EU vil spare 50.000 støj-dødsfald med ny dækstandard

EU-parlamentet har bestemt sig til at gribe fat om trafikstøjens rod af hensyn til befolkningens sundhed. Inden for de kommende tre år skal medlemslandene indføre skrappere miljøkrav til bildæk. Dæk skal støje væsentligt mindre, og de skal give mindre rullemodstand, så Europas biler kan spare på brændstoffet og udlede mindre CO2 til atmosfæren.

En afstemning i parlamentets markedskommitte 2. december får afgørende betydning, fordi den blandt andet gennemtvinger en ny standard for dækkvaliteter, som skal indføres i de nationale lovgivninger.

Blandt andet bliver det påbudt for personbiler at køre med måleudstyr, der løbende holder øje med trykket i hvert enkelt dæk og giver alarm, hvis trykket er forkert. Og det bliver forbudt at sætte tykke, terrængående dæk på en almindelig firehjulstrækker, der mest bliver brugt til at køre mellem hjemmet og sushibaren.

Dæk støjer på adskillige måder. Vibrationer fra grove mønstre, fra ujævnheder i vejbanen, fra luftstrømninger omkring dækket og mønstret for eksempel. (Foto: Wikipedia) Illustration: Wikipedia

Man dør af støj

50.000 dødsfald i Europa forårsages af trafikstøj hvert år. Det er en endda blot en femtedel af de mennesker, som får alvorlige hjertekarsygdomme af lydene fra de mange forbipasserende biler i Europa. Det er fastslået i en 2007-rapport fra Delft Universitetet i Holland.

Skaderne opstår, fordi støj medfører søvnforstyrrelser, stress og forandringer i blod og hormoner. Dertil kommer symptomer som frygt, indlæringsproblemer og slet og ret irritation.

Langt flere mennesker - næsten halvdelen af EU's borgere - er jævnligt generet af trafikstøj over 55 dB, som er niveauet, hvor skadevirkninger begynder at sætte ind.

Trafikstøjen forventes at stige jævnt, foreløbig indtil 2020 - en fordobling af trafiktætheden medfører for eksempel, at støjniveauet gennemsnitligt stiger med 3 dB. Og den mest omkostningseffektive måde at angribe problemet på er ved at reducere dækstøjen, siger rapporten.

Et forsigtigt estimat siger, at de sociale omkostninger ved trafikstøj løber op i 298 milliarder kroner om året. Årsagen er for 90 procents vedkommende personbiler og varevogne.

Dæk støjer mere, fordi de må

En stor andel af støjen kommer fra køretøjernes dæk. Det vil vibrationer i dækket på ujævnheder i vejen og i dækmønstret, men lydene kommer også fra luften, der presses ind og ud af slidbanemønstret, når dækket roterer hen over asfalten med stor fart.

Desuden støjer det fra den del af dækket, der rører asfalten, da delen kortvarigt suger sig fast som en sugekop. Det sker kontinuert, fordi dækket er rundt, men det medfører hurtige trykforandringer i luften omkring dækket, og det betyder mere lyd.

Endelig er der de åbne vinkler mellem dæk og vejbane, som åbner sig foran og bagved dækket. De virker som schallstykket i en trompet og får alle de førnævnte trykforandringer til at gjalde ud over autoværnet. Ud til de mange ufrivillige tilhørere.

Støjproduktion kræver energi, og dermed kræver støjforureningen også sin andel af indholdet i benzintanken. Men en del af disse støjkilder kan minimeres, og dækfirmaerne ved, hvordan man gør.

Et dækfirma som Michelin skriver på sin hjemmeside, at blot med en særlig gummiblanding i dækket kan enhver bil spare en liter brændstof per 100 km i hele køretøjets levetid.

De nye love om trafikstøj skal generelt gælde fra 1. november 2011, dog med undtagelser, der udsættes så sent som 2018 af hensyn til bilindustrien.

Dokumentation

EU-kommissionens pressemeddelelse
Rapport om sygdomme, forårsaget af trafikstøj
Michelins hjemmeside
Lovforslagets kladde

Emner : Biler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Alle kender vel den rare fornemmelse, af at komme fra den ene type asfalt til en anden? og stilheden breder sig.

Mon ikke de kommuner, som lader sig overbevise, om holdbarheden i en type asfalt på deres Motorveje, der tilfældigt, går igennem deres kommune, giver unødigt støj, er klar over dette?

Det har undret mig i mange år, at man lægger vejbaner, med så ringe kvalitet, at det bidrager til støjen.

Et (pik) dæk, støjer, men det gør en brostens-belægning også - Hvis man stopper op, på Motorvejen (Kan kun anbefales i nødsporet) og kikker på belægningen, kan man jo tydeligt se hvorfor det lamer.

Den er jo fyldt med runde og glatte sten, som bilen skøjter hen over. Bremseevnen, er jo helt tilsidesat.

Der findes vejbelægninger, som gummiet "klæber" sig til, men ikke i Danmark.

Det er nok for dyrt?

 • 0
 • 0

Er det ikke sådanne forslag der får en til at overveje medlemskabet af EU.

Som Jan Petersen skriver burde der være en række politikere der skulle feje foran deres egen dør først.

 • 0
 • 0

Det har undret mig i mange år, at man lægger vejbaner, med så ringe kvalitet, at det bidrager til støjen.

Årsagen er mangel på ledelse. Vi glemmer at stille krav. Vi glemmer også at måle. Endelig, glemmer vi komplet at lave regnskaber. Derfor har ingen et overblik i Danmark.

Hvis vi ønsker stilhed, har vi behov for en kaskade af tiltag. Det er så udansk, dvs. stiller så professionelle krav, at vi næppe nogensinde får en løsning, men sådan burde det gøres:

A. Rapportering om alle navngivne vejes skadevirkninger, opgjort pr. navn pr. time, dag, måned, faktiske data, samt visualiserede grafikker i stil med Google Earth, tilgængeligt via Internet: a1. Luftforurening (alle væsentlige arter). a2. Støjudsendelse (via luften, diverse frekvenser) a3. Vibrationer (via undergrunden). a4. Færdselsuheld (dødsfald samt økonomisk tab) a5. Antal personbiler. a6. Antal varevogne. a7. Antal lastbiler. a8. Antal cyklister. a9. Antal fodgængere.

B. Målestationer, der i realtid leverer data til punkt A. Vi taler naturligvis om i hundredetusindevis af målere.

C. Politisk valgte grænser, for hvor meget en vej må skade sine omgivelser, opgjort pr. meter vej.

D. Politisk valgte kontante bøder, til ejere af veje, når grænserne overskrides. Opkræves af politi, om nødvendigt via domstole, akkurat som færdselsbøder. Oftest vil lovbryderen være en kommune, akkurat som i dag. Det nye vil være, at lovbryderne vil blive afsløret.

Kun således, vil miljøkrav give nogen som helst effekt. Det nytter intet at stille krav til bildæk, hvis en kommune til gengæld presser mange flere bilister igennem en vej. Det samme gælder krav til bilers udstødninger: Det er ganske vist bilerne, der forurener, men skademæssigt er det vejene, der er forureningsfloder, fordi de udleder et mix fra mange kilder, og fordi skadelidte rammes af vejenes virke. Således, hvis en ejer af en vej af en eller anden grund ønsker at lade køretøjer larme og svine, kan problemet løses ved at begrænse antallet af køretøjer pr. døgn. Kun med et sådan princip, kan vi i vore hjem komme til at stole på at vi ved om hvad vi lever i nærheden af, af trusler på liv og helbred.

Hvis vi tog os sammen, i Danmark, og lavede os et sådant system, ville byplanlægning blive langt lettere end i dag, fordi byråd da for første gang ville vide om faktiske tilstande og effekter af diverse tiltag. Vi ville sandsynligvis spare en masse penge derved. Garanteret også, ville der blive en masse ballade i en overgangsfase, fordi en skov af ulovligheder ville dukke frem i lyset.

Uanset alt dette: Vi har trafikproblemer i Danmark, fordi vi intet professionelt system har til at måle og rapportere. Vi måler lemfældigt, og data havner i gamle rapporter. Vi behøver realtidsrapportering, tilgængeligt for alle på en brugervenlig måde.

I øvrigt: Det ville være rart, hvis nogen opfandt en satellit der evner at aflæse luftforurening og støjforurening, så detaljeret som pr. 10 kvadratmeter. Hvordan, aner det ikke, nogen bør løse opgaven. Forhåbentlig gør Google det en dag.

 • 0
 • 0

Årsagen er for 90 procents vedkommende personbiler og varevogne.

Det passer ikke at det er mængden af biler der støjer, nu bor jeg i første række til Køge bugt motorvejen, og støjen topper tidligt om morgenen når hastigheden er højest, når så myldretiden er over os så bliver der næsten stille. (sådan opleves det bag en motorvejsvold)

Ved at stille sig på enhver motorvejsbro kan man ved selvsyn konstatere at de 90% som består af almindelige person og varebiler, og som fremføres med normal hastighed larmer så lidt at det ikke tæller i lydbilledet.

Den dybe buldren kommer 100% fra store lastbilers motor og dæk.(og store grupper motorcykler, men det er så sjældent, at det må høre under hygge, det kan ikke genere mig)

Meget af den generende støj laves med vilje og kommer fra, ja undskyld udtrykket, ´mekaniker Brian´ der er lavet lidt ved luftfilter og udstødning(for at få den rigtige lyd), så pigerne ikke kan overhøre ham når han trækker fra nede ved grillen, dem er der så 1-2% af men de tæller voldsomt i lydbilledet, det er muligvis samme type der på deres konstant max accelererende og gerskiftende motorcykler plager i sommerhalvåret.

Hertil kommer almindelige bilister med f.eks flagrende plastic på dårligt indpakket tagbagage som kan afgive utrolige lydtryk, hyl fra ubrugte tagbagabebærer, defekt udstødning, og her i vinterhalvåret pick dæk.

En konstant og lidt lavere hastighed, vil reducere problemerne langt bedre og billigere, end special asfalt, og tilsvarende tiltag, men selfølgelig alle bække små.

 • 0
 • 0

(Trafik)-støjplagen har alt for længe været en underprioriteret helbredstrussel - nu må vi gå et skridt videre, og have et decideret støj-politi på gaden, med mærkbare bøder til VW-Golf Brian, og MC-idioter med ulovlige resonans-lydforstærkende udstødninger!

Bøderne bør begynde i 5000+ kr. klassen.

Spirituskørsel skader potentielt nogle få fatalt - Støjkørsel skader med sikkerhed mange, dog ikke kortsigtet fatalt, men med reduceret livskvalitet og livslængde til følge!

Mvh Rune

 • 0
 • 0

Hmm - hvis denne støjteori holder må der være en rekordhøj fatalitet blandt pædagoger i børnehaverne.

 • 0
 • 0

Et andet sted har statens personale forsøgt at gøre sig kloge på vinterdæks anvendelighed. Nu da biltyperne spåes et opbrud burde man måske indføre centermøtrikker som standard og desuden have onboard jacks til at hæve bilen med. Så kan man på få øjeblikke skifte hjul afhængig af føret. Langt det meste af året kan man køre med slicks, der som bekendt ikke har mønster. De må være maksimal støjsvage. Skulle der være udsigt til regn jacker man lige slæden op og skifter til Wet.

 • 0
 • 0

Sludder - børnelarm kan da være irriterende (og kan ganske givet give rent fysiske høreskader), men en sådan larm er jo naturlig, og ikke et udtryk for bevidst ligegyldighed, eller decideret provokation.

Mit uvidenskabelige gæt er, at en stor del af støj-helbreds-skaderne opstår som følge af bevidst/ubevidst irritation/stressreaktion overfor "unødvendig" støj.

Mvh Rune

 • 0
 • 0

men en sådan larm er jo naturlig, og ikke et udtryk for bevidst ligegyldighed, eller decideret provokation.

Gælder det også motorplæneklippere, kædesave og buskryddere i villahaver?

 • 0
 • 0

John J...

Nu skal jeg forsøge at udtrykke mig moderat:

Jeg tror at det vil være bedst, hvis vi to ikke svarer på hinandens indlæg her på ing.dk.

Rune

 • 0
 • 0

Jeg tror at det vil være bedst, hvis vi to ikke svarer på hinandens indlæg her på ing.dk.

Nu ved jeg jo ikke hvad du mener "det vil være bedst" for? Men du undlader da bare. ;-)

 • 0
 • 0

Sludder - børnelarm kan da være irriterende (og kan ganske givet give rent fysiske høreskader), men en sådan larm er jo naturlig, og ikke et udtryk for bevidst ligegyldighed, eller decideret provokation.

Mit uvidenskabelige gæt er, at en stor del af støj-helbreds-skaderne opstår som følge af bevidst/ubevidst irritation/stressreaktion overfor "unødvendig" støj.

Mvh Rune

Vi har vist bevæget os godt og grundigt ud i det subjektive her. Lyde kan være støj for den ene og musik for den anden. Tænk blot på lyden af en vrælende Ferrari.

 • 0
 • 0

Rune Kristensen:

Sidste gang du skrev et indlæg, relateret til mig, var i denne tråd, hvor dit indlæg blev modereret væk pga. personangreb

Hvis det ér sket, skal det ikke ske igen. - Men, hvis du er ømfindtlig over personlige indlæg? Skal du være glad for ikke, at være havnet i kløerne på Bjarke Mønnike! :-/

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten