EU-Parlamentet: Biler må udlede 110 procent mere NOx fremover

Trods vetoforslag fra miljøudvalget har Europaparlamentet vedtaget, at nye dieselbiler må udlede 168 mg NOx pr. kilometer. Det er mere end dobbelt så meget som den hidtidige grænse på 80 mg NOx pr. kilometer.

Dieselbiler må fremover udlede meget mere NOx. Det står klart efter en afstemning i Europaparlamentet i dag.

EU-Kommissionen havde fremsat et forslag, der vil tillade, at dieselbiler udleder op til 168 mg NOx/km, når de testes efter en ny teststandard kaldet Real Drivning Emissions (RDE), fordi bilerne skal testes under kørsel på normale veje - og ikke bare i laboratoriet som i den hidtidige test. Det hidtidige krav har været 80 mg NOx/km for dieselbiler i Euro 6-klassen. Tilladelsen til at øge udledningen skulle gælde frem til 2020, hvorefter dieselbilerne ‘kun’ måtte udlede 50 procent mere NOx end den hidtidige grænse. Argumentet for de højere grænseværdier var, at der er usikkerhed om præcisionen af det måleapparat, der skal bruges under RDE-testen, kaldet Portable Emission Measurement Systems (PEMS).

Nye grænser kan ikke begrundes i måleusikkerhed

Men forslaget mødte hård kritik i Europaparlamentets miljøudvalg, som hæftede sig ved, at unionens egen forskningsenhed, Joint Research Centre, havde målt sig frem til, at den maksimale måleusikkerhed var 30 procent, og at den gennemsnitlige måleusikkerhed var 18,75 procent. Desuden vurderede kommissionens egen juridiske afdeling, at kommissionens forslag om at slække på kravene er i modstrid med målene med den bagvedliggende lovgivning om Euro 6-normerne.

Læs også: Advokater stempler EU’s slækkede emissionsaftale som ulovlig

I december vedtog et flertal i miljøudvalget derfor, at hele parlamentet skulle stemme om at nedlægge veto mod kommissionens forslag. Samtidig opfordrede udvalget kommissionen til - senest i april - at komme med et nyt forslag ‘uden smutveje’ for bilindustrien.

Læs også: Bøder, tests af biler i brug og øget kontrol: EU vil stramme skruen for typegodkendelser

Kommissionen er ikke kommet med noget nyt forslag, men har foreslået flere kontroller på de europæiske veje og en evaluering af de nye udledningsgrænser allerede i 2017, og derfor skulle parlamentet i dag stemme om vetoforslaget. Det ville have krævet et absolut flertal blandt parlamentets 751 medlemmer. Men kun 317 medlemmer stemte for vetoforslaget.

Et knæfald for bilindustriens lobbyister

Resultatet har vakt vrede i parlamentets grønne gruppe

»Europaparlamentet har i dag givet afkald på sit ansvar for at beskytte europæernes helbred. Beslutningen er nærmest en belønning til de bilproducenter, som intet har gjort for at leve op til de lovbestemte grænser for forurening, som EU besluttede i 2007. Dagens afstemning repræsenterer endnu en sejr for bilindustriens lobbyister her i Bruxelles, men den er er også plet på Europaparlamentets ry,« siger Rebecca Harms, der er co-præsident for parlamentets grønne gruppe i en pressemeddelelse.

Læs også: Ngo: Disse fem krav kan gøre EU's NOx-test mere virkelighedstro

Også hos miljøorganisationen Transport & Environment er der hård kritik. Organisationen opfordrer til, at man meget hurtigt får evalueret om de nye udvidede udledningsgrænser er for vidtgående.

Konservative: Veto ville ikke have hjulpet

Blandt de partier, der nedstemte vetoet, er der ikke jubel over afstemningsresultatet, men et veto ville efter deres mening ikke have hjulpet.

»Jeg kunne godt have forestillet mig skrappere krav, men hvis vi havde afvist de nuværende grænser, var der en fare for, at vi i årevis kun ville måle i laboratorierne. Det ville ikke have været et fremskridt for miljøet,« begrunder Peter Liese fra parlamentets konservative gruppe således i en anden pressemeddelelse.

Tidligere tests af dieselbiler har vist, at de udleder 400-500 gange så meget NOx, når de kører på vejene i forhold til, hvad de kan presses ned på under labotorietests. Så selv om grænserne hæves, vil der altså alligevel være tale om en forbedring i forhold til i dag.

