Europas genbrugsindustri brænder inde med otte mio. ton papir årligt

Skærpede kinesiske krav til indsamlet papir til genbrug har sat en stopper for den hidtidige eksport af papir, hvor andet affald ikke er sorteret fra. Nu kan de europæiske genanvendelsesvirksomheder ikke komme af med papiret, som hober sig op på lagrene eller ender i forbrændingsovne. Illustration: Niels Søgaard / Brødrene Hartmann A/S

Hvert år ophober der sig i alt otte millioner ton papir og pap hos den europæiske industri for genanvendelse.

Firmaerne, der indsamler, sorterer og videresælger papir og pap, kunne gennem de sidste ti år eksportere mellem syv og ni millioner ton til Kina årligt, men nye kvalitetskrav fra Kina har sat en stopper for denne praksis.

Derfor ender fraktionen, man plejede at sende til Kina, nu i stedet på lagre rundt omkring i Europa, og papirlagrene bliver større og større, når materialerne ikke kan afsættes, lyder det fra EuRIC, brancheorganisationen for over 5.500 europæiske firmaer, der arbejder med genbrug.

»Mange af vores firmaer oplagrer papir og pap, fordi der er færre købere i dag. Hvis vi kigger på mængden af indsamlet papir og pap hen over de seneste ti år, er der sket en støt stigning,« siger Emmanuel Katrakis, brancheorganisationens generalsekretær.

Indsamlet papir brændes af

Bunkerne af papir, som er samlet sammen til genanvendelse, risikerer nu at gå op i røg. Det siger Niels Søgaard, adm. direktør for Danfiber, en nonprofit-virksomhed, der arbejder med forsynings- og afsætningsmuligheder for danske genbrugsvirksomheder.

Flere firmaer rundt omkring i Europa vælger nemlig at brænde dele af det indsamlede papir og pap af, når lageret bliver for stort, fordi de ikke har råd til at lade materialerne ligge for længe.

»Afhængigt af, hvor du er i Europa, vil der være forskellige holdninger til at smide overskydende materialer i en brændeovn,« siger Niels Søgaard.

Ifølge ham er danske virksomheder relativt upåvirkede af Kinas nye krav, da langt størstedelen af dansk indsamlet papir og pap eksporteres til Tyskland og Sverige. Derfor brændes der næppe heller papirlagre af i Danmark. Men om de udenlandske modtagere gør det, eller eksporterer til nogen, der gør, vides ikke.

Skærpede kinesiske kvalitetskrav

De europæiske firmaer, der indsamler, sorterer og videresælger genanvendeligt pap og papir, arbejder ud fra et en europæisk kvalitetsstandard ved navn EN 643. Den skal sørge for, at papir- og papbunkerne maksimalt indeholder tre procent skrald eller andre uvelkomne materialer.

Tidligere havde Kina ikke lignende kvalitetskrav, og derfor kunne europæiske firmaer eksportere den laveste kvalitet papir og pap til netop Kina. Men fra 2017 indførte landet skrappere kvalitetskrav end det europæiske – nu må andelen af skrald og uvelkomne materialer i det indsamlede materiale højest være på 0,5 pct.

Ifølge Emmanuel Katrakis, generalsekretær hos EuRIC, er det svært at måle en så lav grad af urenheder. Derfor er det tilsvarende svært at handle papir og pap til genanvendelse med Kina.

»Det er svært at finde gode regnemetoder for en rate for urenheder på 1-3 pct. Når du måler en rate på 0,5 pct. kan der være en meget stor margin for fortolkning fra myndighedernes side, i forhold til hvor når man er over eller under denne standard, fordi urenhedsniveauerne er så små,« siger Emmanuel Katrakis.

Aflæsset skidt og skrammel

Niels Søgaard fra Danfiber mener dog, at europæiske virksomheder i især England, Tyskland og Frankrig selv er skyld, at Kina nu stiller højere kvalitetskrav til importerede varer.

»England, Frankrig og Tyskland har gennem mange år indsamlet papir- og papmateriale, som kun kan karakteriseres som forfærdeligt skidt. Og deres lyst til at sortere at sortere materialet efterfølgende har været meget lille eller ikke til stede. De har gennem tiden haft held med at sælge dette dårlige materiale til Kina, og nu har Kina besluttet, at man ikke vil fungere som affaldsterminal for europæisk affald,« siger han.

Niels Søgaard ser Kinas nye kvalitetskrav som et modsvar, og håber det kan det føre til et større fokus på at sortere bedre hos europæiske selskaber.

»England, Tyskland og Frankrig har været meget fikseret på det økonomiske. Der har simpelthen ikke været et økonomisk incitament til at sortere materialet, fordi man kunne afsætte det til Kina og andre asiatiske lande,« forklarer han.

Spontane brændende bunker

At smide pap og papir i en forbrændingsovn, når man er ude af stand til at sælge det videre, er ikke den eneste måde, hvorpå de store bunker af indsamlede materialer kan ende som aske.

Et af de mere usædvanlige problemer er ifølge Emmanuel Katrakis, at de store bunker af papir og pap, der ligger ude på diverse lagre i Europa, kan bryde i brand på grund af sommerens hede.

Der går ganske enkelt ild i bunkerne af papir og pap, som ellers kunne have været genanvendt op til syv gange.

»Vi ser flere og flere brande på lagrene og genbrugsfaciliteterne hos vores firmaer. Det skyldes, at lagrene bliver større og større, og de varme sommerperioder med ekstreme temperaturer. Begge aspekter er gode omstændigheder for uventede brande,« siger Emmanuel Katrakis.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Op i den store tønde med det. Lad det køre rundt og rundt og rundt i vand. Det tunge metal synker til bunds. Det lette tape og plast flyder ovenpå. Tryksværte bliver til skum ovenpå. Tilsæt lidt farve og klister. Så får man brugbar papmache som kan bruges og formes til mange typer emballage og lignende. Også selv om der er mere end 3% urenheder i. Dette er meget bedre end at brænde det af.

 • 9
 • 4

Hold nu op med den sproglige programmering...

Det pap og papir, der er sovset ind i for meget skrald til at nogen vil modtage det til genanvendelse går ikke "op i røg", "smidt i en brændeovn" eller "smidt i en forbrændingsovn". De bliver energiudnyttet ved forbrænding og giver masser af el og varme. I samme omgang hygiejniseres lavkvalitets-blandingen effektivt.

Det hedder ikke "smidt til genanvendelse" uanset hvor lav kvalitet produkterne har, og det gør det selvfølgelig heller ikke når værdien udnyttes effektivt på andre måder.

I værste fald ender det på lossepladsen eller går i ildebrand på genanvendelsespladsen. DET er til gengæld noget miljøsvineri og spild af gode ressourcer, når det "bliver smidt på lossepladsen" eller "går uudnyttet op i røg i en ildebrand" :-).

 • 33
 • 3

Det lyder ret mærkeligt, at man sender megatons af affald rund hele verden. Jeg kan simpelthen ikke forstille mig, at det er mere økologisk, at genbruge eller energiudnytte dem her i Danmark, eller, i det mindste, i Europa. Det tillader kun to konklusioner: Transportet er for billigt og vores børns fremtid kom ikke med i regnestykket.

 • 18
 • 1

Lige mine ord. Vend problematikken om og anse papir som "træpiller" der kan anvendes til energifremstilling ved først at være anvendt til feks. embalage eller andet. Jeg håber at Ingeniørens læsere er kloge nok til ikke at lade sig påvirke af det sprogbrug der anvendes i artiklen.....men det vil jo vise sig.

 • 18
 • 1

Det er ikke kun i forhold til papir, at Kina sætter bremsen i i forhold til import af affald. De bremser også importen af plastik, dårlig kvalitets metalskrot, osv. Forhåbentligt vil det gøre økonomien bedre for at genanvende i Europa og tvinge industrien til at udvikle nye metoder til at genanvende det besværlige affald.

Jeg frygter dog, at affaldet finder nye kunder i svagere udviklingslande, som så kommer til at stå med affaldsproblemet.

Man kan sagtens genanvende det her i Europa, det har bare meget længe været billigere at sende det til Kina.

 • 13
 • 0

Papir og pap er gode genanvendelsesmaterialer og skal naturligvis udsorteres til dette formål. Kvaliteten af dansk indsamlet papir og pap er normalt høj og overskrider meget sjældent kravet om maks. 3 % urenheder. Til gengæld er papir mod forventning ikke et godt brændsel - rene aviser måske, men de er til gengæld det bedste råmateriale i forhold til genanvendelsen, mens glittet papir indeholder rigtig meget kalk og derfor har lav brændværdi. Pap uden indhold af mælkekartoner, pizzabakker og andet forurenende materiale har tilsvarende også høj værdi til genanvendelse. Så lad os holde fast i en høj sorteringsgrad og fortsætte med at samle disse materialer fra i en høj kvalitet. Husk at brug af papir og pap ril genanvendelse rent faktisk sparer energi - der spares ca. 25 % ved at genanvende i stedet for at bruge virgine materialer. Det skal dog nævnes, at der sjældent bruges fossil energi til fremstilling af papirmasse - der er normalt rigelige mængder træ og træaffald at bruge, hvor papirfabrikkerne er placeret.

 • 11
 • 1

Op i den store tønde med det. Lad det køre rundt og rundt og rundt i vand. Det tunge metal synker til bunds. Det lette tape og plast flyder ovenpå. Tryksværte bliver til skum ovenpå. Tilsæt lidt farve og klister. Så får man brugbar papmache som kan bruges og formes til mange typer emballage og lignende. Også selv om der er mere end 3% urenheder i. Dette er meget bedre end at brænde det af.

Tænk alle alle de europæiske genbrugsvirksomheder har overset denne fantastiske og enkle mulighed for at tjene en masse penge (i øvrigt den måde man i forvejen laver æggebakker og masser af anden emballage på, så det er virkeligt utroligt, man overser noget så velkendt). Godt at der er klarsynede danskere til at belære dem. Det skal vi være stolte af. [sarcasm off]

Eller sagt på en anden måde: Det sker jo hele tiden, og mon ikke der allerede i dag bliver fremstillet den mængde papmacheprodukter, markedet efterspørger.

I øvrigt er den korrekte, tekniske benævnelse støbepap.

Og det er heller ikke sikkert, at ideen er supergod rent genbrugsmæssigt, idet støbepap sjældent bliver genbrugt ifølge Miljøstyrelsen, men i stedet brændt. Netop fordi materialet ikke længere er rent papir.

 • 15
 • 2

Også selv om der er mere end 3% urenheder i. Dette er meget bedre end at brænde det af.

Kan du underbygge det?

Støbepap bliver brændt efter første anvendelse ifølge Miljøstyrelsen.

Det vil sige, at fordelene ved genbruget (1 gang, hvor rent papir genbruges cirka syv gange) skal opveje energiforbruget til processen med at fjerne diverse plastmaterialer (som derefter bliver brændt alligevel).

Jeg ved det ikke, det indrømmer jeg, men måske er direkte termisk genbrug af det "forurenede" papir trods alt den bedste løsning.

I stedet kan man lave støbepap af renere papiraffald, som det heller ikke er nemt at slippe af med.

 • 9
 • 0

Tænk alle alle de europæiske genbrugsvirksomheder har overset denne fantastiske og enkle mulighed for at tjene en masse penge (i øvrigt den måde man i forvejen laver æggebakker og masser af anden emballage på, så det er virkeligt utroligt, man overser noget så velkendt). Godt at der er klarsynede danskere til at belære dem. Det skal vi være stolte af. [sarcasm off]

Der er faktisk nogen, der er gået til papmache-muligheden for snavset papir med åbent sind. I Leeds har Veolia lovet kommunen at genanvende 10% ekstra af det allerede frasorterede restaffald i et avanceret anlæg, som bl.a. piller tilsølet papir og pap ud af restaffaldet og renser det i en proces med et betydeligt forbrug af bl.a. damp. Det sidste jeg har hørt (2017) var at de var oppe på at genanvende sammenlagt 2.1%, og at der bl.a. var problemer med driften af "papmachemaskinen" og afsætningen af dens andenrangs-papirmasse til æggebakker og "animal bedding"

https://www.yorkshireeveningpost.co.uk/new...

Velsorteret tørt papir og pap er en anden langt mere attraktiv fraktion at genanvende (op til 7 gange) i det omfang der er marked til det.

 • 7
 • 0

Så længe vi accepterer, at rent træ som biobrændsel ikke beregningsmæssigt udleder CO2, bør det samme gælde produkter, som blot i en fase har været udnyttet til andet formål. F.eks. papir og pap. Så undgår vi en masse transport og forurenende bearbejdning af en gang brugte materialer. Det er mindre energikrævende og besværligt at producere af nyt træ.

 • 7
 • 2

Syntes der mangler oplysningen om, hvad Kina egentligt bruger og brugte alt vores papiraffald til? Brænder de det af?

Det er vel desværre normal praksis at vi eksportere al vores bøvlede affald fra Europa til Kina eller Afrika. Så kan det deponeres, brændes eller dumpes hvor de har lyst til det der, og vi har muligvis købt os lidt syndsforladelse ved at have et papir hvorpå der står der er blevet "genanvendt".

 • 5
 • 0

Transportet er for billigt

Det er der ingen tvivl om at det er. Containerskibene sejler halvtomme tilbage til Asien, saa de har brug for tonnage som simpel ballast.

Vores lokale skovfoged fortalte mig at det meste af deres traeproduktion bliver opkoebt af kinesere der kan faa det transporteret naesten gratis til Kina. Lyder vanvittigt - og er endnu en aarsag til at presse paa for at faa produktion rykket tilbage til Europa. Der skal forhaabentlig sejle faerre store container skibe i en eller anden fremtid.

 • 5
 • 1

Hvad er problemet ? ? Danske fjernvarmeanlæg kører i vid udstrækning på træflis, produceret til formålet som 0-emissionsbrændsel. Gammelt papir der ikke lader sig genbruge på fornuftig vis, kan på nyttig vis erstatte og supplere flis, og igen som 0-emissionsbrændsel. Det kommer jo samme sted fra.

Og Danmark har de værker der kan håndtere papir sammen med andet småt brændbart, så løsningen er vel en win-win-situation: Importer det hele til danske fjernvarmeanlæg og nedsæt forbruget af fosile naturgasser yderligere.

 • 8
 • 2

Kravene til fliskedler er ligegyldige, da affaldspapiret kan brændes af i affaldsforbrændingerne der ligeledes forsyner fjervarmen. Og disse kedler må antages at opfylde kravene, da de allerede afbrænder noget lignende. Nordforbrændingen i Hørsholm er vel jvf. aktuelle initiativer fuldt istand til at brænde sådant affaldspapir.

 • 4
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten