EU: Bi-dræbende pesticider skader menneskehjerner

To slags neonicotinoid-pesticider er nu under mistanke hos EU's fødevareautoritet Efsa for at skade udviklingen af hjernefunktioner som indlæring og hukommelse hos mennesker.

Efsa konkluderer, at man bør sænke grænseværdierne for pesticiderne acetamiprid og imidacloprid, mens der forskes videre i stoffernes indvirkning på mennesker.

Det sker på baggrund af en gennemgang af en lang række forskningsartikler, der har tydet på, at pesticider fra neonicotinoider kan skade udviklingen af nervesystemet og centrale hjernefunktioner i særdeleshed.

Læs også: Kommissionen skærer igennem og forbyder bidræberpesticider

Imidacloprid, det ene af de to testede stoffer, blev i april i år forbudt i EU, da det, ligesom to andre neonicotinoider, tydede på at være skyld i nedgangen af bestanden af bier i Europa.

Neonicotinoider er ifølge Efsa en meget effektiv og udbredt sprøjtegift. Stoffet fungerer som en nervegift, der gør enhver berøring af en sprøjtet plante giftig for skadedyr.

Læs også: Kemi-giganter sagsøger EU for forbud mod pesticider

Rotteforsøg vækker bekymring

Men insekter er ikke de eneste, der kan tage skade af pesticiderne. Nylige rotteforsøg viser, at nikotinen påvirker udviklingen af nervecellerne, der fungerer som nervesystemets byggesten og transporterer beskeder fra hjernen rundt i kroppen.

Da det er pattedyr, der gennem disse forsøg tager skade af stofferne, mener forskerne, at neonicotinoider også udgør en potentiel risiko for mennesker og især børn, der er under udvikling.

Læs også: Nikotin-middel mistænkes for at forgifte både bier, fugle og pattedyr

Bekymringen for disse pesticider er derfor ifølge Efsa legitim, men erkender organisationen erkender, at beviserne er begrænsede og anbefaler derfor videre forskning.

I mellemtiden ønsker den europæiske fødevareautoritet af sikkerhedshensyn at sænke grænseværdierne for, hvor store mængder af acetamiprid og imidacloprid, som mennesker må være i berøring med eller indtage gennem maden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Overskriften bør laves om, da mange mennesker danner deres mening ud fra en overskrift! 1. Når der skrives bidræbende, forstærker man påstanden om, at det er neonikotinoiderne der er skyld i kollaps af bikolonier. De er blot en blandt mange mistænkte faktorer. Men selvfølgelig er det ikke forkert, at stofferne kan slå bier ihjel... 2. At de skader menneskehjerner er direkte misvisende. Der er lavet nogle forsøg på cellekulturer fra nyfødte rotter, som giver anledning til at undersøge stofferne nærmere. Det kan man gøre ved såkaldte developmental neurotoxicity studier, hvor man bruger levende rotter i flere generationer. Det er normalt at lave disse undersøgelser på stoffer der påvirker nervesystemet, og egl. er det underligt, at det endnu ikke er lavet på disse produkter. Længere ned kan man læse at de tilladte grænseværdier ønskes nedsat. Imidlertid er den nedsættelse så lille, at den ikke betyder noget i praksis, da den mængde mennesker udsættes for i forvejen er meget lille. De nye ønsker til grænseværdier er: For acetamiprid: ADI and AOEL på 0.07 mg/kg bw/per day og ARfD of 0.1 mg/kg bw ønskes nedsat til 0.025 mg/kg bw (per day); For imidacloprid: AOEL and ARfD of 0.08mg/kg/bw/day ønskes nedsat til 0.06 mg/kg bw/per day. Den nuværende ADI for imidacloprid anses for tilstrækkelig. ADI er den mængde man kan indtage dagligt gennem hele livet, ARfD er den mængde man kan indtage på en gang, lejlighedsvis og AOEL er den arbejdsmæssige acceptable eksponering.

 • 0
 • 0

Der er vel tale om mere end blot en mistanke om neonikotinoidernes effekt på bier, når EU forbyder brugen med henvisning til netop effekten på bier.

Jeg er klar over, at dette link ikke fører til en neutral side, men for mig er der stadig et relevant input blandt flere at hente: http://action.sumofus.org/a/bayer-bees-law...

Overskriften bør rettes til "[...] mistænkes for at skade [...]

 • 0
 • 0

Nej, Jens, neonikotinoiderne er forbudt i to år i EU, men det er på mistanke.... nu vil det jo så vise sig, om bidøden holder op....

 • 0
 • 0

Hele vor civilisation bygger på intelligens - hvis det generalle intelligensniveau falder, er hele samfundsstrukturen truet.

Jeg forstår ikke, hvordan man på nogen måde bare kunne drømme om at løbe den risiko, der ligger i at hjernefunktionen forringes.

Det er da bare med at få de stoffer, der bare har antydningen af en sådan effekt forbudt helt og aldeles omgående.

Måske skal forklaringen på dårlige PISA-resultater for danske skolebørn findes i de kemikalier, de udsættes for.

 • 0
 • 0

Måske skal forklaringen på dårlige PISA-resultater for danske skolebørn findes i de kemikalier, de udsættes for.

Det er sikkert mere belejligt end at være ansvarlig. Hvad med at se om indlæringsevnen afhænger af alder, indeklima og fordummende "hele" mennesker-pedagogik? Hvis hjernen skal blive bedre skal den jo først bruges og trænes. De lande med bedste score i PISA, er jo ikke lande der har mindre påvirkning af kemikalier.

 • 0
 • 0

For mange år siden så jeg nogle undersøgelser der var lavet på hhv. pesticider som påvirker nervesystemet, og så nikotin. Der var nøjagtig de samme hjerneeffekter på rottefostrene for nikotin og pesticider. For nikotins vedkommende var der tale om realistiske doser sfa. rygning. For pesticiderne var det højere doser, end dem mennesker udsættes for. Mange kvinder ryger stadig i de første kritiske måneder af graviditeten og udsætter dermed deres ufødte barn for et stof der påviseligt kan skade hjernen. I rigtigt mange år har Danmark været førende mht. andelen af rygende kvinder. Det viser sig nu i kræftstatistikken, mon ikke også det kan spores i PISA undersøgelserne? Alkohol er ligeledes fosterskadende. Prøv at slå føtalt alkoholsyndrom op....Danske kvinder er ligeledes blandt de førende på indtagelse af alkohol. Jeg synes at vi skal tage disse ting i betragtning, når vi taler om, hvad der er farligt. De mængder pesticider man udsættes for er maksimalt (teoretisk) 1/100 af den dosis der ikke giver nogen effekt i de mange dyreforsøg der ligger til grund for godkendelsen. I praksis er det 1/10.000.

 • 0
 • 0

"pedagogik" eller pædagogik. Beklager petitessen, men... . Når man kalder holistisk pædagogik for dum, så kunne man jo forinden overveje hvor hårdt ramt man selv er.

Manglende viden og indsigt hjælper normalt ikke ens argumentation.

 • 0
 • 0

om forbuddet i to er er to potter pis værd - når man melder et tidsbegrænset forbud ud i god tid således at brugerne kan hamstre så meget de lyster. Umiddelbart er det en virkeligt dum måde at forbyde stoffer på, hvis man ønsker at se en effekt af forbuddet.

I det mindste bør man vurderer ud fra hamstringsmønstret, hvor meget ud over de to år forbuddet bør forlænges så man er sikker på at der faktisk er en periode, hvor intet bliver brugt, og hvor bestanden har mulighed for at komme sig det efterfølgende år.

Når man tænker på, hvordan andre forbud bliver jaget igennem på dage så ligner det lobbyisme på et samfundsskadeligt niveau.

 • 0
 • 0

EU har igennem hele sin eksistens kun været demokrati af navn - den virkelige magtudøvelse har hele tiden ligget i lobbyismen. For kort tid siden skulle parlementarikerne tage stilling til og den for almindelige forbruger uforståelige mærkning af fødevarer skulle afløses af en klassifikationmærkning forståelig af alle. (Noget i retning af: "A for sundt, B for ikke usundet, C for usundt, D for skadeligt o.s.v."). Der var almindelig enighed i parlamentet, om den sidste model, men efter påvirkning af div. lobyister faldt afstemningen alligevel ud til fordel for den første!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten