EU-database for etiske investeringer

En ny database, SRI-Compass, blev præsenteret under en stor EU-konference om virksomhedernes sociale ansvar i Bruxelles i går. SRI står for Socially Responsable Investments, (socialt ansvarlige investeringer).

I alt er cirka 150 europæiske investorer registreret i SRI Compasset. Blandt dem er blot én dansk investor, Banco Humano, en nyoprettet investeringsforening, der med egne ord ''foretager aktieinvesteringer ud fra etiske kriterier''. Banco Humano er en del af den nordiske børsmæglervirksomhed Alfred Berg Gruppen, der ejes af den hollandske storbank ABN AMRO Bank.

Bag SRI-Compass står organisationen CSR Europe, der blandt andet formidler erfaringer med socialt ansvar mellem europæiske virksomheder. CSR Europe har samarbejdet med den britiske organisation International Business Leaders Forum og The Copenhagen Center om databasen.

The Copenhagen Center blev oprettet under Socialministeriet efter FNs sociale topmøde i København i 1994. Efter regeringsdannelsen i går er centret med syv ansatte nu flyttet til Beskæftigelsesministeriet

EU-konferencen slutter i dag. Blandt de 1000 deltagere er embedsmænd fra medlemslandenes regeringer, fagforeningsrepræsentanter, ledere fra industrikoncerner og investeringsfonde samt folk fra frivillige organisationer.

En af dem er Flemming Schultz, informationsmedarbejder i The Copenhagen Center. Han forklarer, at SRI Compass skal betragtes som et forsøg på at skabe et overblik over, hvordan investorerne vurderer de virksomheder, de har valgt at investere i.

»Man kan se, hvilke etiske kriterier, investorerne lægger vægt på, og samtidig kan man følge, hvordan virksomhederne klarer sig økonomisk,« forklarer han.

Flemming Schultz håber, at databasen kan være med til at skabe interesse for såkaldt socialt ansvarlige investeringer blandt internationale investorer. I dag har mange europæiske investeringsselskaber, som eksempelvis pensionsfonde, visse etiske retningslinjer, de investerer ud fra. Mange opererer med en negativliste over produkter og ydelser, de ikke vil investere i, typisk tobak, våben, sex og produkter der fremstilles ved hjælp af børnearbejde.

Nogle pensionskasser har desuden afsat en lille del af deres midler til at investere i virksomheder, der aktivt påtager sig et socialt ansvar. Blandt de der har forsøgt sig med en etisk investeringspulje herhjemme, er blandt andre Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Uvis effekt
Et gennemgånde tema i debatten om virksomhedernes sociale ansvar i disse år er, om det beviseligt kan betale sig for virksomhederne at tage hensyn til blandt andet medarbejdernes trivsel og det omkringliggende samfund. Det spørgsmål får man næppe svar på ved at holde øje med SRI Compass de kommende år, vurderer Flemming Schultz.

»Når det ikke er lykkedes klippefast at bevise en sammenhæng mellem socialt ansvar og økonomisk fremgang, skyldes et blandt andet, at de virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar, typisk er virksomheder, hvor det i forvejen går godt. Der er flere eksempler på, at virksomhederne indstiller de sociale initiativer i krisetider. Så derfor er det svært at slå fast, om social ansvarlighed faktisk gavner virksomhedens økonomi,« siger han.

Flemming Schultz tilføjer dog, at der er adskillige dokumenterede eksempler på, at det eksempelvis kan betale sig for en virksomhed at gøre en ekstra indsats for at holde fast på medarbejdere, der er væk fra arbejdspladsen i en længere periode på grund af sygdom.