EU-parlamentet splittet om kloning

Afstemningen betyder dog langt fra, at parlamentarikerne er enige om det kontroversielle spørgsmål. Mange stemte imod, fordi de mener, at betænkningen gik for vidt, mens andre stemte imod, fordi betænkningen ikke er vidtgående nok.

»Det eneste, vi kunne blive enige om, var, at det var et rigtigt dårligt forslag, vi skulle stemme om,« siger Ulla Sandbæk, der sidder i EU-parlamentet for Junibevægelsen.

Det var EU-parlamentets eget Udvalg for Human Genetik, der havde lavet betænkningen, der blandt andet indeholdt et forslag om at tage afstand fra enhver form for kloning af menneskeceller. Ikke blot kloning af hele mennesker, men også den såkaldte terapeutiske kloning, der sigter mod at bruge kloning af menneskelige fosterceller til at helbrede sygdomme.

Betænkningen blev under afstemningen ledsaget af en sand byge af ændringsforslag. Nogle ville gøre forslaget endnu mere restriktivt, mens andre søgte at åbne for at tillade terapeutisk kloning.

»Da den endelige betænkning skulle til afstemning, strittede forslaget i så mange forskellige retninger, at stort set ingen kunne stemme for,« siger Ulla Sandbæk.

For nylig vedtog parlamentet under en afstemning om, hvilke former for forskning der kan få EU-støtte, at give et betinget ja til terapeutisk kloning. Et snævert flertal godkendte, at EU-penge godt må bruges til at støtte forskningen under forudsætning af, at terapeutisk kloning forinden er tilladt i det medlemsland, hvor forskningen foregår.

I dag er der endnu kun ét EU-land, Storbritannien, der har indført en lov, der tillader terapeutisk kloning. I Danmark vil politikerne afvente en anbefaling fra et til formålet nedsat genteknologiudvalg, før der kommer en dansk lovgivning på området. Anbefalingen fra udvalget forventes klar til sommer.