EU-dom sår ny tvivl om højbro over Roskilde Fjord

Transportminister Magnus Heunicke (S) har sat Vejdirektoratet på hastearbejde med at opklare, om den højbro, Folketinget har valgt at anlægge syd for Frederikssund, holder for en nærmere miljøgranskning. Inden måneden er omme, skal direktoratet afgøre, om højbroen nu også er det mindst miljøskadelige alternativ.

Ministeren orienterede i mandags Folketingets transportudvalg om, at beslutningen om at anlægge en højbro over Roskilde Fjord måske skal ændres.

Den uventede udsættelse hilser Socialdemokratiets lokale byrådsmedlem Kenneth Jensen velkommen:

»Det glæder mig, at man måske alligevel bliver nødt til at vægte hensynet til miljøet og hverdagen for beboerne omkring den nye forbindelse noget højere end hidtil. Der er ingen tvivl om, at højbroen aldrig har været den mindst skadelige løsning for Natura 2000-området,« siger Kenneth Jensen, der også er talsmand for ‘Tunnel Nu’-bevægelsen.

Til trods for VVM-redegørelsens klare indikation af, at højbroen set med miljøbriller var det ringeste alternativ, valgte Folketinget for halvandet år siden netop højbroen.

Men i sidste øjeblik inden loven skal vedtages, har transportministeren altså nu bedt Vejdirektoratet revurdere, om den valgte højbro over Roskilde Fjord måske kommer til at give beslutningstagerne problemer. Anledningen er ifølge Magnus Heunicke en ny fortolkning af habitatdirektivet.

Gennemskærer Natura 2000-område

Den kommende godt to milliarder kroner dyre fjordforbindelse skal føres syd om Frederikssund og tværs over Roskilde Fjord mellem Marbæk og Tørslev Hage. Men ifølge lovforslaget vil højbroen påvirke et udpeget Natura 2000-område, og derfor er projektet omfattet af EU-habitatdirektivet.

Vejdirektoratets egen VVM-redegørelse fra 2009 dokumenterede, at højbroen ud fra miljøhensyn scorede lavest. Eftersom EU-Domstolen ifølge transportministerens orientering til udvalget for nylig afsagde en dom, der har betydning for vurderingen af anlægsprojekter i forhold til Natura 2000-områder, vil ministeren nu være sikker på ikke at gøre noget dumt:

‘Dette (dommen, red.) har konkret betydning for projektet om en ny fjordforbindelse. Dommen betyder kort fortalt, at projektet skal leve op til direktivets såkaldte fravigelsesprocedure og således skal opfylde en række betingelser, der ikke var eksplicit forudsat i den oprindelige VVM-redegørelse,’ skriver ministeren.

Den ene af betingelserne tvivler Transportministeriet ikke på, at projektet kan opfylde: Projektet skal varetage ‘bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser’. Og det gør det, ‘da den eksisterende forbindelse over Roskilde Fjord ikke er tilstrækkelig til at håndtere hverken nutidens eller navnlig fremtidens trafik’, fastslår ministeriet.

Det er straks værre med at leve op til den anden betingelse: at ‘det skal godtgøres, at projektet er det mindst skadelige alternativ for Natura 2000-området i forhold til alternative linjeføringer’.

Så ‘i lyset af, at retspraksis og dermed også Naturstyrelsens praksis for nylig er ændret, har Transportministeriet igangsat en supplerende vurdering af de alternative linjeføringer, der blev undersøgt i forbindelse med VVM-redegørelsen for projektet.’

Blandt de alternativer, som Vejdirektoratet selv VVM-vurderede fra 2007 til 2009, var der både nordlige klap- og svingbroprojekter og sydlige forslag mellem Tørslev Hage og Marbæk, som foruden den 1,4 kilometer lange højbro med tilhørende motortrafikvej på 6,6 km omfattede en kort og en lang tunnel samt en boret tunnel under Roskilde Fjord og Tørslev Hage.

Kun økonomien pegede på højbroen

Tunnelerne med den mindste miljøpåvirkning kostede til gengæld mellem to og tre gange så meget som højbroen. Det er også, hvad Kenneth Jensen hæfter sig ved:

»Det var bemærkelsesværdigt, at alle andre faktorer end økonomien pegede på en af tunnelløsningerne og ikke den valgte højbro i Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2010,« siger han.

