Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

EU på vej med markant skrappere grænseværdier for luftforurening

PLUS.
EU-Kommissionen lægger op til at skærpe grænseværdierne for luftforurening i 2030. Dem kommer Danmark til at kunne leve op til, vurderer ekspert. Illustration: Ukendt

Danskerne kan se frem til mindre skadelig luftforurening om syv år.

EU vil nemlig med et nyt direktiv sænke grænseværdierne for en række sundhedsskadelige stoffer som partikler, svovldioxid og CO over ti år.

Det sker i et forslag til et nyt direktiv, der lægger op til at ændre de fleste af målsætningerne for luftkvaliteten i EU.

Og det er gode initiativer, lyder det fra Thomas Ellermann, der er seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet og ansvarlig for overvågningen af luftforureningen herhjemme.

»EU-Kommissionens nye initiativ med nedsættelser af grænseværdierne er godt. Det er en rigtig god idé, at EU går efter en 25 procents reduktion i mængden af fine partikler over 10 år. Det ser ud som om at Danmark kan forvente at komme til at overholde de foreslåede grænseværdier, når de træder i kraft i 2030,« siger Thomas Ellermann.

Danmark når let i mål

Han har for få uger siden publiceret en analyse af EU-direktivet, der viser, at Danmark sandsynligvis kommer til at overholde de nye grænseværdier fra 2030 med forbehold for den store usikkerhed på fremskrivninger af luftkvaliteten.

Ifølge hans analyse er det meget lidt sandsynligt, at grænseværdierne for svovldioxid, carbonmonoxid, benzen, arsen, bly, cadmium, nikkel og benz(a)pyren vil være overskredet i 2030. Det skyldes, at udledningerne af og koncentrationerne for disse stoffer aktuelt falder, og målingerne allerede i 2021 lå under de nye grænseværdier.

Billedet er mere broget for PM2,5, PM10 og nitrogendioxid.

Disse partiklers koncentrationer lå tilbage i 2021 på niveau med eller over de foreslåede grænseværdier ved den målestation, der ligger på Danmarks mest trafikerede sted - H.C. Andersens Boulevard - mens de var var lavere ved alle andre af landets målestationer.

Af den grund har Thomas Ellermann og hans kolleger foretaget en grundigere vurdering af udviklingen frem mod 2030 på basis af udviklingstendens for udledninger og scenarieberegninger med DCE’s luftkvalitetsmodeller.

Kalder skærpelse ambitiøs

De konkluderer, at de nye forslag til grænseværdier vil være overholdt, så længe Danmark og de øvrige europæiske lande sørger for at reducere udledningerne i overensstemmelse med, hvad de har forpligtet sig til.

I Danmark slår partikelforureningen ca. 4.100 mennesker ihjel hvert år, selv om den ligger langt under de nuværende grænseværdier. Den er syv procent af alle danske dødsfald. Hvorfor går Danmark ikke efter en endnu højere skærpelse af grænseværdierne?

»De 25 procent er relativt ambitiøst set i forhold til det gamle direktiv, hvor Danmark kun skulle reducere med 14 procent over 10 år. Desuden skal man huske på, at man ikke kan reducere rigtigt meget fra den ene dag til den anden. Det er nogle langsigtede processer at reducere luftforureningen,« siger Thomas Ellermann.

Han pointerer, at direktivet i første omgang kommer til at flytte noget i de lande, hvor man har store problemer med at overholde de nuværende grænseværdier.

Men det vil have stor betydning for Danmark på sigt.

»Størstedelen af de fine partikler, der forurener luften herhjemme, kommer faktisk fra udlandet. Af den grund er Danmark meget afhængig af, at der bliver lavet tiltag for at mindske luftforureningen i de øvrige europæiske lande. Derfor er samarbejdet i EU omkring luftkvalitet rigtigt godt,« siger Thomas Ellermann.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvilke konsekvenser har det i praksis? Vil en borger, som fx bor på H.C. Andersens Boulevard have mulighed for at lægge sag an mod staten, hvis kravene ikke overholdes? Eller vil EU pålægge bøder til Danmark, hvis det ikke overholdes?

Jeg spørger af nysgerrighed, fordi jeg ikke ved, hvordan det reelt kommer til at blive overholdt (og hvad konsekvenserne er ved ikke at overholde kravene).

Samtidig, er det krav som skal overholdes over en 24-timers periode? Gennemsnit over hele året? Osv.

 • 4
 • 1

lidt gravning førte til dette EU annex-dokument, en kladde, hvoraf de nye kriterier fremgår: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?ur...

fx PM2.5 på 25 mikrogram/m3 må højst overskrides 18 gange om året (1 døgn vel). De 10 myg/m3 er så for hele året.

s6. Advarsler skal gives, hvis partikelindholdet når over 50 myg/m3 i over 3 døgn i områder på mindst 100 km2. (Dét afsnit må industrier med speciale i småskala hygge-partikelspredere til lokalt brug være svært tilfreds med).

Hvis DK formelt allerede overholder disse kriterier, kommer vi til at padle på stedet de næste mange år. Det jeg savner er korttids kriterier på helt lokalt niveau. Som det hidtil har været og fortsat også vil fremover, svarer til at den enkelte borger - en del ufrivilligt - står med det ene ben i isvand og det andet i kogende vand. Mens utallige årsrapporter oplyser, at folkets fodbadtemperatur er perfekt tempereret.

 • 1
 • 1

Det er simpelthen en joke at følge Århus Universitets arbejde med luftforurening. De synes at det er meget ambitiøst, at EU sætter en grænseværdi, som er dobbelt så høj som WHOs (som er baseret på videnskab) og som DK vil efterleve uden at gøre noget særligt ekstra.

Århus Universitet har alle årene givet politikerne alt den rygdækning, som de skal have for at gøre absolut ingenting. Til gengæld får Århus Universitet flere hundrede mio. kr. om året af staten til at overvåge luften.

Det her er Oksekødsrapporten og Landbrugspakken om igen. Det her koster desværre omkring 4.000 liv om året.

 • 4
 • 6

Århus Universitet har alle årene givet politikerne alt den rygdækning, som de skal have for at gøre absolut ingenting. Til gengæld får Århus Universitet flere hundrede mio. kr. om året af staten til at overvåge luften.

Det her er Oksekødsrapporten og Landbrugspakken om igen. Det her koster desværre omkring 4.000 liv om året.

tja, vi er flere der kunne ønske lidt skarpere profil ang. luftforurening , ja. Men at klandre DCE kunne være at rette bager for smed:

Inden for luftforurening arbejder DCE mest for staten, altså miljøministeriet, men en stor del af deres arbejde udspringer vist af EU-krav. Samtidigt har de været underkastet 2% årlige besparelser i årevis, og har så vides måttet afskedige en større flok her i 2022. Jeg ved ikke om deres 2% stammer fra 2015, hvor Løkke skulle have pålagt store dele af det offentlige 'omprioriterings-bidrag' eller om det er tilbage fra 2002-03 stykker, hvor første politiske påhit med 2% besparelser opstod, også via Løkke + Fogh.

DCE skal i øvrigt regelmæssigt genvinde udbud om deres opgaver, senest i 2018, jf deres hjemmeside. '

Et gæt herfra er, at de balancerer på en knivsæg mellem at sige og gøre det, der skal til, og fastholde deres opgaver og faglige niveau under x antal populistiske eller blå-sorte miljøblanke regeringer. Samt disses kernevælgere, der på miljøområdet igennem en menneskealder synes at have været langt, langt mere aktive og effektive end de grønne vælgere. Forskere og rådgivere får nok flere høvl ved det mindste tick, der kunne tolkes som aktivistisk i grøn retning end hvis aktivismen går i den modsatte retning..

 • 4
 • 2

Det er simpelthen en joke at følge Århus Universitets arbejde med luftforurening.

Det er fint nok at de måler det de nu kan måle, men med hensyn til disse åbenbart meget dødelige partikler, så er det på tide at forskerne finder ud af hvad de består af.

Ved vestkysten kan der være mange partikler, ofte af saltsprøjt, men det er helt andre partikler på H.C. Andersens Boulevard.

Her ved juletid, hvor der er gang i stearinlysene og ovnen, burde folk dratte døde om i hobetal.

 • 2
 • 12

Det er fint nok at de måler det de nu kan måle, men med hensyn til disse åbenbart meget dødelige partikler, så er det på tide at forskerne finder ud af hvad de består af.

det er nok også på tide, at mangeårige debattører herinde bruger lidt tid på DCE's hjemmesider https://dce.au.dk/myndigheder/luft. De vidste allerede en del om det, da de år tilbage hed DMU.

Det lykkedes at hitte deres notat om kommende opgaver https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgi.... Kræver åbenbart investeringer, omlægninger og udvidelser af deres måleprogrammer. Måske også mere online adgang til måledata for borgerne.

Ret lovende er, at de åbenbart skal til på udvalgte baggrundsstationer at måle luftforureningens oxidationspotentiale. Begrundelsen er, at dette har særligt stor betydning for sundhedseffekterne. Dertil vil jeg tilføje, at samme fænomen måske også kan overlappe med særligt lugtende stoffer, ad brændeovne(?).

 • 2
 • 3

Pas på med at udfordre dieselbilers rensning af luften. Jeg fik fjernet et indlæg, hvor jeg opfordrede ejeren af en dieselbil til at foretage en selvtest af resultatet af denne påståede rensning.

Arhh. Du opfordrede en debatmodstander til at begå selvmord med kulilte hjemme i sin garage. Det ville ihvertfald være resultatet af at udføre dit eksperiment, uanset om det så var en form for humor eller hvad. Et af de mest smagløse indlæg der nogensinde er skrevet på ing.dk efter min mening. Og jeg forstår ikke at det kan give tomler op at minde os om det.

 • 8
 • 0

Tjaee, er glasset halv fyldt eller halvt tomt ? Danmark har længe ligget i føreposition hvad angår luftkvalitet og reduktion af emissioner, så vi kan jo ikke forlange at EU skal løfte os yderligere, inden de andre lande er kommet op på niveau. Men derfor skal vi alligevel glæde os over at medlemslandene nede i øst- og centraleuropa får skrappere krav til luftkvalitet. Det er jo dernede vi importerer 80% af vores partikel forurening fra :)

 • 1
 • 3

WHO er der jo ingen der behøver tage alvorligt. De er bare en lobbyorganisation der har til formål at trække regeringer og lande i den rigtige retning. Taktikken er ligesom på Hjallerup marked. Man er nødt til at byde så meget under på krikken, at der kan landes et kompromis et sted, der stiller både sælger og køber tilfreds.

 • 1
 • 4

Lige præcis. Utroligt at Århus Universitet mener, at det er meget ambitiøst og rigtigt godt. Og der dør fortsat 4.100 danskere hvert år.

Ikke værdigt for et universitet, som man normalt går ud fra har en forpligtelse for den bredere offentlighed og ikke bare skal tale de, der betaler, efter munden. Jeg mener de modtager et par hundrede mio. om året for at lave dette arbejde for staten...

 • 0
 • 4

WHO er der jo ingen der behøver tage alvorligt. De er bare en lobbyorganisation der har til formål at trække regeringer og lande i den rigtige retning. Taktikken er ligesom på Hjallerup marked. Man er nødt til at byde så meget under på krikken, at der kan landes et kompromis et sted, der stiller både sælger og køber tilfreds.

Nej, deres grænseværdi er faktisk en smule over hvad der er forskningsbelæg for. Så de er en smule bagud. Men ikke så meget som EU, som har en grænseværdi der er 5 gange højere for PM2.5 EUs værdier rammer nok godt det du beskriver som politisk kompromis mellem bilindustri og sundhedsmyndigheder.

 • 2
 • 0

Tjaee, er glasset halv fyldt eller halvt tomt ? Danmark har længe ligget i føreposition hvad angår luftkvalitet og reduktion af emissioner, så vi kan jo ikke forlange at EU skal løfte os yderligere, inden de andre lande er kommet op på niveau. Men derfor skal vi alligevel glæde os over at medlemslandene nede i øst- og centraleuropa får skrappere krav til luftkvalitet. Det er jo dernede vi importerer 80% af vores partikel forurening fra :)

Danmark er ikke foran. Vi er en del af centrale Europa og har høj luftforurening. Hvilket er årsagen til at 7% af dødsfald i DK er releteret til luftforurening. Ca. 12% for KBH.

 • 1
 • 2

Et gæt herfra er, at de balancerer på en knivsæg mellem at sige og gøre det, der skal til, og fastholde deres opgaver og faglige niveau under x antal populistiske eller blå-sorte miljøblanke regeringer. Samt disses kernevælgere, der på miljøområdet igennem en menneskealder synes at have været langt, langt mere aktive og effektive end de grønne vælgere. Forskere og rådgivere får nok flere høvl ved det mindste tick, der kunne tolkes som aktivistisk i grøn retning end hvis aktivismen går i den modsatte retning..

Jeg mener du har ret i mange ting her. Men Århus Uni skal spørge sig selv, om de er det bedste universitet på lang sigt ved at være en dikkende lammehale for landbrug og stat, eller om de skal stå hårdt på fagligheden og sanhedsforpligtelsen bredere over for befolkningen.

Jeg mener allerede Århus Universitets troværdighed er faretruende lav efter Oksekødsrapport, luftforurening og Landbrugspakke mm.

 • 0
 • 3

Men derfor skal vi alligevel glæde os over at medlemslandene nede i øst- og centraleuropa får skrappere krav til luftkvalitet. Det er jo dernede vi importerer 80% af vores partikel forurening fra :)

Danmark eksporterer ca. 1,5 gang mere luftforurening, end vi udleder i DK. Se tabel 3.3 side 22 i https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgi.... Det glemmer man lissom, hver gang der tales partikler.

Kunne sammenlignes med de ryger-bilister, der tømmer askebægeret ud af vinduet for at holde kabinen ren.

 • 1
 • 2

Tjaee, er glasset halv fyldt eller halvt tomt ? Danmark har længe ligget i føreposition hvad angår luftkvalitet og reduktion af emissioner, så vi kan jo ikke forlange at EU skal løfte os yderligere, inden de andre lande er kommet op på niveau

Danmarks 'fører'-position mht. luftforurening består i, at man træder vande på stedet. Fordi så længe, der er ét land i EU, der er værre endnu, behøver vi ikke rigtigt at gøre mere.

Eller mere præcist: hver gang, der er en bil eller et fjernvarmeværk, der præsterer meget bedre end tidligere mht. udledning, skynder lokal livsstils-industri at fylde dele af dette partikelvakuum med hyggeforurening. Med statens direkte assistance, ad Brændefyringsportalen og Miljøministeriets mangeårige særcurling af brændeovnsindustri og -brugere.

Det seneste påhit på brændefyringsportalen er, at udskyde det aktuelle krav om udskiftning eller nedlægning af gammel brændeovn senest 12 måneder efter overtagelse af bolig. Sagen er, at der pt. er lang ventetid på levering af nyere brændeovn.... Da ikke andet fremgår af hjemmesiden, må man gå ud fra at denne udskydelse også finder sted inden for fjernvarmeområder med stikledningen liggende lige uden for. Alternativet til udskydelsen ville være at forbedre lokalluften i boligkvarterteret hurtigt og mærkbart, og uha, uha, det kan man sørme ikke have. https://braendefyringsportalen.dk/borger/e...

Myndighedernes og politikernes ageren inde for dette område er absurd, og effekten er indirekte sær-statsstøtte til ineffektive, særligt forurenende opvarmningsformer, der sviner meget mere per varmeenhed end andre teknologier. På lige dette område, har det i mange år vist sig flintrende ligegyldigt, hvilken formel farve, de skiftende regeringer har haft.

 • 1
 • 3

Ja, det der kontraktforskning har indiskutabelt spillet fallit. Eksempler der tydeligt demostrer at den der betaler for musikken også bestemmer melodien, står i kø. Der var faktisk renere linjer, inden sektorforskingsinstitutterne blev lagt ind under universiteterne, af hvem man jo umiddelbart forventer uvildighed og upartiskhed

 • 0
 • 0

"Danskerne kan se frem til mindre skadelig luftforurening om syv år"

Hvorfor er jeg ikke det mindste imponeret?

 • 1
 • 0

Der skal jo dø ca 57.300 danskere om året for at regnskabet går nogenlunde op. Og af dem påstås ca. 4.000 at dø 'for tidligt'. Der er godt nok ingen djævel der kan gennemskue de vidtløftige beregningsmodeller der ligger bag de for tidligt dø, inklusiv alle deres forudsætninger, antagelser og standardfaktorer, og endnu mindre det ekstra lag oveni, der udregner en astronomisk samfundsomkostning, for hver der dør for tidligt. Det kommer nemt til at lyde lidt kynisk når man bevæger sig ind på de døde, men det er jo ikke mig der har kridtet banen op. Men det er jo ikke en ung sund kvinde på 35 der dratter om på gaden, fordi hun er kommet til at sluge en partikel og derved berøves et langt arbejdsliv, men nok nærmere en i forvejen terminal syg KOL patient, der tager billetten et par uger eller måneder inden det uafvendelige var indtruffet af sig selv. Hvordan så siden det kan blive til en 2-cifret millionudgift for samfundet. Der burde snarere være tale om det omvendte.

 • 2
 • 2

Det kommer nemt til at lyde lidt kynisk når man bevæger sig ind på de døde, men det er jo ikke mig der har kridtet banen op. Men det er jo ikke en ung sund kvinde på 35 der dratter om på gaden, fordi hun er kommet til at sluge en partikel og derved berøves et langt arbejdsliv, men nok nærmere en i forvejen terminal syg KOL patient,

dette har jo været vendt en del gange herinde. Bag de statistisk beregnede dødsfald kan gemme sig en årelange lidelser fordelt meget skævt mellem individer og segmenter. Når da du nu selv fremhæver yngre kvinder: de kan have flere vejrtrækningsproblemer end mændene, ligesom der er en væsentlig større andel, der reagerer på kemikalier.

https://allergyasthmanetwork.org/news/the-... https://www.usnews.com/news/health-news/ar...

Der findes lille pamflet-bog fra 00'erne skrevet af en dansk læge. Titlen noget i retning af "Kvinder bliver ældre, men er det dét værd?". Den fokuserede især på betydningen af knogleskørhed, men selv uden dette vil jeg mene, at titlen er ganske relevant bagudrettet, når jeg så på mine forældres og bedsteforældres generationer. Ud fra det, jeg kunne se, vil jeg tillade mig at svare "nej!!".

Det kunne være fint, hvis der var en anden, mere sigende, generaliserende indikator for godt helbred end xtra leveår. Men der er man vist ikke endnu.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten