Fagfolk dybt splittede om skifergas i Danmark

3. maj 2013 kl. 05:0210
Fagfolk dybt splittede om skifergas i Danmark
Illustration: ApacheCorp.com.
Energi- og miljøingeniører er stærkt uenige om, hvorvidt vi skal producere skifergas, viser den første undersøgelse herhjemme.
Artiklen er ældre end 30 dage

Danske fagfolk er delt i to lige store grupper, når det gælder et ja eller nej til skifergas i Danmark. Det fremgår af den første undersøgelse af holdningen til den kontroversielle energikilde blandt energi- og miljøingeniører i Danmark.

Undersøgelsen er foretaget af Ingeniørforeningen, IDA, og her tror formand Frida Frost, at splittelsen skyldes flere uafklarede spørgsmål, herunder miljøpåvirkningen:

»De miljømæssige aspekter skal ses i forhold til et forventet udbytte, men i dag ved vi meget lidt om betydningen af begge forhold.«

40 procent af fagfolkene ser positivt på skifergas, mens 36 procent er negativt stemt over for produktion i Danmark. Hver fjerde er neutral eller har ikke taget stilling.

Concito: Overraskende

Hos den grønne tænketank Concito kalder direktør Thomas Færgeman resultatet for overraskende:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»De fleste med indsigt i energi ved, at naturgas udleder halvt så meget CO2 som kul og derfor vil være en god overgangsløsning til vedvarende energi. Derfor overrasker det mig, at ingeniørerne er så delte.«

Det er hensyn til miljøet, der får mange fagfolk til at tvivle. Samtidig frygter seks ud af ti, at en dansk skifergasproduktion vil påvirke udbygningen af vedvarende energi negativt. Endelig er der tvivl om klimagevinsten, idet dansk skifergas i det nuværende energimarked måske ikke som i USA vil fortrænge kul, men blot erstatte importeret gas.

Hos IDA er budskabet, at Danmark både bør udfase fossile brændstoffer og eksportere olie og gas frem mod 2050. Øgede fund i form af skifergas ændrer ikke på den holdning:

»Danmark skal fortsat være en aktiv og dygtig spiller, når det gælder til energi, klima og miljø. Jeg mener helt klart, at vi kan få en betydelig rolle ved indvinding af skifergas, uanset om vi finder skifergas egnet til indvinding i Danmark, for know-how på området vil være en efterspurgt vare,« siger Frida Frost.

Enorme mængder – måske

Det amerikanske energiagentur (EIA) har anslået, at den danske undergrund indeholder 650 milliarder kubikmeter naturgas i skiferlag – eller fire gange den samlede mængde naturgas, der til dato er indvundet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Europæiske eksperter finder estimatet overdrevet, men før en dansk prøve er analyseret i løbet af næste år, ved ingen, om dansk skifergas er kommercielt attraktiv. I undersøgelsen er et flertal dog overbevist om, at skifergas i Danmark vil bidrage positivt til økonomien og sikre forsyningssikkerheden og dansk knowhow.

Per Kent Pedersen er lektor ved University of Calgary i Canada og forsker i skifergas og -olie. Han er ikke nervøs på Danmarks vegne.

»Med den rigtige lovgivning er skifergas mindre farlig end transport af olie og kul. Det meste vil være ren naturgas, som ikke i sig selv er sundhedsskadelig. De kemikalier, der anvendes, bruges i relativt små mængder, der kan kontrolleres,« siger han.

Frida Frost er enig i, at Danmark kan håndtere de miljømæssige udfordringer. Hun mener derfor, at Danmark bør slå til, hvis efterforskningsboringerne viser gas i kommercielle mængder:

»Hvis det kan gøres på en forsvarlig måde, der tager hensyn til naboer og miljø, så er svaret ja.«

10 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
10
6. maj 2013 kl. 03:49

At tillade den risikable og vandforbrugende Skifergas er frygtens og den korte profits politik.

Max, vores samfund hviler ikke på noget, det er ideen om energiressourser til efterspørgselspris der trækker tæppet under vores velfærdssamfund. Kapitalisme gør alt til mangelvare i det lange løb, derfor må den grønne energi ikke blive for billig og nem at producere...

Charles Eisenstein kommer til København den 19. i CBS. Gå ikke glip af denne mulighed for at høre fra manden bag "Sacred Economics".

https://www.facebook.com/events/506517999389738/

Det handler om udvikling og evolution af vores nære og globalesamfund, og kultur, der er ved at afvikle sig selv og behøver et paradigmeskift, hvis vi skal overleve dette århundrede som art.

Det er nu at vi lever i en bristende og tåbelig utopi om evig vækst. Kapitalisme er den sidste isme fra det gamle århundrede der skal og vil falde.

Det er IKKE skjult kommunisme det her, det er bæredygtig videnskab der gir lighed, overskud og frihed fra mangler, gæld, forurening og nedbrydning af økosystemer der brødføder os. Vi bygger på menneskets nysgerrighed og sammenhold, frem for frygt og egoisme, der gir forbrug, gæld og ensomhed. WE ARE THE NEWS, BROTHER!

9
3. maj 2013 kl. 22:12

Det kræver svage sind at tro løgnen at det at begynde at bruge en 3. fossil energikilde er en måde at reducere brugen af fossile energikilder. De dovne mørke sind tror at bare en erklæring af mindre CO2 udledning er ligeså godt som rent faktisk sikre at det er sandt. Selvom det ikke er. Hvis brugen af gas kommer med et løfte om at kul aldrig vil blive brugt igen ja så er det en anden sag. Men er det hvad ondskaben byder? Derudover hvisker ondskaben i Jeres ører at bare en procentvis reduktion er godt, selvom det kun er per person here i DK og at verdens samlede CO2 udledning fortsætter med at stige.

Kun total udryddelse af fossil CO2 udledning er et gyldigt mål. Kun total udryddelse er grønt. En 3. fossil kulkilde er kulsort.

Og mange af Jer tror den store løgn at CO2 udledning slet ikke er et problem.

7
3. maj 2013 kl. 14:05

Grådighed mod fornuft. højrefløj mod venstrefløj og venstrefløjen er for flinke til at klart melde ud at der ikke er plads til højrefolk i et stabilt samfund så den grådige idioti får lov at fortsætte som den har gjort indtil nu og yderligere risikerer den eneste planet vi har.

Det er let at skifte vores samfund til ren energi men det er mentalt lettere for den ringe menneskehed at forsøge at fortsætte som altid.

Elbiler, vind, vand, sol og atom (thorium, fusion). Mange job, megen innovation og fremskridt for vores samfund. Men vi har 50% vattede gode mennesker og 50% højrefløjszombier som kæfter hjernedødt op hvis der er tale om ændringer, ligegyldigt hvor fornuftige og fordelagtige de ændringer er. I er ringe Danmark.

6
3. maj 2013 kl. 14:01

Hvis målet er at reducere CO2 og global opvarmning, så skal vi ikke begynde på at udvinde nye fossile brændsler, det sir sig selv.

Tomas Færgeman medregner ikke de alle de CO2 dannende faktuelle faktorer, i hele profiteringsprocessen af skifergas.

I USA er op mod 25 % af alle skifergasboringer utætte og lækker drivhusgassen metan. Målt i 2011 er udslip fra skifergas 30 - 50% større end fra normal naturgas.

Fraktureringsprocessen kræver enorme mængder fossilt brænstof, alene til transport af de 11-30 milioner liter vand der skal bruges ved hver sprængning. Der kan sprænges op til 18 gange ved hvert boretårn. Dertil kommer de 10 til 30 % returvæske, der er en blanding af radioaktive stoffer og tungmetaller fra Alunskiferen, vand, sand og den cocktail af stærke kemikalier der er brugt til borringen. Vi for altså radioaktivt affald der skal transporteres og deporneres eller destrueres i danmark... Dertil kommer den fossilebrændsel der bruges til borringen.

Den store risiko for:

  • Strålingskader og udsivning til grundvand og natur.
  • Cocktailefekten af kemikalieblandingerne som ingen kender.
  • Luftforurening.
  • Jordskælv -Kræft og hårtab hos mennesker og dyr tæt på boringerne

Gør Skifergas er Naturgassens onde tvilling.

5
3. maj 2013 kl. 13:22

Tilsyneladende har ingen nævnt den måske allerbedste udnyttelse af skifergas, når vores alm. naturgas går imod nul. Jo, de mange vindmøller skal have 100% backup, der kan levere strøm,. når det ikke blæser. Dette problem løses allerbedst med el fra gas, fordi gasværker kan skrue op og ned ret hurtigt. Og da vores "særdeles gennemtænkte energiplaner" kræver endnu flere vindmøller, kan skifergassen være den frelsende engel, når politikerne ikke selv kan forstå (og løse) problemerne!

4
3. maj 2013 kl. 10:40

Energi- og miljøingeniører er stærkt uenige om, hvorvidt vi skal producere skifergas...

Vi har lavet et samfund, der hviler på en forudsætning om "billig" og rigelig energi, så fordyrelser som følge af for lavt et udbud af energi vil efter min mening trække tæppet under vores velfærdssamfund. Miljøfolkene synes komplet at overse denne kendsgerning.

3
3. maj 2013 kl. 10:39

Energi- og miljøingeniører er stærkt uenige om, hvorvidt vi skal producere skifergas...

Vi har lavet et samfund, der hviler på en forudsætning om "billig" og rigelig energi, så fordyrelser som følge af for lavt et udbud af energi vil efter min mening trække tæppet under vores velfærdssamfund. Miljøfolkene synes komplet at overse denne kendsgerning.

1
3. maj 2013 kl. 09:39

Energi- og miljøingeniører er stærkt uenige om, hvorvidt vi skal have producere skiftergas, viser den første undersøgelse herhjemme.

Hvor kommer det "have" fra? Det hører ikke hjemme i dén overskrift.