EU vil bestemme over europæisk atomkraft

Kort efter Fukushima-katastrofen i marts krævede EU en stresstest af atomkraftværkerne i de 14 medlemsstater, der har atomkraftværker. De endelige resultater kommer til sommer næste år, men de første erfaringer er netop præsenteret i en meddelelse fra kommissionen.

I meddelelsen peger Kommissionen på en række områder, hvor der er behov for yderligere handling. Enten i form af bedre koordinering mellem medlemsstaterne eller forslag til ny EU-lovgivning om nuklear sikkerhed:

  • EU-lovgivning kan fastsætte fælles kriterier for placering, konstruktion, opførelse og drift af kernekraftværker.

  • Nationale myndigheder, der udsteder tilladelser og udfører kontrol på stedet, skal være uafhængige.

  • Medlemsstaterne bør lægge grænseoverskridende planer for håndtering af nukleare risici, så de er bedre forberedt på en nuklear nødsituation og kan koordinere deres indsats.

  • Der bør nås frem til en europæisk tilgang til erstatningsansvar. Ofrene bør få samme erstatning, uanset hvilket land de bor i.

  • EU's forskningsprogrammer bør fokusere på nuklear sikkerhed.

Energikommissær, Günther Oettinger, kalder stresstestene afgørende for de europæiske atomkraftværkers sikkerhed. Vi kan ikke acceptere mindre end den højest mulige tekniske standard, lyder argumentet fra den tyske kommissær.

»De enkelte medlemsstater har ret til selv at bestemme, om de vil have kernekraft eller ej, men det må sikres, at befolkningen ikke udsættes for fare, og at den højeste sikkerhedsstandard ikke blot bliver krævet, men også fulgt overalt i og uden for EU,« siger Günther Oettinger.

143 atomkraftværker undersøgt

Tanken med stresstestene er at vurdere, om kraftværkerne kan modstå virkningerne af naturkatastrofer, menneskelige fejl og ondsindede handlinger.

143 atomkraftværker bliver undersøgt på grundlag af et sæt fælles kriterier. De er placeret Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Holland, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.

Litauen, der er i gang med nedlukning af landets sidste kernekraftværksblok, er også med i stresstestene. Det samme er Schweiz og Ukraine.

Operatørerne skal indsende deres slutrapport inden 31. oktober 2011, og de nationale myndigheder inden 31. december 2011, oplyser Kommissionen.

De nationale slutrapporter skal gennemgå en peer review-proces, som forestås af eksperter fra andre medlemsstater og en repræsentant for Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen forelægger de endelige resultater for Det Europæiske Råd på dets møde i juni 2012.

Dokumentation

Mere om testene
Meddelelse fra EU-Kommissionen