EU frigiver flypassagerdata til USA

Udenrigsminister, Per Stig Møller (K) stemte for aftalen trods voldsom modstand fra EU-Parlamentet og en lang række menneskerettighedsorganisationer. Han forsikrer dog, at der kun er tale om ikke-følsomme persondata, som navn, adresse og kontonummer.

Men et godt stykke nede i en pressemeddelelse fra EU-Kommissionen om ministrenes tiltrædelse af aftalen hedder det:

"Følsomme oplysninger, herunder om madønsker og andre særlige ønsker fra passagererne, som giver en indikation om f.eks. race, religion eller helbredstilstand, vil ikke blive overført eller vil i givet fald blive filtreret og slettet af de amerikanske told- og grænsekontrolmyndigheder."

Det er med andre ord op til de amerikanske myndigheder at frasortere sådanne oplysninger, hvilket har fået EU-parlamentarikerne op ad stolene:

»Det er stærkt kritisabelt, at man ikke lytter til parlamentet i denne sag. Aftalen lever ikke op til den danske databeskyttelseslov,« siger EU-parlamentarikeren Ole B. Sørensen (V), som gennem længere tid har kritiseret den stadigt øgede accept af amerikanernes registreringskrav.

Blandt andet er det ikke muligt at få oplyst, hvilke oplysninger USA gemmer, og hvem de giver dem videre til. Bruxelles skal dog underrettes, hver gang USA videresender oplysninger til tredie part.

Flyselskaber i knibe

USA har gennem mere end et år truet flyselskaberne med både at nægte dem landingstilladelse og bøder på knap 36.000 kr. pr. passager, hvis de ikke har sørget for at indsamle og udlevere oplysningerne. Derfor vurderer kommissionen, at der vil opstå kaos, hvis EU ikke underskriver aftalen nu:

»Alternativet ville ikke have været yderligere indrømmelser fra amerikansk side, men det ville i stedet have været en fortsat rets-usikkerhed og en eventuel tilbagetrækning af den amerikanske forpligtelseserklæring med hensyn til beskyttelse af overførte personoplysninger, eller med andre ord kaos for europæiske passagerer og flyselskaber,« siger chefen for EU-kommissionens forhandlingsdelegation, Frits Bolkestein, i pressemeddelelsen:

»En forhandlingsløsning er dog aldrig optimal, når man er oppe imod en lov, som er vedtaget af en amerikanske kongres.«

Den London-baserede Menneskerettighedsorganisation Privacy International fordømmer forhandlingerne og mener at det er et led i en større EU-strategi, der går ud på, at få større kontrol med emigration og ikke supplere krigen mod terror.