EU: It skal effektivisere den offentlige sektor

"Digital forvaltning er under udvikling i alle medlemslande. Der er gode eksempler på, hvorledes nye tjenester skaber højere livskvalitet. Nye tjenester til virksomhederne skaber grundlag for et mere konkurrencedygtigt Europa,"skriver Videnskabsministeriet i et resumé om EU-Kommissionens nye tiltag, der bl.a. skal effektivisere den offentlige sektor i medlemslandene.

Kommissionen mener, at rigtig anvendelse af teknologierne kan bidrage til en bedre og mere effektiv opgaveløsning. Listen over de 18 initiativer, som nu lægges ud til politisk debat, kaldes An eGovernment Roadmap.

Blandt initiativforslagene findes f.eks. et forslag til en omfattende 3-års handlingsplan for udvikling af nye rammer for offentlige udbud og indkøb via Internettet (e-Procurement), undersøgelse af mulighederne for fællesprojekter mellem flere EU-lande for at få en mere effektiv i digital forvaltning.

Endelig vil Kommissionen gerne have en hurtig ændring af rammerne for eTEN-programmet, som giver op til 30 procents projektstøtte, så det også kan anvendes til paneuropæiske offentlige tjenester.