EU-agentur vil forbyde brug af zink til smågrise
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

EU-agentur vil forbyde brug af zink til smågrise

Smågrise i konventionelt landbrug fravænnes at die, når de er omkring fire uger gamle. Det medfører en risiko for diarre, som landbruget forebygger med zinkholdig medicin. Illustration: Jonathan Wilkins og Wikimedia Commons

Når smågrise gives zinkholdig medicin, ender hovedparten på marker under gyllespredning. Det udgør så stor en miljørisiko, at Det Europæiske Lægemiddelagentur ønsker at forbyde brugen af zinkmedicinen til de unge grise.

Læs også: Forbud mod zinkmedicin til svin lurer i hele Europa

Forslaget blev første gang stillet tilbage i december 2016 af komitéen CVMP, som under Det Europæiske Lægemiddelagentur godkender veterinærmedicin.

Sidenhen klagede industrien over komitéens indstilling, hvorfor blandt andet den danske Lægemiddelstyrelse har været med til på ny at gennemgå argumenterne for et forbud på vegne af komitéen.

Nu er konklusionen klar: CVMP fastholder forslaget om forbud af det zinkholdige medicin. Det fremgår af en pressemeddelelse i forbindelse med komitéens møde i sidste uge, hvor en enig forsamling pegede på et forbud mod medicin med zinkoxid.

Inden forslaget kan træde i kraft, skal det endeligt vedtages af en stående komité med repræsentanter fra alle EU’s medlemslande.

Læs også: Zinkbombe hober sig op: Hvornår får jorden nok af tungmetal fra danske svin?

Forbydes af hensyn til miljøet

Det er hovedsageligt argumenterne om en miljøtrussel, som får komitéen til fortsat at anbefale et forbud. Således mener CVMP ikke, at fordelene ved at give smågrise zinkholdig medicin kan opveje risikoen for en zinkforurening af miljøet.

Læs også: Stik imod hensigten: Landmændenes brug af resistensfremkaldende zink er steget

Smågrisene gives zinkholdig medicin som forebyggelse mod diarre, som grisene kan døje med grundet tidlig die-fravænning fra soen. Fra grisens fordøjelsessystem ryger zinken videre ud i naturen sammen med gylle.

Men selvom afgrøder på markerne naturligt optager en del af zinken, er der en risiko for, at tungmetallet kan ophobe sig og på sigt forskyde balancen i jordens økosystemer og vandmiljøer.

Selvom vi i Danmark ikke har nået et kritisk niveau af ophobet zink, viser forskning fra Aarhus Universitet en uhensigtsmæssig stigning i de danske niveauer over de seneste år.

Læs også: Forkerte zink-tal blev gemt væk

Resistensrisiko ikke kortlagt

Danske forskere fra blandt andet DTU Fødevareinstitut har også råbt vagt i gevær over for brugen af zinkholdig medicin i forhold til resistensudvikling. Det skyldes ikke, at bakterier udvikler resistens over for zinken, men at zink kan bidrage til resistens over for andre lægemidler.

Ifølge den europæiske veterinærmedicin-komité er denne risiko dog endnu ikke klarlagt i et omfang, der gør, at det kan bruges som argument for et forbud.

Hvis et forbud vedtages vil der givetvist ske en trinvis udfasning af den zinkholdige medicin. Her frygter dansk landbrug, at et forbud mod zinkmedicinen vil føre til en uønsket stigning i brugen af antibiotika, mens zinken udfases.

Zink er et nødvendigt mineral i al føde. Det, der er en katastrofe, er den overdrevne brug i landbruget. Forskere har med rette påpeget, at zink som substitut for penicillinlignende produkter, fører til præcis den samme fremavl af MRSA, som den overdrevne brug af penicillin.

Det er en skændsel og en trussel mod vor velfærd, at svinekød, som jeg har forstået det, for 80 %s vedkommende er MRSA inficeret. Spredes de resistente bakterier til befolkningen, vil følgerne være katastrofale, og vil hvert år kræve utallige dødsfald, fordi behandling med penicillin ikke længere virker.

Det er en skændsel for dansk landbrug, at det er kommet så vidt.

Jeg tror ikke på et forbud mod brugen af zink.

Til gengæld skal forbrugerne kræve, at alt svinekød og svinekødsbaserede produkter mærkes, så det tydeligt fremgår, om det er MRSA frit eller ej, eller om det kommer fra MRSA-inficerede besætninger eller ej, så vi frit kan vælge.

Hvis ikke landbruget efterkommer dette beskedne ønske om klar besked, bør der via Internettet og sociale medier gøres opmærksom på miseren, så sagesløse forbrugere i Danmark og i udlandet får en fair chance fra at fravælge dansk inficeret svinekød.

Jeg er fortrøstningsfuld, for der er intet så virkningsfuldt, som en katastrofalt dalende eksport af svinekød.

  • 13
  • 6