EU-agentur vil forbyde brug af zink til smågrise

Smågrise i konventionelt landbrug fravænnes at die, når de er omkring fire uger gamle. Det medfører en risiko for diarre, som landbruget forebygger med zinkholdig medicin. Illustration: Jonathan Wilkins og Wikimedia Commons

Når smågrise gives zinkholdig medicin, ender hovedparten på marker under gyllespredning. Det udgør så stor en miljørisiko, at Det Europæiske Lægemiddelagentur ønsker at forbyde brugen af zinkmedicinen til de unge grise.

Læs også: Forbud mod zinkmedicin til svin lurer i hele Europa

Forslaget blev første gang stillet tilbage i december 2016 af komitéen CVMP, som under Det Europæiske Lægemiddelagentur godkender veterinærmedicin.

Sidenhen klagede industrien over komitéens indstilling, hvorfor blandt andet den danske Lægemiddelstyrelse har været med til på ny at gennemgå argumenterne for et forbud på vegne af komitéen.

Nu er konklusionen klar: CVMP fastholder forslaget om forbud af det zinkholdige medicin. Det fremgår af en pressemeddelelse i forbindelse med komitéens møde i sidste uge, hvor en enig forsamling pegede på et forbud mod medicin med zinkoxid.

Inden forslaget kan træde i kraft, skal det endeligt vedtages af en stående komité med repræsentanter fra alle EU’s medlemslande.

Læs også: Zinkbombe hober sig op: Hvornår får jorden nok af tungmetal fra danske svin?

Forbydes af hensyn til miljøet

Det er hovedsageligt argumenterne om en miljøtrussel, som får komitéen til fortsat at anbefale et forbud. Således mener CVMP ikke, at fordelene ved at give smågrise zinkholdig medicin kan opveje risikoen for en zinkforurening af miljøet.

Læs også: Stik imod hensigten: Landmændenes brug af resistensfremkaldende zink er steget

Smågrisene gives zinkholdig medicin som forebyggelse mod diarre, som grisene kan døje med grundet tidlig die-fravænning fra soen. Fra grisens fordøjelsessystem ryger zinken videre ud i naturen sammen med gylle.

Men selvom afgrøder på markerne naturligt optager en del af zinken, er der en risiko for, at tungmetallet kan ophobe sig og på sigt forskyde balancen i jordens økosystemer og vandmiljøer.

Selvom vi i Danmark ikke har nået et kritisk niveau af ophobet zink, viser forskning fra Aarhus Universitet en uhensigtsmæssig stigning i de danske niveauer over de seneste år.

Læs også: Forkerte zink-tal blev gemt væk

Resistensrisiko ikke kortlagt

Danske forskere fra blandt andet DTU Fødevareinstitut har også råbt vagt i gevær over for brugen af zinkholdig medicin i forhold til resistensudvikling. Det skyldes ikke, at bakterier udvikler resistens over for zinken, men at zink kan bidrage til resistens over for andre lægemidler.

Ifølge den europæiske veterinærmedicin-komité er denne risiko dog endnu ikke klarlagt i et omfang, der gør, at det kan bruges som argument for et forbud.

Hvis et forbud vedtages vil der givetvist ske en trinvis udfasning af den zinkholdige medicin. Her frygter dansk landbrug, at et forbud mod zinkmedicinen vil føre til en uønsket stigning i brugen af antibiotika, mens zinken udfases.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Zink er et nødvendigt mineral i al føde. Det, der er en katastrofe, er den overdrevne brug i landbruget. Forskere har med rette påpeget, at zink som substitut for penicillinlignende produkter, fører til præcis den samme fremavl af MRSA, som den overdrevne brug af penicillin.

Det er en skændsel og en trussel mod vor velfærd, at svinekød, som jeg har forstået det, for 80 %s vedkommende er MRSA inficeret. Spredes de resistente bakterier til befolkningen, vil følgerne være katastrofale, og vil hvert år kræve utallige dødsfald, fordi behandling med penicillin ikke længere virker.

Det er en skændsel for dansk landbrug, at det er kommet så vidt.

Jeg tror ikke på et forbud mod brugen af zink.

Til gengæld skal forbrugerne kræve, at alt svinekød og svinekødsbaserede produkter mærkes, så det tydeligt fremgår, om det er MRSA frit eller ej, eller om det kommer fra MRSA-inficerede besætninger eller ej, så vi frit kan vælge.

Hvis ikke landbruget efterkommer dette beskedne ønske om klar besked, bør der via Internettet og sociale medier gøres opmærksom på miseren, så sagesløse forbrugere i Danmark og i udlandet får en fair chance fra at fravælge dansk inficeret svinekød.

Jeg er fortrøstningsfuld, for der er intet så virkningsfuldt, som en katastrofalt dalende eksport af svinekød.

 • 13
 • 6

Man plejer vist også at destruere hele partier af fødevarer, hvis man finder skadelige bakterier i dem.

Der tager du fejl. Det er kun hvis der er tale om overskridelser i antallet skadelige bakterier, så tilbagekaldes de lot der er tale om. desuden har vi har køleskabe og frysere. Ordentlig tilberedning gør det af med bakterierne. Hvis du vil være sikker, så spis færdigretter. Det bliver ofte noget kedeligt i længden.

 • 1
 • 4

Salmonella er et MEGET større problem end MRSA. Siden 2007 er i alt 8 mennesker i Danmark døde på grund af MRSA. Hvert år frem til Dansk Landbrugs frivillige indsats imod Salmonella Dublin døde 15-20 mennesker i Danmark hvert år. Nu er det "kun" 5-6 om året, men Landbruget, Fødevarestyrelsen m.fl. fortsætter kampen i kvæg og fjerkræbesætningerne imod Salmonella.

Selv om svinebranchen tilsyneladende ikke gør så meget imod salmonella er DANSK kød - også svinekød - MEGET mere SIKKERT at spise, end importeret kød, uanset om det er kylling-, okse-, lamme- eller svine-kød. Danske fødevarer er fri for medicinrester, bakterier, vira (roskildesyge skyldes en virus), indvoldsparasitter, pesticider og andet vi helst er fri for i vores mad. Samtidig er Dansk Landbrug rigtigt gode ved dyrene i forhold til i mange andre lande (i USA er det ok at lægge en kæde om benet på en ko med knoglebrud og trække den ud i lastbilen til slagteriet og igen når den skal af lastbilen og ind i slagteriet – i Danmark aflives koen først, afblødes og transporteres efter aflivningen til slagteriet, HVIS en dyrlæge allerede før aflivningen vil skrive under på, at der ikke er tegn på infektion i dyret).

Færdigretter er gode i Danmark, men man skal huske at varme dem ordentligt, så temperaturen kommer over 75 graders Celsius – ellers kan det gå som i november 2016 hvor over 20 mennesker i Danmark fik Salmonellose formodentlig efter at have spist den samme slags frosne færdigret.

Så altså: KØB DANSK mad, men opfør Dig stadig fornuftigt!

De allerbedste hilsener

 • 3
 • 2

Hvis du vil være sikker, så spis færdigretter.

Eller lyt til Richard David Precht tysk filosofiprofessor og megastjerne.

Da Precht i 1997 udgav bogen Noahs arv, var der ca. 20.000 veganere i Tyskland. I dag knap en million. Yderligere har de 7,8 mio. tyske vegetarer længe været en toneangivende økonomisk faktor i tysk fødevareproduktion. De sidste årtier har der været en generel stigende uvilje i den vestlige verden mod empatiforladt kemibaseret industriel massefabrikation af kød og mælk. Godt hjulpet af en uendelig serie af skandaler. Eventuelle tvivlere behøver ikke gå længere end til nærmeste Aldi supermarked i en dansk provinsby. Mange af de plantebaserede fødevare rives ned af hylderne samme dag de lægges op.

Derfor er animalsk fødevareproducenter inde i en årtier lang stadig stejlere nedtur, blandt andet grundet en indgroet mistro mod aftagerne af produktionen. Ethvert nok så positivt forslag til bedring af voksende problemer afvises som enten akademiske eller baseret på uvidenhed, københavnerier, eller andre tilsvarende infantile betegnelser.

https://www.information.dk/kultur/anmeldel...

 • 0
 • 4

Det vil gå som det plejer når det handle om at begrænse landbrugets udfoldelser - det Bæredygtig Landbrug kalder frit landmandsskab. Lægekomiteens anbefalinger skal forelægges div. industri- og handelsudvalg, hvor erhvervene har flertal. Og de vil naturligvis ikke genere deres brancher, så lægekomiteens anbefalinger vil blive kraftigt udvandet, udskudt og forsinket. Argumentet fra industriens og erhvervskomiteerne vil være, at der er brug for yderligere forskning - og det vil EU-Kommissionen og Parlamentet som sædvanlig bøje sig for. t skulle der ske en skærpelse af bestemmelserne om at bruge zink, så vær forvisset om, at Bæredygtig Landbrug vil anlægge sag mod staten for at få bremset evt. skærpelser. En retssag, der vil trække ud i det uendelige, og som vil ende med, at Bæredygtig Landbrug får medhold. For dommerne skal jo vise samfundssind, og det består her i ikke, at generer landbruget med yderligere krav.

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten