Europæere spilder hver fjerde liter vand: Nu skal vi rette op

Illustration: BigStock/Nosnibor137

Dette er en forkortet version af en historie fra WaterTech.

EU er ligeglad med vandspild.

Den sætning sætter måske nok tingene på spidsen, men når man læser det nuværende drikkevandsdirektiv fra 1994, er det svært at finde nogen indikation på det modsatte.

»EU’s drikkevandsdirektiv er et rent sundhedsdirektiv. Det handler om, at vandet skal være tilstrækkeligt rent til, at mennesker ikke bliver syge af at drikke det. Hvor meget man spilder på vejen fra vandværket til forbrugerne, har ikke været i fokus,« fastslår Jonas Fredsted Villadsen, vicedirektør fra brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi.

Meget tyder dog nu på, at den næste udgave af direktivet vil opfatte drikkevand som en ressource. De europæiske miljøministre er blevet enige om, at store vandforsyninger i EU skal offentliggøre data om, hvor effektivt der performes i forhold til blandt andet vandspild og energiforbrug.

Og med en ny kommission, et grønnere europaparlament og et finsk EU-formandskab til efteråret er der gode muligheder for, at indsats mod vandspild bliver en væsentlig del af det reviderede direktiv.

Vigtig dansk midtvejssejr

Enigheden blandt miljøministrene er en vigtig dansk midtvejssejr og noget, som Dansk Miljøteknologi har kæmpet for i Bruxelles sammen med Vandvisionens øvrige parter  i mere end to år. Samtidig har danske politikere fra næsten alle partier skubbet på i Europa-Parlamentet.

Det har været nødvendigt, for der har været modstand fra langt de fleste andre lande. De frygter for krav til deres ikke specielt effektive vandsektorer.

I EU står vandspild i gennemsnit for 25 procent af vandforbruget, og i visse lande spildes der helt op til 60 procent. I Danmark har vi vandspild på blot
cirka syv procent. Det skyldes, at vi politisk allerede i 1990’erne stillede krav på dette område – fordi vi i modsætning til langt de fleste andre lande
bruger grundvand og frygtede at løbe tør.

»I Danmark har vi gennem mange år været gode til at samarbejde, så både industrien og eksempelvis boliger har fået målere og andre styringssystemer til at overvåge vandet – både kvalitet og eventuelle tab. Det kræver investeringer, men det er muligt for alle lande at leve op til nye krav fra EU,« fremhæver Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef i Dansk Industri.

»Vi har en forpligtigelse til at passe på vores vandressourcer. Det nytter jo ikke at lave regler om kvaliteten af drikkevandet, hvis der ikke er noget drikkevand. Overordnet set er det derfor vigtigt, at EU’s regulering af vandområdet hænger sammen på tværs,« påpeger hun.

Få den fulde historie i WaterTech.

Læs bl.a. om hvorfor der stadig er risiko for udvanding af direktivet, og hvad danske vandvirksomheder især er gode til.

Emner : Drikkevand