Fakta: Her er udkastet til regeringens trafikplan

Nationale anlægsprojekter
Her vil regeringen fremsætte forslag til anlægslov:
Anlæg af motorvej ved Silkeborg (Rute 15) 6,1 mia. kr.
Anlæg af Brande Omfartsvej (Rute 18) 0,5 mia. kr.
Udbygning af E45, Nørresundby - Bouet, nordgående retning 0,05 mia. kr.
Udbygning af E20, Odense SØ - Odense V. 3,2 mia. kr.

Her vil regeringen udarbejde VVM-redegørelser/beslutningsgrundlag:
Opgradering af banen, Ringsted - Odense til 200 km/t 0,6 - 0,9 mia. kr.
Opgradering af banen Hobro - Aalborg til 200 km/t 0,2 mia. kr.
Øget vejkapacitet på tværs af Limfjorden ved Aalborg 5,0 - 10,0 mia. kr.

Regeringens plan for Hovedstadsområdet

Øget banekapacitet mellem København og Ringsted 8,6 mia. kr.
Udbygning af Nordvestbanen, Lejre - Vipperød 1,2 mia. kr.
Opgradering af Sydbanen 0,2 mia. kr.
Modernisering af Nørreport Station 0,2 mia. kr.
Anlæg af Frederikssundsmotorvejen, 2. etape 4,6
Udbygning af Helsingørmotorvejen, Isterød - Øverødvej 1,3 mia. kr.
Udbygning af Motorring 4, Taastrup - Frederikssundsmotorvejen 0,5 mia. kr.
Udbygning af Køge Bugt Motorvejen, Greve Syd - Køge 2,1 mia. kr.

Her vil regeringen udarbejde VVM-redegørelser og beslutningsforslag## :
Overhalingsspor på S-banenettet (Hellerup - Holte mod Hillerød) 1,1 mia. kr.
Opgradering af banen, Køge - Næstved 2,7 mia. kr.
Letbane i Ring 3-korridoren 6,0 mia.Udbygning af Ring 4, Balerup - Hillerødmotorvejen 1,2 mia. kr.
Udbygning af Hillerødmotorvejen 2,4 mia. kr.

Regeringens plan for Østjylland
Her vil regeringen fremsætte forslag til anlægslov:
Udbygning af E20, Odense Vest - Middelfart 4,3 mia. kr.
Udbygning af E45 ved Vejlefjordbroen 1,6 mia. kr.
Udbygning af E45, Fredericia - Kolding 0,9 mia. kr.

Her vil regeringen udarbejde VVM-redegørelse/beslutningsgrundlag:
Udbygning af E45, Vejle - Århus S 7,8 mia. kr.
Rute 26, Århus - Rødkærsbro 4,5 mia. kr.

Kilde: Berlingske Tidende