EU's skrappe energiplan smuldrer

EU-Kommissions udspil til en fælles ambitiøs energi- og klimaplan ser ud til at tabe højde på grund af internt uenighed i Kommissionen. Det skriver både Berlingske og Børsen.

Det er først og fremmest målene for reduktion af drivhusgasser efter 2012, hvor den nuværende Kyoto-aftale udløber, som har vakt intern strid i EU-Kommissionen.

Hvor de oprindelige forslag fra energi- og miljøkommissærerne Andrej Piebalgs og Stravros Dimas gik på en 30 procents reduktion af klimagasserne i 2020 og 50 procent i 2050, har modstand fra den tyske kommissær for virksomheder og industri, Günter Verheugen, og flere andre kommissærer ifølge Berlingske ført til, at reduktionsmålene nu er lempet til 20 procent i 2020.

Onsdag ved middagstid fremlægger kommissionsformand José Barosso, den lettiske energikommissær Andrej Piebalgs og den græske miljøkommissær Stravros Dimas kommissionens fælles udspil.

Ifølge Berlingske er der enighed om et forslag fra energikommissæren om, at vindenergi og solenergi skal udgøre 20 procent af EU's totale energiforbrug i 2020. Det er næsten en fordobling i forhold til det nuværende mål for 2010.

Der er tilsyneladende også enighed om, at 10 procent af energiforbruget i transportsektoren, bl.a. personbiler og lastbiler, skal dækkes af biobrændstof i 2020. Ifølge EUs tre år gamle målsætning skal 5,75 procent af energiforbruget dækkes af biobrændstof i 2010.

En liberalisering og reel åbning af energimarkederne står ifølge Børsen højt på EU's liste. Men også stritter de industritunge lande som Tyskland og Frankrig imod en tvungen opsplitning af energimastodonterne.

Internt i kommissionen er der uenighed om, hvor håndfast den skal gå til værks for at tvinge de store lande som Tyskland, Frankrig og Spanien til at åbne deres nationale energimarkeder for konkurrence fra udlandet.