EU-lande blokerer for ny godkendelse af Roundup-stof

Illustration: Hjadstrup Maskinstation A/S

OPDATERET: I dag skulle den stående komité for planter, dyr og sundhed have godkendt EU-Kommissionens forslag om at forlænge tilladelsen til at bruge glyphosat. Stoffet, som blandt andet benyttes i ukrudtsmidlet Roundup skulle være godkendt i yderligere ti år.

Danmark stemte sammen med 15 andre lande for forlængelsen, men det var ikke nok til at samle det nødvendige 'kvalificerede flertal.' Det skriver mediet Politico.

Læs også: Naturfredningsforening: Skærpet vandkontrol er »et slag i luften«

Forlængelsen af tilladelsen skulle oprindeligt have været behandlet i 2016, men kritik af grundlaget for beslutningen betød, at der kun kunne skabes enighed om at forlænge tilladelsen med 18 måneder - frem til og med december 2017. Derfor skulle den stående komité for planter, dyr og sundhed stemme om forlængelsen i dag. I den mellemliggende periode har diskussionen om, hvorvidt glyphosat er farligt eller ej imidlertid bølget videre.

EU’s kemikalieagentur (ECHA) og det europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Men en komité af kræftlæger under verdenssundhedsorganisationen WHO (IARC) har stemplet sprøjtemidler med glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende. Lægernes tilgang adskiller sig fra ECHA's ved at inddrage epidemologi og se på sprøjtemidlers effekt og ikke kun de enkelte aktivstoffer. I en del sprøjemidler er der således surfactanter, der destabiliserer cellevæggene, så glyphosat kan trænge ind.

Kommissionen er imidlertid opmærksom på problemerne med hjælpestofferne og forbød sidste sommer brugen af hjælpestoffet POE-tallowamin. I Danmark har Miljøstyrelsen desuden krævet, at de forskellige sprøjtemidler, hvor glyphosat indgår, fremover skal testes for, om de skader arveanlæggene, som POE-tallowamin er mistænkt for.

Dansk ønske underkendt

Danmark har nemlig hele tiden bakket op om at forlænge tilladelsen:

»Glyphosat er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark, og dermed ikke forurener grundvandet og drikkevandet,« skriver Miljøstyrelsen således i en pressemeddelelse om dagens afstemning.

Læs også: EU-rapport er direkte kopieret fra virksomheden bag Roundup

Imidlertid har lande som Belgien, Grækenland, Kroatien, Frankrig, Italien. Luxembourg, Malta, Slovenien og Sverige en anden holdning, og da både Tyskland og Portugal afstod fra at stemme, kunne den ti-årige forlængelse af tilladelsen ikke vedtages i dag.

Vil forsøge igen

På mødet forsøgte EU-kommissionens repræsentanter at skabe opbakning til at godkende brugen af glyphosat i en kortere periode, men det havde de tilstedeværende repræsentanter ikke mandat til at bakke op om.

Læs også: Ekspert frikendte glyphosat: »Data viser, at det ikke giver kræft«

»På mødet blev et kompromis med en kortere godkendelsesperiode diskuteret, men flere lande havde ikke mulighed for at tilslutte sig dette forslag på mødet. Kommissionen vil indkalde til et nyt møde inden for kort tid,« skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

OPDATERET: I den første udgave af artiklen stod der, at det danske landbrug i 2015 anvendte 841.618 ton glyphosat. Det var en fejl. Det er 841.618 kg glyphosat. Ingeniøren beklager fejlen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hej Jacob

Du har ret. Jeg beklager fejlen. Artiklen er rettet.

Send gerne en direkte mail, hvis du opdager en fejl en anden gang. Så får vi rettet hurtigere.

Venlig hilsen

Ulrik Andersen Journalist Ingeniøren

 • 5
 • 0

Ing. gentager igen forkerte oplysninger.

Selvom det er rigtigt, at EU ikke indrager epidemiologi, som jo er nødvendig for en fuldstændig sundhedsvurdering, så er den kritiske forskel mellem IARC og EU, at IARC vurderer glyphosat som kræftfremkaldendede i de foreliggende dyreforsøg , mens EU er uenig heri.

Der ville sikkert ingen uenighed være mellem IARC og EU omkring epidemiologiens resultater som sådan, men EU mener at disse resultater skyldes additiver i produkterne og ikke glyphosat selv.

Ved at udskifte et relativt inert additiv, der bruges i meget lille koncentration, - og iøvrigt anses så ufarligt, at det lovligt bruges i kosmetik og fødevarer, håber EU at klare skærene for glyphosat. Men det er spin! Det har mange lande heldigvis indset, men desværre ikke Danmark. Sørgeligt at jordbruget har så stor indflydelse herhjemme.

 • 18
 • 4

Vi må håbe på at Danske politikere snart indser at Glyphosat ud over at være skyld i en mængde sygdomme som bla kræft herhjemme, er et dyrt bekendtskab. Det ser ud til at vores regering kun agerer hvis der er økonomiske interesser i en ændring. er der nogen der har prøvet at udregne hvad sundhedsvæsnet har af udgifter på stigende sygdomsfrekvenser, ikke bare på kræft, men også andre sygdomme som Roundup af uafhængige forskere er sat sammen med? https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%...

 • 7
 • 4

Her er et par korte citater fra Informations artikel:

...Mange tusind siders interne Monsanto-dokumenter og -mails, som er kommet til offentlighedens kendskab under amerikanske kræftpatienters igangværende retssager mod selskabet, afslører, hvordan Monsanto gennem årene har købt såkaldt uafhængige forskere, skrevet videnskabelige artikler i forskeres navn, sværtet kritiske videnskabsmænd til, tilrettelagt kampagner mod WHO’s kræfteksperter, konspireret med sympatisører hos de amerikanske miljømyndigheder. Og listen fortsætter. Alt sammen for at forhindre, at sprøjtemidlet bliver behæftet med det ødelæggende prædikat ’kræftfremkaldende’...

..."Det er muligt, at IARC’s afgørelse vil påvirke kommende beslutninger fra myndigheder. Vores reguleringsfolk er ikke bekendt med nogen situation, hvor en regulerende myndighed indtager en anden holdning end IARC,« hedder det i et internt Monsanto-notat...

...Derfor holder Monsanto i februar 2015 en række interne krisemøder for at lægge en slagplan mod IARC’s konklusioner, der ventes samme år i marts. Slagplanen, offentliggjort mod Monsantos vilje under den verserende retssag, skal bl.a. »orkestrere et ramaskrig omkring IARC’s beslutning« med en »robust opsøgende aktivitet over for medier/sociale medier« fra såvel Monsanto som den agrokemiske industris brancheorganisation, Crop Life International i Bruxelles, og andre af industriens lobbyorganer ...

Læs hele artiklen - hvis du tør ;-)

 • 10
 • 1

jeg troede, at handelen, *tyske Bayers overtagelse af Monsanto, var gået igennem EU's antitrust kommite, men den hænger lidt endnu, ind til jan. 2018: https://www.nytimes.com/2017/08/22/busines...

Hvis man følger pengene, de taler deres eget sprog, så afhænger tyskernes vilje til at godkende glyphosat af, om de glyphosatresistente afgrøder, Monsantos egentlige aktiv i kombination med ukrudsmidlet selv, får lov at udfolde sig frem over.

Vestagers officielle overvejelser går på, om konkurrencen sættes ud af kraft, af frøproducenter, konglumenrater af penge, kemi og gen-identificerende-patenthævdende- organisationers besiddelser. Det der med kræft, fund af bam i grundvandet osv., det er ikke på bordet. Det er hentet ind af andre ude fra, og kommer ikke Vestagers officielle problemsstilling i møde.

Nu ved vi, at de tyske myndigheder har hentet baggrundsmaterialet til godkendelse af selve det virksomme stof ind fra den erobrede lækkerbisken, Monsanto, og vi ved at produktet, som ser ud til at ende som tysk ejendom for ca. 56 milliarder US$, ikke er for fem potter værd, hvis ikke GLYPHOSAT forsat må bruges inden for EU-domæne de næste mange år!

Ergo, kommissionen, som ikke henter incitament til noget som helst, som ikke har med økonomisk rationalitet i storaktørerenes favør at gøre, har, med Fru Vestager, præstedatter, i spidsen, vilje til at godkende det aktive stof, kernen i den tyske investering.

Der vil komme kaskader af initiativer fra kommissionen, ind til den lille lækkerbid, Monsanto, Bayers ejendom, vil have det juridiske grundlag for sig, til at forrente de 56 milliarder US$.

Jeg tror egentlig slet ikke, at vi i lille DK fatter, hvor stort de tænker, der nede i EU.

 • 6
 • 3

Landmand Ib Borup Pedersen har i en del år kæmpet en hård kamp for et forbud. Se nogle af hans præsentationer på youtube, og jeg tror faren ved glyphosat vil gå op for de fleste.

 • 5
 • 2

Det er fake news Ferdinansen henviser til. Et led i den af Monsanto orkestrerede usaglige kampagne mod IARC, som Ploug nævner ovf. En række af forvanskninger, usandheder og spin, som er formuleret så smart, at personer, som ikke har kendskab til de reelle facts, ikke kan gennemskue spinnet.

 • 4
 • 3

Selv hvis Glyphosat viser sig at være skadeligt hvad er miljø påvirkningen af alternativerne så? Økologi har masser af "skjulte" miljø påvirkninger hvis man tager sine idelogiske briller af. Det må alt andet lige være den totale miljø påvirkning som er relevant og ikke et enkelt stof. Hvorfor er der aldrig plads til empirisme i politisk debat...

 • 5
 • 4

Strategien er nok, at når Monsanto overtages af tyske Bayer, så bliver det lettere at få glyphosat og de tilhørende genmodificerede afgrøder til at overleve på det europæiske marked.

Det er iøvrigt interessant, at da Monsanto for 50 år siden producerede PCB (Aroclor) i USA, da producerede Bayer PCB (Clophen) i Tyskland. Så de to firmaer passer godt sammen!

 • 2
 • 2

Vi er nødt til at stoppe hysteriet for at kunne fokusere på det væsentlige

Hvis stegt kød og røget mad har en ganske forøgelse af kræftrisikoen; så er rygning og alkohol stadig flere hundrede gange værre .

Hvis man forbyder glykosphosphat så vil visse afgrøder blive voldsomt reduceret og bønderne vil bruge andre midler Hvis man vil gøre noget for miljøet så forbyd al sprøjtning i private haver og hos private selskaber. Således at sprøjtemidler udelukkende skal bruges af folk der er uddannet til det og kun i landbrugsdriften hvor det er nødvendigt

Når EU skal kæmpe med politisk populisme , altså at visse politikere af halvreligiøse årsager har en rabiat holdning, for at blive nævnt i medierne og føle sig betydningsfulde! Ja, så medfører det en svækkelse af den demokratiske proces og mediernes magtmisbrug bliver stadig tydeligere

 • 4
 • 9

Danske Auriga har produceret meget glykosphosphat og hvad så ? Det er stadig et af de mindst farlige sprøjtemidler.

Hvorfor skal vi have den enøjede fokus på landbruget - Lad os få en snak om haveejerne og de private selskaber der hvert år bruger store mængder forskllige gifte uden at vide det mindste om dosering og skadevirkninger

 • 3
 • 9

Jan C. Damgaard og ligesindede kan jo tro hvad de vil, men hvis de vil vide, kunne de jo besøge IARCs hjemmeside og studere kriterierne for udvælgelse af medlemmer til deres arbejdsgrupper. Det er de bedste uafhængige eksperter, der findes globalt, hver med mange peer-reviewed publikationer om emnet, mens EFSA's eksperter er politisk-afhængige.

IARC er facilitor, men det er arbejdsgrupperne, der har ansvaret for vurderingerne af udvalgte stoffer, materialer og emissioner. IARC vurderer kun evidens for kræft, ikke risiko for kræft, som myndighederne bl.a. skal. IARCs vurderinger er så anerkendte, at de danner basis for kræftklassificeringer i EU og USA og i de fleste andre lande.

 • 3
 • 1

IARCs vurderinger er så anerkendte, at de danner basis for kræftklassificeringer i EU og USA og i de fleste andre lande.

Som disses egne vurderinger ikke baseres på. Måske derfor der er diskrepans? Det er op til vurderinger af hvilke forsøg medtages og kasseres. Hvilket jo er det artiklerne der er henvist til omhandler. Så skriv det, fremfor at mistænkeliggøre budbringerne for at være købt og betalt af f... selv.

 • 1
 • 4

Alle afgrøder som dyrkes idag er Genmodificerede organismer. Det er blot et spørgsmål om hvilken metode der er anvendt samt hvilken modifikation der er foretaget. Forskellen på bevist selektion og moderne teknikker er blot hastigheden samt at man i dag kan flytte gener mellem organismer. Det som bør diskuteres er ikke om man skal bruge GMO teknikker men derimod hvilke modifikationer man bør foretage og hvorfor.

For eksempel har hysterisk opposition imod GMO'er kostet milioner af mennesker deres fulde førlighed, se http://www.goldenrice.org/

Vi kan hurtigt blive enig om at RoundUP ready afgrøder kun har til formål at sælge mere RoundUP men det kan jo løses ved at lægge en meget høj skat på Glyphosat, så bliver det kun anvendt der hvor der ikke er andre muligheder.

 • 1
 • 6

I sidste ende skal ændrede egenskaber reflekteres i arvemasse. Min pointe er blot at det er resultatet og ikke teknikken som bør have fokus, elles er diskussion ligegyldigt.

 • 1
 • 3

Som reglerne er idag vil det være fuldt ud efter reglerne at screene for æg og sæd celler som har den ønskede sekvens hvor resultatet er den DNA sekvens man ønsker at opnå. Det vil blot kræve voldsomt mange flere ressourcer end at lave ændringen via fx CRISPR.

Under antagelse af at de to DNA sekvenser er identiske, kan I så forklare hvorfor den ene er moralsk korrekt og den anden ikke er?

De samme egenskaber kan sandsynligvis fremavles men det kan tage årtier hvis ikke århundreder. Hvorfor er den samme ændring bedre bare fordi den tager længere tid?

 • 1
 • 5

De samme egenskaber kan sandsynligvis fremavles men det kan tage årtier hvis ikke århundreder

Problemstillingen er kun relevant for meget simpel genmanipulation. Det er ikke særligt sandsynligt at de forandringer som f.eks. fiskegener i tomatplanter udviser vil kunne fremavles på århundreder, der er snarere tale om årtusinder.

Kun fantasien sætter grænsen for hvad vi i fremtiden kan opnå med genmanipulation, men kan fantasien forudse samtlige ulemper ved samme teknik hvis udviklingen fortsat underlægges markedsvilkår!

 • 4
 • 1

Hvilket netop er grunden til at diskutionen bør handle om hvilken type af manipulation som bør foretages istedet for hvilken teknik der anvendes til at op nå dem. Hvis resultatet af en manipulation er positiv bør teknikken som blev anvendt ikke stigmatisere resultatet. Med de nuværende regler er det teknikken som afgør om noget er lovligt eller ej.

 • 1
 • 4

Denne artikel rammer helt forbi.

Den videre tilladelse er blevet stoppet af en voksende del af befolkningen i Europa.

Det er ligegyldigt om den ene sprøjtegift er værre end den anden, eller om landmændene taber penge på det eller ej, om politikerne kan blive enige, om videnskaben kan nå konsensus eller om man kan brødføde flere i verden.

Det handler om at en større del af befolkningen kan se at sprøjtegift ikke er nødvendigt. De kan jo købe økologisk nu, så hvorfor overhovedet sprøjte? Risikoen ved at sprøjte er en risiko for deres børn, så hvorfor tage den?

I kan nok se hvem der vinder frem politisk for tiden. Hvis jeg var landmand ville jeg omlægge med det samme.

 • 4
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten