Færøsk plejehjem suger varme ud af Golfstrømmen

Færøerne er ikke bare velsignet med ekstra gode vindressourcer - også havvandet omkring øerne rummer energi, der kan udnyttes. Og det er færingerne nu gået i gang med.

Et spritnyt 5.250 kvadratmeter stort kommunalt plejehjem i Torshavn skal forsynes med varme fra Golfstrømmen via fire store Vølund/Nibe varmepumper på hver 60 kW.

Varmepumperne udnytter, at Golfstrømmen året rundt sender 6-10 grader varmt havvand tæt forbi Torshavn og resten af Færøerne.

Varmepumperne afkøler vandet med to grader og udvinder herved tilstrækkelig varme via en varmeveksler til at levere rumvarme og varmt vand til plejehjemmet med et årligt elforbrug på 360.000 kWh.

Rådgivende ingeniører Sofus M. Jakobsen, som tidligere har designet et noget mindre anlæg, forventer en virkningsgrad eller COP på hele systemet på mellem fire og fem, hvilket er højt:

»Vi mener, at der er et stort potentiale for lignende varmepumpeanlæg i både eksisterende og nye større byggerier på Færøerne, som stort set alle ligger ved vandet. Anlæggene giver lavere energiforbrug og miljøbelastning samt en bedre økonomi end traditionel elvarme. Fremtiden vil vise, om bygherrerne vil bruge de nye løsninger,« siger Árni Jakobsen fra Sofus M. Jakobsen.

Hovedentreprenør på hele byggeriet har været Articon.

Anlægget har ikke været helt billigt i anskaffelse. Selve varmepumpe-anlægget har kostet 2,3 mio. kroner, og hertil kommer indtaget til havvand, som består af et meget solidt bygget pumpehus tæt på kysten med pumper og varmeveksler til i alt 2,5 mio. kroner.

I pumpehuset pumpes havvand op fra en brønd, som hele tiden forsynes med vand fra de omkringliggende klipper, der er sprængt porøse. Og her sidder varmeveksleren, der overfører energien til et kredsløb med vand og sprit, der løber ind i plejehjemmets vandbårne varmesystem.

Pumpehuset rummer også filtre og styretavler.

På selve plejehjemmet findes et teknikrum med de fire varmepumper, som har så stor kapacitet, at man kan undgå elpatroner i spidsbelastningssituationer. Dog er en lagertank til storkøkkenet forsynet med en elpatron, fordi køkkenet har behov for varmere vand, end anlægget umiddelbart leverer.
l
For at optimere driften har man opsat store akkumuleringstanke, så man ikke behøver at køre med varmepumperne hele tiden.

Man har også koblet ventilations- og varmesystemet, således at man om sommeren kan bruge overskudsvarmen fra ventilationssystemet til opvarmning af varmt brugsvand.

»Da varmepumperne jo bruger strøm - og der samtidig er installeret store akkumuleringstanke - giver det gode muligheder for, at bygningen kan tilknyttes Power Hub-systemet, som elselskabet SEV driver. Anlægget kan nemlig sagtens kobles fra i perioder for at stabilisere elsystemet - uden at beboerne på plejehjemmet vil mærke noget,« siger Árni Jakobsen.

Power Hub er et it-system, der netop er sat i drift i det færøske elsystem. Det kan hjælpe et skrøbeligt elsystem ved at udkoble forbrugsenheder, når balancen i elsystemet er truet.

Bygherren, som er Torshavn Kommune, har ønsket, at bygningen skulle overholde kravene i BR-08, og efter beregningerne i BE 06 forventer man et energiforbrug på 63.5 kWh pr. m2 pr. år.

Emner : Varmepumper
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der findes flere jordvarme anlæg der er lagt ned i en sø og trækker varmen derfra.....kender også en virksomhed der ligger op østersøen som trækker varme eller kulde fra vandet til opvarmning eller køling.

Så det er også muligt her, men dog ikke lige så effektivt...

 • 0
 • 0

Nu er temperaturforholdene på Færøerne noget anderledes end i Danmark, så hvordan passer egentlig det beregnede standard årsforbrug med virkeligheden deroppe. I øvrigt virker det ikke særlig fremsynet at gå efter B08, men det er måske fornuftigt nok. Besparelsen fra varmepumpen bliver jo større når der bruges mere varme.

 • 0
 • 0

Bare det nu ikke påvirker klimaet. Når en sommerfugl kan forårsage en orkan på den anden side af Jorden, tør jeg slet ikke tænke på hvad deres vindmøller og varmepumper i Golfstrømmen kan forårsage. Det bliver sikkert værre end vi troede. :-)

 • 0
 • 1

I øvrigt virker det ikke særlig fremsynet at gå efter B08, men det er måske fornuftigt nok. Besparelsen fra varmepumpen bliver jo større når der bruges mere varme.

Nej egentlig ikke for det dyre ved varmepumper er netop ikke driftsenergien, men derimod anlægsinvesteringen.

Så jo mindre varme man bruger, jo billigere varmepumpe.

 • 0
 • 0

Det kan man da ikke, for varmepumper bruger strøm - og vel at mærke strøm fra en produktionsenehed, der udleder over 800 g CO2 pr. kWh strøm - så det går sandelig ikke. Det er noget fy fy og især i Danmark.

(Ironi er fligtigt brugt)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten