EU underkender: Omstridt målestation i København står, præcis hvor den skal

Den omstridte målestation på H.C. Andersens Boulevard Illustration: Lasse Ørum Klinke

Miljøstyrelsen og skiftende miljøministre er blevet underkendt i en strid om, hvor meget luften i København er forurenet med sundhedsskadelig kvælstofdioxid (NO2).

Sagen er, at Miljøstyrelsen forsøgte at trække 14 procent fra den måling af NO2, som bliver udført med en omstridt målestation på H.C. Andersens Boulevard i København.

Trafikken kom tættere på kørebanen

Begrundelsen har været, at Københavns Kommune i 2010 sløjfede en busbane, således at den øvrige trafik kom tættere på målestationen. Ifølge Miljøstyrelsen og forskerne gav det et pludseligt spring i forureningen.

Læs også: Forsker: Omstridt luftmåler i København er placeret helt forkert

I første omgang tilskrev DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som udfører målingerne, lokale entreprenørmaskiner fra hovedsageligt metrobyggeriet stigningen. Men værdierne har holdt sig konstant høje, og det fører til, at Danmark stadig overtræder grænseværdien på 40 mikrogram pr. kubikmeter luft. I 2014, som de seneste tal i en lækket EU-skrivelse til den danske regering er fra, lå NO2-koncentrationen på 51 mikrogram pr. m3.

Derfor har Danmark argumenteret for, at der skal trækkes 7 mikrogram fra koncentrationen, og så ville vi pludselig være tættere på grænseværdien. Men den går ikke, fastslår EU.

Målestationen er placeret i henhold til reglerne, der oven i købet indeholder mulighed for et vist skøn om, nøjagtigt hvor måleren skal placeres.

'Der er ikke adgang til at foretage justeringer af eller fradrag i de målte og indrapporterede værdier,' konstaterer kommissionen.

Miljøstyrelsen vil flytte måler - kommunen siger nej

Den forbyder derimod ikke Danmark at flytte måleren nu, sådan som Miljøstyrelsen gentagne gange har bedt Københavns Kommune om lov til.

Læs også: Miljøstyrelsen vil flytte målestation for at sænke NOx-tallet

Hver gang har et flertal i kommunen afslået, og teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (E) har undret sig over, at miljøministrene ikke vil sikre københavnerne ren luft.

Læs også: Borgmester om omstridt målestation: Hvorfor vil ministeren ikke sikre os ren luft?

EU's afslag på at fratrække 14 procent af NO2-koncentrationen betyder, at Danmark er langt fra at leve op til kravene til ren luft. Modelberegninger indikerer, at det gælder flere gader end blot H.C. Andersens Boulevard, men EU interesserer sig kun for strækningen, hvor måleren er placeret.

Her er der til gengæld ingen nåde. Danmark har kendt til grænseværdierne siden 2008 og allerede i 2010 søgt om dispensation fra dem. Men Danmark fik klart nej dengang, og nu har kommissionen mistet tålmodigheden med den danske regering, fuldstændig som det er tilfældet med en række andre lande, herunder Storbritannien.

Danske tiltag batter for lidt

De tiltag, som Danmark har gennemført, batter nemlig slet ikke tilstrækkeligt til at komme ned under grænseværdien. Det eneste, der er en nogenlunde stor effekt af, er at sætte SCR-katalysatorer på de busser, som betjener de mest udsatte strækninger i det indre København. Det giver dog kun 1,8 µg/m3, og der er brug for 11 µg.

Læs også: Leder: Forbyd gamle dieselhakkere i København – giv os tyske miljøzoner

Samlet konkluderer EU-Kommissionen, at selv hvis Danmark gennemfører alle sine miljøtiltag, og de virker efter hensigten, så vil koncentrationen af NO2 i København være 8 µg over grænseværdien, altså 20 procent.

'Nogle af foranstaltningerne ser ganske vist lovende ud, men de er samlet set ikke tilstrækkelige til at afhjælpe de nuværende, betydelige overskridelser. Den kombinerede virkning af de gennemførte og planlagte foranstaltninger synes således ikke tilstrækkelige til at sikre, at overskridelsesperioden bliver kortest mulig, således som det kræves,' skriver EU.

Derfor konkluderer kommissionen, at Danmark har 'tilsidesat sine forpligtelser', og at 'tilsidesættelsen stadig ikke er bragt til ophør'.

Danmark får derfor to måneder til at forklare sig over for kommissionen.

Det Europæiske Miljøagentur fastslog for nylig, at 50 danskere årligt dør som følge af NO2-forurening.

Læs også: Bilernes voldsomme NOx-udslip slår 50 danskere ihjel hvert år

Danmark holder brevet fra EU fortroligt, men Ingeniøren er som andre medier i besiddelse af det.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lav nu de grønne bølger i stedet for at man skal holde ved hver enkelt signal. Det kan da ikke være så svært at regne ud.

Det giver nok ikke det hele men det er da en hjælp mod de 14%.

 • 15
 • 5

Et eller andet sted så undre det mig altså, at vi overhovedet gider beskæftige os med, hvad EU mener. Ja, der er måske 50 danskere, der årligt dør en for tidlig død pga. NO2 forurening, men så må disse uheldige mennesker jo flytte ud af byen? Alle ved, at det er usundt at bo i betonhelvedet.

Og vi ved jo alle sammen, at forureningen stille og roligt forsvinder i takt med at hybridbiler og rene elbiler stille og roligt bliver indfaset.

Er der problemer i dag? Ja Er der problemer i morgen? Ja, men problemet vokser ikke længere. Er der problemer om 10 år? Ja, men problemer bliver mindre og mindre dag for dag.

Nej, vi burde i stedet for koncentrere os om de virkelige miljøproblemer i Danmark. Høfte 42 på Harboøre tange er stadigvæk 117 millioner gange mere forurenet end H.C. Andersens Boulevard i København.

 • 19
 • 23

Det giver nok ikke det hele men det er da en hjælp mod de 14%.

Det vil give en hel del, for det er under acceleration, at (diesel) biler laver det meste NOx.

Når der er tilstrækkeligt mange biler, kan man ikke lave en grøn bølge. Det er fordi, at der stadig holder biler og venter på at sætte i gang, når man når hen til næste kryds. Effekten bliver, at der er ingen biler der kører i grøn bølge. Alle kører i stedet i den røde bølge, der er en bivirkning ved alle grøn-bølge koncepter.

Derfor; ved høj trafikintensitet, skal man prioritere den bølge af biler, som er startet fra rødt ved forrige kryds i stedet. Det kan man kun gøre 2-3 kryds, men så kommer man da i det mindste så langt i stedet for at skulle holde ved alle kryds.

 • 7
 • 1

Jeg har hørt at man i Kabels København planlægger en bilfri dag, men det lyder som en dårlig ide at man bare laver sådan et symbolsk slag i luften!

Lav i stedet en måned fri for lastbiler i København, forbyd enhver form for lastbiler at komme indenfor kommunegrænsen, og evaluer så virkningerne af det når måneden er gået!

Og hvis det kommer til at minde om svenskekongens belejring i 1659, så skulle man måske begynde at overveje praktiske løsninger på transporten i byen i stedet - f. eks. en tunnel der kunne lede den gennemkørende trafik udenom bymidten?

 • 6
 • 10

Høfte 42 på Harboøre tange er stadigvæk 117 millioner gange mere forurenet end H.C. Andersens Boulevard i København.

Og indendørs Luftforurening er værst, når vi er indendørs

Et nyt studie blandt københavnere viser, at det står værst til med luftforureningen, når vi er inden for husets fire vægge.

Et studie publiceret i tidsskriftet Atmospheric Environment viser nemlig, at 90 procent af al den luftforurening, vi udsættes for, sker, mens vi er indenfor.

Jeg medgiver dog gerne, at det kan være kvælende at stå lige ved siden af en lastbil der oser meget.

 • 5
 • 0

Og indendørs Luftforurening er værst, når vi er indendørs

Et nyt studie blandt københavnere viser, at det står værst til med luftforureningen, når vi er inden for husets fire vægge.

Et studie publiceret i tidsskriftet Atmospheric Environment viser nemlig, at 90 procent af al den luftforurening, vi udsættes for, sker, mens vi er indenfor. 

Jeg medgiver dog gerne, at det kan være kvælende at stå lige ved siden af en lastbil der oser meget.

Ja, det er meget oplagt, at hvis vi blot forbyder brugen af stearinlys, og så er de 50 for tidligere dødsfald ikke længere end del af historien. Et forbud imod stearin lys har ingen økonomisk omkostning af betydning, og ville kunne indføres i morgen.

Min pointe er dog, at vi alle sammen ved, at problemerne på H. C. Andersens boulevard forsvinder af sig selv i takt med indførslen af hybridbiler og elbiler. Vi kunne måske se lidt på den forurening som busser og lastbiler skaber i København, men der er altså LANGT STØRRE problemer mht. til miljøet end at nogle Københavnere indåbner lidt usunde partikler.

 • 2
 • 4

Så efter man får konstateret dødelig lungekræft skal man flytte ud af byen? Det giver jo ingen mening det du siger.

Jeg siger, at det er farligt at være i live, og enhver ved at man er udsat for luftforurening i storbyen. Jeg mener, at problemet er helt ude af propertioner i forhold til de mere alvorlige miljøproblemer vi har i Danmark - specielt når vi alle sammen ved, at teknologien vil nedbringe de farlige partikler over de næste mange år.

 • 2
 • 6

@Bilfri måned? Hvordan du lave udgravningen til metroen ?, køre jorden væk i biler med trailere? Det giver garanteret mindre trafik og forurening.

Men kunne jo parkere et par totaks knallerter ved siden af måle stationen, det vil et urealistisk højt misvisende billede. Nå nej i følge EU forurener totaks knallerter jo ikke......Eller også tør EU ikke gå mod nogle Italienske knallert producenter. Det er jo stor kapitalen som bestemmer.

Måske problemet er at der savnes flere måle stationer i byen for at give et realistisk billede af forureningen i byen.

 • 5
 • 2

Høfte 42 på Harboøre tange er stadigvæk 117 millioner gange mere forurenet end H.C. Andersens Boulevard i København.

Jo jo... Men nu er der knap så mange mennesker der står med hovedet nede i sandet ved Høfde 42 som der mennesker som trækker vejret på H.C. Andersens Boulevard.

Det er ikke kun niveauet af forurening som er interessant - det er også konsekvenserne som forurening der er betydende for hvor man først skal gribe ind...

 • 4
 • 0

Jo jo... Men nu er der knap så mange mennesker der står med hovedet nede i sandet ved Høfde 42 som der mennesker som trækker vejret på H.C. Andersens Boulevard.

Det er ikke kun niveauet af forurening som er interessant - det er også konsekvenserne som forurening der er betydende for hvor man først skal gribe ind...

Højde 42 har potentiale til at sprede forurening til hele Limfjorden. Forureningen er nogenlunde inddæmmet, og udsivningen er under kontrol - men problemet eksistere stadigvæk, og den vil også være der om 50 år.

Forureningen på H.C. Andersens Boulevard er nedadgående, og i takt med ny teknologi indføres, så falder forureningen endnu mere. Problemet er væk indenfor et årti pga. ny teknologi - problemet løser sig selv.

Den absolut eneste grund til at omtale H. C Andersens Boulevard i København er, at mediehuset Ingeniøren ligger 600 meter fra den omtalte vejstrækning.

 • 6
 • 10

Jeg vil dog ønske at politikerne havde viljen til at sætte gang i skiftet og stoppe med at fremme dieselbiler. I Norge er 17% af nysalg af elbiler hvilket jo samtidig har den positive effekt at infrastrukturen opgraderes for ladere. Desværre falder det samlede antal elbiler i Danmark fordi nysalget stort set er gået i stå. Det er så slemt at på trods af at vi har få elbiler, så opvejer nysalget ikke dem der skrottes eller sælges til udlandet.

 • 2
 • 0

Den absolut eneste grund til at omtale H. C Andersens Boulevard i København er, at mediehuset Ingeniøren ligger 600 meter fra den omtalte vejstrækning.

Nåh for søren, her troede jeg at årsagen var at det er der der står en måler i København som måler forureningen....

Men man kunne jo se at komme i gang med betalingsringen, elbiler, elbusser og investeringer i offentlig transport - men det er nok ikke lige regeringens kop te.

 • 4
 • 0

Brexit skete på grund af at EU bestemmer for meget på områder, der ikke vedrører nedbringelse af handelshindringer og grænseoverskridende forurening. Lokal trafikforurening er et nationalt område, som EU skal holde sig fra! I øvrigt ved vi alle af erfaring, at trafikforureningen er meget kraftigere i Paris, Rom og andre europæiske storbyer, hvor tilsvarende målinger ikke sker løbende på det værste sted. Vi skal have trafikluftforureningen ned i København, men det er en opgave for de danske myndigheder og den danske befolkning, som EU ikke skal blande sig i!

 • 10
 • 7

Det er ikke kun lastbiler, der forurener. Om sommeren er der i dette område masser af turistbusser, også nogle ældre fra EU lande, der er ligeglade med, om de forurener. Kontrol ved grænsen er nødvendig både for lastbiler og busser.

 • 6
 • 0

Ja, der er måske 50 danskere, der årligt dør en for tidlig død pga. NO2 forurening, men så må disse uheldige mennesker jo flytte ud af byen?

Underlig påstand. De er jo flyttet, 3 m under jordoverfladen.....

 • 2
 • 0

Det vil være gavnligt med forbud mod alle de små motorer Knallert, og scootere. Græsslåmaskiner. Motorsave (erhverv undtaget, fælde lidt bøgeskov med batteri/forlængerledning..GLEM DET)

Heldigvis findes der Aspen 2T benzin som er (en lille smule) mere miljøvenligt.

Modelflyvere Alt ovenstående kan skiftes ud med strøm.

Nej det kan det ikke hvis der er afstande på mere end fx 25 m. Jeg kan ikke fjerne ukrudt under tråden rundt om vores hestefolde med en el buskrydder og alle dem med batteri er for svage.

 • 2
 • 1

I Tyskland skal man have et mærke på bilen for at måtte køre ind i visse byer. Ville en tilsvarende ordning hjælpe på NOx forureningen? Om det er en sag for EU, er så noget helt andet. De kunne nøjes med at offentliggøre målingerne, hvis de lokale myndigheder er for lukkede.

 • 2
 • 1

OK, enkelte modeller, men de er hundedyre, koster måske over 4.000 kr og det vil jeg simpelthen ikke betale for noget jeg kan få for 1.500 - 2.000 kr max og som kan køre flere timer hvis jeg vil.

Der er også andre mærker, men hvis der regnes i kapacitet så er det lidt bedre med prof udstyr. http://www.stihl.dk/STIHL-et-komplet-sorti... Er selv meget glad for en rygbåren model med el-start. Den klarer let brændenælder, tidsler, skræppe, brombær, pileurt og endda små træer.

 • 0
 • 0

El buskrydder eller andre akkumulatordrevne redskaber har en begrænset levetid, fordi akkumulatoren degenerer, om den bruges eller ej, hvorimod et benzindrevet redskab kan holde i snesevis af år, hvis det ikke bruges i professionelt øjemed.

Det er dog en uskik at benytte benzindrevne hækkesakse og at skære brænde op med motorsav i et villakvarter.

 • 1
 • 0

Det er påfaldende at argumentet for de forhøjede værdier skifter fra metrobyggeri til busbane nedlægning. Dernæst er det interessant at værdierne har haft samme høje niveau siden 2001:

http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-tilsta...

Dvs. at der ikke har været et særligt spring efter 2010, og det derfor virker mere som om at Miljøstyrelsen leder efter en passende søforklaring til at manipulere med data.

 • 0
 • 0

Det er påfaldende at argumentet for de forhøjede værdier skifter fra metrobyggeri til busbane nedlægning. Dernæst er det interessant at værdierne har haft samme høje niveau siden 2001:

http://www2.dmu.dk/1_Viden/2_miljoe-tilsta...

Dvs. at der ikke har været et særligt spring efter 2010, og det derfor virker mere som om at Miljøstyrelsen leder efter en passende søforklaring til at manipulere med data.

Det påfaldende er, at trafikken på H C Andersens Boulevard falder.

Jeg har ikke de nyeste tal men desværre kun tallene mellem 2007-2011 (kilde: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/...)

I 2007 var der 53,500 køretøjeti døgnet, hvoraf 5,2% var tungekøretøjet. I 2011 var det tal faldet til 48.200, hvoraf tunge køretøjet udgjorde 3,5%.

I den periode er forureningsniveauet ret stabilt. Hvordan kan det være? Forurener trafikken mere, selvom trafikmængden falder? Eller kommer forureningen fra andre kilder?

 • 2
 • 0

Der er også andre mærker, men hvis der regnes i kapacitet så er det lidt bedre med prof udstyr. http://www.stihl.dk/STIHL-et-komplet-sorti... Er selv meget glad for en rygbåren model med el-start. Den klarer let brændenælder, tidsler, skræppe, brombær, pileurt og endda små træer.

Jeg har en Elektrolux til bæresele, som jeg oftest bruger nylonsnoren på men et par gange om året går jeg rundt langs hestefoldene med klingen og tager det tykkeste ukrudt. Jeg bruger kun Aspen 2T og den er godt nok med snorestart men starter første gang stort set hver gang og den er +5 år gammel.

 • 0
 • 0

Tilbage i 90'erne bagatelliserede Miljøstyrelsen nogle meget høje værdier på det samme sted. De påstod, at den dag, hvor der blev målt, da holdt der en gravemaskine/bulldozer tæt på målestationen med motoren i tomgang - derfor kom der høje værdier. Så ret beset er der vel ikke andet nyt, end det der er glemt.

 • 1
 • 0

Så ret beset er der vel ikke andet nyt, end det der er glemt.

Man skal ikke glemme at den målestation har en lang forhistorie, den hørte oprindelig under Københavns kommunes miljøkontrol, men på grund af inkompetence (de ansvarlige anede f. eks. ikke noget om at kalibrere instrumenter - har det fra en tidligere ansat) og politiseren måtte miljøstyrelsen overtage den engang i forrige årtusind.

Så det kan vel ikke helt udelukkes at den megen larm om den målestation stammer helt tilbage fra den tid og at nogen ønsker at sige tak for sidst?

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten