Færre køer og biomasse redder Danmarks klimamål

På bare ét år er Danmarks klimamæssige performance i 2020 forbedret med hele 3 procentpoint - uden at der er vedtaget nye klimainitiativer.

Tværtimod har den siddende regering rullet nogle af den forrige regerings klimainitiativer tilbage, svarende til en ekstra udledning på 0,7 mio. ton i 2020.

Læs også: Finansloven giver 0,7 mio. ton ekstra CO2 - plus det løse

De overraskende tal fremgår af den nye fremskrivning af den danske CO2-udledning i 2020 - sat i forhold til 1990. Den viser, at den danske CO2-udledning vil være mindsket med 40 procent, hvilket var den gamle regerings mål. Sidste års fremskrivning viste en reduktion på 37 pct.

Læs også: Ny analyse: Danmark når 40 procents klimamål i 2020

I faktiske tal er de forventede CO2-udledninger justeret ned med mellem 1,1 og 1,9 mio. ton CO2 i 2020, hvilket dækker over en mindre udledning på mellem 1,8 til 2,5 mio. ton fra el- og fjernvarmesektoren og en øget udledning på 1 mio. ton i transportsektoren. Spændet mellem tallene dækker over forskellige forudsætninger om CO2-kvoteprisen i fremtiden.

Omstilling trods lave kvotepriser

Kontorchef i Energistyrelsen Mikkel Sørensen, som har stået for fremskrivningen, kalder det 'lidt overraskende', at udledningerne i den kvoteomfattede sektor ser ud til at komme så langt ned:

»Det er lidt overraskende, at der sker så betydelig en omstilling af kraftværkerne fra kul til biomasse, samtidig med at CO2-kvoteprisen er temmelig lav og dermed ikke i sig selv tilskynder til at udskifte kullene,« siger han.

Læs også: Dansk Fjernvarme: Vi nærmer os en CO2-reduktion på 40 procent

En afgørende forklaring på den reducerede udledning er som nævnt et langt større biomasseforbrug i el- og varmesektoren end forventet i 2014 – faktisk mellem 4 og 17 pct. større. Samme vej trækker et lavere elforbrug - cirka 8 pct. lavere, hvilket svarer til 2,7 sparede TWh.

Læs også: Importerede træpiller giver vindenergien baghjul

Derfor hjælper færre køer

Og så er der lige det med køerne, som har bevirket, at reduktionen i udledningen i 2020 er blevet et halvt procentpoint større. Forklaringen er, at nye og højere tal for køers CO2-belastning medfører justeringer i hele regnestykket tilbage fra udgangsåret 1990, hvor det altså øger den samlede udledning.

Men da antallet af køer i Danmark har været faldende siden 2013, medfører det en reduktion af udledningen i 2020 på, hvad der svarer til cirka 350.000 ton.

Læs også: Landbrug udleder langt mere lattergas end antaget

Kontorchef Mikkel Sørensen forklarer, at opjustering af biomasseforbruget i kraftvarmeværkerne er et resultat af konkrete oplysninger fra de store kraftværker om, hvor meget biomasse, de forventer at bruge og en efterfølgende simulering af, hvor meget de så forventer at køre med værkerne med de forventede brændselspriser:

»Det er biomasse-forbruget i de store værker, der for alvor fylder i statistikken, men også de decentrale værker bygger om til biomasse. Ligesom affaldsværkerne fyrer med mere og mere biomasse, hvilket bidrager til det samlede billede,« siger han og tilføjer, at biogassens rolle er nogenlunde uændret i forhold til sidste års fremskrivning.

Læs også: Træpille-boom: Staten går glip af milliard-indtægter

Af den nye fremskrivning fremgår det, at brugen af biomasse i el- og varmesektoren næsten fordobles frem til 2020 - fra 58 PJ i 2014 til 102-108 PJ i 2020.

80-85 pct. grøn el i 2020

Omkring det faldende elforbrug i husholdninger og industri forklarer Mikkel Sørensen, at der ikke er tale om, at en forventet elektrificering af varmeforsyningen er udeblevet:

»Der er i forhold til sidste fremskrivning udelukkende tale om en nedgang i det traditionelle elforbrug. Hvad det skyldes, kan vi kun gætte på – måske er det mere energieffektive apparater eller udfasning af glødepærerne, vi ser konsekvensen af,« siger han.

Det reducerede elforbrug og den øgede anvendelse af biomasse og anden vedvarende energi leder til nogle imponerende VE-andele i Danmark, ligesom det ser ud til, at vi kan opfylde alle vores EU-mål i 2020.

Læs også: Topmøde-kompromis: Europa skal skære 40 procent af sit CO2-udslip

I 2020 vil vedvarende energi således udgøre 80-85 pct. af det danske elforbrug og 65 pct. af varmeforbruget.

Vindkraft alene forventes at dække hele 53-59 pct. af elforbruget i 2020 mod 40 pct. i dag.

Læs også: »Tordnende succes«: 39 procent af strømmen kom fra vindmøller i 2014

En fremskrivning er naturligt forbundet med usikkerheder, hvorfor man har fremskrevet tre forskellige forløb med forskellige CO2-kvotepriser og antagelser om udviklingen på energiområdet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Færre køer i Danmark ..... ? En kætterisk tanke. Hvad ville der ske med CO2-udledningen for Danmark hvis alle køer blev slagtet? Så kunne vi købe tysk mælk - og argentinsk oksekød. Provokerende - men viser blot hvad man kan med tal - og hvor snævertsynet man kigger med klimabrillerne. Så en måde at spare mere CO2 på er at justere de historiske værdier op?

(En vis ironi kan forekomme i ovenstående)

 • 8
 • 0

Johh, den laver jo methan-prutter som er 20 gange værre som klimagas end CO2 (set over 50 år vistnok). Den del er såmænd rigtig nok et problem.

Ligesom metan der bobler op fra moser, søer og permafrosten. Ikke at forglemme Metanhydrat på havbunden. https://en.wikipedia.org/wiki/Methane https://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clat...

Danmark har allerede langt færre køer end da der var flest, kødkvæg inklusive. Så, ih hvor vi gungrer.

 • 4
 • 4

Ingen tænker tilsyneladende på de miljømæssige udgifter, der er forbundet med kvæg. Foder skal produceres og distribueres, vand forbruges osv. Vil dog nødigt undvære kød. Det smager jo godt en gang imellem, ikke at forglemme mejeriprodukterne. Tænk på et liv uden ost!

 • 0
 • 0

Der er sagt at vi får færre kvæg. Men kommer det nu også til at holde, nu hvor kvoteordning for mælk er væk, så der ikke kommer straf dør den sidste liter mælk?

Jeg arbejder for Arla og vi har en fremskrivning om markant mere mælk

 • 1
 • 1

Det er en misforståelse at køer bidrager til den globale opvarmning. Det er mennesker der står bag den. Drøvtyggende græsædende var der lang tid før vi kom til, og det i meget større antal end der er køer i dag. Uden disse ville der forøvrigt ikke være frit kisel til rådighed for havets diatoméer. At vi så fylder vores køer med proteiner i stedet for græs er en hel anden historie. Mennesker kan godt spise proteiner men ikke græs.

 • 3
 • 1

Jeg har problem. Skal en ko stadigt kaldes en muhko når man peger på en, for at vise barnebarnet hvad det dyr der står marken er for et dyr. Eller skal den kaldes en puhko eller en prutteko?

 • 1
 • 3

Er du sikker på de tal, Jan?

Jan det er historiske gennemsnitstal, der er sikkert 5% af besætningerne der er tæt på de 20.000 liter pr. årsko med meget lille tomgangstid. Det ændrer ikke ved at der produceres mere mælk på de få køer der er i Danmark. Desuden har Danmark et klima der er ideelt for kvæg, særligt til grovfoder.

Set på dyrearter så er der langt flere mennesker end høveder, i Danmark.

 • 1
 • 2

Det animalske landbrug har et alenlangt synderegister, og jeg tror gerne, at køernes prutter bidrager alvorligt til skævhederne. Men glem nu ikke landbrugets værste synder: svinet. De lægger beslag på store arealer der bruges til dyrkning af korn (her i landet) og Soya i bl.a. Argentina og Brasilien. Svinenes gylle indeholder store mængder ammoniak plus andre bidragsydere til den alm. forurening. Svinene er storforbrugere af medicin - det ender i dem, der æder flæsket: DIG! Også en betydelig forurening, der koster samfundet dyrt i sundhedsudgifter. Og så fremdeles..... Det er det animalske landbrug, der skal skæres markant ned, omstilles til vegetabilsk landbrug, der forsyner hjemmemarkedet. Af dyr bliver der får, geder, høns og fisk tilbage. Det vil højne sundhedstilstanden betragteligt = markant lavere sundhedsudgifter = lavere skatter, og det skulle da være et sprog som selv liberalisterne kan forstå.

 • 0
 • 4

Det er det animalske landbrug, der skal skæres markant ned, omstilles til vegetabilsk landbrug, der forsyner hjemmemarkedet. Af dyr bliver der får, geder, høns og fisk tilbage.

Skal kvæget så udrydes? Hvor kommer al den gødning fra der skal bruges til alle grønsagerne? Hvor stor er udvaskningen fra de enkelte grøntsager? At får, der udnytter grovfoderet mindre effektivt end kvæg, skulle forbedre noget?

Bevares, der findes enkelte i Danmark der grundet tro, ikke vil røre kvæg eller svin. Det skal ikke bestemme hvad flertallet gør. Det er religiøs tolerance. At der ikke har villet gøres noget på transportområdet, er det fattigt at sende 'sorteper'(Et kort i kortspil) til landbruget.

Hvis der endelig sundhedsniveauet og økonomien skulle bedres, så er det sænkning af stressniveau og de tilfældige 'roulettetilskud'.

 • 2
 • 1

Tilgivet :)

Tak! Men, du altså tale voksensprog, også til små-/spædbørn. Det er vel OK, om du taler engelsk, tysk, tyrkisk eller dansk. - "Babydansk" ér altså bare ikke i orden!!!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten