Europæisk skifergas-rapport: Lav sundhedsrisiko ved frakturering

Stil strenge krav til olie- og gasselskaberne, sørg for effektiv vedligehold af installationer og etabler en grundig miljøovervågning. Sker det, kan man sagtens producere skifergas uden større sundhedsrisiko.

Sådan lyder konklusionen i et udkast til ny rapport fra den britiske sundhedsstyrelse, Public Health England, PHE. Det er den første europæiske analyse af risikoen for udslip af sundhedsskadelige stoffer forbundet med produktion af skifergas. Rapporten bygger på analyser af litteraturen primært fra USA.

»Den tilgængelige dokumentation indikerer, at offentlighedens risiko for at blive eksponeret for emissioner forbundet med skifergas er lav, så længe aktiviteterne håndteres ordentligt og er tilstrækkeligt regulerede,« siger John Harrison, der leder afdelingen for stråling, kemi og miljø, i PHE i en pressemeddelelse.

PHE har studeret risikoen for udslip af gas og kemiske stoffer til grundvandet i forbindelse med hydraulisk frakturering, fracking, samt risikoen for udslip af kemikalier og radioaktive stoffer eksempelvis på overfladen i forbindelse med skifergasproduktion.

I forhold til grundvandsforurening skiver PHE, at det vurderes som usandsynligt, at fracking vil forurene grundvandet. De tilfælde, hvor der har været lækager af blandt andet metan, har været i forbindelse med de vertikale borehuller.

Læs også: Grøn organisation: Nej til vind, måske til fracking

PHE skriver dog, at der kan forekomme lækager til grundvandet fra spild af affaldsvand og kemikalier både før og efter operationerne på overfladen. Derfor er det vigtigt at afvikle operationerne ordentligt.

»For at minimere risikoen er god drift og tilstrækkelig regulering af alle aspekter af gasproduktion og håndtering af frackingvæsker helt afgørende,« siger John Harrison i meddelelsen.

PHE understreger, at man ikke har undersøgt andre potentielle miljøkonsekvenser som udsivning af metan eller de socio-økonomiske konsekvenser af en eventuel skifergasproduktion. Samtidig kan der være både geologiske og juridiske forskelle fra land til land, hedder det i rapporten.

Med sin rapport kommer PHE frem til stort set samme konklusion, som flere danske eksperter og iagttagere har fremlagt blandt andet på Ingeniørens teknologiske topmøde om skifergassen i maj.

Storbritannien har begrænsede erfaringer med skifergasproduktion. Selskabet Cuadrilla har først for nyligt udført sin første prøve-fracking i West Sussex, men der er store forventninger til gassen, ikke mindst hos den britiske regering.

I Danmark er franske Total og Nordsøfonden aktive i efterforskning efter skifergas i både Nordjylland og Nordsjælland.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Stil strenge krav til olie- og gasselskaberne, sørg for effektiv vedligehold af installationer og etabler en grundig miljøovervågning. Sker det, kan man sagtens producere skifergas uden større sundhedsrisiko."

Når politikkerne læser dette, ser de kun at man kan sætte produktionen i gang... De strenge krav bliver ikke stillet, da det ødelægger fortjenesten... Effektiv vedligehold, bliver ikke gennemført da det koster penge og der bliver ikke etableret en miljøovervågning, da det koster skattekroner...

Og når det går galt, står politikkerne i kø ved håndvasken og påstår at de bare fulgte alle anvisninger...

 • 0
 • 0

Når der i en rapport fremgår at der er lav og minimal risiko, så betyder det også at der er en risiko. Jeg læser ord som "metanudslip" og "radioaktivitet", og vi ser fra udlandet, at skifergas er forurenende og ødelægger drikkevandet. Hvordan er dette stadig en mulighed, når vi har så mange andre alternativer?

 • 0
 • 0

Her i USA har de erfaring med ureguleret fracking. Filmen Gasland fremstiller et meget dystert billede af disse erfaringer: (Kan stærkt anbefales)

http://www.youtube.com/watch?v=dZe1AeH0Qz8

Selv med strængere regulering af udvinding og vedligeholdelse (i hvor lang tid?) virker de potentielle fremtidige konsekvenser af fracking, som vi jo ikke kender omfanget af endnu, stærkt hazarderede ift. de relativt kortvarige udvindingsmuligheder.

Det er i øvrigt interessant at filmen netop påpeger hvordan olieselskaberne har kunne undgå offentlig kontrol, hvorfor fracking har kunne udbredes i årevis under pålydende af at være et "ikke eksisterende problem" med begrundelse i at der ikke har været dokumentation for påståede problemer. Hvad der ikke er målt, autoriseret og inddraget i politisk diskurs, eksisterer jo ikke. Nu ser vi så en (optimistisk) britisk rapport der (nok for naivt) bygger på data fra amerikanske erfaringer -hvor det jo netop ikke har har været muligt at systematisk dokumentere og kontrollere udvinding og vedligeholdelse af fracking. For at kunne tage sådan en rapport seriøst i et mere ansvarligt politisk miljø burde der stilles krav til datagrundlaget, en vægtet kritik heraf, samt at "eksperterne" selv opsøger fracking sites og får noget førstehånds empiri.

Så stands dog ulykken !

 • 0
 • 0

Jeg vil gerne støtte Joakim Juhl's forbehold overfor de amerikanske erfaringer. Det er ærgerligt at den store amerikanske praktik på området har været gennemført med lemfældige (efter europæiske non-liberale standard) før/efter undersøgelser. Jeg kan ikke helt forstå, at myndighederne ikke blot kan sætte ultimative krav til bore-firmaerne: transparens mht til kemikalieforbruget, no-go for flaring, stringens mht metoder der har konsekvenser for drikkevandet og i det hele taget at myndighederne kan sætte en god sikkerhedsmargin hvor drikkevandsinteresser er på spil. osv. Jeg er ikke særskilt bekymret for radioaktiviteten .. det er 'bare' en integreret del af de organiske sedimenter. Teoretisk set bør det pottemageri der er omkring det danske oligocæne ler have et vist indhold af radioaktivt materiale (uran, thorium & kalium). Det 'løser' selvsagt ingenting at det eventuelt er sådan. Uden stor tillid til min geo-kemiske indsigt er det måske sådan, at uran (og thorium?) fældes under reduktive forhold .. og i samme åndedrag kan mobiliseres under iltrige forhold. En geologisk leret/organisk enhed er ikke sådan 'lige' til at ilte, men strengt taget kan det være de selvsamme lerede indslag som skal fraktureres. Jeg ved ikke hvilket fokus man har på emnet...

Min anke er måske spinkel .. men gassen er stadig et fossilt brændsel ! Under alle omstændigheder 'render' den ingen steder, så lad os nu få fokus på, hvordan vi slipper af med noget af al den CO2 vi allerede har lavet!

 • 0
 • 0

Faktisk kan man nemt finde ud af hvilke kemikalier der bliver brugt til fracking - se fracfocus.com og fracfocus.ca. Oliefirmaerne SKAL beskrive hvilke kemikalier de bruger.

Her i Canada er der boret 171.000 broende vha. fracking, og der har ingen problemer vaeret med forurening af grundvand etc. Desvaerre har baade modstandere og tilhaengere af fracking et meget afslappet forhold til sandheden, hvilket blot oeger tvivlen for udenforstaaende. Men i skal ikke tro paa alt hvad i hoerer, slet ikke en hollywoodfilm som Gasland.

 • 0
 • 0

Kære Thomas har du eller din arbejdsgive særlige interesser i fracking siden du på hvilket? grundlag påstår at der "har ingen problemer vaeret med forurening af grundvand etc."

Du har så sandeligt ret i at kildekritik bør rettes mod alle informationskilder herunder mod film. Jeg vil blot hertil anføre at forskellige interessenter har forskellige interesser og at det er værd at vide hvad disse interesser måtte være...

 • 0
 • 0

Min erfaring kommer fra mange konferencer i industrien, samt det faktum at jeg arbejder med filtrering af frac flowback. Jeg er ikke saa blaaoejet at jeg paastaar at uheld ikke kan ske - men den information der er mest populaer er tydeligvis den hvor der er en eller anden sensation involveret, og den haenger noedvendigvis ikke sammen med virkelighedens verden.

Vores firma ville faktisk saelge langt flere anlaeg hvis der var store problemer med at haandtere vandet fra fracking, saa jeg er ikke biased paa den baggrund hvis det er det du hentyder til. Jeg reagerer blot paa den misinformation som f.eks. det allerfoerste indlaeg i denne chat giver udtryk for.

 • 0
 • 0

Man skal alså ikke være blåøjet, man skal bare stole på industrien, for de leverer en transparent, apolitisk og ufarvet adgang til information om den "virkelige verden"??? Seriøst?!

Thomas, jeg forstår stadigvæk ikke hvordan industrien kan have et så komplet datasæt over grundvandet at du tør påstå (med den reference alene) at der "har ingen problemer vaeret med forurening af grundvand etc.".

