EU i opgør med modkøb: Lov vil koste danske forsvarsjob

Den danske forsvarsindustri kan se frem til at få færre ordre efter 1. januar 2014. Her vil en lovændring træde i kraft, der markant vil forandre verdenen for især mindre danske forsvarsvirksomheder.

»Ændringen vil blive vedtaget. Det vil i sidste ende koste danske ordrer og dermed arbejdspladser,« siger Frank Bill, direktør i Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark, FAD, der er en brancheorganisation under Dansk Industri.

Sagen drejer sig om de såkaldte modkøb, der er stærkt upopulære i EU. Bloggen Nytkampfly.dk kunne onsdag fortælle, at regeringen vil ændre på reglerne om modkøb for at imødekomme et krav fra EU i spørgsmålet om de kontroversielle regler.

Som tidligere omtalt i Ingeniøren er forsvarsområdet unikt inden for EU. EU-traktaten er nemlig udstyret med et smuthul, der kaldes artikel 346, og som under særlige hensyn til nationale sikkerhedsinteresser giver landene ret til at undtage militære indkøb fra de normale udbudsregler.

Store lande med egne våbenproducenter som Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien kan undtage alle vigtige køb fra nationale producenter med et argument om, at national produktion er afgørende for landets sikkerhed. Det sker flittigt.

For at imødekomme de store landes protektionisme har en række mindre EU-lande som Danmark og Holland brugt en anden form for protektionisme; krav om modkøb som en måde til at sikre tilbageførsel af nogle af de skattekroner, når forsvaret køber materiel og ydelser af udenlandske leverandører, og som ellers kun ville flyde mod de store landes industrier.

Uden modkøb, ingen forsvarsindustri

Ved ordre over 50 millioner kroner skal udenlandske leverandører derfor lægge ordrer hos danske forsvars- og sikkerhedsvirksomheder, svarende til 100 procent af kontraktsummen.

»Modkøb er et værktøj, der sikrer, at danske virksomheder og Danmark får noget ud at et marked, der på ingen måde er frit. Store lande beskytter deres egen industri, og uden modkøb havde vi ikke haft en forsvarsindustri med højteknologiske job. Så enkelt er det,« siger Frank Bill til Ingeniøren.

Men EU mener, at modkøbene favoriserer nationale virksomheder, når det kun er udenlandske leverandører, der skal lave modkøbsordninger og ikke danske. Derfor vil man kun give lov til at bruge modkøb, hvis Danmark i hvert enkelt tilfælde kan påvise, at der er nationale sikkerhedsmæssige interesser, der retfærdiggør krav om modkøb.

Danmark kan derfor enten vælge at tage en retssag mod EU, helt droppe modkøbskravet eller justere reglerne, så de passer ind i EU-reglerne. Det sidste bliver tilfældet, forventer FAD.

Konkret vil det betyde, at der ved hver anskaffelse skal foretages en vurdering af, om et køb er af nationale sikkerhedsmæssig betydning for, at købet kan undtages fra artikel 346 - smuthullet fra før.

Ifølge Frank Bill vil det efter alt at dømme betyde, at en stor mængde mindre ordrer som reservedele, vedligehold, serviceydelser m.m. ikke længere kan undtages. Det betyder også at der ikke vil komme order til danske virksomheder på den konto. Kun store køb som kampfly, pansrede mandskabsvogne etc. kan undtages efter ændringerne.

Da forsvaret disponerer over cirka syv milliarder om året, der i princippet skal tilbage til danske virksomheder, kan det bliver til store penge, og det vil få store konsekvenser især for de mindre virksomheder, frygter han.

»Det er svært at sige, hvor stor en andel af ordrerne, der vil gå tabt. Men det siger sig selv, at det vil blive en hel del, især for de mindre virksomheder, der ikke leverer et eller andet unikt produkt. Det kan ikke undgås,« lyder det fra Frank Bill.

Forvaret: Modkøb skruer prisen op

Et andet problem, set med FAD-briller, er, at vurderingen om, hvorvidt en anskaffelse er af afgørende sikkerhedspolitiske betydning bliver op til forsvaret. Her er man modstandere af modkøb, som forsvaret mener, gør produkterne dyrere.

»Jeg forventer, at det bliver op til Forsvarsministeriet at afgøre de enkelte tilfælde. Det skal være en myndighed, som er uvildig og politisk, for der er meget politik i det her,« siger Frank Bill.

Lovforslaget er i høring hen over sommeren. Men Frank Bill gør sig ingen illusioner. Danmark reelt har ryggen mod muren og ikke ret mange andre alternativer end at følge EU’s krav, vurderer han. Forslaget bliver derfor vedtaget med effekt fra 1. januar 2014.

»Det er enten ændringerne eller at indlede en sag mod kommissionen, som højst vil udskyde ændringen. Det sidste vil der formentlig ikke komme noget godt ud af for nogle parter, og det ville være også være ret udansk. Men det bliver dyrt for vores medlemmer,« siger Frank Bill.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hej Michael

For at give dig et kort svar på dit spørgsmål, så betaler alle - Forsvaret, staten og skatteyderne på hver sine forskellige måder i form af mere komplekst, dyrere og/eller mindre kapabelt materiel. De eneste vindere af modkøbsaftaler er forsvarsindustrien.

I den forbindelse er det derfor også et politisk spørgsmål. Hvis vi mener, at det er i Danmarks interesse at opretholde det, så er det helt legitimt (politisk) argument, selvom man kan påvise, at det er et dårligt økonomisk valg.

Mit stille håb er, at EU-Kommissionen tænker sig en ekstra gang om, inden de går linen ud. Hvis vi skal forbyde modkøb ved indkøb af forsvarsmateriel, så skal det gælde for alle, og ikke blot de mindre europæiske lande. Lige nu er der en vis "retfærdighed" i, at alle lande kan bruge artikel 346.

Hvis kun de større europæiske lande med de tunge industrier i fremtiden må bruge artiklen i fremtiden, så skævvrider det i mine øjne konkurrencen endnu mere. Derfor er dette en dårlig løsning på et dårligt problem, som kun vil gøre konsekvenserne værre og endnu mere åbenlyse.

Dbh, Mikael

 • 5
 • 0

De eneste vindere af modkøbsaftaler er forsvarsindustrien.

Ser du på landet fra statens synspunkt, så går der penge ud og ind i landet. Penge, der går ind i landet, går stort set altid tilbage til staten: Vi har så høje skatter og afgifter, at man kan forvente, at enhver krone ind i landet, giver en krone i statens lomme - hvis ikke flere.

I dag er udgiften for staten, derfor udgiften til forsvars materiel MINUS indtægten fra ordre, der går til landet. Altså nul. Uden modkøbs ordre, vil staten tabe penge - og nogle skal betale dette. Mest indlysende er, at det må være forsvaret, der får skåret budgettet. Og så bliver der pludseligt mindre penge, til køb af materiel.

Hvis modkøbsordrene forsvinder, vil også være logisk, at Danmark ikke mere dikteres udefra hvad vi skal købe af krigsmateriel. I dag, har Danmark kun begrænset indflydelse på, hvor lidt vi må bruge, og hvad vi skal købe, da vi er med i Nato og EU. Vi kan vælge at melde os ud sammen med Sverige, Norge, og England, og så er problemet løst.

 • 0
 • 0

"I dag, har Danmark kun begrænset indflydelse på, hvor lidt vi må bruge, og hvad vi skal købe, da vi er med i Nato og EU" - hverken NATO eller EU blander sig i af hvem Danmark køber forsvarsmateriel, men hvis vi fortsat ønsker at kunne stille styrkebidrag til NATO-operationer, er interoperabilitet en vigtig beslutningsparameter.

 • 2
 • 0

Hvis de danske underleverandører er konkurrencedygtige køber leverandørerne alligevel hos dem.

Ideologisk set... Men ikke reelt set, da forsvarsindustrien er meget politisk styret... Derfor ser du ikke en fransk våbenindustri have udenlandske underleverandører, med mindre det er et krav for at kunne leverer produktet... Den franske stat, der lægger mange penge i deres egen våbenindustri, vil selvfølgelig helst se at pengene går til franske arbejdspladser og kun det de ikke selv kan lave, bliver hentet i udlandet...

Så hvis EU vil bryde med at de små lande må kræve modkøbsaftaler, så skal de samtidig bryde med at de store lande kræver lokal produktion... Ellers hænger det ikke sammen...

 • 1
 • 0

Hvis modkøb ikke kan praktiseres vil det lægge yderligere pres på små landes forsvarsbudgetter, som efterfølgende vil udmønte sig i, at der købes mindre materiel. Så når NATO efterspørger støtte til opeartioner, vil små lande være mindre egnede til at bidrage med materiel og de store lande i EU som Frankrig, Tyskland, England der har en stor våbenindsutri vil skulle stille med en større procentdel af materiellet.

For Danmarks vedkommede vil det medføre at vi kun køber fly til et afvisningsberedskab. Vi har lige købt helikoptere - PMVerne og artellleriet kommer nok også igennem inden dette lovforslag vedtages. Mener at transportflyene er rimelige nye stadigvæk, Flådefartøjerne bygger vi selv. Så Danmark vil fremover fremover kun kunne stille med støtteskibe, flytransport og soldater når NATO efterspørger bidrag

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten