EU's forskningsmål er alt for svagt

pma@ing.dk

Det står værre til med dansk forskning og udvikling end hidtil frygtet. Den særlige danske erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder kræver nemlig en endnu større offentlig forskningsindsats, end EU forudsætter i den såkaldte "Barcelona-målsætning."

Det fastslår Det Økonomiske Råd i den nye vismandsrapport, som blev offentliggjort i går torsdag efter dette nummer af Ingeniøren var gået i trykken.

Det er efterhånden almindelig kendt og anerkendt, at Danmark halter bagefter inden for forskning og udvikling (FoU). Både når det gælder omfanget, og når det gælder de konkrete resultater. Det aktuelle danske niveau er på 2,4 pct. af BNP. Heraf udgør den offentlige FoU-indsats 0,66 pct. af BNP, mens erhvervslivet står for resten. Det er ifølge flere internationale undersøgelser ikke nok til, at Danmark kan bevare positionen som et af verdens rigeste lande. Samtidig er der langt til Barcelona-målsætningen om, at FoU-indsatsen i EU inden 2010 skal udgøre 3 pct. af BNP - hvoraf en tredjedel skal udføres i offentligt regi.

Mangler erhvervs lokomotiver

Vismandsrapporten betegner det som positivt, at de samlede FoU-investeringer skal løftes i Europa, men slår fast, at den konkrete fordeling mellem offentlig og privat forskning ikke er hensigtsmæssig for Danmark.

Den danske erhvervsstruktur med relativt mange små og mel lemstore virksomheder med fø rer nemlig, at kun et begrænset antal virksomheder har ressourcer nok til selv at gennemføre forskning og udvikling.

"Dette taler for, at det offentliges andel bør overstige en tredjedel. I de senere år er den offentlige sektors FoU-indsats som andel af BNP imidlertid stagneret i Danmark. Det er en problematisk udvikling, idet en væsentlig del af den generelle basisviden, som erhvervene efterspørger, bliver produceret i offentligt regi," fastslår vismændene og understreger:

"En øget FoU-indsats fra erhvervslivet kan derfor ikke kompensere for stagnationen i den offentlige forskning," understreger vismandsrapporten. At Danmark ikke har de store erhvervslokomotiver til at trække forskningen blev for nyligt bekræftet i en rapport fra EU-Kommissionen. Den viste, at kun to danske virksomheder, Novo Nordisk og Lundbeck, er med på listen over EU's 100 mest forskningstunge virksomheder. Men begge langt nede på listen.

Vismandsrapporten peger også på, at Danmark halter efter de bedste, når det gælder innova tion. Bl.a. viser rapporten, at Danmark ligger på niveau med Portugal og Italien, når det gælder venturekapital til finansiering af nye højteknologiske virksomheder. Vi investerer 0,08 pct. af BNP, mens lande som Holland, UK og Sverige bruger cirka tre gange så meget. j