Hvad skulle industriens interesser være i at investere denne type data? Jeg kender ikke til den Canadiske situation, men et konkret problem i USA er at Bush/Cheney administrationen gjorde det muligt for industrien at undgå The Clean Drinking Water Act, og dermed enhver form for indgreb og kontrol med deres fracking foretagender. Jeg ville ikke forvente at industrien (som helhed) selv har interesse i at øge reguleringen (og omkostningerne) forbundet fracking.

Selv et firma som lever af filtrering af "produce water" må være interesseret i at der startes nye boringer, ikke sandt?

 • 0
 • 0

Nej. Det er ikke det jeg skriver. Men jeg mener ikke det giver mening at antage at der er problemer med fracking fordi Matt Damon siger det. Jeg er en del af industrien, saa jeg har adgang mange typer data.

Naar jeg skriver "ingen problemer" mener jeg dokumenterede problemer relateret til frackingoperationen. Alene maengden af fracs (171.000 i Alberta, mere end 1 mio. i US siden 1940'erne) boer da give en eller anden ide om at det sjaeldent gaar galt? Hvor mange uheld har du hoert om?

Jeg mener det er et problem hvis regulativer kan omgaas - jeg mener at det netop er dem der skal til for at det kan foregaa forsvarligt (som ogsaa ovenstaaende artikel beskriver det).

Jo, vi vil gerne have flere boringer - men jo flere regulativer du kan smide efter dem, jo bedre for os.

Hvad er din baggrund for at udtale dig?

 • 0
 • 0

Kære Thomas, jeg er hverken ude på at sætte dig eller dit firma i dårligt lys og jeg er oprigtigt meget glad for at jeres forretning er med til at minimere dele af de potentielle miljø belastninger fra fracking. Jeg ønsker bestemt ikke gøre dette personligt eller blive uvenner med dig.

Når det så er sagt, håber jeg at du selv kan se ironien i den måde du betinger din begrundelse: ligesom når en cykel rytter til spørgsmålet om han har har dopet sige siger at han aldrigt er testet positiv...

I cykelsporten har man indført mere kontrol og nu er det pludseligt flere der er testet positive.

Vi er jo begge enige i at højere regulering godt når vi tale om skifergas boring (måske af forskellige grunde). Jeg tør bare ikke tage industriens egne ord for gode varer når der pumpes store mængder kemikalier ned i jorden, hvoraf mange har veldokumenterede skadelige virkninger.

Min baggrund er at jeg er ansat på Harvard School of Engineering and Applied Sciences og Harvard Kennedy School of Governance og had en Phd i Science and Technology Studies.

Derudover har jeg adgang til offentliggjort dokumentation.

 • 0
 • 0

Jeg er klar over at jeg pressede den ved at skrive at der aldrig har vaeret problemer - selvfoelgelig har jeg ikke vaeret med ved hver eneste boring. Dog har jeg set flere studier der ikke har fundet hold i beskyldningen om forurening af grundvandet.

Jeg mener ikke at din sammenligning med cykelsporten holder - jeg er sikker paa, at hvis man fandt frac-kemikalier i din vandhane, saa skulle det nok komme ud paa en eller anden maade. Alle olieselskaberne er klare over at det er ekstremt daarlig markedsfoering at oedelaegge folks drikkevand, saa derfor proever de selvfoelgelig paa at undgaa det.

Jeg forsoeger, mere eller mindre succesfuldt, at nuancere den fremtraedende holdning at "alle olieselskaber er onde og er ligeglade med menneskeliv for at tjene penge, for det har jeg selv set i fjernsynet". Der er meget misinformation derude, og debatten handler i hoej grad om mudderkastning (fra begge sider af hegnet)

Og jeg oensker bestemt heller ikke at blive personlig eller uvenner :o)

 • 0
 • 0

Kære Thomas, jeg tror at vi er langt mere enige end uenige.

En unuanceret fremstilling hjælper ingen, og vi skal bestemt også være kritiske overfor en film som Gasland -ligsom vi skal være kritiske overfor andre kilder.

Enhver industri -ikke bare energibranchen- er med til at bygge og vedligeholde samfundet. Det er vigtigt at vi har en åben og nuanceret dialog om måden hvormed dette gøres.

Tak for god diskussion :o)

 • 0
 • 0

Mere end 1 mill brønde i Canada. Gad vide hvor stort og effektivt et kontrol-apparat modsvarer alle de boringer? Jeg fik lige kort et indtryk af situationen omkring de amerikanske pipelines .. ud over at lovgivningen måske efterlader noget at ønske, så er der stort set ikke myndigheds-kapacitet nok til at opretholde en ordentlig kontrol. Det kan vel forventes at den tunge del af ekspertisen er ansat i industrien og ikke i kontrol-apparatet? Som geolog kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er hovedløst at generalisere over alle boringer ... at de lokale geologiske forhold for de enkelte brønde i høj grad må lægge 'tonen' i et aktuelt problemset. Jeg har ingen praktisk erfaring og ingen speciel indsigt i borings-teknologi .. som potentiel myndighedsperson i sådan en situation vil jeg være 'nem' at håndtere for industrien. Jeg kan godt forstå den store modstand mod fracking. Det er blevet standard at forstå et firma som en enhed der skal give overskud, tjene penge. Det er 'in my humble opinion' forkert .. med mindre man er bogholder i firmaet. Hvis ikke firmaet som udgangspunkt serviserer det samfund det vokser ud af .. på en reel og etisk måde .. bør det lukkes. Det handler selvfølgelig om italesættelse. Skattefar og samfundets krav er 'externe enheder' set fra firmaet .. som problem-sættet italesættes i disse år ... og som kan 'håndteres' som alle andre udfordringer i firmaet. Hvorfor skulle menige mennesker ikke blive bekymrede når man oplever, at de eksterne problemer håndteres med en vældig kreativitet - uden egentlige hensyn til den grundlæggende etik. Det er vist en gammel traver: fortolkningen mellem 'lovens ord' og 'lovens hensigt'. Er der en psykologisk hamstrings-effekt involveret? Udsigten til at 'energi' bliver en begrænsende ressource gør at alle skal have en bid af de herlige fossiler inden det er forbi (ikke som følge af mangel men pga af politik/videnskab). Det er uskønt at overvære.

 • 0
 • 0

Weston Wilson - en EPA whistleblower virker ret seriøs.

Denne her rapport skulle efter sigende vise det modsatte af rapporten i denne artikel...

http://desmogblog.com/sites/beta.desmogblo...

Så er der den her undersøgelse: http://www.pnas.org/content/108/20/8172

Men det helt centrale i denne problematik er at det at vi overhovedet er i gang med at udvinde disse underlødige ressourcer. - Hvilket i den grad er et tegn på desperation kombineret med at politikerne tydeligvis ikke har nogen anelse om, hvad rettidig omhu betyder.

Det er bogstaveligt talt, som at se en desperat narkoman ryge affaldet i sin støvsuger i håbet om at der er tabt en smule hist og post. Det kan godt være der er lidt siden det var 5 år siden han støvsugede - men det er godt nok ikke en god ide.

 • 0
 • 0

Jeg er enig - man boer allerfoerst finde ud af om det virkelig er noedvendigt at udvinde disse ressourcer.

Man skal dog huske at sammenligne aebler med aebler - der staar jo faktisk i artiklen overfor at der har vaeret metanudslip i forbindelse med vertikale broende.

Og ikke alle er enige i din artikels konklusioner: "Formal comments submitted in response to the Duke article criticized the study on several grounds.[v],[vi] Some found that the sample size of drinking water wells was too small, and that pre-drill, or baseline, data are needed to compare with the data collected by Duke researchers to truly prove the impact of shale gas extraction on drinking water. Other critiques, including those from the gas industry,[1],[vii] opined that the study did not adequately establish that the source of methane was the Marcellus Shale formation, where fracturing was focused, or that the mechanism by which the methane reached the wells was related to gas extraction processes."

taget fra "http://environment.yale.edu/yer/article/hy..." . Men her staar der samtidig at der endnu ikke er nogle faste konklusioner endnu:

"Though clear answers to scientific and management questions remain elusive, it is clear that academic efforts to determine the true environmental costs of shale gas extraction should be supported."

Hvilket jeg er helt enig i, og som ovenstaaende artikel er en del af.

 • 0
 • 0

Hejsa Thomas..

Det er sikkert nødvendigt at udvinde disse underlødige ressourcer - problemet er at omstillingen til alternative energikilder går alt for langsomt til at det er seriøst.

Hvis de sidste dråber skal udvindes bør det følges med et regelsæt om at energien bliver brugt til omstillingen til alternative energikilder - for det her ER sidste udkald. Allersidste.

Ifølge hirsch rapporten tager det mere end 20 år at lave omstillingen, hvis man virkeligt gør noget ved det. Mine egne lokumsberegninger viser at f.eks. England har en så langsom omstilling at det vil tage adskillelige 100 år før de er omstillet - og de skal vel også have lidt vækst? Man skal i beregningerne huske på at der også vil forekomme udskiftning af slidt/ødelagt materiel. Derfor duer det ikke bare at bevidstløst tage installeret effekt - man skal fraregne det som går bort.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten