Fælles takster skal styrke bus og tog på Sjælland

I dag er der fire forskellige takst­systemer på Sjælland, når man kører med tog eller bus. Movia har de tre lokalområder – hovedstaden, Vestsjælland og Sydsjælland – og DSB står for den regionale drift, der krydser lokalområderne.

Siden introduktionen af rejsekortet er billedet så blevet endnu mere uigennemskueligt med forskellige rabattrin, introduktionsrabatter, tidsrabatter og passagertyperabatter.

Trængselskommissionen har påpeget vigtigheden af et forenklet og harmoniseret system for at undgå, at den kollektive trafik fravælges, og derfor bad tidligere transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) Trafikstyrelsen om at stå i spidsen for et forslag til en samlet, fælles løsning.

Trafikstyrelsen har nu fra de involverede selskaber indsamlet fire konkrete forslag til ét fælles takstsystem, men det er i sidste ende de involverede parter, der skal gennemføre ændringerne.

Efter planen skal parterne være enige om en løsning inden april, for allerede til januar 2015 skal det fælles system træde i kraft.

Helt efter den tidsplan kommer det dog næppe til at gå, siger kontorchef i Trafikstyrelsen Jan Albrecht:

»Jeg tror ikke, at der opnås fuld enighed om en fælles indstilling inden 1. april. Men der tegner sig en mulighed for et kompromis mellem de to hovedstadsmodeller. Det har vi arbejdet med siden januar, og der tegner sig en fælles løsning, som behandles nu,« forklarer han.

Provenu eller prisændringer

Konsulentvirksomheden Incentive har vurderet de fire løsningsmodeller fra selskaberne og mener, at de alle fire vil give større prisgennemskuelighed og føre til, at de nye priser i højere grad end de nuværende matcher kundernes prisfølsomhed.

De to modeller uden mængde­rabat (hovedstadsmodellerne) er de mest simple, og taksterne ligger tæt på de nuværende takster i hovedstadsområdet. Her behøver kunderne ikke kende deres aktuelle rabattrin for at kunne beregne prisen på deres næste rejse.

Vælger man at udbrede hovedstadsmodellen til hele Sjælland, vil kunderne opleve meget små prisændringer.

For 81 procent af rejserne vil prisen maksimalt være ændret med fem procent. Dette giver størst sikkerhed for selskabernes indtægtsprovenu, samt for at passagerernes gennemsnitspris er uændret.

Risikabel mængderabat

Med de to modeller, der opererer med mængderabat, vil trafikselskaberne bedre kunne give rabat efter, hvor ofte passagerne rejser, og rabatten kan målrettes de hyppige rejsende.

Det er dog kompliceret at fastsætte takstniveau og rejsefrekvens korrekt, og mange flere passagerer vil blive berørt af større takstændringer – og det betyder samtidig, at der for selskaberne kan opstå en tilsvarende usikkerhed omkring deres provenu.

Det er bestyrelserne i de tre trafikselskaber, der har den formelle kompetence til i sidste ende at træffe beslutningen om et nyt fælles takstsystem for Sjælland.

Så selv om der eventuelt er enighed på direktørniveau, vil en formel udmelding forsat afvente bestyrelsernes behandling. Næste møde i direktørgruppen er 14. marts.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Utroligt at vi i dette land stadig skal slås med så mange takstsystemer. Et enkelt system gældende for hele landet. Så må man indbyrdes mellem de operatører som måtte have lyst til at køre tage den indbyrdes slåskamp om fordeling af indtægterne. Alternativt gøre kollektiv trafik gratis og afskaf befordringsfradraget.

 • 14
 • 0

Der er ingen af de fire modeller, der lyder specielt enkle. Lige som den nuværende model virker det som om modellen først og fremmest skal tilfredsstille trafikselskabernes behov og ikke kundernes. Det er først og fremmest derfor vi har balladen.

Her er hvad der er brug for:

 • Tre slags billetter: Enkelt/retur, forudbetalt 10 turskort og forudbetalt periodekort. Enkelt og nemt at forstå.

 • Færre zoner (meget færre). Ideelt set en enkelt for hele sjælland, men ellers en for hver af de to regioner. Enkelt og nemt at forstå.

 • Saml al trafik i ét selskab i stedet for at Movia, DSB og Metro skal slås indbyrdes.

Hvad vi IKKE har brug for:

 • 100 zoner for hele Sjælland

 • 100 forskellige rabattrin, progressiv rabat, opsparing af bonuspoint osv.

Lad en enkeltbillet koste 25 kr per zone, giv 20% rabat på et 10-turskort og halv pris på periodekort. Ellers hvad der nu passer. Igen: Enkelthed, enkelthed enkelthed. Accepter, at det ikke er fait for alle.

Der er en grund til at Tiger har så stor succes. Fordi det er enkelt. Halvdelen af varer burde i princippet koste under 10 kr og den anden halvdel over 10 kr. I stedet har de bare lagt sig på de 10 kr og alle er tilfredse.

 • 4
 • 2

Det ville så betyde, at en tur fra København til Nykøbing F (min daglige pendlerrute) også ville koste 10 kr. En papirbillet koster over 15 gange så meget for samme ydelse.

Der er nødt til at være en eller anden form for proportionalitet mellem omkostninger og indtægt for trafikselskaberne, og tid er ikke noget godt mål for dette.

 • 4
 • 1

Et fælles takstsystem bør omfatte den svenske side af Øresund. Det vil vil gøre godt i København.

 • 3
 • 0

Accepter, at det ikke er fait for alle.

Det er lige nøjagtig her problemet er. For alle dem som får højere priser, vil jo brokke sig højlydt.

Men jeg tror din model for priser er for simpel. Korte ture bliver meget dyre, og lange meget billige. Det tror jeg folk vil have sværere ved at acceptere, end den nuværende prisstruktur.

Dybest set er zoner noget underligt noget. Folk der rejser 20 meter over en zonegrænse betaler lige så meget som folk, der rejser fra zonernes yderkant til yderkant. Med meget få zoner (1 i hver region som du foreslår) bliver det meget ulige, hvor meget man skal betale for sin rejse i forhold til rejsens længde. Ligger ens arbejdsplads f.eks. 1 km inde en anden zone, bliver det meget dyrere at rejse, end for naboen, som arbejder 1 km inde samme zone, som han bor. Det virker ret urimeligt i min optik.

Efter min mening, er det ikke de mange zoner, der gør priserne uigennemskuelige. Det er de mange rabatter. Den samme rejse kan koste 20 forskellige ting, alt efter hvem man er, hvornår det er, hvor meget man rejser, hvilken billet man køber osv. Her så jeg hellere en meget simplere struktur, hvor alle betale det samme. Omkostningerne ved at transportere en pensionist en gang om året, må alt andet lige være nogenlunde det samme som at transportere en pendler den samme tur hver dag.

Den ideelle takststruktur er i mit hoved alene baseret på rejsens længde. Kort rejse = billig, lang rejse=dyr. Ingen yderligere rabatter. Det ville være ret let at forstå for de fleste. Ønsker man så politisk at gøre det billigere for pendlere, kan dette klares ved at justere befordringsfradraget.

Alle de 4 modeller, som er omtalt i denne artikel, har indbygget en rabat. De simplificerer derfor efter min mening på ingen måde den aktuelle prisstruktur.

 • 4
 • 0

Accepter, at det ikke er fait for alle.

Det er lige nøjagtig her problemet er. For alle dem som får højere priser, vil jo brokke sig højlydt.

Lige nøjagtig det argument kan jeg sagtens tilslutte mig, som den indædte egoist jeg ærligt og redeligt erkender at jeg er ;o) Mit arbejde foregår ude i den store verden, så jeg rejser altså fra hjemmet, til KBH lufthavn og videre ud i den store verden. Hjemmet er Nakskov, og udmønstring/hjemmeperioder er 8 uger, så alle former for rabatoptjening på rejsningskortet er umulige for mig. Jeg har lige tjekket endnu en gang på rejsningskortets hjemmeside så det er friske tal. Nakskov - KBH lufthavn (eller den anden vej, prisen er trods alt den samme): 230 Kroner 10-turs klippekort til samme strækning: Købt lige før nytår for 1851 Kroner, så lidt hurtig hovedregning viser at jeg ved overgang til rejsningskortet skal bløde lige knap 45 kroner ekstra pr rejse! Retfærdigvis skal det nævnes at rejsningskortet er temmelig konsekvent med prisen, så det ændrer intet at jeg vælger personligt, flex eller anonymt. Jeg er klar over at der er en hel del rejsende som sparer på at bruge det famøse kort, og havde jeg været i samme situation, så havde jeg selvfølgelig droppet klippekortet med een gang. Men som det nærige bæst jeg er, så vælger jeg at spare 44,90 Kroner hver gang jeg rejser.

Det er jo selvfølgelig ikke så interessant i det store billede, for det kan aldrig nogensinde blive helt retfærdigt, og jeg har ikke nogen forudsætning for at komme med en patentløsning på problemet, det må andre med bedre forstand gøre for mig. Men så længe jeg kan se at jeg kan spare rundt regnet 20% i forhold til rejsningskortets pris ved at klippe små stykker pap af en billet, og ovenikøbet slipper for underlige regler om at skulle tjekke ind undervejs, og tjekke ud ved rejsens afslutning, så holder jeg stædigt fast i pappet. Egentlig synd, for jeg synes grundlæggende at rejsningskortet er en glimragende ide som burde have en chance

 • 2
 • 0

Referencen til klippekortet synes jeg man skal holde fast i. Det et forudbetalt og man får derfor mængderabat i forhold til at løse enkeltbillet. Rejsekortet er også forudbetalt. Derfor bør turprisen aldrig være dyrere end den ville være med det optimale 10turskort til det pågældende antal zoner / strækning - uanset om man rejser ofte eller sjældent. Tilføj en tidsfunktion svarende til klippekortet, hvis man rejser rundt inden for et par zoner eller er på et smut frem og tilbage. Drop mængde rabatter, og behold tidspunkts rabatter, hvis det kan flytte noget trængsel til mindre belastede tidspunkter.

 • 3
 • 0

Det er jeg megert enig med dig i. Og jeg tror at det vil gavne endnu længere ud i regionerne på begge sider.

 • 0
 • 0

Jeg er stadig stor tilhænger af det system de kører med i Hong Kong. Zoner gælder kun for togene. Skal man med bussen, så er der én fastsat pris pr. linje, uanset hvor langt du skal rejse. Priserne er afhængige af hvor attraktiv ruten er, om bussen har mange stop osv. F.eks skal du betale omkring 10. kr for at køre med en af deres hurtigbusser, imens mindre lokale linjer kun koster 3 kr. (2 kr. hvis bussen er af ældre dato)

 • 0
 • 0

Jeg erindrer det system der var her (nu er det gratis). Enkelt at forstå:

1.60 EUR / tur Ved 5.2 EUR på en dag (4 tur) så er resten gratis (dagsbillet) Ved 23 EUR kører man gratis måneden ud Kortet koster 2 EUR og ved opladning var pengene der med det samme. 50% rabat til invalide, børn osv.

I danmark ville en tur til KBH koste mig 80 kr for et anonymt kort og min 50 kr på kortet + billetpris 20kr x2 = 190 kr, og er vi to så er det 380 for en tur i byen. Jeg kan køre i taxa for de samme. Med en billet er det 36 kr x 4 = 144 kr. Kortet burde i sig selv koste mindre, lige nu skræmmer men turister o.a. væk.

Egentligt burde man jo bare kunne regne i km, således at 0-5 km - gratis 5-20 km - 1 kr/km 20-.... (flere trin)km - 0.9 osv kr/km og så et system med min 4 rejser a-b giver en automatisk rabat som det vi har her

Jeg kan ikke forstå hvorfor man skal gøre det så svært i Danmark

 • 0
 • 0

Det er de mange rabatter. Den samme rejse kan koste 20 forskellige ting, alt efter hvem man er, hvornår det er, hvor meget man rejser, hvilken billet man køber osv. Her så jeg hellere en meget simplere struktur, hvor alle betale det samme

Det jo sådan set "kun" en politisk beslutning at prisen skal være det samme.

Ulempen ved de mange rabatter er vist klart for de fleste - men der kan også nævnes nogle fordele ved rabatter:

Penisionister får mest rabat mandag-tirsdag-onsdag-torsdag og lørdag, samt midt på dagen. Derved er det attraktivt for pensionister at rejse på tidspunkter, hvor der ikke er så mange andre rejsende.

Tidsbestemte rabatter for alle kan også motivere folk til at rejse mere jævnt over hele døgnet - og dermed udnyttes transportmidlerne mere.

Mængderabatter, og andre rabatter som ikke er til gavn for udnyttelsen af kapaciteten mv., kunne afløses af generelt billigere billetter - og så have et periodekort/pendlerkort til dem der rejser meget.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten