EU indbringer seks lande for domstol på grund af luftforurening

Hamburg er blandt de storforurenende byer, der vil indføre skrappe miljøkrav, efter at den tyske forbundsforvaltningsdomstol tidligere i år gav grønt lyst til at forbyde de mest forurenende dieselbiler. Illustration: hamburg.com

EU-Kommissionen indbringer nu Frankrig, Tyskland og Storbritannien for EU-domstolen for at overskride grænseværdierne for nitrogendioxid (NO2) og for ikke at have taget de fornødne skridt for at minimere overskridelserne mest muligt.

Kommissionen indbringer samtidig Ungarn, Italien og Rumænien for domstolen for alt for høje niveauer af partikelforurening. Grænsen for NO2 i EU's lovgivning om luftkvalitet skulle have været overholdt fra 2010, mens grænsen for partikler skulle have været overholdt fra 2005.

»De medlemsstater, som er blevet indbragt for Domstolen i dag, har i løbet af det seneste årti fået tilstrækkeligt med sidste chancer til at forbedre situationen. Jeg er af den opfattelse, at dagens beslutning vil føre til langt hurtigere forbedringer for borgerne,« siger miljøkommissær Karmenu Vella i en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen.

Første NO2-sager for domstolen

Retssagerne sker som opfølgning på et ministertopmøde om luftkvalitet i januar, som havde til formål at sætte ind over for alvorlige problemer med luftforurening i flere medlemsstater. De seks lande har ikke fremlagt »troværdige, effektive og rettidige foranstaltninger til at mindske forureningen inden for de aftalte grænser, som krævet af EU-retten,« skriver Kommissionen.

Frankrig, Tyskland og Storbritannien bliver dermed de første lande til at blive indbragt for EU-domstolen for NO2-forurening.

Læs også: NOx overstiger grænseværdier på 1.066 steder i hovedstadsområdet

Tyskland har oplevet koncentrationer på 82 µg/m3, hvor grænseværdien er 40 µg/m3. Frankrig har oplevet koncentrationer på 96 µg/m3, mens Storbritannien har haft koncentrationer på helt op til 102 µg/m3. Værst står det til i London.

Traktatbrudssager, også mod Danmark

De høje koncentrationer er indberettet i 2016, og i alle tre lande arbejder myndigheder på forskellige niveauer i øjeblikket på at skærpe den nationale miljølovgivning.

London indfører den såkaldte Ultra Low Emission Zone næste år, og tidligere i år slog den tyske forbundsforvaltningsdomstol fast, at de to tyske storbyer Düsseldorf og Stuttgart lovligt kan indføre restriktioner på biltrafikken for at nedbringe luftforureningen.

I Paris planlægger man at forbyde dieselbiler fra 2025, og i resten af Frankrig vil den nye Crit’Air-miljømærkeordning medføre, at en fjerdedel af landets 96 regioner bliver omfattet af køreforbud for de mest forurenende biler.

Der er lige nu 13 verserende traktatbrudssager om NO2 mod medlemsstater. De omfatter Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Ungarn, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal og Danmark.

Astma, hjertekarproblemer og lungekræft

Hvad angår partikler, er Bulgarien og Polen tidligere blevet dømt ved EU-domstolen for at overtræde EU's lovgivning.

Der kører i øjeblikket traktatbrudssager om partikler mod Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Italien, Letland, Portugal, Polen, Rumænien, Sverige, Slovakiet og Slovenien.

Læs også: Første tyske by varsler dieselforbud få timer efter dom

Læs også: Ny rapport om massiv forurening i København: Skærp miljøzoner

»Luftkvaliteten i Den Europæiske Union er generelt blevet bedre i de seneste årtier, hvilket ofte har været takket være en fælles indsats af EU og nationale, regionale og lokale myndigheder. Imidlertid er mange EU-borgeres livskvalitet fortsat generet i en grad, der ikke er acceptabel. Luftforurening er direkte årsag til både kroniske og alvorlige sygdomme som astma, hjertekarproblemer og lungekræft,« skriver Kommissionen.

Fire lande i søgelyset efter Volkswagen-svindel

Kommissionen optrapper samtidig de retslige skridt over for Tyskland, Italien, Luxembourg og Storbritannien for at have tilsidesat EU-reglerne om typegodkendelse af køretøjer.

Kommissionen indledte i december 2016 traktatbrudssager mod Tyskland, Luxembourg og Storbritannien i forbindelse med Volkswagens sag om emissionssvindel, kendt som dieselgate, og har siden føjet Italien til listen.

De fire lande bliver nu mødt med såkaldte supplerende åbningsskrivelser, som kort fortalt indebærer, at Kommissionen udbeder sig yderligere oplysninger om de nationale undersøgelser og retssager i forbindelse med Volkswagens sag.

Åbningsskrivelserne udgør en forløber for sager ved EU-domstolen, såfremt landene ikke svarer fyldestgørende.

Ifølge EU's regler om typegodkendelse skal medlemsstaterne have effektive og afskrækkende straffesystemer på plads, som skal afholde bilproducenter fra at overtræde loven. Hvis producenterne alligevel bryder loven, som med Volkswagens testmanipulation, skal landende reagere med afhjælpende foranstaltninger, så som tilbagekaldelser og bøder.

Meddelelsen om EU-Kommissionens sanktioner mod medlemslandene kommer samme dag, som Kommissionen har foreslået at indføre skærpede miljøkrav til lastbiler, så nye lastbiler i 2025 skal bruge 15 procent mindre brændstof end i dag.

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg stod igår på banegården i Hamburg og kunne se hvordan et dansk IC 3 tog stod og osede på en perron hvor alle de andre tyske regional og langdistance tog stod stille med el-tilslutning. Det meste af strækningen mod grænsen er elektrificeret så det er underligt hvorfor et dieseltog skal køre helt derned. Det virker forurenende på en station når et tog oser der og der er jo rigtig mange mennesker. Skal det ikke snart stoppes? Enten frivilligt eller ved lov?

 • 8
 • 1

Jeg stod igår på banegården i Hamburg og kunne se hvordan et dansk IC 3 tog stod og osede på en perron hvor alle de andre tyske regional og langdistance tog stod stille med el-tilslutning. Det meste af strækningen mod grænsen er elektrificeret så det er underligt hvorfor et dieseltog skal køre helt derned. Det virker forurenende på en station når et tog oser der og der er jo rigtig mange mennesker. Skal det ikke snart stoppes? Enten frivilligt eller ved lov?

@ Allan Slot

Ved lov? Jo, ved anlægslov, for den faste Femernforbindelse. Den skulle have været åbnet i år, men tyskerne nøler med at godkende anlægsloven, hvilket har forsinket både den tyske og danske elektrificering.

Ironisk nok, står der et dansk dieseltog og oser i Hamborg blandt tyske eltog, fordi tyskerne ikke kan få Femerntunnelen miljøgodkendt. En tunnel som forlængst er besluttet, både i Tyskland og i Danmark.

Den manglende miljøgodkendelse forhindrer også en direkte godstogsrute fra Sverige til Tyskland, med en kapacitet som matcher efterspørgslen. Det sender godset ud på lastbiler i stedet for.

 • 5
 • 3

Den skulle have været åbnet i år, men tyskerne nøler med at godkende anlægsloven, hvilket har forsinket både den tyske og danske elektrificering.

Måske det havde hjulpet hvis Femern A/S havde sat sig ind i reglerne for at opnå tysk miljøgodkendelse. Det der blev afleveret for at opnå miljøgodkendelse var, efter tyske forhold, så amatør agtig, så selv en nyuddannet jurist ikke ville kunne undgå at vinde over Femern A/S

I Tyskland bliver borgere og miljøorganisationer faktisk hørt, og om nødvendigt tager en eller flere miljøorganisationer gerne en retssag, især når de ikke kan undgå at vinde sagen.

Så måske skulle du rette din vrede mod de amatører der åbenbart sidder i Femern A/S.

Men hvordan har det kunnet forsinke elektrificeringen af jernbanenettet i Danmark? Så vidt jeg ved er det da kun banedanmark der har svært ved at finde ud af af det.

 • 3
 • 2

Det skal være så dyrt at tænde en Zippo lighter at det kan ses på nationalproduktet hver gang den bruges. Vi har evnerne til helt at undlade afbrænding nu, vi mangler bare viljen.

 • 3
 • 2

Men noget må holde os tilbage. Vi har i 30 år kunnet få en scooter/knallert der larmer og forurener mindre, samt holder længere end noget af det primitive skrammel der har været solgt her i landet i årevis - ja de fungere faktisk glimrende på batteri. Meget husholdningsudstyr er også fint dækket ind med batterier eller små effektive motorer der ikke larmer i nærheden af en gammel ineffektiv og ekstremt primitiv B&S motor, som der typisk sidder på det meste vi slår græs med. Jeg fandt en brugt plæneklipper til 600kr til min mor, som larmer og lugter mindre, pga den nok noget bedre konstruerede honda motor. Jeg vil mene at vi har brug for mere kvalitet og en omprioritering i retning mod at passe bedre på det vi har. Det kunne være rart at se en øget stolthed i at udføre vores arbejde, om det så var i køkkenet, haven eller garagen. Et velplejet stykke værktøj (uanset dets type)kan holde utroligt meget længere, hvis det bliver brugt og plejet fornuftigt - gælder egentlig også vores krop. Vores køb og smid væk kultur har forhåbentlig snart mødt sit toppunkt.

 • 6
 • 0

Ironisk nok, står der et dansk dieseltog og oser i Hamborg blandt tyske eltog, fordi tyskerne ikke kan få Femerntunnelen miljøgodkendt. En tunnel som forlængst er besluttet, både i Tyskland og i Danmark.

Jeg tænkte nu ikke lige på Femern forbindelsen. Derimod har der i efterhånden mange år været elektricificeret hele vejen fra Odense og Fredericia ned over Padborg og ned til Hamborg. Det er jo en pæn lang strækning som kunne køres på el i stedet for på diesel. Det nytter ikke noget at være vred på noget på en strækning når der er oplagte muligheder på andre strækninger.

 • 1
 • 0

Det kan nok have været generende med det danske IC3 tog, men det har nu meget meget lidt at gøre med at Hamborg har forureningsproblemer. I Hamborg er der meget bil trafik, og rigtig meget tung lastbilstrafik. I Hamborg er der usædvanlig meget skibstrafik. Jernbanenettet og offentlig transport til, fra og i Hamborg er også ganske velfungerende, så løsningen af de udfordringer er ikke et spørgsmål om at folk skal tage cyklen noget mere eller den slags feel-good-forslag.

Trafikken omkring Hamborg indgår i varetransporten for en stor del af den Nordeuropæiske region, og i kraft af at det er et knudepunkt, må det være en enorm opgave at leve op til kravene, når man så at sige, tager opgaven for alle andre. Samtidig er Hamborg en fristad, og har derfor ikke "andre" til at hjælpe sig.

Det handler derfor om de generelle krav til udledninger fra skibsmotorer, lastbiler osv., og nok især udfordringen med at kunne håndhæve kravene.

 • 1
 • 0

Jeg har i mange år undret mig over at DPD ofte sender pakker fra Flensborg et smut på omkring 100km syd for Hamborg før det sendes videre til Danmark.

Det er den billigste og mest effektive måde at distribuere på. Lidt åndssvagt hvis de fra Flensborg eventuelt kun har 2-3 pakker til Danmark. Så er det billigere at sende alle pakker fra Flensborg ned syd for Hamborg, hvor alle pakker bliver sorteret fra hele nordtyskland, samtidig med at de måske har fået pakker til Danmark fra andre dele af Tyskland. En enkel lastbil kan så køre det hele op til et dansk distributionscenter.

 • 0
 • 0

Jeg tænkte nu ikke lige på Femern forbindelsen. Derimod har der i efterhånden mange år været elektricificeret hele vejen fra Odense og Fredericia ned over Padborg og ned til Hamborg. Det er jo en pæn lang strækning som kunne køres på el i stedet for på diesel. Det nytter ikke noget at være vred på noget på en strækning når der er oplagte muligheder på andre strækninger.

Yep, for et tog fra Hamborg skal da naturligvis have København som mål, ikk ?

Mit gæt er at det er IC 383 du har set og som kører direkte mellem Århus og Hamborg. Da du nok ikke ved det, så kan jeg oplyse at Århus er en større by i Jylland, og jo, der kører faktisk tog dertil.

M

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten