EU-lande skal selv bestemme, om de vil tillade GMO-dyrkning

Reglerne for at godkende genmodificerede afgrøder til dyrkning i Europa står måske til at blive ændret radikalt.

I dag giver EU tilladelser til - eller afslår ansøgninger om - at dyrke GM-afgrøder på samtlige medlemslandes vegne. Men fremover kan landene måske selv få lov til at bestemme, om de vil tillade enkelte afgrøder.

I forbindelse med drøftelser mellem EU’s miljøministre udtaler den europæiske sundhedskommisær, Tonio Borg, at EU-landene selv bør bestemme, hvorvidt der må dyrkes GMO-afgrøder på nationalt territorium. Det skriver Ritzau.

»Vi skal ikke bygge en helt ny bus. Vi skal hoppe på den, der er her. Chaufføren er klar til at køre,« siger han ifølge Ritzau.

Læs også: Omstridt GM-majs glider gennem EU's ministerråd

Så sent som i sidste måned var en GM-majstype til stor debat i Bruxelles. EU’s europaministre kunne ikke blive enige om at godkende den omstridte majs 1570, som er modificeret til at modstå sprøjtning med ukrudtsmidlet ammoniumglufosinat og til at producere pesticidet Bt.

Uenigheden førte til en såkaldt ‘ikke-beslutning’, hvorfor tilladelsen til majsen er blevet givet videre til EU-Kommissionen.

Det er i denne forbindelse, at diskussionen endnu en gang er taget med henblik på at kigge på ny lovgivning. Det får både opbakning fra den danske og britiske miljøminister.

»Én ting står helt klart. Nemlig, at hvad enten man er for eller imod dyrkning, så fungerer det eksisterende system ikke. Vi kan ikke udsætte beslutningen om GMO i al evighed,« siger den britiske miljøminister, Owen Paterson, ifølge Ritzau.

Kilde Ritzau