EU-kommissær om atomkraft: Mere, mere, mere

Der er ingen slinger i valsen hos EU-Kommissionen, når det gælder atomkraft. Det skal vi have mere af, og vi skal i gang med planlægningen med det samme.

Sådan lød budskabet fra den lettiske energikommissær Andris Piebalgs, som havde ladet sig overtale til at underholde gæsterne på en konference, som den europæiske atomkraftindustris organisation, Foratom, holdt i Bruxelles tirsdag.

»Atomkraft giver et vigtigt bidrag til vores kamp mod klimaforandringer og til forsyningssikkerheden,« fremhævede kommissæren ifølge en pressemeddelelse, han selv har udsendt.

I den slår han til lyd for, at EU har brug for betydelige investeringer i at erstatte de nuværende atomkraftværker, fordi en stor del af dem er udtjente inden 2030.

Andris Piebalgs lovede derfor atomkraftindustrien at undersøge, hvordan EU kan gøre det lettere og mere ensartet at investere i nye atomkraftværker i flere europæiske lande.

»Der er brug for at styrke samarbejdet mellem EU-landene om sikkerhed og behandlingen af affaldet fra atomkraftværkerne,« lød det fra kommissæren.

Han tilføjede, at det er nødvendigt at vinde befolkningens tillid til, at værkerne er sikre, og at affaldet bliver håndteret på en forsvarlig og gennemskuelig made.

Spørgsmålet om atomkraft deler EU-landene, men modstanderne forhindrede, at kernekraften blev ligestillet med vedvarende energi, da EU-landene sidste år vedtog, at 20 procent af energien i 2020 skal komme fra vedvarende kilder.

De danske atomkraftmodstandere er ifølge Politiken rystede over Andris Piebalgs atomkraft-tale.

»Det er stærkt provokerende, at kommissæren siger sådan noget, når han ved, at mange lande er uenige«, siger SF's energiordfører, Anne Grete Holmsgaard, til avisen.

Greenpeaces klimamedarbejder, Terjei Haaland, frygter, at atomkraft kommer til at blokere for mere strøm fra sol, vind og biomasse i Europa.

»Nu har man endelig erkendt, at klimaforandringer er et alvorligt menneskeskabt problem, og så kommer man op med de mest tåbelige løsninger. Atomkraft er hamrende dyrt, og det tager rigtig lang tid at bygge et atomkraftværk,« han til Politiken.

Dokumentation

Andris Piebalgs' pressemeddelelse
Politikens artikel

Emner : Atomkraft
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Argumenter kan ikke ændre Greenpeace's syn på kernekraft. - Det er jo (ligesom OOA i gamle dage) deres vigtigste politiske ståsted. Deres samlingspunkt. Og fremtrædende OOA-folk sidder nu i Greenpeace - og lever af det. Men det er komplet ligegyldigt, for nu kommer der gang i bygningen af - og fornyelsen af - kernekraftværker i det meste af verden. Desværre med 20 års forsinkelse. - Men foreløbig ikke i Danmark. - For vi er klogere (meget klogere) end de fleste andre industrilande. - Som vi ellers plejer at sammenligne os med.

 • 0
 • 0

Hvad er egentlig meningen med at ringe til SF og Greenpeace for en kommentar til EU-kommissærens udtalelse? Enhver tænkende person må vide, hvad de vil svare. Så det er nærmest en ritual handling. Amen.

 • 0
 • 0

Til Magnus Bredsdorff. Hvorfor skriver du, at Andris Piebalgs ” -- havde ladet sig overtale til at underholde gæsterne på en konference –”? På de sites, der henvises til, står der ikke noget om underholdning.

Derimod oplyses det, at han har holdt en tale, hvor han - som flere gange tidligere – har peget på behovet for A-kraft som en væsentlig del af løsningen på klima- og forsyningsproblemerne. Og der har derfor næppe heller været noget særligt behov for at ”overtale” ham til at holde talen.

Men den anvendte formulering lyder naturligvis mere ”friskfyragtigt” – eller er der tale om en skjult form for stillingtagen? MVH UK

 • 0
 • 0

Den gode EU-kommisær må have fået fingre i nogle nye forskningsresultater vedr. bla. slutdeponering af udbrændt affald mv. samt nye mere optimistiske vurderinger af konsekvenserne af (helt usandsynlinge naturligvis) uheld a la de hidtil kendte uheld.

Har nogen her på kanalen iøvrigt et realistisk overslag på, hvad et A-værk i Barsebækklassen vil beløbe sig til ? (incl. nævnte depoter samt opførsel og nedrivning).

 • 0
 • 0

Citat: »Det er stærkt provokerende, at kommissæren siger sådan noget, når han ved, at mange lande er uenige«, siger SF’s energiordfører, Anne Grete Holmsgaard, til avisen.

Hvor i består provokationen ??

Citat: Greenpeaces klimamedarbejder, Terjei Haaland, frygter, at atomkraft kommer til at blokere for mere strøm fra sol, vind og biomasse i Europa.

Hvis dette bliver tilfældet så er det IKKE atomkraftens skyld men et resultat af politiske og økonomiske prioriteiringer. I øvrigt sjovt at Vind/sol/biomasse folk ikke bryder sig om A-Kraft mens det modsatte ikke er gør sig gældenden.

Citat: »Nu har man endelig erkendt, at klimaforandringer er et alvorligt menneskeskabt problem, og så kommer man op med de mest tåbelige løsninger. Atomkraft er hamrende dyrt, og det tager rigtig lang tid at bygge et atomkraftværk,« han til Politiken.

Dette er er noget sludder. 1. atom kraft er beviseligt både billig og CO2-venlig. 2. Fordi noget tager forholdsvis lang tid er det da ikke et argument for ikke at gøre det. (Det tager ca. 5 år at bygge et moderne a-kraft værk)

 • 0
 • 0

Rituel handling

Enig. Det er desvære blevet en journalistisk refleks at når en artikkel handler om atom-kraft, så skal den vinkles Negativet. Ved kun at indhente negative kommentar.

Istedet til at forholde sig til at "Andris Piebalgs" Jo faktisk har ret i at: Atomkraft er en teknisk mulig, samt prismæssig billig måde at løse både Forsynings sikkerheds og miljø problemr på.

NB! Hvis man vil have politisk tilhænger vinkel så ring til Feks KU.

 • 0
 • 0

Hvis Greenpeace siger det tager lang tid at bygge, skal vi jo netop til at igang. Og hvis det er dyrt, så lad privat kapital betale og lad forbrugeren vælge leverandør i fri konkurrence. Uden statsstyrede monopoler, afgifter og subsidier som for vindmøllerne.

 • 0
 • 0

Til Magnus Bredsdorff. Hvorfor skriver du, at Andris Piebalgs ” -- havde ladet sig overtale til at underholde gæsterne på en konference –”? På de sites, der henvises til, står der ikke noget om underholdning.

Derimod oplyses det, at han har holdt en tale, hvor han - som flere gange tidligere – har peget på behovet for A-kraft som en væsentlig del af løsningen på klima- og forsyningsproblemerne. Og der har derfor næppe heller været noget særligt behov for at ”overtale” ham til at holde talen.

Men den anvendte formulering lyder naturligvis mere ”friskfyragtigt” – eller er der tale om en skjult form for stillingtagen? MVH UK

Hej Uffe

Jeg er glad for, at du synes, at jeg er en frisk fyr ;-)

Hele artiklen bygger på den præmis, at atomkraft i den offentlige debat er kontroversiel. Det gælder således også den formulering, som du er faldet over, hvor jeg set i bakspejlet er gået over friskfyr-grænsen ved at benytte ordet "underholde".

Mvh.

Magnus Bredsdorff

 • 0
 • 0

JA - det ville jo være fint. Så ville vi bygge det første atomkraftværk i verden som ikke har modtaget offentlig støtte. Det vil vække opsigt. Har du også forslg til hvem der vil sætte deres penge på kant?

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Ok - Holger vil. Det er altid noget. Det interessante bliver om tilstrækkeligt med private investorer kan samles til at bygge de foreslåede atomkraftværker i England. Det er nok den første store test. Investorerne bestemmer i vid udstrækning hvad vej udviklingen vil gå.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Til Søren Fosberg. Du har helt ret m.h.t. de engelske A-kraftværker. Svaret kommer nok inden et par år.

Men vil du love, at du ikke mere vil beklage dig over A-kraftens økonomi her på ing.dk, hvis de private investorer bygger britiske A-værker uden offentlig støtte?

Og vil du love det samme, hvis de nye A-værker blot modtager en støtte pr. kWh, som er højst 3% af den støtte, som vind- og bølgekraft får pr. kWh?

 • 0
 • 0

Hele artiklen bygger på den præmis, at atomkraft i den offentlige debat er kontroversiel.

Det var dog en mærkelig præmis - hvorfor er A-Kraft mere kontroversiel en feks Kul. (Der er Meget stærkt medvirkennde til den globale opvarmning,)

Normalt agrumenter Inginører udfra fakta og furnuft. IKKE blot ud fra en "halv religiøse" ukrænkelige grund præmisser.

HUSK lige at Andris Piebalg er EU-Repræsentant. Samt at langt de fleste EU-Borgere bor i lande der allerede har Atom-kraft. Hans udtalelser bør vurderes i det lys.

 • 0
 • 0

JA - det ville jo være fint. Så ville vi bygge det første atomkraftværk i verden som ikke har modtaget offentlig støtte.

Fint med mig, hvis de ikke får støtte, men så synes jeg heller ikke, at anden energifrembringelse skal ha' støtte. Så gad jeg nok se hvem der får kontrakterne, når der skal leveres regulerbar el.

 • 0
 • 0

Hej Magnus,

Hele artiklen bygger på den præmis, at atomkraft i den offentlige debat er kontroversiel. Det gælder således også den formulering, som du er faldet over, hvor jeg set i bakspejlet er gået over friskfyr-grænsen ved at benytte ordet "underholde".

Der er jo også lige overskriften:

EU-kommissær om atomkraft: Mere, mere, mere

. Hverken tekst eller indhold er neutral, men har et ert stærkt stænk emotionelt over sig. Det har undret mig meget, at "Ingeniørens" medarbejdere i den grad er modstandere af atomenergi, at det kommer så tydeligt til udtryk - se f.eks. Poul-Hennings indædte kamp imod denne energiform. Det undrer mig meget at høre fra redaktøren, at man ikke mente at igangsætningen af et nyt atomkraftværk i Rumænien sidste år var værd at fortælle læserne noget om. Denne begivenhed har den danske medieverden lagt låg på for at bringe nyheden om planerne for at udnytte bølgekraften igen, igen, igen, igen. Jeg erkender naturligvis bladets suveræne ret til at sortere i nyhederne, men jeg troede at et nyt energianlæg på størrelse med 30-50 stk. Horns Rev anlæg ville være af interesse for læserkredsen. Atomkraft er kun så kontroversiel, som medierne gør den til. På global plan er ca. 90 stk. værker under opførelse eller i ordre, medens 222 yderligere er bragt i forslag. Det er fint at en komissær bakker disse planer op. Gør det ikke indtryk på "Ingeniøren", at både klimapanelet, EU-komissionen og EU-parlamentet med stort flertal har udtalt, at atomenergien er en nøglefaktor for nedsættelse af forbruget af fossil energi? Ingeniøren har tidligere bidraget med vægtige og saglige artikler om emner indenfor atomenergi - det håber jeg man vil tage op igen. Uanset hvilken holdning man har til emnet, er saglig oplysning det bedste fundament for at kunne vurdere. Og jeg ser intet andet medier, der er bedre egnet til den opgave end dette blad - måske finder andre medier anledning til at citere bladet igen?

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Især Per: Helt så negativ er Ingeniøren nu ikke. Der er mindst een undtagelse: Ingeniørens julenummer (Året Rundt, 21.dec. 2007) bragte en meget fornem beskrivelse af det nye finske 1600 MW kernekraftværk i Olkiluoto. Billeder fra byggepladsen, anlægget til deponering af brugt brændsel, Finlands meget lave CO2-udslip m.m.m. - Og meget snart starter ing.dk en række debat-"grupper", hvor den ene kommer til at handle om kernekraft.

 • 0
 • 0

Jeg så, at hun blev bragt på bane af to. Ja, hun var administrationschef på DTU i nogle år, men altså ikke i en faglig/videnskabelig stilling - og ikke med stor succes! Men det betyder, at hun kender mange med faglig indsigt i både fossil-, vedvarende- og kerne-energi. Men hun har tilsyneladende kastet alle fortøjninger og fremsætter den ene "ikke tekniske" udtalelse efter den anden, f.eks. at vi kan erstatte vores 60% kul-el med mere vindkraft og med biomasse. Og det er jo såre bio-logisk!!

 • 0
 • 0

Man skal jo hyle sammen med de ulve man er sammen med og opportunisten AGH ved jo, at hun kun har en chance blandt "drømmerne", når hun stryger dem med hårene. De tror til gengæld, at hun er en teknisk ekspert og sørger så for at hun får en velbetalt folketingsplads.

 • 0
 • 0

Tak Holger,

Især Per: Helt så negativ er Ingeniøren nu ikke. Der er mindst een undtagelse: Ingeniørens julenummer (Året Rundt, 21.dec. 2007) bragte en meget fornem beskrivelse af det nye finske 1600 MW kernekraftværk i Olkiluoto.

jeg er enig i, at Ingeniøren er en af de mest seriøse kilder, som vi har. De har også haft en fortrinlig artikel om Mellemlageret i Sverige etc. etc. (det var jo ikke bladets skyld, at en af de ledende medarbejdere dummede sig bravt m.h.t. affaldets farlighed, men det er en anden sag.) Jeg er blot en smule skuffet over, at man ikke synes at den nye rumænske a-kraftenhed var værd at fortælle om. Uanset hvad man mener om atomenergi burde det være en topnyhed. Ingen kritik til bladets dygtige medarbejdere herfra.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Enig (Per), om at de mange positive, internationale kernekraft-nyheder sjældent bringes. F.eks. har Kina lige besluttet at udvide sit kernekraft-program frem til 2020. Målet var at udvide fra 9 GW til 40 GW i 2020, men nu er målet 60 GW i 2020. Det betyder, at de ekstra 20 GW sparer kloden for 130 mio.ton CO2 pr år. (DK udsender ca. 60 mio. ton CO2 om året. Altså en ikke helt ubetydelig nyhed! Til sammenligning bringer næsten alle aviser ofte større og mindre omtaler, når USA eller andre køber 100 store vindmøller (200 MW), som sparer ca. 0,4 mio. ton CO2 om året.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten