Europæiske svin og kyllinger gør vores medicin virkningsløs

Behandlingen af infektioner hos mennesker er truet af resistens overfor antibiotika. I omkring halvdelen af EU-landene er der i 2006 fundet en meget høj forekomst af resistens i campylobacterbakterier overfor det vigtige antibiotikum ciprofloxacin.

Det viser en årlig rapport om forekomsten af zoonoser i EU fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Resistens overfor ciprofloxacin blev fundet i 45 procent af camppylobakterieinfektioner hos mennesker og i mellem 30,6 procent og 56,7 procent af prøverne fra kyllingekød, slagtekyllinger, svin og kvæg, fremgår det af en pressemeddelelse fra DTU Fødevareinstituttet.

Den udbredte resistens giver lægerne færre muligheder for at behandle infektioner, herunder salmonellainfektioner, og det skaber bekymring på Fødevareinstituttet.

»En høj forekomst af ciprofloxacinresistens i campylobacter fra dyr og kød er bekymrende, da netop kød og især kyllingekød vurderes at være skyld i de fleste campylobacterinfektioner hos mennesker. Når mennesker bliver inficeret med ciprofloxacinresistente bakterier, kan det være vanskeligt at behandle infektionen, fordi bakterierne allerede er resistente over for et af de vigtige antibiotika,« siger seniorforsker Ole E. Heuer fra Zoonosecentret i DTU Fødevareinstituttet.

Dansk mådehold begrænser resistensproblemer

Ciprofloxacin hører til antibiotika af typen fluorquinoloner, og undersøgelserne tyder på, at der sker en udbredt brug af denne type antibiotika i mange EU-lande, selvom fluorquinoloner står på WHO´s liste over kritisk vigtige antibiotika til behandling hos mennesker og ikke bør bruges til dyr.

I Danmark er forekomstens af resistens markant lavere på grund af en restriktiv antibiotikapolitik, der sikrer, at fluorquinoloner forbeholdes behandling til mennesker.

I prøver fra både slagtekyllinger, svin og kvæg blev der kun fundet ciprofloxacin-resistens i mellem 6,7 procent og 11,7 procent af prøverne herhjemme.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Og dette problem ville blive væsentligt afhjulpet hvis:

  1. Større dele af Europa (eller resten af verden for den sags skyld) prioriterede strængere restriktioner på brug af antibiotika.

  2. At man, I Danmark, flyttede mere støtte fra konventionelle landmænd (nogle af dem kaldes vel for fabriksarbejdere?) til økologiske landmænd..

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten