EU-Kommissionen vil plante 3 milliarder træer i Europa inden 2030

Illustration: Wikipedia

For at redde truet biodiversitet og modvirke klimaets forandringer har Europa brug for, at der bliver plantet flere træer. Sådan lyder det i et udspil fra EU-Kommissionen, der blev præsenteret fredag.

Det skriver nyhedsbureauet Ritzau.

I udspillet foreslår kommissionen, at der skal plantes 3 milliarder nye træer i EU frem mod 2030. I antallet er der ikke medregnet de træer, som alligevel ville blive plantet i perioden.

»Gennem denne strategi og med støtte fra den fælles landbrugspolitik vil vores skove og skovarbejdere puste liv i et bæredygtigt, blomstrende og klimaneutralt Europa,« siger EU's landbrugskommissær, Janusz Wojciechowski ifølge Ritzau.

En fordobling af vækstraten

EU-Kommissionens estimater viser, at der i perioden fra 2010 til 2015 var en årlig vækst på omkring 300 millioner træer for de 27 medlemslande tilsammen.

Denne vækstrate vil blive fordoblet, hvis forslaget fra kommissionen gennemføres, og det vil betyde, at eksisterende skovarealer i Europa blive forstørret samtidig med, at der vil blive plantet flere træer i by- og landbrugsområder.

Forslaget om at skrue op for træplantningen er en del af EU-Kommissionens samlede pakke, der har til formål at sikre, at EU kan blive klimaneutralt i 2050.

Udover forslaget om øget træplantning peger kommissionen også på, at der skal laves bindende krav til, at medlemslandene skal indsamle data om skovenes udvikling.

På den måde skal der dannes et samlet overblik over, hvordan tilstanden på europæiske skove udvikler sig.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Mere landbrug skal omdannes til skov. Samtidigt skal der være mere økologi der kræver mere plads. Vi får nok brug for en planet mere eller to. Hov!

 • 14
 • 13

Lad os sige at 1 træ vejer i snit 2.5 ton og har en brændværdi på ca 20GJ/ton. 3 milliarder træer på 10 år er 0.3 milliarder træer om året, hvilket er 0.3e92.520e9 = 15000 PJ. Danmark brænder ca 150PJ træ af om året til energi og opvarmning og planen er en fordobling. Så lad os håbe mere end et par procent af træerne rent faktisk vokser op til maksimal størrelse, for ellers brænder danmark mere skov af end selv Brussels kan nå at genplante.

 • 17
 • 7

Når man planter et træ, så optager det CO₂ fra luften

Når man brænder træet at, så afgiver det samme mængde CO₂.

Hvis man ikke gør noget, så dør træet, det vælter, det rådner op, og afgiver den samme mængde CO₂.

Man kan også lave Ikea-møbler af træet, vente 2 år og så brænde det af.

Hvilken uddannelse har de mennesker der laver sådan en artikel? Jeg græmmes.

 • 10
 • 25

Over dig! Du forlanger beviser for en generel videnskabeligt uomtvistelig udvikling i enkeltbegivenheder,

Du misser pointen:

Man kan ikke bruge træplantning til at kompensere for afbrænding af fossilt kulstof, medmindre man har tænkt sig at lagre træet for evigt, hvilket ikke er realistisk.

Det fossile kulstof, man har brændt, bliver i naturens kredsløb for evigt.

Træet, man har plantet, forårsager kun en midlertidig omfordeling af kulstof i naturens kredsløb, så man kortvarigt får opsuget noget CO2, indtil det senere frigives igen. Og så er man lige vidt.

Det svarer til at sætte en ballon på udstødningen af bilen for at fjerne bilens forurening. Det virker kun, indtil ballonen revner. Derefter er man lige vidt.

Vi skal holde op med at brænde fossilt kulstof af i stedet.

 • 26
 • 1

Øhh, træer har også andre gavnlige virkninger....de suger vand op, og holder dermed vandstanden nede, dermed er de også med til at danne skyer over det sted de er plantet, hvilket gavner det atmosfæriske kredsløb. Deres rodsystem gør at jord ikke udvaskes og skrider. De dæmper støj og skærmer for vind.

Så der er mange gode grunde til at plante træer.....

 • 29
 • 1

Hvis man ved afbrænding producerer strøm har man co2 neutral energi. Desuden kan man med tiden yderligere indfange co2 og pumpe den i undergrunden og så har man co2 negativ energi

 • 12
 • 6

Det er fint, hvis jeg bliver træt af at være matematiklærer, så kan jeg begynde at plante træer for EU....de skal iøvrigt også passes løbende står der i deres arbejdspapir, og efter 20-60 år begynder de så for alvor at suge CO2......

 • 4
 • 8

Om CO₂-regnskabet og mellemregninger?

Omkring15-20% af atmosfærens CO₂ indhold skyldes afbrænding af biogent kulstof og omkring 5% af metan udledning skyldes også afbrænding af biogent kulstof. Og regnskabet er rimeligt enkelt, globalt afbrændes der mere biogent kulstof som f.eks skov end der genplantes skov. Det der ikke nytter er at se på lokale kulstof balancer, at skov er i vækst f.eks. i nord Europa når der globalt genplantes for lidt træ.

Det fossile kulstof man har brændt af har altid været i naturens kredsløb og vil altid være i naturens kredsløb, men naturen har nogle meget store buffere og nogle meget store tidshorisonter for kulstofkredsløbet.

Jeg er enig i hovedkonklusionen i Allan Olsens kommentar #8 men det er helt nødvendigt i et fossilfri kulstof samfund at have en skov politik der siger ”fælder man et træ, planter man også to eller tre nye træer”. Eller er der dømt rovdrift på skovene igen igen.

Jeg er også enig i Ulrik Johansens kommentar #12, biogent kulstof kan med CCS og CCU teknologier gøres CO₂ negativt hvorimod fossilt kulstof kun kan blive CO₂ neutralt med de samme teknologier.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 17
 • 0

Man kan også lave Ikea-møbler af træet, vente 2 år og så brænde det af.

IKEA møbler burde holde mere end to år. Bygges træhuse holder det i mange år. Men, skal træet behandles for at holde, så vil det også tælle på miljøet. Anvendes træet fornuftigt, eller erstatter det olie eller benzin ved afbrænding, så giver det god mening.

Kan vi udsætte CO2 problemet i 100 år, fordi vi bruger træet til huse og møbler, så har vi på det tidspunkt sandsynligvis fået løst klimaproblemet, og kan lave energi og strøm uden det belaster naturen med CO2. Træ, er en meget nem og billig måde at opbevare CO2 på, særligt når det anvendes fornuftigt. Anlæg der skal opbevare CO2 vil være dyrere, end træ der opbevares i forbrugdsgenstande eller boliger.

Alt i alt er gode muligheder for at ikke belaste miljøet med CO2 fra afbrænding endnu, eller at træet kan anvendes som del af biobrændsel, og på vores elværker.

 • 16
 • 0

Måske skal vi producere til eget behov, og ikke belaste vores miljø med at producere til 2,5 x egen befolkning?

 • 8
 • 8

Hvis vi hvert år planter MERE skov, så BINDER vi også MERE OG MERE CO2 og derfor kan vi fint brænde fossile brændstoffer af.

 • 1
 • 22

Hvis vi hvert år planter MERE skov, så BINDER vi også MERE OG MERE CO2 og derfor kan vi fint brænde fossile brændstoffer af.

Det er i hvertfald sådan politikere/firmaer/folk der sælger sig på "klima kompensations kontoen" opfører sig.

De som tænker længere, har en ide/plan om udfasning af fossiler benytter kompensation/overkompensation indtil udfasningen er gennemført. Med overkompensation sikrer man at der også bindes kulstof til lagring.

 • 6
 • 0

Hvis man ved afbrænding producerer strøm har man co2 neutral energi. Desuden kan man med tiden yderligere indfange co2 og pumpe den i undergrunden og så har man co2 negativ energi

CO2 koster lidt over 100 kr/kg og benyttes som et kostbart men renligt brandslukningsmiddel, samt som beskyttelsesgas mod korrosion ved bl.a. svejsning. Dets handelspris er udtryk for energiforbruget ved dets udvinding, som industrien har mange årtiers erfaring med.

I atmosfæren er CO2 dens tungeste bestanddel, det er meget praktisk, fordi derved kommer det planterne tilgode. Atmosfærens forøgede CO2 indhold har bevirket at planternes tilvækst eller produktion har fordoblet sig. Tilsvarende er redegjort i ældre litteratur om planteavl med kunstig opvarmning i drivhuse.

For nogle år siden var en som sagde til mig, at CO2 ikke bevirker global opvarmning. Det undrede mig, men må bero på at der ikke forelægger målinger som påviser at udstrålingsvarmen bremses af CO2.

Indtil sidste halvdel af 1980'erne lærte alle mottoet "spar på energien". Muligvis blev det misforstået, istedet som en opfordring til dovenskab. Siden benyttedes fællesnævneren CO2-udledning, men som gælder for såvel åben, biologisk og mekanisk forbrænding.

Jeg er af den opfattelse, at enhver form for forbrænding medvirker til global opvarmning, men på den måde, at den energi som udvikles ved forbrændingen, den forsvinder ikke, den kan blive til komfortvarme eller fysisk arbejde, men hvorfra der igen udledes varme fra friktion. Energien måles i kJ.

Problemet vi står med, er atmosfærens forøgede indhold af metan, som bevirker risiko for selvantændelse eller forøget brandfare, men CO2 er ingen fjende som skal gemmes væk, idet CO2 er brandhæmmende.

CO2 skal ikke fejes ind under gulvtæppet, det er ligesom H2O produkter af ren forbrænding, CO2 er led i kulstofkredsløbet, og derved grundlaget for livet her på Jorden.

I videnskaben om entropi er varmedøden redegjort, det er når der ikke kan hentes mere energi fra et system. Der kan for såvidt godt tilføres mere energi, men det vil kun bevirke at temperaturen stiger i systemet, det sker når der ikke noget som kan omsætte varmen til energi. For atmosfærens vedkommende er det vanddamp, der kan omdanne varmen til energi, der kan vise som som høj/lavtryk altså blæst og regn.

Hvor der ikke er planter til at fordampe vand, eller suge det op til jordoverfladen, da stiger temperaturen, uden af der produceres energi, det er ifølge entropien retning mod varmedøden, men hvor eller om denne proces er ireversibel, det aner jeg ikke.

 • 2
 • 13

Du misser pointen:

Man kan ikke bruge træplantning til at kompensere for afbrænding af fossilt kulstof, medmindre man har tænkt sig at lagre træet for evigt, hvilket ikke er realistisk.

Det fossile kulstof, man har brændt, bliver i naturens kredsløb for evigt.

Træet, man har plantet, forårsager kun en midlertidig omfordeling af kulstof i naturens kredsløb, så man kortvarigt får opsuget noget CO2, indtil det senere frigives igen. Og så er man lige vidt.

Det svarer til at sætte en ballon på udstødningen af bilen for at fjerne bilens forurening. Det virker kun, indtil ballonen revner. Derefter er man lige vidt.

Vi skal holde op med at brænde fossilt kulstof af i stedet.

Du har ret i alt det saglige her, men min pointe gik på et indlæg fra en helt anden tråd.

Som suplement til det saglige, så skal det også med, at det ikke er ligegyldige mængder, der bindes i verdens skove, og at de også lagrer kulstof under sig, der akkumuleres komulativt som humus, dvs. hele tiden mere og mere, ind til man begynder at vende rundt på jorden igen.

Der er masser af andre gode grunde til at plante træer, biodiversitet, rensning af luften for partikler, ozon og kvælstofforbindelser. De er smukke, man kan kravle op i dem, når man bliver træt af det hele. Jeg elsker dem af samme grund lige så højt som Idefix, Obelix bedste firbenede ven.

 • 17
 • 3

Hvis vi antager at træerne bliver stående i 100 år. At de plantes og fældes løbende, og deres tilvækst er lineær i 100 år. Hvis vi også antager at et træ efter 100 år vejer 2,5 ton. Så vil de binde 7 mia ton CO2. Hvis vi efter 100 år lader være med at brænde træet af, men bruger det i bygnins konstruktion bliver regnskabet endnu bedre. Dels forde vi ikke bruger tegl eller beton, dels forde vi binder CO2 længere ved at bevare træet. Jeg ved at flere antagelser ikke holder. Dels er tilvæksten ikke lineær, og tilplantningen skal gøres hurtigere end 100 år, men det giver en meget god ide om hvor meget/lidt CO2 der kan bindes i træ. Til sammenligning udleder tyskland 800 mio ton CO2 år ligt.

 • 10
 • 0

papir er som bekendt et udemærket produkt fra træer. Om der er plads til alle disse er jo ikke kommissiones problem, lad os nu se om Polen og Ungarn i det hele taget må få nogen. Er det nødvendigvis særlig klogt at nedlægge landbrugsjord,hvor skal erstatnings produktion komme fra,hvad er klima krav til de ude fra kommende produkter også evt.arbejdsløshed,næ nej de bliver jo skovforpagter og skal udfylde flere 1000 sider rapporter,som de gul veste kan afbrænde . igen er de glade giver en blanding af forbrugerne og skatteborgerne. Hvor må det være dejligt at lege noahs ark for andres penge. lad os nu se om politikerne virkelig tør? Kommission er jo blot en forsamling af aflagte politiker,hvis hjemmelige udløbsdato er overskredet, mon ikke det bliver gyngerne og karrusellen, I Frankrig vil dette være en dødsejler m.m at kompensionen når eiffelhøjder, vi ved jo alle der kun findes en type produkter nemlig de Franske ,med tanke på der snart er valg i Tyskland og Frankrig,så er dette narehat foldet i papir

 • 4
 • 12

Peter Vind Hansen

Omkring15-20% af atmosfærens CO₂ indhold skyldes afbrænding af biogent kulstof og omkring 5% af metan udledning skyldes også afbrænding af biogent kulstof. Og regnskabet er rimeligt enkelt, globalt afbrændes der mere biogent kulstof som f.eks skov end der genplantes skov. Det der ikke nytter er at se på lokale kulstof balancer, at skov er i vækst f.eks. i nord Europa når der globalt genplantes for lidt træ.

Jeg mener du skal skelne mellem det totale CO2 indhold og det CO2 indhold som menneskets aktiviteter har skyld for.

Hvis 90% af landbrugsjorden returneres til naturen, så vil der ret hurtigt blive bundet ca. 1/3 af troposfærens CO2 simpelthen fordi humus lag vokser og træer gror.

Derudover er skov generelt i vækst globalt. Problemet er bare at de absolut mest værdifulde skovområder smadres og mere ligegyldig arealer springer i skov eller oprettes som skov. https://www.un.org/esa/forests/wp-content/...

Det er landbruget som vi skal af med og have erstattet med mere miljøvenlig produktion af mad.

 • 11
 • 6

Det er landbruget som vi skal af med

Jens Østergaard.

Det er ikke landbruget der er problemet,!

Det er dets kunder !

Dig og mig, mellemhandlerne og alle andre.

Der er for mange af os, (globalt) vi er for dårlig uddannede (globalt) og så har mange af os en alt for lempfældig omgang med fødevarer[læs: Madspild]

Jo bedre levevilkår, uddannelse og oplysninger folk har, jo færre børn kommer der til = mindre landbrugsareal.

Når alle bliver kloge nok til at gøre en aktiv indsats for at bekæmpe madspild, reducerer kød forbruget, lader være med at overspise, ja så skal der igen mindre landbrugsareal til.

Prøv at sætte dig ind i hvor stort madspildet er på globalt plan! (eller bare her i landet)

Og detsværre så er det ikke landbruget der er den mest tåbelige synder!

Vi skal OGSÅ huske at:

Kigge på hvordan vi får folk til at vende ryggen til den køb og smid væk kultur der har hersket i alt for mange år.

Kigge på vores embalage forbrug.

Der er rigtigt meget klima og miljø at hente på de konti. (igen er løsningen: levevilkår, uddannelse og oplysning)

 • 6
 • 4

Ikke alt træ forbrændes. Har du aldrg hørt om tømmer og tæ i byggemarkederne. Alt træ der ikke er brændt af, binder CO2. Der er træ over alt i verden, træhuse, møbler, terrasser, haver og parker.... se dig omkring.

 • 2
 • 0

Haveejerne binder mere end Danmarks samlede CO2 udledning i deres træer. En større del af problemet er at vi bygger mere og mere i sten, beton, cement, fliser, asfalt m.m. i stedet for træ.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten