Færdselsstyrelsens første evaluering: Elløbehjul har syv gange flere ulykker end cykler

27. februar 2020 kl. 12:5738
Færdselsstyrelsens første evaluering: Elløbehjul har syv gange flere ulykker end cykler
Den første evaluering af elløbehjulene viser flere uheld, dårligere trafikadfærd end cyklisternes og et klimaaftryk, der trækkes ned af at brugerne oftest ville have gået eller cyklet i stedet. Illustration: Christian Østergaard.
Det er for tidligt at drage konklusioner og ændre regler, lyder det fra styrelsen. Minister er dog uenig og vil overveje påbud om cykelhjelm.
Artiklen er ældre end 30 dage

Der er en klar tendens til, at elløbehjulsbrugere har en markant højere ulykkesfrekvens end cyklister.

Faktisk er antallet ikke mindre end syv gange højere end for cyklister, viser den første evaluering af "små motoriserede køretøjer", som Færdselsstyrelsen netop har gennemført for at følge op på prøveordningerne med elløbehjul, speed pedelecs, motoriserede skateboards og "selvbalancerende køretøjer".

Færdselsstyrelsen understreger selv, at datagrundlaget er for spinkelt til konklusioner, ikke mindst fordi der kun er tale om tal fra en afgrænset periode på under et år. Ifølge styrelsen skal der gå tre-fem år før forsøgsordning kan evalueres.

Der er mange flere cykler og derfor også mange flere ulykker. Men per kørte kilometer er antallet langt højest for elløbehjul Illustration: Færdselsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Denne første evaluering skal således primært betragtes som en nulpunktsmåling, hvorudfra udviklingen inden for udbredelse, adfærd, ulykker og klimaaftryk kan følges over den kommende årrække,« skriver Færdselsstyrelsen.

Transport- og boligminister Benny Engelbrecht er dog lidt hurtigere på aftrækkeren i hans afledte pressemeddelelse.

»Det er en af mine kerneopgaver som transportminister at sikre, at vi kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Evalueringen peger desværre i retning af, at det ikke er tilfældet, når vi taler om de elektriske løbehjul,« siger han ifølge ministeriet.

»Der er flere oplagte muligheder, vi kan se nærmere på. Vi kan for eksempel indføre et krav om, at brugeren af løbehjulet skal bære hjelm under kørslen,« lyder det fra Benny Engelbrecht, som også vil have en dialog med kommunerne om at forbyde færdsel på elløbehjulene på bestemte tidspunkter af døgnet.

Elløbehjulsture er overraskende lange

Der er mange andre interessante tal i evalueringen fra Færdselsstyrelsen, hvor det blandt andet fremgår, at 208 brugere af løbehjul blev standset og spurgt om hvor langt de kører.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det overraskende høje gennemsnit er 4,4 kilometer, fordelt på 3,1 ture om ugen.

»I undersøgelsen svarer 47 % af respondenterne, at de anvender køretøjerne i fritiden eller til sightseeing, og 27 % anvender køretøjerne til pendling,« skriver Færdselsstyrelsen.

I en webundersøgelse om hvor sikre brugerne føler sig på elløbehjulene, føler næsten halvdelen sig usikre eller meget usikre.

Spørger man bilisterne er det til gengæld 72 procent, som føler sig usikre ved at dele infrastruktur med dem. Tallet er lidt højere for fodgængerne og når 83 procent for cyklisterne, som kører tættest på dem.

Kun fem procent rakte hånde ud ved højresving

Usikkerhedsfølelsen er måske heller ikke helt ubegrundet. For ud af politiets 451 sager sidste år, hvor elløbehjul indgik, var der i næsten halvdelen tale om, at føreren var påvirket af alkohol eller stoffer.

I over en fjerdedel af alle registrerede sager var føreren udenlandsk.

Politiet registrerede kun fire sager om pedelecs.

Via Trafiks videoobservationer viser, at meget få førere af elløbehjul rækker hånden ud, når de skal dreje Illustration: Færdselsstyrelsen.

Via Trafik har også registreret forseelser ved hjælp af videoobservationer i udvalgte københavnske kryds. Her er det måske mest signifikante tal, at kun fem procent rakte hånden ud, når de skulle til højre mod 39 procent for cyklisternes vedkommende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

12 procent kørte på fortov eller fodgængerovergang, mod under to procent af cyklisterne. Der er også flere elløbehjul end cyklister, som kører over for rødt.

Til gengæld var der næsten ingen som kørte imod kørselsretningen eller talte i mobiltelefon.

Kun to procent af dem, som kører på lejet løbehjul, kører med hjelm.

»For ejede motoriserede løbehjul er hjelmbrugen over dobbelt så høj i Aarhus (33 procent) som i København (16 procent),« skriver Færdselsstyrelsen.

Udlejningsløbehjul trækker ned på klima

Evalueringen fra styrelsen ser også på elløbehjulenes klimaaftryk, inklusiv livscyklus. Og her antyder tallene, at de også herhjemme trækker i en uheldig retning.

En webspørgeundersøgelse viser, at bilproducenterne ikke behøver være alt for bange for at miste kunder til de små motoriserede køretøjer Illustration: Færdselsstyrelsen.

For godt nok har de et mindre klimaaftryk end biler, og spiller uafgjort op mod busserne. Men de fleste brugere havde enten cyklet eller gået i stedet.

Særligt udlejningsløbehjulene, som udgør 70 procent, er årsag til CO2-udledning, fordi de har en kortere levetid og indsamles med varevogne.

»Forudsat at de resterende 30 %, som brugerne selv ejer, kan opnå samme levetid, målt i km, som motoriserede udlejningsløbehjul, vil disse have en væsentligt mindre livscyklusemission,« skriver styrelsen.

Ifølge Via Trafiks undersøgelser erstatter kørsel med speed pedelecs i 33 % af tilfældene en biltur.

Danmarks Statistik og Klimarådets tal er anvendt for biler, Fynbus’ CO2 beregner og tal fra Cykelorganisation ECF er brugt til at lave tallet for busser. Færdselsstyrelsen har selv vurderet tallet for elløbehjul med udgangspunkt i et amerikansk studie og statistik fra udlejningsselskaberne Illustration: Færdselsstyrelsen.

»Derudover oplyser 24 %, at de alternativt ville have anvendt en almindelig cykel, mens 18 % angiver, at de slet ikke ville have foretaget turen,« skriver Færdselsstyrelsen.

Ikke meget data på pedelecs og ulykker

Evalueringen har også enkelte andre tal på speed pedelecs, som vakte en del opsigt, da de blev godkendt til at køre 45 kilometer i timen på cykelstien i forbindelse med forsøgsordningen.

Der var sidste år seks ulykker, deriblandt fire med personskade. En gang kostede det føreren livet.

Via Trafiks har ikke i sine videoobservationer kunnet adskille pedelecs fra andre elcykler, og har derfor ikke leveret data på dem.

Der er ikke fastsat en dato på hvornår de tre forsøgsordninger for "små motoriserede køretøjer" udløber.

Ifølge Via Trafiks videoobservationer er omkring 1,5 procent af køretøjerne på cykelstierne små motoriserede køretøjer. 97 procent er elløbehjul.

38 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
37
8. marts 2020 kl. 16:18

De gamle, der kommer slemt til skade med ders elcykler, ville være blevet hjemme, hvis der ikke fandtes elcykler.

Altenativet til udlejningsløbehjul er udlejningselcykler, ikke "ingenting" som i tilfældet med elcykler til gamle mennesker.

36
2. marts 2020 kl. 14:09

@Ole Rasmussen

Jeg ved godt, at det er den til enhver tid siddende minister, der formelt har ansvaret for sit domæne, inklusive de fantastiske tiltag forgængeren på posten måtte have sat i gang.

Men mon ikke du giver Benny Engelbrecht lidt for meget ros for, hvad hans forgænger på postenhttps://da.wikipedia.org/wiki/Ole_Birk_Olesen(upopulært kaldet OleBole) foretog sig i sin regeringstid mellem 2016-11-28 og 2019-06-17. (Forsøgsordningen trådte i kraft 2019-01-17)

PS! Ingen læser i øvrigt denne tråd længere. Den er død. Det går hurtigt nuomstunder.

35
2. marts 2020 kl. 13:40

De dækker ikke et behov som ikke kan dækkes mere miljørigtig og billigere af et af de resterende transport muligheder.

Det er da kun ens egen elcykel, der kan dække samme behov.

Det er muligt det er billigere med den kollektive trafik, men den kollektive trafik bringer sjældent folk direkte fra hvor de kommer fra, til hvor de skal hen. Og modsat udlejningscyklerne, så skal elløbehjulet ikke afleveres i en "drop zone".

Men det biligste og mest miljørigtige er jo at gå rundt i byen - sådan er virkeligheden bare ikke, og derfor dækker elløbehjulet et behov, som ingen andre transportmuligheder (bortset fra egen elcykel) dækker.

34
2. marts 2020 kl. 13:12

Benny - dette er en ommer

" »Det er en af mine kerneopgaver som transportminister at sikre, at vi kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Evalueringen peger desværre i retning af, at det ikke er tilfældet, når vi taler om de elektriske løbehjul,« siger han ifølge ministeriet.

»Der er flere oplagte muligheder, vi kan se nærmere på. Vi kan for eksempel indføre et krav om, at brugeren af løbehjulet skal bære hjelm under kørslen,« lyder det fra Benny Engelbrecht, "

Benny !

Nu må du tænke dig om - det handler om et nyt transport system - som naturligvist kræver erfaring at bruge - sammenlign det med at alle billister lige havde fået lov at køre bil - uden kørekort - så ville vi også se mange ulykker.

OG

"Fej for egen dør" - Reelt kunne DU have lavet omfattende informations kampanger ½ -1 år inden disse grønne løbehjul kom på gaden. MEN DET GJORDE DU IKKE - du kastede bare borgerne ud i noget nyt og sad og ventede på ulykker .... sikken en politik fra en Sér.

Unge skal tage "kanllert kørekort" ... hvorfor kom DU ikke med et lovkrav om "EL-løbehjuls kørekort" ( evt bare aflæggelse af prøve, for dem der har kørekort til bil) - så havde alle fået proffesionel viden - og .... 99 % af ulykkerne kunne være undgået ( tror jeg )

Benny - det er en ommer - Dårligt politisk håndværk !

33
2. marts 2020 kl. 10:46

@Ebbe Tranberg

...de traditionelle og meget mere sikre elcykler fortsat er underkastet en skarp 25 km/h begrænsning

I øjeblikket sidestilles legale konventionelle elcykler sikkerheds og ansvar/forsikringsmæssigt med almindelige cykler (dvs. ingen særlige krav), selv om uhelds/ulykkesstatistikken for dem indikerer, at de ligger i den uheldige ende, især hvad angår den ældre del af brugerne (fordi de også er de primære brugere?)https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-10-16-isaer-midaldrende-og-aeldre-mennesker-kommer-til-skade-paa-deres-elcykel

Så at lempe hastighedsbegrænsningen på disse elcykler og stadig sidestille med almindelige cykler vil nok være uklogt. Vil skærpede krav få folk til simpelthen at holde op med at bruge dem og hvad vil dét i så fald have af konsekvenser for den ældre generation og samfundet som helhed?

...Visse debattørers had mod Mate elcyklerne ... der reelt er elektriske knallerter

Had? Moi??! Det er da i sig selv ret "disruptivt" at sælge de facto-knallerter uden typegodkendelse, under dække af, at de er lovlige elcykler, uden at gøre de uvidende købere tydeligt opmærksom på, at de i yderste konsekvens, som minimum sandsynligvis selv kan komme til at hænge på det fulde økonomiske ansvar for kropslige skader på modparten i tilfælde af uheld/ulykker.

Citat fra MATEs FAQ (der på MATEs hjemmeside er gemt på et nedlagt toilet i kælderen bag en dør, hvor der står: Pas på leoparden!) 2. Is it legal to ride a MATE bike on the street? 250 w motor is legal around the world. Any higher motor power is the responsibility of the customer and you need to check your local country rules before purchasing.https://www.mate.bike/eu/faqs/

(Og ikke engang dét er helt korrekt)

Alt MATE reelt behøver for at lovliggøre deres forehavende er at fjerne muligheden for pedalfri fremdrift på deres små modeller og at betegne deres større X-modeller, som det de er: Speed pedelecs (hvis de altså først sørger for teknisk at begrænse pedalfri fremdrift til 20 km/t). Men forsikringssnak, kørekortsnak og hjelmsnak vil jo nok virke stærkt afkølende på mærkets sexyness og salg.

Dét med udlejning af motoriserede løbehjul får ikke mit blodtryk til at stige. Det er bare konsekvensen af, at kapitalisme, børn og teenagere har til formål hele tiden at prøve grænserne af. Gad vide om man som økonomisk parthaver i den del af medicinalindustrien, der fokuserer på livsstilssygdomme, med fordel kan supplere investeringen med parthaveri i industrien for udlejning af motoriserede løbehjul og på den måde gøde jorden for indtjening på fremtidige generationer også. Måske endog med kalkuleret tab, der skattemæssigt kan trækkes fra gevinster andre steder. Win-win!

32
1. marts 2020 kl. 21:42

Jeg tror ikke at det vil være populært at du tager et udlejningsløbehjul med hjem i lejligheden eller for den sags skyld på din arbejdsplads. Privat ejede løbehjul kan måske nok have en berettigelse, men det er jo ikke dem som oversvømmer gader og stræder. Kunne vi bare få dem af vejen, kan du såmænd godt beholde dit løbehjul.

31
1. marts 2020 kl. 13:14

Det pisser mig i den grad af at "disruptive" firmaer bogstaveligt talt bare kan kaste tusindvis af elløbehjul på gaden, hvorefter loven tilpasses dem, mens de traditionelle og meget mere sikre elcykler fortsat er underkastet en skarp 25 km/h begrænsning, der bunder i tyskernes tradition med at køre blytunge havelåger i adstadigt tempo på fortovet.

Visse debattørers had mod Mate elcyklerne, der reelt er elektriske knallerter, forstår jeg ikke. I modsætning til elløbehjulene kan de både styre og bremse, og er langt mere ufølsomme for ujævnheder og møde med kantsten.

29
29. februar 2020 kl. 23:30

Med fare for at få prædikat som en af de sure gamle mænd, så vil jeg gerne spørge hvad vi skal med disse løbehjul. De dækker ikke et behov som ikke kan dækkes mere miljørigtig og billigere af et af de resterende transport muligheder.

28
29. februar 2020 kl. 10:43

@Ebbe Tranberg

Hvorfor skal man overhovedet stå op?

Det faktisk er en god iagttagelse. Udlejningsmarkedet må vise, hvem der i det lange løb har ramt brugernes smag for sexet transport og samtidig kan få det til at løbe rundt økonomisk. Selv mistænker jeg, at elløbehjulsudlejningsmarkedet i virkeligheden er en hvidvaskningscentral for sorte penge. Ellers kan det da umuligt løbe rundt?

Min Dahon Sweet Pea foldecykel kan ... jeg godt turde elektrificere den til 30 km/h

Held og lykke med at selv bygge, hvad der potentielt ligner en speed pedelec. Men sæt dig først grundigt ind i reglerne her:https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/speed-pedelecshttps://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Forsogsordning-for-smaa-motoriserede-koretojer/Forsoegsordning-om-speed-pedelecs.aspx

27
29. februar 2020 kl. 10:15

@Carsten Jensen

De meget små hjul er en katastrofal fejlkonstruktion... ... 2) de små hjul efterlader en uhyggelig mangel på gyroskiver til at stabilisere køretøjet.

Myten om, at det er hjulenes gyroeffekt, der holder en cykel oprejst, blev grundigt punkteret (pun really unintended) i 2011:https://ing.dk/artikel/video-se-den-nye-forklaring-pa-hvordan-en-cykel-stabiliserer-sig-selv-118386Oprindelig kilde ( bag videnskabelig betalingsmur):https://science.sciencemag.org/content/332/6027/339.abstractA Bicycle Can Be Self-Stable Without Gyroscopic or Caster Effects Lettere tilgængelig gennemgang:https://www.popularmechanics.com/adventure/sports/a6602/physics-of-a-riderless-bike/Min ufuldstændige forståelse: En cykel kører ikke ligeud. Den foretager en fortløbende række af fald til den ene eller anden side og det er primært cyklens geometri der gør, at cyklen uden cyklist selv kan "styre ind i faldet", så tyngdepunktet gennemsnitligt holdes over hjulene. Men det kræver altså at en evt. cyklist ikke modarbejder cyklen og fx læner sig til den forkerte side.

Det kunne måske være en ide med en godkendelsesordning...

Ja. Eller nej; en ordentlig bekendtgørelse om motoriserede løbehjuls indretning og udstyr, vil sandsynligvis være tilstrækkeligt. Se evt. cyklers ditto:https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182136Færdselsstyrelsens Regler for motoriserede løbehjul i forsøgsperioden har tilløbet til én, men det har embedsværket måske fundet en anelse for omfattende, når der kun er tale om en OleBole-forsøgsordning og har blot lænet sig op ad CE-mærkning efter maskindirektivet, der under alle omstændigheder alligevel skal overholdes...?

Jeg tror nu ikke at komplekse forsikringsregler forårsager...

Nej, og det er der vist ingen, der tror... Men er det ikke mere interessant, at embedsværket tilsyneladende har kunnet forudse OleBole-maskinernes potentielle farlighed og sat skærpede krav til fx forsikring og sanktioner overfor beruselse, der dog desværre ligesom andet i livet også liiige kræver, at brugerne sætter sig ind i dem, forstår dem og efterlever dem, før de reelt har en effekt.

26
29. februar 2020 kl. 04:46

kræve minimum hjulstørrelse

Sæt max omdrejningstal på hjul, så kommer max fart til at være afhængig af hjulstørrelsen. kan gælde for alle tohjulede køretøjer under 60 kg

Indfør minimum og maximum hastigheder på cykelstien, med forskellige værdier inden for og udenfor bygrænsen

Sæt maximum hastighed på fortov.

25
29. februar 2020 kl. 01:48

@Hans Jørgen Nielsen

Hvor er jeg glad for, at netop du stiller dét spørgsmål.

Skal jeg forstå det sådan, at du muligvis ikke har forsøgt selv at blive lidt klogere ved selv at se på Sikker Trafiks side, og du nu vil have, at jeg skal forsøge at udlægge lovgivernes holdning til dit spørgsmål?

Hvis vi går ud fra, at du med elcykel mener dén slags, der ved pedalassistance er begrænset til 25 km/t og 250 W motoreffekt, er svaret her:https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/koer-paa-elcykelMen du behøver ikke selv at følge linket og læse det dér. Du kan læse min fortolkning af det her i stedet: Der gælder samme regler for en elcykel og en ikke-elcykel (som jeg går ud fra, at du allerede har læst min fortolkning af ovenfor) og det er derfor (igen undskyld udtrykket) "nøjagtig lige så lovligt eller ulovligt" at føre en sådan i beruset tilstand. Igen skal undskyldningen for gradbøjning af lovlighed og anførselstegnene indikere, at en overtrædelses grad af "ulovlighed", ligesom i svaret på @Jens Olsens spørgsmål, tænkes at kunne sættes i relation til størrelsen af samfundets sanktion overfor overtrædelsen

[Dvs. i praksis under de for Ordensmagten i øjeblikket rådende tilstande: Stort set ikke. Med mindre du på en stjålen cykel kører uden lys. I den forkerte side af vejen. På fortovet (eller i fodgængerfeltet), mens du kører over for rødt og giver Magten begge fingre, mens du skriger ukvemsord efter den. (Tilføj selv flere skærpende omstændigheder).]

Men der er endnu to slags elcykler:

Speed Pedelecs (elcykler begrænset til 45 km/t ved pedalassistance og 20 km/t uden pedalassistance):https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/speed-pedelecshttps://www.fstyr.dk/pedelecHer gælder såvidt jeg kan se samme grænse for alkohol og ulovlige stoffer som på et motoriseret løbehjul (som jeg også må formode du har læst min udlægning af ovenfor). Dertil er der bl.a. krav om obligatorisk ansvarsforsikring samt, at førere under 18 år skal kunne fremvise førerbevis til lille knallert eller bil (forsøgsordningen for 17-årige). Disse er i kraft af deres højere fart og mulighed for assistancefri fremdrift mere beslægtet med egentlige (små) knallerter, men ikke med stor knallert, da 45 km/t kræver pedalassistance. Sanktionen overfor berusede førere fremgår ikke tydeligt, men må formodes at være den samme som for motoriseret løbehjul. Da der er krav om førerbevis for førere under 18 år, kan alvorlige overtrædelser af færdelsloven (beruselse, hastighed, vigepligt...) muligvis (mit gæt) føre til fradømmelse idet man, mens man er fører af et køretøj, der kræver førerbevis, med sin alvorlige overtrædelse har modbevist, at man er i stand til eller har tænkt sig at føre dette indenfor lovens rammer. Ansvarsforsikringens "obligatoritet" peger i øvrigt også hen i retning af, at en speed pedelec er beslægtet med en lille knallert, hvilket muligvis også udløser objektivt ansvar, dvs. erstatningsansvar overfor skader på skyldige såvel som uskyldige bløde trafikanter (påviste selvmordskandidater undtaget).

Den sidste slags elcykler er de ulovlige elcykler, fx den hypede MATE, der ikke nødvendigvis kræver pedalassistance for at køre mere end 20 km/t og derfor hverken er en elcykel eller speed pedelec. Om det bringer den i samme kategori som en uindregistreret knallert, hvor den obligatoriske ansvarsforsikring tillige mangler, er sandsynligvis op til domstolene at dømme. Det samme gælder i øvrigt for motoriserede løbehjul med sæde. I ansvarspådragende (og gælder objektivt ansvar også her?) ulykkestilfælde kræver den slags en meget velpolstret privatøkonomi. I så fald: Pro tip til gratis tandoperation på førers personlige bekostning: Kør eller træd ud foran en MATE. Men lad hellere være.

24
28. februar 2020 kl. 23:17

Hvorfor skal man overhovedet stå op? Løbehjul giver mening, hvis man klapper dem sammen og tager dem med sig eller pakker dem væk.

Alle udlejningsløbehjulene står jo på gaden når de ikke benyttes, og kunne uden problemer erstattes med elcykler, der selv med 14" hjul ville være langt mere stabile, uden at fylde stort mere end løbehjul.

Min Dahon Sweet Pea foldecykel kan uden problemer føres med en hånd på styret, og efter at den er blevet opgraderet med en ordentlig V-bremse ville jeg godt turde elektrificere den til 30 km/h

23
28. februar 2020 kl. 23:10

</p>
<ol><li>De små hårde hjul får alle ujævnheder til at forplante sig til benene.

Kvalitetsløbehjul har faktisk pænt store hjul med luftfyldte dæk. Nogle endda affjedrede. Dem med d små hårde hjul, ja netop de er faktisk legetøj.

Og ja, nogle af dem man kan leje er vel netop skod løbehjul. Men den slags kan man jo også regulere sig ud af, og kræve minimum hjulstørrelse, på samme måde som man kræver lys og refelkser.

21
28. februar 2020 kl. 19:46

Jeg tror nu ikke at komplekse forsikringsregler forårsager uheldene, næppe heller reglerne vedrørende reflekser eller lys, mit gæt er stadig at de mange uheld skyldes manglende stabilitet, p.g.a. dårlig konstruktionsgeometrier og lignende.

20
28. februar 2020 kl. 01:20

Da et elektrisk løbehjul er mere beslægtet med en knallert end en cykel, er det faktisk (undskyld udtrykket) "mere ulovligt" at køre elektrisk løbehjul end på cykel i påvirket tilstand: Elektrisk (egentlig "motordrevet") løbehjul: Ved alkoholpromille på mindst 0,5 eller ulovlige stoffer i blodet er sanktionen første gang: 2000 kr. i bøde. Anden: 4000 kr. Tredje: Fængsel (i værste fald). Cykler: "Der er ikke nogen fast promillegrænse for cyklister. Men vurderer politiet, at du ikke er i stand til at cykle forsvarligt, får du en bøde på 1.500 kr." Intet nævnt om ulovlige stoffer dér.

Det står hen i det uvisse, om et kørekort også kan bringes i fare, men da der ikke kræves kørekort for at at færdes på elektrisk løbehjul, er svaret sandsynligvis nej, i analogi med reglerne for cykel.

Altså et sammensurium af reglerne for knallert og cykel.

Dertil kommer hele ansvarsforsikringsspørgsmålet: Det er lovpligtigt, at elektriske løbehjul til udlejning er ansvarsforsikret af udlejer, men det er lejers ansvar at kontrollere at det faktisk er tilfældet. På eget/privatejet elektrisk løbehjul er det ikke lovpligtigt at have en ansvarsforsikring men bemærk, at den almindelige indbo- og ansvarsforsikring "som hovedregel" ikke dækker på elektriske løbehjul. Og dertil kommer, at en evt. forsikring ikke dækker ved kørsel i beruset tilstand.

Andet interessant: Elektrisk løbehjul skal have tændt lys for og bag døgnet rundt. Sædvanlige krav om synlighed fra mindst 300 m gælder, men tilsyneladende ikke krav om synlighed fra siden. Reflekser for, bag og side som på cykler.

Alle kan med fordel læse nedenfor og blive lidt klogere:https://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/smaa-motoriserede-koeretoejer/elektriske-loebehjulhttps://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/paa-cykel/regler-og-boederhttps://forsikringsguiden.dk/forsikringsoplysningen/vaerd-at-vide-om-forsikring/bolig-og-familie/ansvarsforsikring/elcykler-elektriske-loebehjul-skateboards-mv/https://www.fstyr.dk/DA/Krav-til-koretojer/Regler-om-koretojer/Forsogsordning-for-smaa-motoriserede-koretojer/Forsogsordning-for-motoriserede-lobehjul.aspx

19
27. februar 2020 kl. 23:56

De meget små hjul er en katastrofalt fejlkonstruktion.

  1. De små hårde hjul får alle ujævnheder til at forplante sig til benene.
  2. de små hjul efterlader en uhyggelig mangel på gyroskiver til at stabilisere køretøjet.
  3. Og så er der problemet med længden, man står nemt på snuden.

Det kunne måske være en ide med en godkendelsesordning, med betingelser for gyrovirkning, absorbsion af vertikale accelerationer og stabilitet ved opbremsning, og endelig påbudt cykkelhjælm.

17
27. februar 2020 kl. 20:59

fejlkonstruktion. problemet med løbehjul er at de på grund af deres ekstremt små hjul er en fejlkonstruktion. Hvis du er fuldt koncentreret om kørslen, og undgår bump og asfaltriller er de ok nok. Men prøv at give tegn til højresving (som du skal) og straks wobler forhjulet og hudtransplantationer bliver relevante. Vink til din rødhårede exkæreste. Samme resultat. Drik lidt sprit. Samme resultat. Løsningen er jo rimeligt simpel. Meget større hjul, selvfølgelig oppustet med luft. Derved opnår vi en meget bedre køredynamik, bedre aktiv sikkerhed og langt færre skader. Prøv eksempelvis at sammenligne med sygehusenes elektriske løbehjul. 8"x1" hjul vil forbedre løbehjulenes sikkerhed med en faktor gange nærmest 1000. Den eneste ulempe er at løbehjulene bliver større og tungere, og at latterlige virksomheder ikke kan lave en businesscase ved at ignorere skader og fare de udsætter almindelige mennesker for.

16
27. februar 2020 kl. 16:50

Problemet er nok mere at man udstyrer berusede unge mennesker med et hurtigt transportmiddel torsdag, fredag og lørdag aften/nat...

Hvad med at blokere for udlejningen på disse tidspunkter? Hvad siger statestikken?

15
27. februar 2020 kl. 16:50

Jeg tror ikke problemet er så meget er elløbehjulet, der er problemet. Det er konceptet med udlejning af løbehjul. Man ser turister bruge løbehjul, utrænede og tydeligvis som en form for forlystelse. Man ser påvirkede personer på løbehjul. Aldrig med cykelhjelm. Løbehjul bliver smidt rundt omkring, hvilket både skaber rod og "trip hazards".

Måske skulle vi diskutere selve udlejningsformen.

11
27. februar 2020 kl. 16:27

Her kan jeg referere til min kone som arbejder på Rigshospitalet, som får en del organdonationer fra unge med hovedskader.

Og hvor mange af de unge med hovedskader er dræbt pga elløbehjul? Jeg går ud fra de er afgået ved døden, når de donerer organer.

Så vidt jeg ved, er der kun én elløbehjulskører, der er dræbt i Danmark. Den 12-årige pige. Og her havde det intet med elløbehjulet at gøre, da manden var påvirket af narko og formentlig havde pløjet hende (eller en anden) ned, uanset om hun gik, cyklede eller kørte på løbehjul.

10
27. februar 2020 kl. 16:06

Skal bilen på værksted har jeg løbehjulet med og kører tilbage til boligen på det. Med de cykelstiers kvalitet giver farten sig selv. max. 20 km.t. Jeg kan række hånden ud, men der burde være blinklys på. Kørsel udenfor cykelsti føles livsfarligt. (Den 12 årige der blev dræbt på landevej!) Trafikvesten reddede hende ikke. Bilerne er for tæt på! Hver købstad burde pålægges cykelstier i byens nærområder og kvaliteten af disse burde opgraderes. Det ville hjælpe på trafiksikkerheden. Løbehjulet er til den korte tur hvor man sparer bilen. Det er underholdende at køre på og stå stillingen er rar for kroppen. Jeg bærer altid cykelhjælm. Løbehjul udenfor cykelsti burde begrænses. De må balancehjul må ikke køre udenfor cykelsti. Det samme burde gælde el-løbehjul.

9
27. februar 2020 kl. 16:03

"Wauw, en gammel sur mands fordomsfulde og fuldstændigt uargumentered holdning til noget der er nyt.....og som det er ungdommen der bruger, uhada."

Sikken da en tåbelig kommentar. Det handler jo slet ikke om at nogen syntes det er sjovt eller irriterende med el løbehjul blandet med den øvrige trafik. Det handler om de skader man får i den** virkelige** verden. Her kan jeg referere til min kone som arbejder på Rigshospitalet, som får en del organdonationer fra unge med hovedskader. Så hyg dig bare med dit løbehjul.

8
27. februar 2020 kl. 15:52

Jeg vil våge den påstand at hvis cyklen var blevet opfundet idag ville den møde samme kritik som el løbehjulet. Folk ville alle være nyebegyndere og derved langt mere usikre i trafikken.
Giv løbehjulende noget tid og se om de ikke bliver mere sikre i trafikken.

Det samme kan man sige med bilerne. Der var jo procentvis markant flere ulykker og dødsfald med biler impliceret i bilens barndom, blandt andet fordi folk var nybegyndere og ikke formåede at styre så kraftfuldt et køretøj.

Ja langt op i århundredet, også i min barndom i 80erne, var det jo "ok" (i hvert fald alment accepteret) at køre bil med en halvskid på.

Man kan omvendt spørge, hvor mange kan faktisk godt finde ud af at køre et el løbehjul på forsvarlig vis? Mange kører også allerede nu rundt med hjelm på.

Vi forbyder jo heller ikke varevognskørsel, fordi flertallet af chaufførerne ikke forstår, hvordan man skal parkere, og holder til gene for både bilister, cyklister og fodgængere.

7
27. februar 2020 kl. 15:11

De er smarte og praktiske. Men kører for hurtigt og forhjulet er for tæt på kroppen, så man let står på. hovedet.

6
27. februar 2020 kl. 15:08

Jeg vil våge den påstand at hvis cyklen var blevet opfundet idag ville den møde samme kritik som el løbehjulet. Folk ville alle være nyebegyndere og derved langt mere usikre i trafikken. Giv løbehjulende noget tid og se om de ikke bliver mere sikre i trafikken.

Det kunne være sjovt hvis der var den samme statestik for turister på cykel. De er ikke er vant til at cykle og må også udgøre en større risiko i trafikken. Jeg befærdet mig i København og kan sige at jeg tit oplever turister der er meget usikre på cykel.

Det kunne også være sjovt hvis man kunne fjerne turisterne (47%) fra statestikken og se hvordan den så er og igen hvordan den så er om et år når folk har fået mere erfaring på et løbehjul.

Og på falderebet vil jeg sige det at give tegn på en cykel som nybegynder heller ikke er en let sag.

4
27. februar 2020 kl. 14:54

Hvad med at bruge motorvejene til rulleskøjter? El-løbehjul benyttes i vidt omfang af turister o.a. ukyndige, og at slippe håndtaget ved tegngivning kræver megen øvelse, og så bliver de smidt overalt. Når så mange, specielt cyklister føler sig ytrygge, er der vel ikke så meget at betænke sig på, ligesom det kedelige ulykkestal. ps: gamle sure mænd? Tja, vi har den fordel, at vi har langt mere erfaring med livets genvordigheder:-)

3
27. februar 2020 kl. 14:41

Hvordan er de offentlige udgifter til udrykninger og sygebehandling af de tilskadekomne dækket ind?

Momsen på salget giver da lidt håndører, men er det nok? Hvis ikke, hvem betaler så ?

1
27. februar 2020 kl. 13:49

Løbehjul i en enhver afskygning opfattes som lejetøj, Derfor er der kun en løsning, og det er et totalforbud.