Få en varmepumpe via abonnement

En ny støtteordning skal give boligejere mulighed for få installeret en varmepumpe på abonnement, så de kun skal betale for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb ved tilslutning.

Dermed slipper boligejerne for den relativt store investering til køb af en varmepumpe og efterfølgende installation, skriver Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Læs også: Tilbud: Snart kan du abonnere på varmepumpe-varme

Netop prisen på luft-vand varmepumper har ofte været nævnt som årsagen til, at markedet for de store varmepumper nærmest er gået i stå.

Læs også: Sløvt varmepumpemarked truer elektrificering af varmeforsyningen

Den nye støtteordning - som skal medvirke til at udbrede varmepumper i landdistrikterne til erstatning for olie- og naturgasfyr - indebærer, at fem virksomheder over de næste tre år får 20.000 kroner i støtte pr varmepumpe, de køber og efterfølgende installerer og driver ude hos boligejere.

Læs også: Klimaråd: Sænk elpriser til varmepumper nu

Beløbet nedtrappes til henholdsvis 15.000 og 10.000 kroner pr varmepumpe, som firmaerne installerer.

Med et loft på 25. mio. kroner giver det mulighed for at installere i alt 1750 varmepumper.

Læs også: Sådan bliver små varmepumper til et stort virtuelt kraftværk

Som nævnt er der tale om en særlig abonnementsordning, som der er gode erfaringer med fra diverse forskningsprojekter de seneste år.

Læs også: Nyt projekt giver danskere på landet gratis varmepumper

De fem virksomheder, der kan få støtte til at udbrede forretningskonceptet er Best Green, Greentech Advisor A/S, OK a.m.b.a., SustainSolutions og Verdo Go Green.

Energistyrelsen anslår, at mellem 60.000 og 70.000 boligejere i dag har installeret en varmepumpe til opvarmning af varmt vand og rumvarme.

Rettet: Talnissen har været på spil, selvom det kun er november! Det samlede tal er 350 varmepumper pr. firma og i alt altså 1750 varmepumper. Vi beklager.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvad er prisen for varmen? Er der en granti for effektiviteten på pumpen eller risikere man at købe et abonnement på noget som så ikke levere det man har brug for og dermed betaler for noget man er blevet lovet og ikke får? Eller undgår de simplethen at love noget?

Tilskuddet er en ting, men mere interessant er alt det med småt for forbrugeren.

 • 0
 • 0

Både Bestgreen og OK er på markedet i dag. Produkterne er ikke ens,og det er priserne heller ikke.

Forbrugerne kommer ikke til at se støtten. Den går til selskaberne, så det bliver mere attraktivt for dem at komme ind på markedet. Derfor er der heller ikke mere støtte, når de er løbet igang.

Der diskuteres jo PSO for tiden og det ser ud til at den bliver flyttet væk fra elforbruget, men det er ikke sikkert. Derved kan elprisen falde en del, hvorved selskabernes omkostninger til drift af varmepumperne også falder. Regn derfor med at priserne falder efter at PSO'en er faldet på plads.

 • 1
 • 0

Vi installerede jordvarme og solceller i 2012, det var Sydenergi, der stod for etableringen, det var en god beslutning, systemet har virket upåklageligt med rigelig af varme og varmt vand i huset og solcellerne leverer tilstrækkelig med el, til at trække pumperne og "vride" varmen ud af jordledningen. Mine får ser ikke ud til at mangle varmen i fødderne og vores sø fryser ikke hurtigere til, end naboens.

 • 5
 • 0

1 kbm gas = 11,1 kWh a kr. 6,50 = kr 0,59 pr kWh 1 kWh el = kr. 2.25 dvs en årsCOP på 2,25 / 0,59 = 3,8 for at en varmepumpe uden nogen støtte kan betale sig (+/- lidt for tabet i et kondenserende gasfyr) Det er der næppe mange pumper, der kan præstere, og da slet ikke en luft/vand pumpe til brugsvand, som næppe kommer over en årsCOP på 2. Efter 30 år med flere af sidstnævnte og efter mine seneste målinger, der afslører en dobbelt så høj brugsvandspris som fra en gaskedel, så bliver varmepumpen pensioneret til fordel for gasopvarmning fra vores kondenserende gasfyr ved næste udskiftning.

Hvis man fra regeringens side virkelig mener det med grøn energi, så burde man fjerne de ekstremt høje afgifter på el, så varmepumper og fossilfri vindenergi dermed kunne være et attraktivt valg for den enkelte forbruger og markedet af sig selv gå i den ønskede retning. Dermed kunne man afskaffe bureaukratiet omkring støtteordninger.

 • 0
 • 0

Hvad skal en ferskvandsbiolog også lave på et ingeniørsite? Jeg er bare tilfreds med mit grønne anlæg, uden tilhørende beregninger. Tak for tålmodigheden ;o)

 • 1
 • 0

Nej, det er den ikke stor nok til, men slangen er gravet ned i jorden på min ene mark, så vidt jeg husker, er det 700 meter slange, min mark er fugtig, så jeg må regelmæssigt pumpe vand ned i tilløbet til Sdr. Hostrup Sø, der er oprindeligt lagt teglrør derned, men træerne i hegnet har rødder, der stoppede den forbindelse godt 3 meter nede i jorden, jeg har gravet derned, men der er ler i jorden, så det er levende og lukker straks hullet, jeg må nok leje gravemaskinen igen og gøre arbejdet færdig, da jeg arbejdede i NØ-Grønland lærte jeg at bruge den store skovl.

 • 0
 • 0

Mangler du ikke at indregne en reduceret el-afgift:

Nej, det gør jeg ikke, hvis du læser de sidste bemærkninger. Hvorfor skal ellers gode tiltag være afhængig af tilskud ? Det er absurd, at staten skal ind over det med stort bureaukrati med forvridning af markedet til følge. Anvender du el til opvarming af hele huset kan du få. Anvender du vedvarende energi til delopvarmning, kan du intet få.

Hvis man som her anvender en luft/vand varmepumpe til brugsvand og ellers gas til opvarmning, så er der absolut ingen reduceret afgift at få. En varmepumpe er dermed en stor underskudsforretning, som kun får folk til at undgå vedvarende energi.

Ældre huse kan ikke anvende lavtemperaturvarmesystemer uden store investeringer og ombygninger, så ulemperne og tilbagebetalingstiden i mange tilfælde vil være uoverskuelig.

Lavthængende frugter som fx varmepumpe til brugsvand kan derimod ofte let installeres og dermed reducere forbruget af fossilenergi lidt, hvis ellers økonomien kunne hænge sammen, men sådan skal det ikke være i en statsstyret forvreden økonomi uden tanke for endemålet om VE.

 • 1
 • 0

Det er til en vis grad prisværdigt at sørge for at huse på landet kan få varmepumper uden store investeringer. Det bliver dog ikke billigere, for firmaet skal jo løbe rundt. Det hele skyldes at en del huse langt ude ikke kan låne til en varmepumpe, så i stedet for at hjælpe med det (statsgaranti/støtte) giver man støtte til nogle firmaer.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten