Europæiske industrivirksomheder får råderet over nye 5G-frekvenser

Illustration: Siemens

Når den nye generation af mobilnetværk, 5G, rulles ud de kommende år, så er det ikke bare teleoperatører, der skal have mulighed for at plante mobilmaster rundt om i Europa og etablere mobilnetværk. I hvert fald ikke, hvis det står til industrivirksomheder i Tyskland og Sverige, som gerne selv vil kunne købe retten til lokale 5G-netværk.

For når de nye 5G-mobilnetværk kommer til at levere ultralav latenstid på ned til et millisekund, høj pålidelighed og hurtige datahastigheder på over en gigabit i sekundet, så bliver de nye mobilnetværk interessante for fremstillingsvirksomheder, der potentielt kan klippe kablerne til robotter og førerløse trucks og erstatte dem med trådløs kommunikation. Faktisk så interessant, at mange europæiske industrivirksomheder gerne selv vil etablere lokale 5G-netværk uden om teleoperatørerne.

Den danske regering åbner i sin 5G-handlingsplan for, at industrivirksomheder uden om teleoperatørerne kan købe sig ret til lokale 5G-netværk. Det er dog ikke lykkedes inden artiklens deadline at få Energistyrelsen til at uddybe, om man her er kommet nærmere en beslutning om lokale 5G-netværk.

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Tyskland åbner for lokale industrinetværk senere i år

I Tyskland har de allerede fundet en måde at give industrien hurtig adgang til at etablere lokale 5G-net på. Her har de tyske tele- og netværksmyndigheder i Bundesnetzagentur (BNetzA) meldt ud, at de vil tildele frekvensbånd i spektret 3,7-3,8 GHz -båndet til virksomheder, der vil udvikle industrielle applikationer med 5G. Tildelingen af de frekvenser kommer til at ske i en separat udlodning, der sker uafhængig af de store 5G-frekvensauktioner, som netop nu er i gang i Tyskland.

»Vi vil gøre frekvenser tilgængelige for virksomheder, så de kan bygge lokale netværk, der møder deres nøjagtige behov,« har Jochen Homann, præsident for BNetzA, udtalt tidligere.

Store tyske industrispillere som Volkswagen, Daimler, Siemens og BASF har udtrykt ønske om at bygge lokale 5G-netværk til forbundne fabrikker.

Danske virksomheder tøver

Mens industrien i Tyskland og Sverige længe har presset på for at få førsteret til de nye 5G-mobilfrekvenser, så er sagen en anelse anderledes hos de danske industrivirksomheder. Her er lysten til selv at eksperimentere mindre.

Denne artikel er en forkortet version af en artikel bragt hos IndustryTech. I den oprindelige artikel kan du blandt andet læse, hvordan uddelingen af netværk i fungerer i Danmark i dag, mens den svenske arbejdsgiverorganisation ønsker at reservere en del af spektrumbåndet til lokal 5G. Herudover fortæller Volvo CE om et pilotprojekt med et lokalt 5G-netværk.