F-35 støjregnskab blev målt 14 km fra flyvestation

Illustration: Lockheed Martin

Da Forsvarsministeriet skulle kortlægge, hvor meget kampfly larmer, blev der set bort fra 41 boliger ved Flyvestation Skrydstrup, der ellers har været udpeget som de mest støjplagede.

I stedet beregnede ministeriet, hvor meget støj der ville være for punkter, der var op til 14 kilometer fra flyvestationen, skriver Jyllands-Posten.

Professor emeritus Henrik Møller, mener at Folketinget ikke har fået et retvisende billede af flystøjen.

»Det siger sig selv, at man får et misvisende billede af, hvor meget flyet egentlig larmer, når man ikke medtager de punkter, hvor man ved støjbelastningen er størst,« siger han til Jyllands-Posten.

Skulle bruges til at sammenligne kandidater

Forsvarsministeriet svarer i dag tilbage, da de i en pressemeddelelse forklarer, at det vigtige ikke var, hvor meget det støjer over specifikke områder, men derimod at finde ud af, hvor meget flyene larmer i forhold til hinanden.

Læs også: Minister om kampfly: »Vi vurderede, at støjbelastningen kunne bringes ned«

»Støjrapporterne havde alene til formål at sammenligne støjbelastningen for de deltagende kandidater. Det vil sige at forudsætningerne for de tre støjrapporter, og herunder også de valgte beregningspunkter, blev valgt ud fra, at de skulle understøtte det bedst mulige sammenligningsgrundlag i en typevalgsproces,« skriver Forsvarsministeriet, der derefter understreger:

»Formålet med den refererede støjrapport fra 2015 var således ikke at understøtte en egentlig implementering af hvert af de tre fly, idet støjberegninger i den henseende afhænger af en række faktorer, herunder det endelige operationskoncept for flyene, som først ville blive fastlagt efter et valg af typen af kampfly.«

Forsvarsministeriet understreger, at F-35 under alle omstændigheder larmer mere end F-16, men at det var det mindst larmende af kandidaterne.