Facebook er kampplads for vindmølleprojekter. Tilhængere skal til at tjekke ind

Folkelig modstand mod opførsel af landmøller har bremset flere større vindmølleprojekter i år. For en måneds tid siden droppede byrådet i Tønder Kommune et 29 møller stort projekt, som Vattenfall ville opføre i kommunen, og kort efter fulgte Esbjerg Kommune samme kurs og stoppede tre aktuelle vindmølleprojekter.

Læs også: Folkelig vindmøllemodstand bekymrer ikke energipolitikere

Men ifølge Kristian Borch, som er seniorforsker og ekspert i teknologiske konflikter ved DTU, kan de lokale politikere gøre rigtigt meget for at dæmme op for den folkelige modstand mod vindmølleprojekterne. Borgerne skal inddrages tidligt i forløbet, lyder forskerens vurdering i et interview med Altinget.

Læs også: ANALYSE: Landvindmøller i postfaktuel modvind

Forskeren har sammen med kolleger i projektet Wind2050 undersøgt, hvordan debatten på sociale medier som Facebook indvirker på folkestemningen i forhold til vindmølleprojekter. Studiet viste, at blandt 73 potentielle vindmølleprojekter, hvor lokale borgere har diskuteret projektet på en Facebook-side, blev kun ét enkelt projekt gennemført i løbet af de seneste år:

»Det er et sammenfald, der vil noget. Alligevel bruger kommunerne stort set ikke de sociale medier i deres kommunikation med borgerne om vindmølleprojekterne,« siger han til Altinget.

Læs også: Hver tredje landmølle har ingen nære naboer

Borgerne savner demokratisk indflydelse

Kristian Borch mener, at den folkelige modstand opstår, når borgerne ikke føler sig tilstrækkeligt informeret og involveret i beslutningerne om mølleprojekter i deres lokalområde:

»Borgerne skal inddrages. Og gør man ikke det, kan man ikke forvente opbakning. Mennesker vil gerne være med i beslutningsprocesser, der handler om dem selv. Det er jo derfor, vi lever i et demokrati,« siger Kristian Borch til Altinget.

Læs også: Dansk forskning finder vindmøllers optimale placering

Desuden har nogle borgere ikke tillid til at myndighederne vil varetage borgernes interesser ordentligt, har Kristian Borch tidligere forklaret til DR.

»Når vi går bag problemer som støjgener, visuelle effekter og værditab, så handler det mere om, hvorvidt det bliver behandler ordentligt af myndighederne.«

Eksempelvis viser debatindlæggene, at der er mistanker om urent trav fra de personer, der er involveret i beslutningsprocessen.

Et eksempel på følelsen af manglende indsigt i beslutningsprocesserne kan læses af et indlæg på Facebook-siden NEJ til kæmpevindmøller i Tønder Kommune, skrevet inden byrådet traf sin beslutning:

‘Det kunne være dejligt at se, hvilke personer der har økonomiske interesser i at de forskellige landvindmølle parker bliver til noget.

Hver gang man læser et indlæg / læserbrev eller artikel, skulle der stå på næst øverste linie: Jeg har økonomiske interesser i dette projekt. Så får vi almindelige borgere et bedre indblik i hvorfor visse personer udtaler sig som de gør.’

Debatten viser også, at det ikke er nok at lave grundige dagsordensbeskrivelser og bilag på de kommunale hjemmesider. Nogle af debattørerne har nemlig svært ved at finde begrundelserne for projekterne. Eksempelvis efterlyser en borger fra Esbjerg Kommune indsigt i de politiske bevæggrunde for at opføre møller i et opslag i Facebook-gruppen Nej tak til vindmøller I Egebæk-Hviding og Lundsmark! for et år siden:

‘Er der nogen på denne her side der har et indgående kendskab til kommunens C02-kvoter og håndtering af disse. Jeg fornemmer mere og mere, der foreligger en lov, der kræver kommunerne reducerer deres CO2-udledning, og her tæller placering på havet nok ikke med, da dette ikke tilhører kommunerne, så vidt jeg ved.’

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Se NEJ til kæmpevindmøller i Tønder Kommune, hvor der hele tiden henvisen til indslag I pressen. Lokalaviserne og lokal TV er drivekraften bag "de lokale protester" som består af enkelte kværulanter. Derfor er det nødvendigt at andre positive lokale kræfter tager til genmæle mod disse ekstrabladsartikler. Det virker og dermed har projekterne en chance for at komme igennem kommunernes behandling for så tør lokalpolitikerne tage positivt stilling.

 • 3
 • 2

Der er sikkert masser af misforstået vindmølleståhej på Facebook - jeg hænger aldrig ud derinde, men ser tilsvarende forvrængede gengivelser diverse andre steder. Fx blæses det mulige antal arbejdspladser voldsomt op, mens mulige problemer står uomtalte tilbage. Det efterlader god plads til rygter og mistænksomhed, specielt når relevante spørgsmål får dårlige "svar" - så kom endelig med bedre informationsarbejde. Det er i øvrigt en spøjs vinkel, som eksperten i teknologiske konflikter i følge artiklen har anlagt, nemlig behovet for at gøre rigtigt meget for at dæmme op for den folkelige modstand mod vindmølleprojekterne. Modstanden kunne vel af og til være berettiget...

 • 3
 • 1

Ja, det er utroligt at se, at et ganske lille antal fanatiske vindmøllemodstandere (især Naboer til kæmpevindmøller) i den grad formår at rive lokalbefolkninger med sig i protester mod nye vindmølleprojekter. Pesten breder sig som ringe i vandet - til skade for vor fælles fremtid. Midlet er åbenbart publicering af usande skræksenarier (sygdomme, infralyd m.m).

Seriøse undersøgelser viser derimod, at langt den største del af befolkningen (ca. 80%) - og især de som har møller i nærområdet går ind for mere vindkraft. Visse lokalpolitikere går derfor fandens ærinde og underminerer befolkningens ønske om mere vedvarende energi ved at tro på disse oppiskede stemninger - i et sølle håb om at blive genvalgt.

Så den vildfarelse skal vendes. Et bidrag hertil kunne måske være mere reel oplysning - inden proporgandisterne får skræmt lokalbefolkning og -politikere. Og så ville jeg gerne se politikerne vise mere samfundssind og ansvarsfølelse.

 • 3
 • 3

@ Peter Rasmussen Der er gode muligheder for en lille hyggeferie. Du kan nemt finde et dejligt hus der er blevet tomt efter beboerne ”sådan bare” er flyttet for at få nattesøvn.

 • 1
 • 4

@Torkil Søe Det er faktisk IKKE nemt. Støjbekendtgørelsen regulerer dette forhold, og gør at andre støjkilder udgør langt større problemer for befolkningen.

Hvorvidt støj generer er meget ofte psykologisk bestemt, og derfor bør vi nok - i en eventuel støjbekæmpelse - prioritere og ikke lovgive ud fra nogle meget få menneskers subjektive opfattelse.

Min erfaring er, at der er en del som får søvnproblemer p.g.a. indgydt frygt for bl.a. støj fra møllerne. Når de først er rejst bliver langt de fleste positivt overrasket - og det er glædeligt.

Men måske burde der i meget større grad eksproprieres/opkøbes i forbindelse med vindmølleprojekter, lige som det gøres i forbindelse med stort set al anden infrastruktur (motorveje, jernbaner m.m.).

 • 3
 • 2

Nu er det jo også helt uden omkostninger at brokke sig over vores fælles energiforsyning. Strøm, kommer på magisk vis altid ud af stikkontaten. Vi har ganske enkelt ikke nok brownouts og blackouts, til at det fælles ansvar bliver taget alvorligt. Måske vi skal rationere elforsyningen til de kommuner,der ikke vil være med til at dække de nationale mål? Kinesiske tilstande og kinesiske metoder?

 • 2
 • 1

Jeg tillader mig også at sætte min kommentar fra Ingeniørens Facebookside herind.

Jeg synes også at diskussionerne skal være faktabaserede. Og jeg tror også, at alle er for den grønne omstilling.

Men når det er sagt, så vil jeg mene at der er flere væsentlige områder der skal ændres på:

1) Brugen af fakta: Videnomvind, Danmarks Vindmølleforening mfl. skal selv have fokus på at præsentere fakta. Og ALLE fakta. Ofte er det der præsenteres alt for positivt vinklet. Og mange af de fakta der præsenteres har ofte flere perspektiver (helbred, gener, støj, værditabserstatning).

Eks. 1) når det kommer til eventuelle sundhedsrisici, så fejes bekymrede borgere af vejen med et dokument fra Sundhedsstyrelsen fra 2015, hvor det er meget tydeligt at der er mange indikationer på at der kan være sundhedsrisici, men det er ikke bevist statistisk endnu (bl.a. pga mangelende fokus på at få det afklaret). Det øger modstanden.

Eks. 2) Overalt kaldes det for støjmålinger, men praksis er jo ikke at måle støjen i folk hjem. Det er støjberegninger. Det modtager meget kritisk, bla. af Henrik Møller (professor emeritus) Og hvorfor blev det eneste apparat man kunne låne til at måle støjen i hjemmet låst inde på AAU? Det skaber grobund for konspiration.

2) Måden der kommunikeres på: Kommentarer fra navnlig Danmarks Vindmølleforening (som er meget aktive) er ofte ikke ret imødekommende og kan opleves som "vi ved hvad der er fakta, og nu skal I andre bare lige lære at vi kender sandheden"! Det skaber endnu større modstand og hjælper ikke debatten.

3) Processen: Processen med planlægning og effektuering af vindmølleprojekter er ofte noget naboer føler bliver presset ned i halsen på dem og de er uden reel indflydelse (og bliver ikke hørt). Der må være andre veje, hvor projektmager lytter og inddrager mere.

Det var et par input. Der er selvsagt mange flere vinkler på det.

 • 2
 • 1

Men er det ikke tankevækkende at vindmøller ikke må støje, mens landbrugs- og skovningsmaskiner, lastvogne, motorklippere og hobbymaskiner kan larme løs lige op til naboerne. Og er det ikke tankevækkende at vindmøller som de eneste pålægges erstatningskrav for evt. ejendomsværdiforringelse, mens gylletanke, siloer, motorveje, jernbaner og alt andet der kan forringe værdien af vores ejendomme ikke skal betale. Og er det ikke tankevækkende at vindmøllerne skal udbydes til salg til kostpris til kommunens beboere. Og er det ikke tankevækkende at elselskaberne kan rejse højspændingsmaster på landbrugsjord, mod at betale for den reelle jordpris, mens man for vindmøller må betale ågerpris, hvis der endelig er et sted, man får tilladelse til at rejse dem.

Jeg kunne godt tænke mig lidt mere forståelse, ansvarlighed og fornuft, inden man forsøger at spænde ben for god og vigtig udvikling. Måske kunne kritikken bruges bedre andre steder.

 • 2
 • 1

Men er det ikke tankevækkende at vindmøller ikke må støje, mens landbrugs- og skovningsmaskiner, lastvogne, motorklippere

Egentlig ikke, for de andre støjgivere står stille i garagen om natten. For al resten er vindmøller den nye dreng i klassen, så de løber med al opmærksomheden. Alkohol til generel bedøvelse uden recept ville heller ikke blive godkendt, hvis den først blev indført i dagens Danmark. Det er meget normalt på den måde kun at sætte en begrænsning på nye ting, der osse burde være på resten...

 • 1
 • 0

@ Tom Paamand

Hvis blot det var så vel, men hvor jeg bor er det som om landmanden ønsker at vise foretagsomhed ved at arbejde om natten, og ofte bliver vi vækket af ovennævnte "maskiner" samt naboens hobbymotorsav. Andre har trafikerede veje eller jernbanen som nabo, og de stopper heller ikke om natten.

Man kunne vel med rette sætte samme krav til NYE "maskiner".

Er det ikke lidt som at acceptere, at man stækker ny teknologi og støtter den gamle? Og jo, mennesket har nok generelt en frygt og skepsis for "det ukendte"/"nye"/"de fremmede".

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten