EU vil mindske forurening fra fly

EU-Kommissionen og landenes miljøministre er enige om at gøre noget ved den fuldstændigt uregulerede forurening fra fly i Europa.

Et konkret forslag er at regulere CO2-udslippet ved hjælp af kvoter, der skal gælde for alle fly, der lander eller letter i et EU-land.

Negativ klima-effekt

Den danske miljøminister Connie Hedegaard er begejstret for initiativet.

»Hver gang der udledes et ton CO2 til atmosfæren fra et fly, har det en langt mere negativ effekt på vores klima, end når der udledes et ton fra f.eks. en bil på jorden. Derfor er det helt nødvendigt at komme i gang. EU er den eneste aktør, der kan udvise lederskab på den internationale klimascene, også på dette område,« siger miljøministeren i en pressemeddelelse.

Hjælp fra eksperter

En ekspertgruppe, der består af repræsentanter fra regeringer, virksomheder og ngo'er skal give Kommissionen anbefalinger til en konkret løsning.

Samtidig arbejder Kommissionen for at luftfart kommer med i en global aftale om klimaindsatsen efter 2012, hvor Kyoto-protokollens første forpligtelse udløber.