Fælles EU-patent vil gøre patenter langt billigere

Som den sidste handling under statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) formandsskab for EU blev en fælles EU-patentdomstol vedtaget af Ministerrådet.

Dele af aftalen hører imidlertid under de områder, hvor EU-Parlamentet skal være enigt, og her var der ikke umiddelbart tale om fuld opbakning til forslaget. Derfor er den endelige vedtagelse af forslaget og den efterfølgende nationale implementering heller ikke kommet på plads, oplyser direktør i Patent- og Varemærkestyrelsen Jesper Kongstad.

»De meldinger, vi har fået fra det cypriotiske formandsskab, peger på en vedtagelse inden årets udgang, hvorefter forslaget så skal gennem den nationale lovgivning, men der er intet, der tyder på, at den overordnede tidsplan med en indførelse i 2014 ikke skulle kunne holde, selv om det er svært at spå om tidsfrister inden for EU,« forklarer han.

Formålet med den fælles patentdomstol er at få skabt mulighed for, at man på en gang kan udtage et patent, der dækker hele EU. Det fælles patentdomstolssystem vil gøre det billigere og administrativt enklere for europæiske virksomheder at sikre sig patenter.

Store besparelser

Virksomhederne kan fremover opnå patentbeskyttelse i 25 EU-medlemslande på baggrund af én ansøgning og én sagsbehandlingsproces.

Dermed sparer virksomhederne både en række økonomiske omkostninger og en masse administrativt besvær, der i dag er påkrævet, når de vil have deres patenter gyldiggjort i flere europæiske lande. Det drejer sig bl.a. om omkostninger til oversættelse af patenter og rådgivning i forbindelse med indfrielse af de pågældende landes respektive krav.

Det fælles system sikrer også, at sager om eksempelvis patentkrænkelser og patenters gyldighed kun skal føres én gang, og at afgørelsen får direkte virkning for alle deltagende EU-lande.

Og når de påpeger, at det vil blive billigere, viser kommissionens egne tal, at det bliver det. Hvor det i dag kan koste i gennemsnit små 100.000 kroner at sikre et patent i de 13 EU-lande, der normalt går op i patenter, kommer prisen for at optage et patent til samtlige 25 EU-lande, der er med i ordningen, ned på cirka 5.000 kroner.

Ser man på de årlige fornyelsesomkostninger, bliver der også tale om markant lavere priser. Her vil prisen for en tiårig periode falde fra cirka 106.500 til cirka 35.000 kroner.