Fakta: Her er stamcellerapporten

Se hele rapporten om det danske stamcelleområde ved at følge linket nederst på siden, og læs arbejdsgruppens egen præsentation af rapporten og anbefalingerne her:

Det vil kræve en offentlig investering på 600 millioner kr. over 5 år og en parallel privat indsats på 270 millioner kr., hvis danske patienter hurtigt skal få nytte af de muligheder for stamcellebehandling, som er under udvikling i forskningslaboratorier verden over.

Det er prisen for at følge et sæt anbefalinger nedfældet i rapporten "Dansk StamcelleInitiativ - Celle-baseret behandling som et dansk indsatsområde". Anbefalingerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe af repræsentanter for hospitaler, virksomheder, universiteter og GTS-institutter med aktiviteter inden for stamcelleområdet.

Formålet med Dansk StamcelleInitiativ er at give de politiske beslutningstagere nogle redskaber til at udvikle en national strategi på stamcelleområdet.

Dansk StamcelleInitiativ er kommet med fem overordnede anbefalinger:

 1. Styrke koordinering og styring
  Det anbefales at etablere en ny organisatorisk ramme om en national stamcellestrategi i form af et Dansk Center for Cellebaseret Terapi.

 2. Styrke sygdomsrelevant forskning
  Det anbefales, at en indsats inden for cellebaseret terapi fokuseres på fire sygdomsområder, hvor Danmark allerede står stærkt: autoimmunsygdomme med særligt fokus på diabetes type 1; sygdomme i knogle, brusk og muskler; neurodegenerative sygdomme; og akut hjertesygdom.

Herudover anbefales det, at organisere indsatsen i form af sygdomsfokuserede udviklingscentre, en national facilitet til fremstilling af kvalitetssikret cellemateriale samt en dansk biobank med stamcelle-indeholdende materiale.

 1. Styrke udvikling af lægemidler
  Det anbefales, at der etableres platformscentre, der skal udvikle teknologi til støtte for anvendelse af stamceller til screening samt nye behandlingskoncepter - områder, hvor danske forskere og virksomheder står stærkt.

 2. Styrke formidling af kvalitetssikret viden
  Det anbefales at etablere en Dansk StamcellePortal til varetagelse af formidlingsopgaven.

 3. Styrke udviklingsbiologisk uddannelse
  Det anbefales, at der oprettes 3 forskningsprofessorater i udviklings- og stamcellebiologi ved danske universiteter samt at den nationale ph.d.-udddannelse og forskertræning i regi af Danish Stem Cell Research Doctoral School styrkes.

Arbejdsgruppen bag rapporten
+ Moustapha Kassem, professor, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
+ Jens Zimmer Rasmussen, professor, Syddansk Universitet
+ Jens Høiriis Nielsen, professor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
+ Hanne Cathrine Bisgaard, lektor, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
+ Claus Yding Andersen, professor, Reproduktionsbiologisk Laboratorium, Rigshospitalet
+ Thomas Brevig, forskningsdirektør, Thermo-Fischer A/S
+ Per Horn, afdelingsleder, NsGene A/S
+ Louise Bjerreman Jensen, Research Scientist, Interface Biotech A/S
+ Ole Dragsbæk Madsen, forskningsdirektør, Hagedorn, Novo Nordisk A/S
+ Lise Holst, Director Bioethics Management, Novo Nordisk A/S
+ Christian Clausen, gruppeleder, GTS-instituttet Bioneer
+ Lars Hagsholm Pedersen, forskningschef, GTS-instituttet Bioneer
+ Poul Andersson, adm. direktør, GTS-instituttet Bioneer Bioneer (koordinator)

Udarbejdelse af Dansk StamcelleInitiativ er blevet muliggjort gennem en bevilling fra programmet "Åbne Midler" under Rådet for Teknologi og Innovation.