EU indbringer seks lande for domstol på grund af luftforurening
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

EU indbringer seks lande for domstol på grund af luftforurening

Hamburg er blandt de storforurenende byer, der vil indføre skrappe miljøkrav, efter at den tyske forbundsforvaltningsdomstol tidligere i år gav grønt lyst til at forbyde de mest forurenende dieselbiler. Illustration: hamburg.com

EU-Kommissionen indbringer nu Frankrig, Tyskland og Storbritannien for EU-domstolen for at overskride grænseværdierne for nitrogendioxid (NO2) og for ikke at have taget de fornødne skridt for at minimere overskridelserne mest muligt.

Kommissionen indbringer samtidig Ungarn, Italien og Rumænien for domstolen for alt for høje niveauer af partikelforurening. Grænsen for NO2 i EU's lovgivning om luftkvalitet skulle have været overholdt fra 2010, mens grænsen for partikler skulle have været overholdt fra 2005.

»De medlemsstater, som er blevet indbragt for Domstolen i dag, har i løbet af det seneste årti fået tilstrækkeligt med sidste chancer til at forbedre situationen. Jeg er af den opfattelse, at dagens beslutning vil føre til langt hurtigere forbedringer for borgerne,« siger miljøkommissær Karmenu Vella i en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen.

Første NO2-sager for domstolen

Retssagerne sker som opfølgning på et ministertopmøde om luftkvalitet i januar, som havde til formål at sætte ind over for alvorlige problemer med luftforurening i flere medlemsstater. De seks lande har ikke fremlagt »troværdige, effektive og rettidige foranstaltninger til at mindske forureningen inden for de aftalte grænser, som krævet af EU-retten,« skriver Kommissionen.

Frankrig, Tyskland og Storbritannien bliver dermed de første lande til at blive indbragt for EU-domstolen for NO2-forurening.

Læs også: NOx overstiger grænseværdier på 1.066 steder i hovedstadsområdet

Tyskland har oplevet koncentrationer på 82 µg/m3, hvor grænseværdien er 40 µg/m3. Frankrig har oplevet koncentrationer på 96 µg/m3, mens Storbritannien har haft koncentrationer på helt op til 102 µg/m3. Værst står det til i London.

Traktatbrudssager, også mod Danmark

De høje koncentrationer er indberettet i 2016, og i alle tre lande arbejder myndigheder på forskellige niveauer i øjeblikket på at skærpe den nationale miljølovgivning.

London indfører den såkaldte Ultra Low Emission Zone næste år, og tidligere i år slog den tyske forbundsforvaltningsdomstol fast, at de to tyske storbyer Düsseldorf og Stuttgart lovligt kan indføre restriktioner på biltrafikken for at nedbringe luftforureningen.

I Paris planlægger man at forbyde dieselbiler fra 2025, og i resten af Frankrig vil den nye Crit’Air-miljømærkeordning medføre, at en fjerdedel af landets 96 regioner bliver omfattet af køreforbud for de mest forurenende biler.

Der er lige nu 13 verserende traktatbrudssager om NO2 mod medlemsstater. De omfatter Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Ungarn, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal og Danmark.

Astma, hjertekarproblemer og lungekræft

Hvad angår partikler, er Bulgarien og Polen tidligere blevet dømt ved EU-domstolen for at overtræde EU's lovgivning.

Der kører i øjeblikket traktatbrudssager om partikler mod Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Ungarn, Italien, Letland, Portugal, Polen, Rumænien, Sverige, Slovakiet og Slovenien.

Læs også: Første tyske by varsler dieselforbud få timer efter dom

Læs også: Ny rapport om massiv forurening i København: Skærp miljøzoner

»Luftkvaliteten i Den Europæiske Union er generelt blevet bedre i de seneste årtier, hvilket ofte har været takket være en fælles indsats af EU og nationale, regionale og lokale myndigheder. Imidlertid er mange EU-borgeres livskvalitet fortsat generet i en grad, der ikke er acceptabel. Luftforurening er direkte årsag til både kroniske og alvorlige sygdomme som astma, hjertekarproblemer og lungekræft,« skriver Kommissionen.

Fire lande i søgelyset efter Volkswagen-svindel

Kommissionen optrapper samtidig de retslige skridt over for Tyskland, Italien, Luxembourg og Storbritannien for at have tilsidesat EU-reglerne om typegodkendelse af køretøjer.

Kommissionen indledte i december 2016 traktatbrudssager mod Tyskland, Luxembourg og Storbritannien i forbindelse med Volkswagens sag om emissionssvindel, kendt som dieselgate, og har siden føjet Italien til listen.

De fire lande bliver nu mødt med såkaldte supplerende åbningsskrivelser, som kort fortalt indebærer, at Kommissionen udbeder sig yderligere oplysninger om de nationale undersøgelser og retssager i forbindelse med Volkswagens sag.

Åbningsskrivelserne udgør en forløber for sager ved EU-domstolen, såfremt landene ikke svarer fyldestgørende.

Ifølge EU's regler om typegodkendelse skal medlemsstaterne have effektive og afskrækkende straffesystemer på plads, som skal afholde bilproducenter fra at overtræde loven. Hvis producenterne alligevel bryder loven, som med Volkswagens testmanipulation, skal landende reagere med afhjælpende foranstaltninger, så som tilbagekaldelser og bøder.

Meddelelsen om EU-Kommissionens sanktioner mod medlemslandene kommer samme dag, som Kommissionen har foreslået at indføre skærpede miljøkrav til lastbiler, så nye lastbiler i 2025 skal bruge 15 procent mindre brændstof end i dag.

Jeg stod igår på banegården i Hamburg og kunne se hvordan et dansk IC 3 tog stod og osede på en perron hvor alle de andre tyske regional og langdistance tog stod stille med el-tilslutning.
Det meste af strækningen mod grænsen er elektrificeret så det er underligt hvorfor et dieseltog skal køre helt derned.
Det virker forurenende på en station når et tog oser der og der er jo rigtig mange mennesker.
Skal det ikke snart stoppes?
Enten frivilligt eller ved lov?

  • 8
  • 1

Jeg stod igår på banegården i Hamburg og kunne se hvordan et dansk IC 3 tog stod og osede på en perron hvor alle de andre tyske regional og langdistance tog stod stille med el-tilslutning.
Det meste af strækningen mod grænsen er elektrificeret så det er underligt hvorfor et dieseltog skal køre helt derned.
Det virker forurenende på en station når et tog oser der og der er jo rigtig mange mennesker.
Skal det ikke snart stoppes?
Enten frivilligt eller ved lov?

@ Allan Slot

Ved lov? Jo, ved anlægslov, for den faste Femernforbindelse. Den skulle have været åbnet i år, men tyskerne nøler med at godkende anlægsloven, hvilket har forsinket både den tyske og danske elektrificering.

Ironisk nok, står der et dansk dieseltog og oser i Hamborg blandt tyske eltog, fordi tyskerne ikke kan få Femerntunnelen miljøgodkendt. En tunnel som forlængst er besluttet, både i Tyskland og i Danmark.

Den manglende miljøgodkendelse forhindrer også en direkte godstogsrute fra Sverige til Tyskland, med en kapacitet som matcher efterspørgslen. Det sender godset ud på lastbiler i stedet for.

  • 5
  • 3