Færre trin i processen sparer energi hos Haldor Topsøe

En målrettet indsats over de seneste fem år har sparet Haldor Topsøes fabrikker i Frederikssund for fem procent af energiforbruget pr. produceret ton.

Besparelsen er gennemført ved at følge en række af de gængse råd for at spare energi, for eksempel har fabrikkerne installeret frekvensomformere.

»Vi har 670 frekvensomformere på motorer, og jeg vil tro, at vi inden for to-tre år når op på 900. Det er det antal, der vil være fornuft i,« siger ingeniør og energichef Jan Ove Jensen, Haldor Topsøe A/S.

‘Rigtigt 1. gang’ er mottoet for den tidlige kvalitetskontrol af mellem­produkterne hos Haldor Topsøes katalysatorfabrik i Frederikssund, der sparer arbejde og energi ved at opdage fejl i produkterne, inden de er nået hele vejen gennem processen. Her udtager holdassistent Metin Ince en prøve fra roter­ovnen. T.h: Jan Ove Jensen. (Foto: Haldor Topsøe) Illustration: Haldor Topsøe

Virksomheden har også gennemført flere varmegenvindingsprojekter, blandt andet på sit deNOx-anlæg.

Processer optimeres

Ud over at optimere energiforbruget forsøger Haldor Topsøe at ændre processerne, så energibehovet bliver reduceret eller helt elimineret.

Virksomhedens produktion af katalysatorer foregår i komplicerede hovedsagelig vandige processer med mange procestrin.

»Vores udviklingsafdeling i Lyngby udvikler hele tiden på vores processer, så vi bygger ofte anlæg om. I den sammenhæng tager vi altid energioptimering med i samme arbejdsgang,« siger Jan Ove Jensen.

»Vi arbejder nu sammen med råvareleverandører for at få råvarer optimeret til vores processer og dermed reducere antallet af trin i processen. En anden mulighed er at ændre den kemiske proces for at spare nogle procestrin og dermed energi. Hvis vi kan få et gennembrud med de tanker, vil investeringen hurtigt være betalt hjem,« forklarer han.

Stopper anlæg 14 dage

Ved hjælp af lean-projekter forsøger virksomheden samtidig at minimere spild. Det sker bl.a. ved at kontrollere kvaliteten af mellemprodukterne.

»Tidligere udførte vi kvalitetsmålinger af det færdige produkt. Det betød, at vi først for sent fik at vide, hvis der var gået noget galt. Nu er der etableret kvalitetsmålinger på mellemprodukter i processen. På den måde kan vi løbende tilpasse procesparametre og sikre kvaliteten af det færdige produkt,« forklarer Jan Ove Jensen.

Et andet udslag af energitænkningen er, at fabrikkerne i Frederikssund aldrig drosler produktionen ned. Så lukker man hellere produktionen i en periode.

»Enten kører vi 100 procent, eller også kører vi ikke, og så stopper vi gerne 14 dage. Vi bruger næsten lige så meget energi, når vi kun kører på halv produktion. Når vi lukker en produktion, så flytter vores medarbejdere gerne rundt til andre fabrikker. De har vist stor omstillingsparathed,« siger Jan Ove Jensen.

Haldor Topsøe-fabrikkerne har også planer om at se nærmere på permanent magnetmotorer, som i mange tilfælde kan bruges direkte, så man kan undvære et gear. Dermed sparer fabrikkerne på det samlede energiforbrug.

»Vi har set, at man nu kan få permanent magnetmotorer i samme størrelse som tilsvarende asynkronmotorer. Det vil sige, at vi kan skifte dem ud dér, hvor de sidder,« siger Jan Ove Jensen.

Næste Topsøe-projekt kan blive levering af fjernvarme til Frederikssund, for fabrikkerne har meget overskudsvarme.

Tjener sig hjem på fire år

I kraft af sit høje energiforbrug er Haldor Topsøe en såkaldt aftalevirksomhed hos Energistyrelsen. Det betyder, at virksomheden får nedslag på sine energiafgifter mod til gengæld konstant at gennemføre energibesparelser. Som aftalevirksomhed forpligter Topsøe sig til at gennemføre potentielle energiprojekter, hvis de har en tilbagebetalingstid på under fire år.

Og det har energiforbedringerne hos Haldor Topsøe, hvor investeringerne tjener sig hjem på alt mellem et og fire år.

»De nemme projekter er at udskifte ældre teknik, for eksempel motorer, med nyere teknik. Andre forholdsvis lette projekter er at sætte en mere optimal styring på anlæg. Vi sætter ikke projekter i gang med mere end fire års tilbagebetalingstid. Men der er også mange projekter, der har en tilbagebetalingstid på under fire år,« siger Jan Ove Jensen