Men ud fra miljøhensyn scorede højbroen altså indiskutabelt lavest. Rækkefølgen var i rapporten: S6 (lang tunnel), S3 (mellemlang tunnel), S2 (kort tunnel) og S1 (højbro). Dvs. at alle tunnel-løsninger havde færrest påvirkninger af miljøet og Natura 2000-området.

Stort set samme prioritering havde forslagene, når det gælder støj. Igen blev højbroen vurderet som det ringeste og det, der var til størst gene for dens naboer.

»Viljen til at anerkende dette har imidlertid ikke været stor, hverken fra politisk hold eller fra ministeriets og direktoratets side. Her er det klart mit indtryk, at økonomien har vejet tungere, og man har ønsket en løsning, som man kunne overbevise sig selv om kan brugerfinansieres til en vis grad – selv om også prognoserne for det har måttet revideres, og forligspartierne allerede har måttet finde flere hundrede millioner kroner ekstra,« siger Kenneth Jensen.

Følsomt over for forsinkelser

Højbroprojektet skulle have været påbegyndt i 2016 for at kunne stå færdig i 2019, og med den nye situation kan det ifølge transportministeren komme til at knibe:

‘Projektet er meget følsomt over for forsinkelser på grund af den anlægstekniske kompleksitet. Således vil selv mindre forsinkelser i lovgivningsprocessen i sidste ende medføre forholdsmæssigt større forsinkelser for hele projektet’.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis det nu bliver en tunnel kan jeg nok forestille med brugerbetaling ikke kun bliver 14 kr for personbiler og 41 kr for større biler. Det bliver en trussel for vores økonomi i Hornsherred med mindre vi får en brobizz.

 • 0
 • 0

@ Susanne Bartholin.

Nåh, mon dog? 14 kroner pr. passage 2 gange i døgnet i 5 arbejdsdage bliver stadig til under 10.000 kroner pr. år. Og der bliver sikkert rabat ved mange passager. Titusinder og atter titusinder af pendlere betaler langt mere hos DSB.

 • 0
 • 0

Danske politikere valgt af den danske befolkning er ikke længere i stand til at beslutte hvor vi vil bygge broer længere.

Det skal EU og politikere ikke valgt af danskere nu beslutte. Politikere fra Bulgarien, Rumænien og Grækenland.

Hurra!!!

 • 0
 • 0

Vi er for ærlige, naive og granskende til at være dumme i Danmark.

Havde det været Rumænien, havde man undersøgt en dæmning og en højbro. Så havde man fundet frem til, at højbroen er den miljømæssigt bedste løsning, og bureaukraterne i EU ville være tilfredsstillet.

Men nej, vi skal absolut være ærlige og sige, at en boret tunnel til 6-7 milliarder jo godt nok er den bedste løsning miljømæssigt set.

Ekstraprisen på 4-5 milliarder kroner kan vi spare på ældreplejen, noget med vakuumpakket mad er foreslået.

 • 0
 • 0

Hvis det nu bliver en tunnel kan jeg nok forestille med brugerbetaling ikke kun bliver 14 kr for personbiler og 41 kr for større biler. Det bliver en trussel for vores økonomi i Hornsherred med mindre vi får en brobizz.

Og gøre det mere attraktivt for mange at køre omvejen udenom fjorden. Eller tage et miljømæssigt endnu værre alternativ, færgen.

Omvejskørsel er skidt for miljøet, men sådan er der jo så meget.

Suk!

 • 0
 • 0

Jeg har det!

Vi bygger en boret tunnel til 7 milliarder kroner, som EU vil have.

Prisen for at køre over sættes til 2.000 kroner.

Vi gør så som tyskerne vil gøre; gøre det fradragsberettiget for danskere at køre over.

Så bliver det primært borgere fra andre EU lande som kommer til at betale for tunnelen.

Nøjagtigt som tyskerne vil belægge deres motorveje med afgift, men kompensere tyskerne selv med et skattefradrag. Skal vi kalde det "tysker-finten".

 • 0
 • 0

... at ovenfor vrede debattør Herr Johansen ... er bosiddende i Hornsherred ;-)

Er der overhovedet nogen, der har regnet på det samfundsnyttige i den bro? Umiddelbart er det mit gæt, at de penge ville række rigtig langt på mange andre og væsentlig højre værdsatte projekter (den klassiske cb-analyse!).

Og ... personligt jeg kan ærlig talt ikke se begrundelsen for, at hele samfundet lige her og nu skal finansiere Hornsherred borgeres nemmere adgang til at pendle til København: Prisen er endnu mere trafik ind ad Frederikssundskorridoren. Den er rigeligt belastet som den er nu - og en motorvej reder stadigvæk ikke det nuværende trafikale cirkus rundt om Ballerup.

 • 0
 • 0

For første gang er jeg "lidt glad" for EU,- for bureaukraternes enevælde og hvad deraf kommer: En tunnel har altid været det bedste, men prisen er så en anden snak og vil, såfremt brugerbetaling fastholdes, gøre Hornsherred til et museumsland, hvor man passende kunne tage både tunnelgebyr og entre i samme moment! Næh, lad os få en statsbetalt tunnel, som man har andre steder i landet,- billisterne betaler i forvejen så store afgifter, at dette krav kun er rimeligt! Dog har jeg lidt bange anelser om, at hele projektet igen bliver udsat, som det er sket tidligere!

 • 0
 • 0

I gennem mange år tillod man uhæmmet udbygning af alle små landsbyer i periferien - mellem fingrene, eller udenfor fingrene i "Fingerplanen". Folk der bosætter sig der tager en chance og håber på at Staten bekoster broer, omkørselsveje og motorveje så de kan komme frem til København efterfølgende. Staten bøjer sig som regel til sidst. Ja EU kan holde fast på principper alle landene har tilsluttet sig - EU har ikke det umiddelbare vælgerpres som Folketinget har. Det er lidt forkælet at flytte til landet og naturen i Skibby og så kræve en bro til XXXX millioner af os andre? Ærgerligt at man nedlagde Den Sjællandske Midtbane i 1936 - man kunne have haft S-togsstation i Gerlev, Lynderup og Skibby . . . . :-)

 • 0
 • 0

@jens: der er 22.000 bilister der bruger broen dgl. Og så skærer den jo Frs Kommune over- så Slangerup og Frs på den ene side og Skibby samt Jægerspris på den anden. Men ja da vi kan da sagtens betale 28 kr for at køre på Rådhuset, komme i svømmehal, på gymnasiet mm... vi vil så bare gerne kunne trække det fra:)

 • 0
 • 0

Sagen om den faste forbindelse over Roskilde Fjord er ved at udvikle sig helt bizart. Efter vvm-undersøgelser, underskriftindsamlinger, borgermøder og den stærkt problematiske procedure, hvor staten overlod spørgsmålet til byrådet i Frederikssund, hvor de kunne vælge mellem en brugerbetalt bro eller ingen bro, kommer det i 11. time nu pludselig bag på beslutningstagerne, at området er et Natura 2000-område, godt nok på baggrund af en ny EU-dom. Men alligevel. Det kan da ikke komme bag på nogen, at enhver vågen borger eller organisation kunne få det byggeri stoppet med loven i hånden?

 • 0
 • 0

@jens: der er 22.000 bilister der bruger broen dgl. Og så skærer den jo Frs Kommune over- så Slangerup og Frs på den ene side og Skibby samt Jægerspris på den anden. Men ja da vi kan da sagtens betale 28 kr for at køre på Rådhuset, komme i svømmehal, på gymnasiet mm... vi vil så bare gerne kunne trække det fra:)

Jeg har meget svært ved at forstå jeres harme over brugerbetaling på en evt. ny bro. I fremstiller det, som om I bliver ringere stillet, end I er i forvejen, hvor det rent faktisk er det stik modsatte: I får en gratis bro (den gamle) som vil blive meget mere farbar for de lokale, da de fleste uden for kommunen jo nok vil vælge den nye bro: Et stort plus for jer. I får muligheden for, hvis I har travlt, at svede de 14,- kroner for at komme over i en ruf. I slipper for en masse gennemgående traffik i selve Frederikssund.

Jeg synes I skal snuppe en Tudekiks og nyde de forbedringer, en ny (betalings)bro vil give jer ;o)

mvh Flemming (der ofte benytter den gamle bro, men gladeligt vil betale 14,- for at slippe for at køre gennem Frederikssund og holde i kø)

 • 0
 • 0

Nej, der kommer ikke betaling på begge broer, men der bliver udført trafik-mæssige foranstaltninger så lastbiler ikke kan køre over den gamle bro. Hvordan det skal etableres, er der stor usikkerhed om...

 • 0
 • 0

Er der overhovedet nogen, der har regnet på det samfundsnyttige i den bro?

@ Jens Haugaard

Jens man skal vide ufatteligt lidt om dette emne for at vide, at projektet har lovpligtig VVM-undersøgelse.

Ja, det er undersøgt. Ja, det er lovpligtigt at det skal undersøges. Ja, der er helt specifikke krav til hvordan disse beregninger skal laves. Ja, reglerne og beregningsmetoderne er dikteret næsten udelukkende af EU.

Netto Nutidsværdi: 5.231 mio. kroner (næsten tre gange anlægssummen med korrektionstillæg (1.940 mio. kr.))

Intern Rente: Imponerende 14,2% (normaltvis siger man et projekt er samfundsmæssigt lønsomt når IR er over 5%)

Nettogevinst pr. offentlig anlægskrone: 4,5 (altså pengene 4,5 gange igen, set med samfundsmæssige øjne)

Kilde: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojek...

 • 0
 • 0

at området er et Natura 2000-område,

Det er jo lige det. Da områderne i sin tid blev udpeget, var der ingen der nævnte, eller havde viden om de begrænsninger et sådant område ville kunne få for samfundet. Behøver vi at nævne "Lille bælt"? Ingen broer, vindmøller mm. Natura 2000 er kun et vej til at "affolke" områder til et "museums"-danmark. Tænker lidt på Olsenbanden og operation "Daisyland".

 • 0
 • 0

Nej, men min pointe er, at beslutningstagerne og vejdirektoratet hele tiden har vidst, at et Natura 2000-område kunne give problemer. Det er skandaløst, at de nu kommer i sidste øjeblik på baggrund af en ny EU-dom, og skal til at lave endnu en vurdering af linjeføringerne.

 • 0
 • 0

...har mere brug for en forbindelse (tunnel) mellem Hundested og Rørvig. Der er kun mening med ny forbindelse i Frederikssund hvis man fører den videre over Isefjorden så man hurtigt kan komme til Odden.

 • 0
 • 0

Da ingeniører jo er skrappe til at tænke "ud af boksen" / " trampe nye stier " - og hvad vi ellers kan finde af smarte udtryk, får jeg lyst til at spørge : er der nogensinde nogen der har regnet på omkostningerne ved elektrisk færgedrift og tilhørende landanlæg , til aflastning af den eksisterende forbindelse ?

 • 0
 • 0

Jens man skal vide ufatteligt lidt om dette emne for at vide, at projektet har lovpligtig VVM-undersøgelse.

Og man skal være ufattelig dum for ikke at forstå næste sætning i mit oprindelige indlæg:

"Umiddelbart er det mit gæt, at de penge ville række rigtig langt på mange andre og væsentlig højre værdsatte projekter (den klassiske cb-analyse!)."

Men OK: Du nægtede jo tidligere at læse det eu-papir vedr. netop cb-analyser, jeg i sin tid linkede til. Fordi det kom fra EU...

Du har chancen endnu: http://ec.europa.eu/regional_policy/source...

Hint: Jeg taler om rangordning - altså om de midler kunne anvendes bedre [*] andet sted ;-)

[*] Uanset hvem det så måtte komme til gode!

 • 0
 • 0

Hint: Jeg taler om rangordning - altså om de midler kunne anvendes bedre andet sted ;-)

@ Jens Haugaard

Jens du kan sagtens rangordne projekterne efter hvilke projekter der har den bedste samfundsøkonomi. Det har vi materialet til. Beregningerne er lavet, for de projekter politikerne har ønsket dette.

Men i sidste ende er det en politisk beslutning hvor, hvornår og hvorfor man skal bygge nye broer, jernbaner og motorveje. Og her er der andre hensyn at tage. For eksempel til miljøet, fordeling mellem land og by og, ja, politikernes valgkredse.

Kære Jens vil du ikke nok lade være med et bruge ordet "dum" om andre mennesker. Hvis du ikke ønsker at høre andres mening, så er læserkommentarer ikke det rette medie for dig. Og så synes jeg personligt det er OK folk kalder hinanden for dumme i Ekstra Bladet, men jeg synes ikke det hører sig til i Ingeniøren.

 • 0
 • 0

Er der nogen der vil vente på færgen/-erne? Ventetiden og arealet der skal ventes på, vil som du skriver ,være afhængig af den færgekapacitet ( størrelse og antal ) man vælger at have i drift ,,, sejler der en færge hvert 4 min. i perioderne med spidsbelastninger , så vil en ventetiden svare til ca. 6 kørte kilometer ( har du færger nok, så ligger der hele tiden en klar til at køre ombord på , og landanlægget kan minimeres - driften gøres mere smidig ) Det er et mægtig regnestykke at få til at gå op , for at opnå maximal udbytte , men til gengæld har konceptet formentlig den styrke at der er en begrænset investering , med trafikregulerende egenskaber , som er fleksibel og samtidig ikke påvirker naturen voldsomt . Hele molevitten kan formentlig også ibrugtages hurtigere end man kan bore en tunnel . ( Med mindre færgerne skal bygges på Sass-værftet :-) Det er ikke sådan at jeg absolut mener at komme med de vise sten her , det er jo bare løs spekulation ,,, men er tanken tænkt før ? ( sådan bare nogenlunde gennemtænkt ? ) og på saglig grundlag forkastet ? , eller er det vanetænkning der gør at det bliver til en bro eller tunnel løsning ?

 • 0
 • 0

Kære Jens vil du ikke nok lade være med et bruge ordet "dum" om andre mennesker. Hvis du ikke ønsker at høre andres mening, så er læserkommentarer ikke det rette medie for dig. Og så synes jeg personligt det er OK folk kalder hinanden for dumme i Ekstra Bladet, men jeg synes ikke det hører sig til i Ingeniøren.

Jeg foretrækker at læse andres indput som viden, ikke som meninger. Når nogen - ingen nævnt, ingen glemt, så ynder sig at udtale sig om noget uden at have læst det hele, forholder jeg mig ret til at påtale det.

Alt andet vil i min verden være utroligt ... dumt ... og ødelæggende for at debattere artikler ud fra klassiske ingeniørdyder som energieffektivitet, virkningsgrad, miljøpåvirkning mv.

 • 0
 • 0

Det er jo ikke den gamle bro som er problemet men infrastrukturen. Da alle lyskryds var slukket efter Bodil, var det jo næsten ingen kø.

Vi kunne spare rigtig mange penge og tid ved at fixe problemet i stedet for at flytte det.

 • 0
 • 0

Lisbeth Skovsøe Birk Petersen : Jeg kan ikke forstå at det kan komme bag på politikerne, at det ku give problemer, at føre en højbro igennem et Natura 2000 område. Hvis de havde gjort sig den ulejlighed at læse VVM rapporten, som er udarbejdet for flere millioner, så ville de ku læse, at ud fra et miljøhensyn, ville en udvidelse af den gamle broforbindelse, altså et nordlig forslag, være bedst for miljøet.

 • 0
 • 0

Hvorfor vente 20 år på en bro eller tunnel. Lige nu kan man rette vejen igennem Fredrikssund ud så der ikke er lyskryds eller rundkørsler, så kan kapaciteten øges ganske meget. Hvor er flaskehalsene idag, størst ved lyskrydset der fører vej syd på langs fjorden. Ændring af lyskryds så der er grøn bølge fra kl. 7-9 og igen 15-17 vil koste max en programmør 2 dages arbejde. Og fjernelse af 2 rundkørsler vil max. koste 10 Mill. kr. Men disse løsninger er jo alt for enkle, så hellere vente mange år.

 • 0
 • 0

Artiklen omtaler en 'ny fortolkning af et EU-direktiv' Hvad er det for en dom der flere gange henvises til? Der er vist ikke faldet nogen dom, så lad os lige 'klappe hesten.' Hvis en dom er faldet så lad os se præmisserne inden panikken breder sig.

Kan man gennem en 'ny fortolkning' virkelig dømme det fine forarbejde af Trafikstyrelsen, Byråd og mange flere instanser, for nul og niks og udueligt? I givet fald er det en meget, meget trist situation således at blive overrulet af en EU-instans. Definitionen på direktiv bliver i så fald gradbøjet til pålæg.

Man kan så lære at det gælder om - med lynets hast - at få gennemført sine projekter inden der kommer en 'ny fortolkning' af de afsindigt mange direktiver der flyder fra EU-mastodonten. Ingen kan være interesseret i forhastede løsninger, hvilket der heller ikke er tale om i denne problemstilling, der har været under behandling i rigtig mange år.

 • 0
 • 0

Det har du ret i, Jørgen, men omvendt: Men hvis det er ren jura og teknikaliteter, hvad er det Vejdirektoratet skal finde ud af, som de ikke allerede ved i forvejen? Hvis de finder ud af, at højbroen ikke holder, skal trafikforliget vel åbnes igen? Og det er vel totalt urealistisk?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten