EU-modstand mod gensplejsede varer prøves ved retssag

De europæiske forbrugeres modstand imod gensplejsede afgrøder koster milliarder af kroner for landbruget i USA, Argentina, Canada og Egypten. Med USA i spidsen anlægger de fire lande nu sag imod EU ved Verdenshandlesorganisationen, WTO, for at få ophævet EU's forbud imod import af gensplejsede fødevarer.

EU har vedtaget et moratorium i sagen, som indtil nu i fire år har bremset for godkendelser af nye gensplejsede afgrøder, såkaldte GMO-afgrøder. Dette moratorium anser de fire lande for at være i strid med WTO's regler.

Danmark, som er med i gruppen af seks EU-lande, der kører en hård linje, er imod godkendelse af nye GMO'er, før der er sikre regler for, hvordan GMO'erne kan spores tilbage i andre fødevarer, som så skal mærkes, for at forbrugerne har mulighed for at vælge disse varer fra.

Amerikanerne siger, at de har ventet i fem år på, at EU skulle få reglerne på plads, og nu er deres tålmodighed slut, skriver Politiken onsdag.

EU-Kommissionen har ellers presset hårdt på i hele EU-systemet for at få lempet GMO'ernes adgang til markedet. Kommissionen frygter, at den europæiske biotek-industri sakker agterud i forhold til USA's, fordi produkterne ikke kan afsættes.

Miljøkommissær Margot Wallström siger, at retssagen vil gøre det endnu sværere at få forbrugerne til at acceptere GMO'erne.

Retssagen i WTO ventes at vare mellem 12 og 18 måneder, skriver Politiken.