfo/BoligOgBy...

At sige ja til indtrædelse i kloakfællesskabet, svarer vel lidt til at have et fastforentet lån, umiddelbart lidt dyere men med færre bekymringer. Er man F1 lån typen, og kender en med en rendegraver, kan der måske være noget at spare, men så har man også bekymringerne når det går i stykker eller ikke virker.

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke at ejeren afviser forslaget om at øge aktiviteten i tankene ved hjælp af blæseren. Hvis anlægget er overbelastet skal kapaciteten øges, og at sætte fart på biologien og dermed få omsat mere slam er en god løsning, men det koster noget strøm.

Alternativet er at fordoble kapaciteten ved en ekstra tømning af bundfældningstanken.

Man kan alternativt se på hvordan man belaster anlægget, bruger man vaskepulver med ekstra fosfor, eller rengøringsmidler der hæmmer anlægget.

Det lyder som om at Allan selv har holdninger til dimensioneringen og træffer nogle valg på trods af rådgivningen, og dermed tager noget af ansvaret.

 • 3
 • 0

3.1.4 citat udklip "Ejeren af en ejendom skal dog selv afholde udgifter til omlægning af ledninger på egen grund og bundfældningstanken, samt selv stå for vedligeholdelsen" Bemærk at kloakforsyning alias Miljøstyrelsen har behændigt udgået at tage anvaret for den samlede spildevandsløsning/anlæg (forbundfældning + biologisk rensning). Hvad står der i type godkendelsen for anlægget ? Det vil give god mening hvis der her står anført hvor stor en belastning anlægget kan tåle at blive udsat for over tid samt hvilken størrelse og type bundfældningstank der er anvendt ved afprøvning. Anlægget skulle gerne være konstrueret til at man kan have tante Anna eller en udvekslings student boende en mdr. eller 3 uden at renseanlægget giver problemer.

Vi sendte brevet for at henstille til producenterne, at de skulle tage de hensyn, der hele tiden var meningen, at de skulle tage,« fortæller Mogens Kaasgaard, der står som afsender af brevet fra 2009. Det er noget optimistisk af Mogens Kaasgaard at forstille sig at producenter og kloakmestere, i et stærk konkurencepræget markede, har overskud til at tage "hensyn".

Søger Julie Ring_Hansen Holt i Ingeniørens artikel arkiv kan du der finde artikler om tilsvarende problematik på type godkendte anlæg i Norge.

 • 0
 • 0

Der er vist mulighed for fremtidige problemer med nedrivningsanlæg. I vores nabolande er den type anlæg forbudt på grund af en for stor udvaskning til grundvandet. Det kunne være rigtig interessant at få belyst i en artikel. Vi etablerede for 1 år siden et rodzoneanlæg som opfylder SO-kravet efter et påbud fra kommunen. 53.000 + egen hjælp på etableringsdagen.

 • 0
 • 0

I vores nabolande er den type anlæg forbudt på grund af en for stor udvaskning til grundvandet.

Uden at kender din reference, tror jeg at det drejer sig om forkert dimensionering. Derudover er det ikke noget problem at lave nedsivningsanlæg som opfylder SOP.... faktisk behøver man jo ikke lave nedsivning man kan godt etablere f.eks. pileanlæg uden nedsivning som opfylder SOP.

 • 0
 • 0

Når der vælges minibiologisk anlæg, er det ikke pga. rensekravene. Så er det pga. afstandskrav til f.eks. dræn, vandløb og vandboringer mv. Kravene er så stringente, at man i praksis ikke kan etablere lovlig nedsivning i Danmark. Hvor finder man f.eks. en plet , hvor der kan etableres et nedsivningsanlæg med minimum 25 m. til markdræn, grøfter eller andet med krav om afstand? Måske på sandjorde, men ikke på lerjorde. Man skal også huske, at godkendelserne ikke tager højde for alt? F.eks. har jeg fået et godkendt anlæg demonstreret. Der var 40 cm. fra indløb til top. Da jeg spurgte om, hvordan man forhøjede det til de lovpligtige 75 cm. (kan afviges ved anden frostsikring), så repræsentanten måbende på mig og sagde, at det ikke kunne forhøjes. Man skal også huske, at med et standardanlæg, er husstanden fastlåst til maksimalt 5 PE. Man skal også huske, at virker anlægget ikke tilstrækkeligt, kan myndighederne til enhver tid forlange rensningen forbedret for ejerens regning. Jeg forstår heller ikke, hvordan en lov kan kræve, at en ejendom selv afholder udgiften til bundfældningstank, når de betaler fuldt bidrag til forsyningen ved kontraktligt medlemskab. Det er ulighed for loven. Jeg vil gerne lufte mine kæpheste: Decentrale løsninger er for usikre. Afskaf tilslutningsbidrag. Alle skal betale et forureningsbidrag pr. m³ forbrugt vand. Lad herefter forsyningerne løse forureningeproblemerne billigst og bedst muligt for de indkrævede forureningsbidrag.

 • 0
 • 0

Hvis vi betragter levetiden på et nedsivningsanlæg, som den periode der går fra det er etableret, indtil det ikke længere har en rensende effekt, så er det dødt efter ca otte år. Det viser prøver taget i bla Tyskland. I Svenskerne betaler for tiden omkring 30000 kroner for at få bortskaffet jorden under gamle nedsivningsanlæg, som viser sig er forurenet. I Danmark lukker vi øjnene og håber det bedste, mens der bliver anlagt nedsivningsanlæg for millioner af kroner, antager vi at de rent faktisk renser spildevand her, i modsætning til i vores nabolande.

 • 0
 • 0

Hvis du er tilsluttet normal kloak afledning, har du også selv ansvar for ledninger på egen grund. Det du derudover har ansvar for når du bor i det åbne land er bundfælningstanken. Kommunen står så for den spildevandsløsning som de mener er den bedste på lokaliteten. Fx. et nedsivningsanlæg.

 • 0
 • 0

Da vi fik minirens fik vi oplyst, at en tank til 5 personer var den mindset, man kunne købe. Selvom vores bette hus ikke kan rumme mere end 3-4 personer. Men der skal også tages højde for gæster, der jo også benytter faciliteterne, som kloakmesteren sagde. Vi gav 107.000 kr for vores anlæg (med elarbejde mv), det var bestemt en udsrivning, der kan mærkes. Men vi fravalgte nedsivning, der sådan set også skal vedligeholdes, og pileanlæg syntes vi ikke rigtig haven var stor nok til.

Vi er nu meget tilfredse med vores anlæg, der dog ikke er BioCube.

Men ærgerligt for familien, der er I en kedelig klemme pga installatørens død. Kan man mon ikke tegne en forsikring ligesom ved andet byggeri? Som bygherre (bestiller af anlæg) har man selv et ansvar, men det tænker man måske ikke altid så godt over...

I øvrigt havde vi store problemer med at få kommunen til at hoste op med documentation på, hvilke anlæg, der egentlig var lovlige. B-)

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Som jeg læser artiklen, er essensen af problematikken at familien udleder for meget fosfor; som udgangspunkt udleder 1 PE ca. 4,5 kg kvælstof eller 1 kg fosfor, oven i kommer så familiens husdyrshold hvis størrelse der ikke oplyses om (det er ikke alle husdyrs-spildevands-typer som må ledes til anlægget) , men det har tilsyneladende en størrelse som gør at anlægget er underdimensioneret. Derfor op på hesten igen og få bragt dette i orden, kan man slippe med at etablere et større slamfang er det vel i grunden billigt sluppet - vedr. montering af blæsere, for at fremme den anaerobe nedbrydning, troede jeg faktisk at alle minirenseanlæg var udstyret med noget sådant........................men det er de så altså ikke.

 • 0
 • 0

Desværre er artikel delvis uforstålig pga. fejl i vandforbrug og beregning af vandforbrug. Standard 5 PE = 273 m3/år, så hvis husstandens forbrug er under, godkender kommunen tit 6 personer i husstanden. Hvis BI5 og ammonium krav overholdes, burde fosfor også kunne virke, da fosfor fjernes via kemidosering, men afhænger af lav BI5 værdi.. En hjælp til anlægget er: Dykket tilløb til bundfældningstanken (mindre slam ud), samt 2 tømninger pr. år. Brug af fosfat fattig vaskepulver. Øget ilt i biozonen samt øget kemidosering. Ny større bundfældningstank burde ikke være løsningen, såfremt eksisterende tank er i orden. Andre producenter har tilsvarende belastninger, der virker! Så Biokube burde kikke på problemet igen! Måske er deres kemidoserings for lille?

 • 0
 • 0

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder...

(Artikel fra "bæredygtigt landbrug", en brancheorganisation for danske landmænd. Det er en person ansat hos Biokube der udtaler sig i artiklen, men jeg har hørt den samme vinkel fra flere andre sider)

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/miu/...

(Indlæg til debat i folketingets miljøudvalg)

Den nuværende vejledning fra Miljøministeriet der følges er fra 1999. Miljølovgivningsmæssigt er det en lang levetid. Der foreligger europæiske standarder, men Danmark har i flere henseender særlove der skærper kravene ift. EU-lovene. Jeg sælger hverken det ene eller det andet eller er for eller imod. Jeg siger bare "vi etablerede et rodzoneanlæg da vi, kloakmester og andre vurderede at på 20-25 års sigt var det mere sikkert at det stadig var lovligt med et sådant anlæg frem for et nedsivningsanlæg".

 • 0
 • 0

Forvirringen er total. Der skulle selvfølgelig have stået, at familien bruger 600 liter vand i døgnet i artiklen. Det skal ses i forhold til, at anlægget er dimensioneret til 180 liter i døgnet pr. PE. Det vil sige 900 liter i døgnet for anlæg til fem personer. Beklager forvirringen. Julie

 • 0
 • 0

Der mangler en forklaring på hvorfor man ikke vil prøve en forøget beluftning. Hvis Biokube f.eks. har observeret at der ikke er fuldstænding nitrificering i renseanlægget er det et klart tegn på at der ikke er iltningskapacitet i renseanlægget. Hvis Biokubes løsning (et lille indgreb) ikke er afprøvet er det urimeligt at bebrejde dem at systemet må udbygges med en større tank. Da der er gået et år var det måske interessant for journalisten at kigge på hvordan sagen er endt.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten