EU påpeger ny risiko ved 3G-master

Nok en tvivl om master til 3G-mobiltelefoni er blevet bragt på bane. I et direktiv om arbejdsmiljø skriver EU-embedsmænd, at masterne udsender højfrekvente stråler, der i en radius på tre - fire meter af den menneskelige organisme kan give alvorlige indre forbrændinger. Det skriver DR Online.

Direktivet handler om elektromagnetiske felter og skal sikre EU-borgere, der blandt andet arbejder i nærheden af radarer, tv- eller radiosendere og mobilmaster. Tæt på virker de højfrekvente stråler som stråler i en mikrobølgeovn. Det kan give skader på de indre organer, da vævet bliver opvarmet, siger stråleekspert i Arbejdstilsynet Niels Ole Olesen til Radioavisen.

Den megen debat om den eventuelle strålingsfare ved 3G-master har fået videnskabsminister Helge Sander (V) til at love en uafhængig undersøgelse af risikoen. Samtidig har Aalborg Universitet bebudet, at universitetet selv sætter en undersøgelse i gang om emnet.