Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

EU: Genanvendelse kan ikke dække hele efterspørgslen på emballage

Ifølge papirindustrien, vil der fortsat være en udfordring, hvis 100 procent af papiret blev genbrugt på grund af den store efterspørgsel. Illustration: Polubiatka / Bigstock

Europa-Kommissionen er ved at udarbejde en opdatering af EU’s emballage- og emballageaffaldsdirektiv (PPWD), hvor man forventer, at der vil blive indført obligatoriske mål for genanvendt indhold for specifikke emballagetyper, såsom pap eller papir.

Men Kommissionen erkender samtidig, at genanvendelse af emballage har sine begrænsninger, og at det ikke kan imødekomme den voksende efterspørgsel på emballage.

Det skriver Euractiv på baggrund af et arrangement arrangeret af Fibre Packaging Europe Alliance, hvor Gwenole Coziqou, direktør i Europa-Kommissionens afdeling for det indre marked, erkendte begrænsningerne ved genanvendelse.

»Vi er også bevidste om, at genanvendelse og sekundære råmaterialer faktisk ikke kan matche efterspørgslen. Vi bør ikke leve med den illusion, at genanvende faktisk kan levere 100 procent af de nødvendige forsyninger,« sagde Gwenole Coziqo ifølge Euractiv.

Rekordniveauer af affald fra emballage

De seneste årtier har affald fra emballage nået rekordniveauer med et gennemsnit på 173 kg pr. indbygger i 2017. Det er det højeste niveau nogensinde ifølge Europa-Kommissionen

Det forventes, at niveauet vil fortsætte med stige i takt med, at online salg og anvendelse af engangsemballage vokser.

Genanvendelsesprocenten kan øges

Ifølge Gwenole Coziqou har fiberbaserede industrier en genanvendelsesprocent på 82 procent for papiremballage. Det vil sige, at de klarer sig bedre end de nuværende mål på 75 procent for genanvendelse.

Men papirindustrien kan godt øge deres genanvendelsesprocent yderligere.

Sidste år forpligtede industrialliancen 4evergreen sig til at nå en genanvendelsesprocent på 90 procent for fiberbaseret emballage inden 2030.

Hvis det skal lykkes at hæve genanvendelsesprocenten for papir, kræver det en ensretning af kvaliteten på tværs af Europa, mener Skye Oudemans, der er bæredygtighedchef hos den globale emballagevirksomhed Sonoco. Han deltog ligeledes ved Fibre Packaging Europe Alliance’s arrangement.

»For papir og karton er et af nøgleelementerne separat indsamling, så det ikke bliver forurenet af affald, men at det heller ikke går tabt i sorteringsprocessen og ender i den forkerte kategori,« sagde Skye Oudemans ifølge Euractiv.

Det betyder, at der også skal være tydeligere information til forbrugerne, så de smider affaldet i den rigtige affaldsbeholder.

Mere komplekst end bare nye materialer

Områdechef for den svenske virksomhed SCA’s bølgepap-forretning, Mats Nordlander, ser en langsigtet løsning på emballage-problemet i, at man fremmer brugen af nye materialer som skovfibre.

I modsætning til metal eller plast er papir lavet af vedvarende ressourcer, som han mener bør anerkendes i EU’s emballagedirektiv som en af de vigtigste drivkræfter for bæredygtighed.

Europa-Kommissionen erkender også, at fornyet papiremballage er godt, men Gwenole Coziqou fortæller, at vurderingerne af emballage skal inkludere mange flere faktorer, hvilket gør det mere komplekst.

Genopfyldelige beholdere

Ifølge Euractive blev der til arrangementet også udtrykt behov for at reducere sektorernes miljøpåvirkning.

En af dem der italesatte et sådan behov, var Piotr Barczak fra European Environmental Bureau (EEB). Han mener også, at genanvendelse kan være en distraktion i kampen for at reducere affald, da det fastholder smid-væk-kulturen.

Han ser i stedet, at næste prioritet må være at tilskynde brugen af genopfyldelige beholdere.

Noget som Europa-Kommission også har udtrykt bekymring for, da der de sidste 20 år har været et stort fald i brugen af genopfyldelige beholdere.