EU mangler 880 milliarder kr. til at afvikle atomkraft

Et nyt notat fra EU-Kommissionen viser, at selv om der er sat enorme summer af til at lukke a-kraftværkerne i Europa og gemme affaldet væk, så er det langtfra tilstrækkeligt.

Vil man afvikle atomkraft i EU, mangler der over 880 milliarder til at lukke værker og deponere affald. Det skriver Reuters, der har fået adgang til et nyt notat, som Europa-Kommissionen har udarbejdet for at kortlægge mulighederne for at reducere mængden af atomkraft.

I øjeblikket har EU-landene det abnorme beløb 1.118 milliarder kroner til rådighed til at afvikle atomkraft, men beregninger viser altså, at det er flere hundrede milliarder for lidt.

Frankrig kommer til kort

Det største hul i kassen står Frankrig for. Frankrig er det EU-land med mest atomkraft, og her mangler man 231 milliarder kroner for at kunne lukke værkerne ned og gemme affaldet væk.

Tyskland mangler 57 milliarder kroner oven i de 284 milliarder, der allerede investeres i at give atomkraft sparket. På den positive side viste en stresstest udført af det tyske finansministerium sidste år, at elselskaberne E.ON, RWE og Vattenfall kunne dække det hul i elforbruget, som atomkraft vil efterlade.

Kun England, skriver Reuters, har tilstrækkeligt penge på kistebunden til i teorien at kunne lukke og slukke for atomkraft i landet.

Regnestykket fra kommissionen er dog usikkert, da ingen ved, hvad det kommer til at koste at deponere atomaffald. En usikkerhed, der kan trække budgettet i begge retninger.

Da Europa-Kommissionen endnu ikke har offentliggjort notatet, har den ikke kommenteret sagen.

Kommentarer (57)

Medmindre man pinedød vil gemme det brugte brændsel, hvorfor dumper man det så ikke i subduktionszoner, på havbunden?

 • 3
 • 5

hvorfor dumper man det så ikke i subduktionszoner, på havbunden?

To grunde:

For det første strider det imod en international konvention, men den kunne man naturligvis rette.

For det andet er der ingen lande der er villige til permanent at smide stadset væk: Det har kostet en formue og indeholder alle mulige spændende isotoper, tænk hvis nogen en dag fandt en fantastisk anvendelse!

Derfor er alle planlagte slutdepoter konstrueret således at man med møje og besværk kan grave skidtet op igen.

 • 18
 • 2

Kun England, skriver Reuters, har tilstrækkeligt penge på kistebunden til i teorien at kunne slukke og lukke for atomkraft i landet.

Forkert

På side 9 i NDA's årsrapport for 14/15 står der tydeligt at 2.299 milliarder pund NDA havde i "indtægt" er et grant fra regeringen (læs: penge fra skatteyderne.)

Ialt brugte NDA godt 3,2 milliarder pund sidste år samtidigt steg fremtidige udestående udgifter med 5 milliarder pund til 69,8 milliarder pund (670 milliarder pund)

Rapport her

 • 0
 • 1

Om det så er fra atomkraft, kul, olie, eller kemisk forurening.
Selv forurening fra vindmøllevingernes glasfiber

Ingen kvaler næste generation betaler.!

Men vi fik lov at forurene ret billigt :D
Dog ikke så billigt som generationen før os, eller før denne, eller.......

 • 2
 • 0

For det andet er der ingen lande der er villige til permanent at smide stadset væk: Det har kostet en formue og indeholder alle mulige spændende isotoper, tænk hvis nogen en dag fandt en fantastisk anvendelse!

Derfor er alle planlagte slutdepoter konstrueret således at man med møje og besværk kan grave skidtet op igen

Jo, det er jeg klar over. Derfor "pinedød". ;-)
Men, kunne man ikke, til en lavere pris end et afskærmet lager der holder 10.000+ år, fremstille disse isotoper, om behovet skulle opstå?
- Muligheden for dette behov er jo, ren teori.

 • 1
 • 1

Og hvor mange penge skal så bruges til at finde tilstrækkelig energi til erstatning for den atomkraft, der tilsyneladende skal væk – koste hvad man vil.

Nu er Reuters vist ikke den bedste sandhedskilde når det drejer sig om atomkraft og stråling:
Ved at gå lidt ned på den side der henvises til, ser man atter noget af det gamle vrøvl: Dirty Bomb.
Se http://www.reuters.com/article/us-mideast-...
Det forklares at noget radioaktivt materiale er forsvundet og kan bruges af terrorister til alt muligt forfærdeligt.
Naturligvis er det ikke ønskværdigt.
MEN
Hvis en terrorist skulle skaffe tilstrækkeligt og benytte det til meget andet end som en souvenirer, vil han snart dø en kummerlig, men ikke særlig glorværdig død af akut strålesyge - - -
Længe inden han får samlet bare 1 % af det, der skal til for overhovedet at opnå andet end psykologisk virkning.

En Dirty Bomb er noget helt andet. Noget, der forhåbentligt kun er tankespind:
En ”almindelig atombombe”, der er omgivet af noget andet fx Kobolt, der vil blive radioaktivt ved at optage nogle af de neutroner, der bliver tilovers fra den almindelige atombombe.

@ Michael Mortensen
Den eneste industri, der behandler sit affald på forsvarlig vis er den forhadte atomkraftindustri.
Det er naturligvis ikke så svært. Fordi de mængder, der er tale om er forsvindende i sammenligning med alt det andet.

 • 6
 • 20

Der står intet i meddelelsen fra Reuters om at Kommissionen vil afvikle atomkraft i Europa. Det har de - mig bekendt - heller ikke mandat til.

Notitsen handler om udgifter til dekommissionering af udtjente eller udfasede værker. Det koster flere penge end der er sat af, blandt andet på grund af Tysklands beslutning om at udfase atomkraft.

 • 11
 • 0

Og hvad skulle alternativet så være for et fantastisk grønt land som Frankrig?

Skulle de lige overbevise deres vindmøller om at producere 50-60.000 MW mere strøm .... stabilt og uden fyrede værker som backup ????? Næppe!

I skrivende stund udleder fransk elproduktion mindre end 20% af den CO2 den danske gør pr. produceret Watt.

Det er satme svært at se logikken i at skulle nedlægge det.

 • 10
 • 9

Er den del af problemet ikke, at man ved at lukke værkerne tidligere ned end antaget i den oprindelige business case står med samme regning, men ikke har haft driftstimer nok til at spare op til decommissioning?

 • 4
 • 0

@ John Johansen
Affalds-håndtering
Jeg må medgå at det er svært at levere et negativt bevis (Det er mod logikkens love)
I stedet for at bede dig om at levere et positivt bevis for at min påstand er forkert. Ja så foreslår jeg at du læser det jeg er nået frem til på http://wp.me/p1RKWc-11J
Og, hvis muligt, komme med et positivt bevis for at jeg er forkert og skal rette ind og ændre.

 • 2
 • 14

Jeg kan ikke forestille mig, at Frankrig på nogen måde kunne være interesseret i at afvikle deres atomkraft. De får 70-80% af deres el fra atomkraft, og der er vist ikke særlig mange franskmænd, der ser det som et problem - snarere tværtimod.

 • 11
 • 2

Det er da forhåbenligt ejerne af A-kraftværker der skal betale de svimlende 2000 mia. kr det koster at deponere affald mv.


Hvis hele beløbet ikke er deponeret, inden de lukker værkerne, som betingelse for at kunne drive dem, kan du være 100% forvisset om at ejerne drejer nøglen om på de spinoffs der driver atomkraftværkerne, frem for at kaste så store summer i et hul, der ikke giver noget tilbage.

Når det er sket, så er der kun skatteyderne til at betale!

 • 14
 • 3

De får 70-80% af deres el fra atomkraft, og der er vist ikke særlig mange franskmænd, der ser det som et problem - snarere tværtimod.


Måske de begynder at kunne se det, når udgifterne nu hober sig op fra de værker de ikke længere får strøm fra.

Den næste generation franskmænd synes næppe det er sjovt at skulle betale for både deres egen og deres forældres elforsyning - og det kunne jo influere på deres holdning til at fortsætte ad den vej.

 • 14
 • 3

Kommisionen kunne godt tænke sig at bestyre en kasse som havde alle de penge de synes var nødvendige om mange år hvis NLT loven holder.Eller endnu bedre bliver strammet yderligere.
Elementær magtsyge

 • 4
 • 15

Du kan ikke overbevise John.

Skriv hvad du mener er relevant for dig i diskussionen og hold dig til det og giv fanden i "thumpsdown".

Fukushima var i akraftmodstanderes øjne katastrofen over alle andre, med to omkomne, sammenholdt med de over 20000 dræbte og smadrede byer tzunamien i øvrigt forvoldte.

Der siges at på juristers gravstene kan findes bogstaverne H.G.A.S. (der betyder at han glemte at sondre), det vil ikke være klædeligt at skulle skrive dette på ingeniøres gravstene :)

Men det kunne blive nødvendigt, hvis man ikke ser tegn på at der kan skelnes mellem den vægtmængde og volumenmængde CO2 der udledes og som breder sig i hele atmosfæren og den mængde affald som fremkommer ved akraft per år. Der produceres et sted mellem 36000 og 60000 ton årligt der giver et volumen på ca.2500 kubikmeter.

 • 9
 • 19

Hvad tror du selv John :)
Nej det kan jeg ikke, men som du ved har jeg jo prøvet tit :)

Men så længe man vedblivende udleder CO2 i de mængder man gør det i dag og bygger oven på de 600 gigaton vi allerede har udledt til atmosfæren, er de 50kiloton uran som forbruges og ikke ledes ud i atmosfæren nærmest ikke synlige ! 10 års affald kan rummes på et område på 100x120x20 meter. I journalistsprog, på en fodboldbane i et hus på 8 etager :) Eller om du vil på en kvart kvadratkilometer i en meters højde. Jeg skal medgive, at en del af det brugte uran opbevares som uranhexaflurid som skal transformeres til noget mere håndterligt.

http://www.klimadebat.dk/co2-og-andre-driv...

 • 4
 • 9

man sender det hele til Frankrig de afbrænder det radioaktive affald. når de tænder ovnen kan nedfaldet, efter vindretning måles i Danmark og Sverige.samt pumper de ved le havre radioaktivt affald ud i Nordsøen. det kan måles helt til Danmark.der laves også nyt brændsel. smart men desværre er dette 1000,gange mere radioaktivt end normalt brændsel. men det råber man ikke så højt om. det skal jo sælges. jo så graver man det ned i miner. tyskerne skal til at bruge flere hundrede milliarder i deres miner for at fjerne radioaktivt materiale der forurener grundvandet.. atomkraft er billigt..eller er det

 • 2
 • 10

Den eneste industri, der behandler sit affald på forsvarlig vis er den forhadte atomkraftindustri.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc...
http://www.avisen.dk/tysk-mine-indeholder-...
http://www.fyens.dk/article/1619243
http://ing.dk/artikel/skandale-om-nedgrave...

Behandler atomindustrien sit affald forsvarligt? Historien er fuld af ulovlige dumpninger, efterladte materialer i gamle miner osv... Jeg gad godt at vide hvilke kriterier du lægger til grund for den vurdering og hvordan du definerer en "industri"

 • 13
 • 4

@ Flemming Skovbjerg
Da jeg henviste til det jeg selv havde skrevet: ”Affaldsproblemet er ikke noget problem” kunne man TYDELIGT se at jeg henviste til noget jeg selv havde skrevet.
Det er lidt svært at finde saglige begrundelser for at det skulle være forkert.

I håb om at man vil læse og vurdere i stedet for at køre ud med en argumentation, der virker lidt underlig – ja så henviser jeg til noget andet jeg også selv har formuleret.
http://wp.me/p1RKWc-p2 kan du finde POSITIVT BEVIS for at Greenpeaces torværdighed er en myte.
Læs det før du kommer med flere mystiske udtalelser.

PS
Hvis du ellers har kræfter til mere, ja så kan du gå tilbage til den forkætrede side http://wp.me/p1RKWc-11J
Der kan du se at jeg – i modsætning til de fleste andre – giver referencer til det jeg har fundet.
Naturligvis vil jeg være åben for FAKTUELLE indvendinger.

 • 4
 • 11

Er der ikke Europæisk dumhed når det er værst.
Man mangler penge til at afvikle en sund forretning!!!!

Hvad med at lade værkerne køre videre, og tjene penge op til en skrotning når en skrotning er nødvendig og ikke bare gøre det fordi nogle politikere får nogle griller!

 • 11
 • 7

Den eneste industri, der behandler sit affald på forsvarlig vis er den forhadte atomkraftindustri.
Det er naturligvis ikke så svært. Fordi de mængder, der er tale om er forsvindende i sammenligning med alt det andet.

Hej Thorkil og andre

Atomkraftindustrien er ikke forhadt (i hvert fald ikke af mig). Men der mangler en langtidsholdbar fornuftig/miljømæssig opbevaring af fissionsbaseret radioaktivt affald - eller en anden langtidsholdbar måde at afhænde det på.

Hvordan kan følgende ske i en gennemreguleret industri - og så i Tyskland?:

Teknologioptimistisk fejlskøn: Radioaktivt affalds "eftermæle":
Citat: "...
at der var deponeret næsten 13 gange mere radioaktivt affald, end der var registreret. Det er også uklart, hvad hver enkelt beholder indeholder.
..."

-

Min pt "bedste", men uprøvede/forskningmæssig uovervejede (?) løsning er her:

Jordens indre som radioaktiv affaldsplads?

Men det er vigtigt at undersøge om der er nok turbulens til at opblande affaldet, når det bliver frigivet i dybden.

-

Jeg håber at en variant af atomkraftindustrien (fusionsbaseret atomkraft - og/eller formerende fissionsbaseret atomkraft) kunne starte her - og det bliver interessant at finde ud af, hvad man får af radioaktivt affald; hvilke radioaktive isotoper og mængder.

Et muligt betydende fusionsbaseret reaktor forståelses gennembrud er her:

16/02/2016, Fusion Reactor 'Breakthrough' Could Finally Hold The Key To Giving Us Clean, Abundant Power:
Citat: "...
This has been a big problem, while we've been able to create the heat and pressure needed (and indeed create fusion), various form of turbulence have taken place within the gas causing the heat to drop and in turn breaking the fusion process.

Well now researchers at MIT’s Plasma Science and Fusion Centre, in collaboration with others at the University of California at San Diego, General Atomics, and the Princeton Plasma Physics Laboratory believe they've finally worked out how to predict this turbulence.
...
Using some of the world's most powerful supercomputers the researchers were able to create an almost exact model of the plasma inside the reactor and discovered something completely unexpected.

The turbulence was actually being caused on two very distinct levels, both at the ion level and at the far far smaller electron level. It had until now been presumed that the ion turbulence would simply overpower the smaller turbulence but these models now show that they're intrinsically linked, and impossible to separate.

To recreate the conditions needed the team used supercomputers containing 17,0000 processors with the computation taking a staggering 37 days to complete.
..."

 • 2
 • 2

@ Glenn Møller-Holst
Tak for det du skrev. Alligevel må jeg rette dig for et par typiske fejl.
Dog først: Jeg TROR at fusion ligger meget langt ude i fremtiden og på indeværende stadie ’kun’ er grundforskning.
Strengt taget er det også næsten ligegyldigt – set fra et ’energisynspunkt’.

Med nuværende og færdigudviklede teknologier er der tilstrækkeligt med uran til de næste, nok 100 år.
Med kendte teknologier, der ikke er færdigudviklede, er der tilstrækkeligt uran og thorium for de næste par tusind år.
Naturligvis plukker man de lavest hængende frugter først og håber så småt at ’de andre’ vil færdigudvikle det andet. Fx udnyttelse af ’affald’.

Og så det tilbagevendende om det, der helt uberettiget kaldes affaldsproblemet:
Diskussionen har været forkludret så længe, så energisk og så dygtigt at det helt fejlagtigt kaldes et problem.
Jeg har skrevet om det på http://wp.me/p1RKWc-11J og vil hævde at al tale om at skyde det ind i solen eller grave det ned i jordens indre er forsøg på at gøre det umuligt.
Igen plukker man de lavest hængende frugter først.
Men af hensyn til kommende generationer bliver tidligere ’slutdepoter’ ombygget til at være ’sikre men tilgængelige depoter’.

Du nævner Tyskland: Der har man kørt det hele ud i en parodi. Tilsyneladende for at gøre det så dyrt og besværligt som muligt.
Uden at have bevis tør jeg sige at et vaklende flertal havde brug for nogle ’grønne stemmer’.
Men lige meget hvad så har man sat så lave sikkerhedsgrænser at det er blevet en karikatur – specielt når man tænker på at befolkningsgrupper har levet for generationer og helt uden skader, i områder med naturlig radioaktivitet, der er mere end ti gange det tilladelige. Eller 100 gange – jeg ved ikke hvor langt man er kommet ned i ’det grønne vanvid’.
For at kunne fastholde de ’nødvendige’ lave grænser forbigår man at erfaringer fra atombombe-angrebene, der sammen med meget andet, viser at der er meget lille sammenhæng mellem stråling og kræft.
I håb om ikke at blive misforstået henviser jeg atter til noget andet jeg selv har fundet frem til: http://wp.me/p1RKWc-Ty

 • 1
 • 7

Vi har nu haft A-kraft i så mange år, at vi rimeligvis godt ved hvad det koster pr Kwh at rydde op.
(givetvis med en margin af nogle øre)

Det er jo "bare" at beordre a-kraft værkerne om at de pr løbende måned sætter penge ind på en konto i pågældende lands nationalbank, svarende til det antal Kwh de har leveret. (og de værker som ikke har betalt/afsat penge endnu, skal påduttes at indhente det forsømte)

Dermed undgår vi at pengene "forsvinder" fra firmaets konto og at de få år senere vælger konkursen.

Skulle der så komme en billigere måde at håndtere/genbruge affaldet om 100 år, så kan firmaet få penge retur :)

 • 7
 • 2

Næh ikke hvis politikerne kunne holde fingrene fra den opsparede kapital.

For hver gang en politiker får øje på en stor pose penge, er hans evner til at skelne mellem dit og mit på højde med et treårigt barn.

 • 3
 • 7

@ Michael Mortensen
Desværre er det svært at rydde op. Eller snarere: at blive enige om hvad man egentligt vil.
Det hele afhænger af hvad der ønskes og hvilke regler og grænser der fastsættes – mest af politiske grunde.
Det giver plads til mange absurditeter.
I stedet for at skrive en masse henviser jeg til noget jeg har samlet sammen fra World Nuclear og om hvad der gøres i Sverige.
Se http://wp.me/p1RKWc-Tj
Beklager: Jeg har refereret til meget forskelligt. Det er lidt langt.

 • 1
 • 5

Medmindre man pinedød vil gemme det brugte brændsel, hvorfor dumper man det så ikke i subduktionszoner, på havbunden?

Den lidt langsommelige, men alligevel oplysende bog "Power to Save the World: The Truth About Nuclear Energy" inderholder et interessant kapitel om undersøgelserne af mulighederne for at deponere atomaffald under havbunden. Ikke i subduktionszoner, men derimod på nogle sletter langt ude i stillehavet, hvor der går nogle snese millioner af år, før det bliver 'subducted' under det mellemamerikanske kontinent.

Man fandt nogle egne - langt fra land og features, der fremmer tiltstedeværelsen af marineliv - hvor der er noget meget plastisk "ler" (silt). Heri ville en tung, spids cylinder med atomaffald dels synke længere og længere ned, og dette ler har en udtalt tendens til at absorbere og fastholde radioaktive isotoper, når/hvis cylinderen bryder sammen. Man hyrede mange eksperter, inklusive de argeste modstandere og marine biologer, geologer m.fl., med at det formål at finde ud af, hvor det det ikke var en god idé. Desto mere de analyserede, desto mere enige blev de om, at dette ville være det bedste og mest sikre sted at gøre af "depleted nuclear fuel", hvis man aldrig vil se det igen.

Men i og med at der er investeret mange penge i det fuel, og man kun har udvundet 1-2% af potentialet heri, så er det nok bedre at placere det på steder, hvor man kan komme til det igen.

I første omgang er "spent nuclear fuel pools" et suverænt godt sted at opbevare det. Desto længere det bliver deri, desto mindre nedbrydende varme og stråling afgiver det. Og når/hvis en pool begynder at udvise strukturelle svaghedstegn (efter nogle årtiers anvendelse), burde det være en smal sag at bygge en ny, frisk pool ved siden af, og overføre det dertil.

 • 4
 • 1

Fint nok at bruge KK affald til en Saddamizer, der kan bore sig dybt ned i havbunden.

Udviklingen går dog imod, at man snart kan skille ting ad i relevante fraktioner med Silex teknologien ved hjælp af lasere som tunes til selektivt at puffe bestemte isotoper ud.

Det er på een gang åbningen for at KK kan blive relevant og den værste Pandoras box nogensinde.

Da det gør fremstilling af atombomber betydeligt billigere og langt sværere at opdage i tide.

Er vi iøvrigt ikke snart der, hvor de sidste hard core KK fortalere er ved at erkende at løbet er kørt.

Vind ligger i gennemsnit uden subsidier på 3,5 US cent per kWh og sol på det dobbelt. Om ti år forventes henholdsvis 2 og 3 US cent per kWh i USA.

Synfuels (Methanol) kan nu laves med 79% conversion effektivitet, så med dagens oliepriser, så nærmer udgifterne til elektricitet sig et niveau, hvor Synfuel bliver konkurrencedygtigt og især som alternativ til dyr lagring af elektricitet.

 • 3
 • 4

Er vi iøvrigt ikke snart der, hvor de sidste hard core KK fortalere er ved at erkende at løbet er kørt.

Der kommer vi nok aldrig til... Der er folk der stadig mener at Elvis lever... (uden at sammenligne KK's chancer hermed)

Men jeg synes også der er et stykke vej til at kunne sikre "reliable, dispachable" strøm til de priser du nævner.

I meget solbeskinnede områder med lidt regn synes KK + sol at være en glimrende kombination, hvor produktionen passer til det historiske forbrug.

Synfuel kan muligvis produceres billigt, men ikke på "overskudsel" fra vindenergi. Dertil er driftstimerne for få. Hvis du kun kan producere 20% af tiden, så skal anlægget være 5 gange så stort, men indtjeningen er den samme. Også her har KK en fordel.

De eneste teknologier der (økonomisk) kan absorbere udsving i elproduktionen er dem, hvor investeringen dertil er lav ifht. forskellen i elpriser fra høj til lav. Sådanne teknologier har jeg ikke hørt om skulle eksistere. Men jeg håber da, som alle andre, at de kommer.

Og hvis de kommer, så er løbet kørt for alt andet en sol og vind.

 • 2
 • 2

Thomas Pedersen

Dine kommentarer er fornuftige nok. Dog har Synfuel produktion kaskader af produktionstrin, så de fleste trin kan køre konstant. Til sammenligning kører almindelige raffinaderi jo også med varierende driftstimer. Jeg forventer at Synfuel produktionsanlæg kan ramme samme prisniveau som raffinaderier både mht. opførelse og drift eksklusiv henholdsvis råolie og el. Faktisk er eksisterende raffinaderier formentligt egnede til at blive ombygget til Synfuel produktion.

De teknologer, du efterlyser, inkluderer netop Synfuel, men også en række andre storforbrugende anlæg som tørring, frysning, aircondition, varmepumper, aluminiumsproduktion etc. Men det er klart at prisdifferencen mellem el leveret efter kundens ønsker kontra el når grid kan levere skal gøre det attraktivt at tillade grid at flytte rundt på leverancerne.

Sol vil en rum tid være dyrere end kul undtagen når det gælder nyopførte kulkraftværker eller hvis retten til at kulkraft kan eksternalisere omkostningerne bliver sløjfet eller de direkte subsidier sløjfes.

 • 2
 • 3

De eneste teknologier der (økonomisk) kan absorbere udsving i elproduktionen er dem, hvor investeringen dertil er lav ifht. forskellen i elpriser fra høj til lav. Sådanne teknologier har jeg ikke hørt om skulle eksistere. Men jeg håber da, som alle andre, at de kommer.

Og hvis de kommer, så er løbet kørt for alt andet en sol og vind.

De er der allerede, det hedder vandkraft og Norge tjener godt på det.

I spredt ud over hele Europa er der pænt mange bjerge, så det skulle nok være muligt at lave en hel del vandkraft som backup for Sol og Vind.

Ud over penge til finansiering af dæmningerne så er der de lokale Miljø hensyn og politiske fimserier, som de 3 eneste bremser for en massiv udbygning af vandkraft i Europa.

 • 2
 • 1

@ Michael Mortensen
Mon ikke de fleste egnede lokaliteter er brugt.
I hvert fald kan det konstateres at man i Tyskland har opført noget meget dyrt for at få 'pumped storage'.

 • 0
 • 1

Men vandkraft er mange gange farligere end Akraft og har forårsaget langt flere dødsfald end Akraft indtil nu og i al den fremtid vi kan anvende Akraft.

Med hensyn til at anvende vandkraft i Europa så er der antageligt ikke mange steder tilbage hvor man ansvarligt kan bygge vandkraft dæmninger. Bare to dæmninger alene Banqui og Vaiont dæmningernes brud kostede tusinder af ofre.

 • 4
 • 8

Det "gode" ved A-kraft er at folk ikke dør lige med det samme efter bestråling, men måske 30 år senere og så siger man:
Han røg cigeretter
Arbejde med opløsningsmidler
Han boede et sted der var megen Radon
.
...

Listen over andre ting der slår folk ihjel er jo ganske lang.
Se bare på hvor længe tobaks industrien kunne klare skærerne ved at sige: "noget andet gjorde det"

 • 2
 • 0

@ Michael Mortensen
Efter megen møje fandt jeg overvældende bevismateriale for en meget lille korrelation mellem stråling og cancer.
Se http://wp.me/p1RKWc-Ty
Hvis man skal dø fra stråling, så skal det være enten fra akut belastning, som ved atombomber eller alvorlige uheld
Eller af skræk.

 • 1
 • 4

@ Michael Mortensen
Efter megen møje fandt jeg overvældende bevismateriale for en meget lille korrelation mellem stråling og cancer.
Se
http://wp.me/p1RKWc-Ty
Hvis man skal dø fra stråling, så skal det være enten fra akut belastning, som ved atombomber eller alvorlige uheld
Eller af skræk.

Hej Thorkil

Sig du det til de pårørende...:

1. nov 2010, Radon slår kun rygerne ihjel:
Citat: "...
65.000 danske huse har højere koncentrationer, end de [Det er yderst lav radioaktivitetskoncentration men det er skadeligt! ->] 200 Bq pr. kubikmeter, der tidligere var verdenssundhedsorganisationen WHO's grænse. Sidste år blev den sænket til 100 Bq/m3 som cirka 280.000 danske huse overskrider.
...
Torben Sigsgaard fremhæver konklusionerne om radon og rygning, der forstærker hinandens skadelige virkning, efter flere avisartikler har fået folketingsmedlemmer fra både højre- og venstrefløjen til at kræve en handlingsplan.
..."

-

Kommer visse radioaktive stoffer (selv i lave koncentrationer) først ind i kroppen er det for sent - det skader, minsker livskvaliteten drastisk i fx årtier - eller dræber:

August 6, 2012, Fukushima's Children Facing High Rate of Thyroid Irregularities:
Citat: "...
According to government research released in Japan, 36 percent of children from Fukushima Prefecture -- the area around the March 2011 Fukushima Dai-ichi nuclear plant meltdown -- who were exposed to radiation now have abnormal growths on their thyroid glands.

The survey examined more than 38,000 local children, and found that more than 13,000 had thyroid cysts or nodules, a rate that is much higher than the average population, where an estimated 0.5-1.0% of children have thyroid cysts. According to Japanese authorities, while they don't know that the radiation exposure is the cause, they will be monitoring the effects on the area's children in upcoming years.
...
The Japanese authorities' downplaying of the risks to children is controversial, and is being covered by the English-language Fukushima Voice website, the Fukushima Voice site.
..."

July 20, 2012, Fukushima Watch: Study Suggests up to 1,300 Could Die From Radiation Effects:
Citat: "...
The radiation toll from last year’s Fukushima Daiichi nuclear accident could eventually result in anywhere from 15 to 1,300 deaths, according to a study by Stanford University scientists.
[ http://www.stanford.edu/group/efmh/jacobso... ]
The researchers also calculate that about 24 to 2,500 cases of cancer illnesses could someday be attributed to the accident. Plant workers who were exposed to radiation on-site may account for another two to 12 cancer cases.
...
About 27% of the health effects expected in Japan will occur sometime in the next 50 years, the study said.
...
they mapped out the spread and concentration of the radioactive nuclides — iodine-131, cesium-137 and cesium-134.
..."

July 16, 2012, Fukushima: West Coast cesium slam ahead, hair falling out, Tepco data flaw:
Citat: "...
As hair falls out of a Fukushima victim's head, a new German study reports that North America’s West Coast will be the area most contaminated by Fukushima cesium of all regions in Pacific in 10 years, an "order-of-magnitude higher” than waters off Japan, according to a new German study followed by a former New York Times journalist going inside the no-entry zone and reporting radiation levels over 10 times higher than Tepco’s data.
...
"I didn’t know still some people remained in the town. "One of them told me, 'My hair fell off,' with tears in her eyes.
...
Hair falling out is one of the most common of the eight signs of radiation poisoning.
..."

August 09, 2012, Lead shields masked radiation readings up to 30%:
Citat: "...
Lead radiation shields forced on workers at the stricken Fukushima No. 1 nuclear power plant to cover their dosimeters masked radiation readings by about 30 percent.
..."

Jul. 25, 2012, Exec admits falsifying N-data / Lead-shielded dosimeters carried by workers in high-radiation areas:
Citat: "...
"I came up with the idea to use covers because the dosimeters' alarm repeatedly sounded" when he first entered the site, said Teruo Sagara, a director at the subcontractor, Build-up, during a press conference Monday at its office in Koriyama, Fukushima Prefecture.
..."

Erfaringer fra Chernobyl. Bl.a. virkningen i Sverige, som fik fortyndet radioaktivt nedfald fra Chernobyl:

Linköping University (2007, May 30). Increase In Cancer In Sweden Can Be Traced To Chernobyl. ScienceDaily:
Citat: "...
The cancer risk increased with rising fallout intensity: up to a 20-percent increase in the highest of six categories. This means that 3.8 percent of the cancer cases up to 1999 can be ascribed to the fallout. This increased risk, in turn, is 26 times higher than the latest risk estimate for the survivors of the atom bombs in Hiroshima and Nagasaki, whose exposure was many times higher.
The increase in Tondel’s studies came a remarkably short time after the disaster, since it is usually assumed that it takes decades for cancer to develop. The dissertation discusses the interpretation of the research findings from the perspective of the theory of science.
The conclusion is that there is scientific support for a connection between the radioactive fallout and the increase in the number of cancer cases.
..."

Federation Of European Cancer Societies (2001, October 26). Cutting The Cost Of Fall-Out From Chernobyl 15 Years After The World's Worst Nuclear Accident. ScienceDaily:
Citat: "...
Nearly 2000 cases of thyroid cancer have been linked to the world's worst nuclear accident which occurred in Ukrainian city 15 years ago - and the number is still rising.
Professor Dillwyn Williams, of The Strangeways Research Laboratory, Cambridge University, told the meeting: "Four years after the accident, an excess of thyroid cancers was noted among children who had been exposed to fall-out from the disaster. That increase has continued and new cases are still being seen in those who were children at the time of the accident".
..."

JAMA and Archives Journals (2009, April 24). Radiation Exposure Associated With More Aggressive Thyroid Cancer, Worse Outcomes. ScienceDaily:
Citat: "...
[ Lang "latenstid": ]
The average age at first exposure to radiation was 19.4 years, and cancers were diagnosed an average of 28.7 years later.
..."

Følgende er virkningen i Sverige, som fik fortyndet Chernobyl radioaktivt nedfald:

Aug. 17, 2007 Chernobyl fallout hurt Swedish infants:
Citat: "...
The report by researchers from Stockholm University and New York’s Columbia University found that children born in the eight municipalities experiencing the highest levels of radiation were 3.6 percent less likely than others to qualify for high school, The Local said Thursday.

The researchers said it appears prenatal exposure to radiation levels previously considered safe was actually damaging to cognitive ability.
..."

-

Man kan også være turist i dele af Tjernobylområdet - men det er strengt forbudt at grave i jorden. Den slags forbud har Fukushima også:

In Chernobyl town. All pipes must run above ground - no digging is allowed.

7 July 2012, Chernobyl's radioactive trees and the forest fire risk.
Much of the 30km exclusion zone around the Chernobyl nuclear plant is pine forest, and some of it so badly contaminated that a forest fire could create a devastating radioactive smoke cloud.
Citat: "...
Having said this, the berries are not uniformly harmful. In an average pint of them, perhaps only a quarter will be contaminated. The main thing is to make sure you do not put them on your cereal every day.
...
Pine damages easily. Wind blows it down. Insects infest it. Drought makes brush into perfect tinder which can all too easily catch fire. And these dying radioactive plantations are considered too dangerous and expensive to clear.

If ignited, one expert likens the potential effect to setting off a nuclear bomb in Eastern Europe. Wind could carry radioactive smoke particles large distances, not just in Ukraine, but right across the continent.
...
Their equipment is very basic. They believe they know when they are fighting a radioactive fire - they experience a tingling, metallic sensation in their skin - but they do not fully understand the serious dangers of being exposed to superheated radioactive particles.
...
Sergiy says more big wildfires in Chernobyl like the one in 1992 would be catastrophic for Ukraine's image, and potentially devastating for farmland right across Europe.
..."

Chernobyl: A tourist guide to the death zone.
45000 people used to live here before the catastrophe. They were evacuated in less than 2 hours. Now this is a ghost town:
Citat: "...
When the ground is more severely contaminated a bulldozer removes up to 80 cm of soil, which is buried as well to "get rid" of the Caesium 137. Even though the sun has been shining for days, all the streets in the contaminated area are wet. Tank trucks are driving around spraying water non-stop to keep the radioactive dust on the ground so it won't reach the lungs where it would probably cause cancer.

On our trip we pass by empty villages. Furniture can be spotted through the windows. The people who used to live here had to leave everything behind. Everything is contaminated!
...
The levels of radioactive radiation vary immensely in this maze of tunnels. There are tunnels you can stroll through - with protective clothing on - while there are others you have to sprint through. Suddenly there is a board that blocks the way down a staircase. It says, "Stop! 200 X-ray an hour!" Not even the workers are allowed to go there.
..."

07.17.2012, Chernobyl Now. Are nuclear disasters the new normal?:
Citat: "...
Although Chernobyl contaminated half the planet with fallout, memory of the disaster had almost faded into obscurity when a tsunami swamped Japan’s Fukushima Daiichi power plant last year. At the time, many observers resurrected the specter of Chernobyl as a reassuring example of what wasn’t happening at Fukushima—a nuclear meltdown. We know now, though, that three of Fukushima’s reactors did melt down, spewing radioactive contamination over parts of Japan and into the sea.
...
In fact, the global rate is about five times the baseline goal of U.S. regulators. If the rate of partial core melts holds true for the 353 light-water reactors currently operating, we can expect a nuclear meltdown to occur every six years on average.
..."

Link virker ikke mere:

20 years after Chernobyl - The ongoing health effects -:
Citat: "...
Here you can see a picture from the Otto-Hug thyroid clinic in Gomel. Until 2002, 70.000 patients received extensive thyroid treatment at this clinic alone. For many children and adolescents, this means the removal of their thyroid glands and the lifelong dependence on medication and medical supervision.

Thyroid cancer can in fact be treated in most cases, but only under Western medical standards, which cannot be taken for granted in the region. In many cases, the only hope lies with private donations from the West. Nobody cares for the mental effects of cancer on the affected children.
...
Thyroid cancer is a very rare form of cancer – under normal circumstances it constitutes less than one percent of all cancer forms. That’s also why this increase is so remarkable.
...
The cancer rates increase with the rate of contamination in the soil: In the most heavily affected region of Belarus, in Gomel, the rate rose up to 55.9 percent. One can also observe a doubling of the rate of breast cancer in regions with notably high Cesium contamination. On average, women developed breast cancer 15 years earlier than usual - a similar phenomenon as with thyroid cancer.

The risk of leukemia in children in the affected regions is also three times higher than usual.
...
But the health consequences are not restricted to the Chernobyl region. Surveys in several European countries showed a significant increase in infant mortality in the year 1987 – probably as a result of a “Cesium-effect” – and in the beginning of the 1990s probably as a result of a “Strontium-effect”. It would take too much time to go into detail on these effects at this point. For the record, studies come to the conclusion that fatalities under infants in Europe related to Chernobyl are in the magnitude of 5,000. Because of different reasons, the actual effects could be much higher.

Numerous studies also document a significant increase in malformations in many European countries. According to a German survey, 1,000 to 3,000 additional cases of malformation were registered in the contaminated region of Bavaria alone. IPPNW scientists estimate a Europe-wide number of malformations of at least 10,000.
...
Children are also strongly affected. In 1996 in Ukraine, 70 percent of the children of afflicted parents were officially registered as sick. In comparison: in 1987, the figure was 20 percent. Children in the region of Gomel in Belarus are also very sick. From 100,000 children, 83,000 suffer from respiratory diseases, 7,000 from diseases of the nervous system and sensory organs, 7,000 from skin diseases and subcutaneous adipose tissue diseases, and 5.500 from diseases of the gastrointestinal tract. In total, the number of infant illnesses diagnosed for the first time rose by a factor of thirteen.
...
These are the results:

Until today, several hundred thousand liquidators have become sick.

Several ten thousand liquidators have died as a result of radiation exposure.

In total, there must be far more than of 10,000 cases.

In the future, more than 50,000 children will suffer from thyroid cancer.
...
These are very conservative estimates. The Russian Environmental Ministry states that the number of Chernobyl-induced cases of diseases amounted to 1,3 million persons before the beginning of the 1990s.
Until today, 10,000 cases of thyroid cancer have occurred in Belarus alone.
...
Does this also pertain to infants? The neurosurgeons Orlov and Shaversky from Kiev report a series of 188 brain tumors in children under the age of three. This represents an increase by a factor of 5.8 since Chernobyl and can certainly not be attributed to bad lifestyle or poor nutrition. Children which were breast fed were affected in particular. This study was ignored by the IAEA and WHO.
...
Just as they did with other, more up to date and unquestionable pieces of research. The IAEA/WHO study relies almost exclusively on studies from 1990 to 1998. Newer, more alarming studies were completely disregarded.

But there is further criticism of the IAEA/WHO study:

Several hundred thousand people were simply overlooked: Merely 200,000 of the 600,000 to 860,000 of the liquidators were considered in the surveys.

In the study, non-cancer afflictions were left out of the computation base for the fatality figures.

Of the 9,000 cases of cancer deaths forecast in the study, the IAEA only mentioned 4,000 in its abridged report. This means that 5,000 fatalities were simply left out of the report presented to the press and the public.
...
This lecture actively resists being taken in by these arguments. The Chernobyl case can not and must not be closed. Chernobyl began to kill 20 years ago – and has been killing ever since - slowly and unobtrusively. It’s an accident without an end. Nobody knows exactly what burdens will befall the grandchildren and great-grandchildren of the victims. A technology which has such consequences is irresponsible. Taking into account a study of the German Society for Reactor Security, the risk of a nuclear meltdown in the EU in the next 40 years lies at 16 percent.
..."

Rapport:
April 2011, Health Effects of Chernobyl 25 years after the reactor catastrophe:
Executive Summary
Citat: "...
This paper evaluates studies that contain plausible indications of health damage caused by the Chernobyl catastrophe. The authors of this paper attach importance to the selection of methodically accurate and comprehensible analyses. Due to the already mentioned methodical difficulties, it is not our aim to present the “right” statistics in contrast to the obviously wrong ones given by the IAEA, since these can never be found. They can only supply us with indications as to the diversity and extent of the health effects we should be dealing with when we talk about the health effects of Chernobyl.
...
Disease/health damage is to be expected as a result of additional exposure to radiation because of Chernobyl

.a. Cancer. Nevertheless, it should be noted that the latency period for many types of cancer is 25 - 30 years. At present we are only just seeing cases of thyroid cancers, breast cancers and brain tumours In the population. But liquidators have also developed cancer in numerous other organs: the prostate gland, stomach, cancer of the blood, thyroid cancer

.b. Genetic changes: malformations, stillbirths, the lack of children

.c. Non-cancerous diseases. Many organ systems could be affected; brain disorders; accelerated aging process; psychological disorders
...
Despite this, the ICRP continues to give a dose limit of 100 mSv for teratogenic damage. This claim has been invalidated by numerous studies.
...
The lower the radiation level, the longer the latency period before the outbreak of cancer (established as early as 2000 by Pierce and Preston in the context of the RERF studies).
...
It was found that the incidence of non-cancerous disease had increased; mainly cardiovascular and stomach diseases, and cases of neurological-psychiatric illness were found to be a somatic effect of low-level radiation. The latter was observed mainly during research on liquidators and their children.
..."

 • 0
 • 1

LNT-hypotesen blev påvist for tre år siden:

University of South Carolina (2012, November 13). Even low-level radioactivity is damaging, scientists conclude. ScienceDaily:
Citat: "...
Even the very lowest levels of radiation are harmful to life, scientists have concluded in the Cambridge Philosophical Society's journal Biological Reviews. Reporting the results of a wide-ranging analysis of 46 peer-reviewed studies published over the past 40 years, researchers from the University of South Carolina and the University of Paris-Sud found that variation in low-level, natural background radiation was found to have small, but highly statistically significant, negative effects on DNA as well as several measures of health.
...
The scientists reported significant negative effects in a range of categories, including immunology, physiology, mutation and disease occurrence. The frequency of negative effects was beyond that of random chance.
...
"It also provides evidence that there is no threshold below which there are no effects of radiation," he added. "A theory that has been batted around a lot over the last couple of decades is the idea that is there a threshold of exposure below which there are no negative consequences. These data provide fairly strong evidence that there is no threshold -- radiation effects are measurable as far down as you can go, given the statistical power you have at hand."

Mousseau hopes their results, which are consistent with the "linear-no-threshold" model for radiation effects, will better inform the debate about exposure risks
...
"And the truth is, if we see effects at these low levels, then we have to be thinking differently about how we develop regulations for exposures, and especially intentional exposures to populations, like the emissions from nuclear power plants, medical procedures, and even some x-ray machines at airports."
..."

 • 0
 • 0

WordPress er så grundige at de viser en statistik over hvor mange der går ind på noget af det jeg har skrevet.
Det ville nok have forbedret diskussionen hvis man kunne prøve at læse det.

Overlevende efter atombombeangrebene blev naturligvis overvåget meget grundigt for at få kendskab til virkningen af ioniserende stråling.
• Da der var gået tilstrækkelig tid og de bestrålede begyndte at blive gamle, konstaterede man at personer, der havde været udsat for 500 mSv eller mindre ikke havde en kortere gennemsnitslevetid end normalbefolkningen.
(500 mSv vil bevirke svage symptomer på akut strålesyge og er langt over det, der normalt tillades.)
Mere på http://wp.me/p1RKWc-Du
• Rent logisk kan man udlede at hvis der havde været en sammenhæng mellem stråling og cancer, så ville en stor del af denne befolkningsgruppe have fået cancer og der ville have været mange dødsfald og således kortere gennemsnitlig levetid.
• I en længere artikel publiceret i 2006 af BBC Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’ finder man bl.a. følgende:
“Low doses of radiation are a [very] poor carcinogen,” says Professor Brooks, who has spent 30 years studying the link between radiation and cancer

 • 0
 • 4

Bjarke Mønnike

Vandkraft er ganske rigtigt utroligt farligt og en miljømæssig skandale.

Forhåbentligt stopper udbygningen og der kommer mere styr på både sikkerhed og de store miljøskadesvirkninger ved hydropower.

 • 0
 • 2

Debattråd-nekrofili, beklager.

UK's National Decomision Authority kom ud med deres årlige rapport i sidste uge.

https://www.gov.uk/government/uploads/syst...

Man har de foregående år regnet med en inflation på 2.2% når man så over 10 år ud i fremtiden. De 117 milliarder pund man regnede med det ville koste over 100 år at afvikle Sellafield og Magnox, var således "kun" 70 milliarder målt i 2015-pund.

Nu er der derimod stukket en ny langtidsinflationsrente ud på -0.8%. Det betyder at udeståenderne er hoppet fra ca 70 millarder pund til 160 milliarder pund, ca 1400 milliarder kroner. (Side 23+24 i pdfen ovenfor).

Ca. to trediedele af de ca tre milliarder pund NDA brugte sidste år på oprydning kom fra skatteyderne.

 • 0
 • 0

 • 0
 • 0

Prisen afhænger fulstendigt af hvilke kriterier, der lægges til grund for nedrivning og deponering.
Se
http://wp.me/p1RKWc-Tj
Hvis man af politiske/ideologiske grunde ønsker at det skal blive dyrt - ja så er der rige muligheder.

Jeg er ikke i tvivl om at man på et tidspunkt vil erkende, at der ikke findes bedre løsninger for det mest problematiske affald end at bruge den "tektoniske kværn", subduktionszonerne, men man skal på det politiske plan "mentalt modne" for at kunne enes om et en billig måde er den bedste. Vi har allerede en vældig investeringstung industri i gang inden for håndteringen af det radioaktive affald og den industri vil bruge megen lobbying for at holde deres gryde i kog!

Konventioner kan ændres overnight, når det politiske landskab er modent for ændringen. Det kan fx ske hvis Kina, som ikke har underskrevet ret mange konvetioner, bare begynder at bruge subduktionszonerne i Stillehavet!

John Larsson

 • 2
 • 1