EU vil undersøge Microsoft igen

Efter en rutineundersøgelse, fase 1, har Kommissionen besluttet sig for at undersøge om Microsofts og Time Warners køb af ContentGuard vil skabe en for stærk position eller styrke Microsofts i forvejen førende position inden for DRM-markedet.

Under Microsofts og Time Warners fælles ejerskab, vil ContenGuard nemlig sandsynligvis både have incitamentet og evnen til at bruge selskabets vifte af produkter til at håndtere intellektuelle værdier (IPR) til at få Microsofts rivaler på DRM-markedet ned med nakken, frygter Kommissionen.

Desuden kan overtagelsen også forsinke eller helt bremse udviklingen af åbne standarder. Sker det, vil markedet inden for DRM-løsninger tippe til fordel for den i forvejen ledende leverandør, Microsoft.

DRM-løsninger spås en stor rolle i hele it-industrien, hvilket kan betyde, at et eventuelt monopol kan få effekt for en række andre relaterede markeder lige fra mobiltelefoni og til tekstbehandlingsprogrammer.

Åbningen af en fase 2- fusions-undersøgelse betyder dog ikke at Kommissionen har fastlagt sig på en endelig beslutning.

DRM-teknologi spås stor udbredelse

Microsoft og Time Warner søgte den 12. juli Europa-kommissionen om at få godkendt deres planer om at købe det amerikanske selskab ContentGuard, der tidligere blev kontrolleret af Xerox.

ContentGuard udvikler og forvalter rettigheder til intellektuel ejendom inden for DRM-området.

DRM-teknologien forsøger at forhindre folk i eksempelvis at kopiere digitalt indhold eller modificere det. ("hardwire").

DRM er primært blevet brugt til at undgå piratkopiering af musik i digital form, men det forventes, at det vil blive brugt mere og mere til sikkerhedsmæssige formål - især til at sikre en fortrolig udveksling af dokumenter blandt virksomheder.

Kommissionen skal have truffet en afgørelse i sagen indenfor maksimalt fire måneder - dvs. inden den 6. januar 2005.

I forsommeren besluttede Europakommissionen at idømme Microsoft en bøde på 3,7 milliarder kroner for konkurrenceforvridende adfærd med lancering af sin medieafspiller Windows Media Player og server-software. Selskabet har ifølge EU strikket softwaren sammen, så den binder brugerne til Microsoft og dermed afskærer konkurrenter at få fat i kunderne.