NOx-emissioner - fra alle kilder - forårsager omkring 72.000 for tidlige dødsfald om året i Europa.

Kommentarer (9)

Christian,
Det er stadig en væsentlig forbedring når man sammenligner de nuværende laboratorie-målinger med de kommende målinger i det virkelige liv ude på vejen, nu er det gået op for myndighederne at de er blevet taget ved næsen så lad os se tiden an. Det går ligeså stille over i el-biler alligevel.
EU er et stor overkompliceret bureaukrati-apparat der kun fordyrer og vanskeligører fremskridt, forbedringer, osv. det giver jeg dig ret i, men hvordan vil du ændre på tingene hvis lobbyisme ikke virkede, ved hjælp af det daglige fadervor?

 • 2
 • 0

"Tidligere tests af dieselbiler har vist, at de udleder 400-500 gange så meget NOx, når de kører på vejene i forhold til, hvad de kan presses ned på under labotorietests"

Er du sikker på det Ulrik Andersen? 400-500 gange 80 mg/km? Hvor har du fundet de resultater?
Tror du ikke der skulle have stået 4-5 gange, eller 400-500% over grænseværdien?

Iøvrigt må bilerne IKKE udlede mere. Grænseværdien i den hidtidige test er uændret, og der er indført en ny test som sætter loft over hvor meget man må udlede UDENFOR den hidtige test. Så resultatet er jo at bilern må udlede mindre .. ikke mere.

 • 2
 • 0

Igen et bevis på EU uduelighed,- først undlader de at bevogte de ydre grænser så alle lande er i grænsekaos, og man straffer mindre lande med ikke at leve op til de økonomiske krav, mens de store lande går fri, og nu ser man stort på folks sundhed og belønner bilindustrien for at snyde!!
Håber vi snart kan forlade den klub sammen med England og alle de andre lande, der sikkert også er trætte af den politiske union. Havde man holdt sig til en handels-, og kultur- union, var der sikkert større tilfredshed blandt borgerne i unionen, men som i alt andet "politisk håndværk" går der "ged" i den!!

 • 2
 • 3

Det er ikke helt nemt at finde information om kilder til NOx på internettet, og det er endnu sværere at vurdere om informationen er valid. Det jeg fandt påstod at 60% af NOx produktionen er naturlig og de resterende 40% således er menneskeskabte. Størstedelen af de menneskeskabte kilder hidrører fra landbrug og især fra gødning. Afbrænding af fossile brændstoffer skulle bidrage med 10% af de menneskeskabte kilder, dvs 4% totalt! Og det er inklusiv kul forbrænding på kræftværker. I byer kan trafikken dog nok påvirke NOx koncentrationen mere end de 4% antyder. Hvis man se på DMI's byvejr kan man få en prognose for NO2. Den lader dog til at være fuldstændig upåvirket af myldretidstrafik.

Måske man ser spøgelser, når der er så meget fokus på dieselbiler og måske de store kilder vi bør være opmærksomme på er gylle spredning eller gaskomfuret i køkkennet?

Det ville være godt af få nogle facts på bordet, og måske de kunne komme fra ing.dk?

 • 3
 • 0

Hej.

SCR er en rimelig effektiv teknologi til at reducere mængden af NOx ved dieselbiler. Måske kan den med succes suppleres af en anden teknologi, som jeg ikke kan huske hvad hedder.

Spørgsmålet er, om alle nye dieselbiler i EU vil kunne komme udtrolig langt ned i NOx udledning , hvis de får sat SCR-teknologi samt den anden teknologi i bilen. HVis bilerne kunne komme utrolig langt ned i NOx forurening m.m. er det måske på høje tid at kræve SCR samt supplerende teknologi i de fremtidige biler, der kommer om relativ kort tid.

Jeg har dog hørt, at SCR ikke er så effektiv i kolde omgivelser, så måske er de ikke effektive i hårde vintre. Hvad ved jeg ?

Venlig hilsen
Jan Hervig Nielsen
Ideudvikler
Projekt Trafiksikkerhed
( Og Projekt Smørhul )

 • 1
 • 0

Det er tåbeligt kun at fokusere på dieselbiler. Hvis 168 mg NOx pr. kilometer er for meget så er det bedre økonomi at bruge alle pengene på at gå over til elbiler.

Det der undrer er at denne ensidige heksejagt fuldstændig ser bort fra entreprenørmaskiner - landbrugsmaskiner - skibe - tog og busser - oliefyr - dieselgeneratorer Listen er meget lang !

 • 1
 • 0