Færøerne bygger tunneler igen

Om mindre end to år bliver en af Færøernes mest benyttede færgeruter overflødig. Den går fra Leirvik til Klaksvik, den næststørste by på øerne. Færgeturen varer en halv time, men 1. august 2006 åbner den 6.155 meter lange Nordøtunnel – og så vil det kun tage 5-6 minutter at køre under sundet.

Nordøtunnelen forbinder øerne Bordoy og Eysturoy og vil skabe en langt bedre forbindelse mellem Klaksvik og Thorshavn, øernes hovedstad.

For anlægsarbejdet står Føroya Konsortiet I/F, et konsortium oprettet til lejligheden. Det består af NCC Construction AS Norge, NCC International Denmark A/S samt to færøske entreprenørfirmaer, Byggitek og J & K Petersen Contractors. Budgettet lyder på ca. 400 millioner kroner, hvoraf landsstyret dækker cirka halvdelen. Resten låner det aktieselskab, der skal stå for driften.

Cirka 60 ansatte arbejder fra begge sider af det cirka 100 meter dybe sund, som skiller de to øer, og går det efter tidsplanen, mødes de to hold 150 meter under havoverfladen 1. maj 2005. Men måske sker det før, for anlægsarbejdet er kommet godt fra start og er et pænt stykke forud for tidsplanen.

Det samme var tilfældet, da man for nogle år siden anlagde Vagatunnelen, Færøernes første undersøiske tunnel. Den 4,9 km lange tunnel stod klar i december 2002, et halvt år før tid.

Der arbejdes stort set i døgndrift, og på alle skift arbejder to erfarne norske ingeniører, for det er i høj grad norsk ekspertise, man trækker på, ligesom det er norske fullface borerigge, man møder inde i fjeldet. Den ene har tidligere være med til at bane vej for verdens længste vejtunnel, den 24,5 km lange Lærdalstunnel i Norge, og på Færøerne er arbejdsgangen præcis den samme: Først borer man 36 meter frem i fjeldet for at undersøge det for vandførende sprækker. Møder man vand, sprøjtes der en pasta af vand og cement ind for at tætne sprækkerne – også de tørre.

Efter forboringen følger sprængningerne. For hver salve på 650 kg sprængstof bliver tunnelen fem meter længere – og på en god dag kan man nå tre salver i løbet af et skift, oplyser ingeniør Ulf Hansen, NCC.

Bonus for tør tunnel

Da der arbejdes fra begge sider, øges tunnellængden med op til 30 meter i døgnet. Der udbetales bonus, hvis man når flere meter, end boreplanen foreskriver, ligesom der er bonus, jo tættere tunnelen er.

Ulf Hansen leder tunnelarbejdet på Klaksvik-siden, hvor man indtil videre kun har haft få problemer med vandindtrængning. Og paradoksalt nok viser erfaringerne, at der tit trænger langt mindre vand ind i en undersøisk tunnel end i en tunnel gennem fjeld.

»Det skyldes, at der er aflejret tykke lag af sedimenter på havbunden. De virker i sig selv tætnende,« forklarer Ulf Hansen.

Tunnelarbejdet giver ca. 700.000 kubikmeter sprængsten, som i det store hele bruges til anlæg af en ny kaj i Klaksvik.

Den nye tunnel får en maksimal hældning på 59 promille, og der vil på den undersøiske strækning normalt være 50 meter mellem tunnelens loft og havbunden, dog vil der på et kortere stykke kun være 36-37 meter.

Vil bygge flere

Vagatunnelen, Færøernes første undersøiske tunnel, er blevet meget populær, også selv om det er en betalingstunnel. Den har bl.a. medført en langt hurtigere forbindelse mellem øernes lufthavn og Thorshavn, og trafikken er nu i gennemsnit 880 køretøjer i døgnet, det dobbelte af prognosen. Det betyder, at tilbagebetalingstiden er nede på 14 år, og det har givet Færøerne blod på tanden.

Allerede nu ligger der planer for en række undersøiske tunneler. Længst fremme er planerne om en »to-trins«-tunnel, der i givet fald skal udgå fra Thorshavn. Første trin skal gå under sundet mellem Thorshavn og byen Strendur, hvorfra trin to skal gå under en fjord til Runavik. De to byer ligger få kilometer nord for Thorshavn, men på grund af de mange fjorde tager det i dag over en time at nå dem. Tre kommuner er i gang med forundersøgelser, og i givet fald vil de to tunneler tilsammen blive ti km lange. Beregninger viser, at projektet er tæt på at være rentabelt.

Landsverket, det færøske landsstyres afdeling for trafik, er i gang med en ny strategisk plan for øernes infrastruktur. Der arbejdes både med en korttidsplan, der rækker fire år frem og med en langtidsplan, der skal række 15-20 år frem i tiden, fortæller direktør og ingeniør Oyvindur Brimnes.

Selv Suderø, den sydligste ø, drømmer man om at koble sammen med resten af Færøerne via en undervandstunnel, som i så fald vil blive verdens længste.

»Foreløbig er det lidt et fantasiprojekt. Men kom igen om 50 år,« lyder opfordringen fra Oyvindur Brimnes. u