EU afviser klage over hemmelige Roundup-studier: Vi er da åbne

EU’s fødevareautoritet, Efsa, svarer nu igen på beskyldningen om, at der ikke bliver udvist nok åbenhed og gennemsigtighed, når det drejer sig om at bevise, at sprøjtemidlet glyphosat ikke er kræftfremkaldende.

Debatten om kræftrisikoen ved ukrudtsmidlet Roundsups aktive ingrediens, glyphosat, blussede op igen i efteråret, da Efsa i en vurdering frifandt glyphosat fra kræftmistanke og anbefalede en fornyet godkendelse.

Det var umiddelbart i modstrid med den konklusion, som WHO tidligere på året var nået frem til – her fremgik det nemlig, at stoffet var ’muligvis kræftfremkaldende’.

Læs også: Her er baggrunden for glyphosat-striden mellem EFSA og WHO

Problemet kan ligge i hjælpestofferne

Efsa understregede selv efter sin konklusion, at EU og WHO havde grebet tingene forskelligt an, bl.a. fordi Efsa kun så på det aktive stof, glyphosat, mens WHO’s forskningsenhed, IARC, også havde set på færdigblandede sprøjtemidler - så problemet kunne lige så godt ligge i et hjælpestof.

I EU er arbejdet fordelt sådan, at det er de enkelte medlemslande, der selv må vurdere de færdige blandinger.

Men uanset konklusionerne, så for en række kræftforskere altså i blækhuset kort før jul for at protestere mod Efsas metoder. Det forekom forskerne, at det var svært at gå Efsa efter i kortene, fordi en række af de benyttede forskningsrapporter var hemmelighedsstemplede fra industriens side. Et emne, der også er blevet behandlet på lederplads her i Ingeniøren.

WHO har på den anden side en strategi om kun at bruge forskning, som alle og enhver kan få tilgang til, i sine vurderinger.

Læs også: EU og WHO stærkt uenige om risici ved glyphosat

Hensynet til forretningen

Eftersom industrien i EU spiller en stor rolle i at få kemikalier godkendt – eller afvist – da de selv skal betale en del af forskningen for at få en godkendelse i hus, har der også ligget noget forskning her, som Efsa mente at kunne bruge. Blot kunne de ikke offentliggøre alle detaljer for offentligheden, fordi der kunne være forretningshemmeligheder imellem.

Det mente de 96 navngivne sundhedsforskere, som underskrev brevet – herunder danske Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse – var direkte utroværdigt, og de skrev derfor et brev til EU’s sundhedskommissær, Vytenis Andriukaitis, hvori de anbefalade, at man ikke at lænede sig for meget op ad et uigennemsigtigt studie som Efsas.

Og det er altså dette brev, som Efsa nu svarer på med en underskrift af Bernhard Url, direktør i Efsa.

Læs også: Kræftens Bekæmpelse-forsker protesterer mod frikendelse af glyphosat

I brevet skriver direktøren, at IARC’s studier for det første kun er at betragte som indledende studier, altså en screening af markedet og forskningen, som slet ikke kan sammenlignes med Efsas mere grundige arbejde, der hænger sammen med reglerne for EU.

Han understreger, at IARC selv har noteret, at der er tale om første skridt i en vurdering, og at selv om IARC’s vurderinger bliver taget i betragtning, når EU foretager sit arbejde, så er det ikke altid, at IARC’s vurderinger ender med at blive bekræftet.

Blandt andet, skriver han, bliver rødt og stegt kød også nævnt som ’sandsynligvis kræftfremkaldende’, men det betyder ikke, at det kan sammenlignes med glyphosat. Det understreger blot, at WHO foretager brede screeninger.

Læs også: Leder: Hemmelige Roundup-studier giver os utroværdigt fødevare-tjek

Hvad angår åbenheden, skriver Bernhard Url, at Efsa har publiceret 6.000 siders materiale på sin hjemmeside, hvor man kan se kommentarer fra høringer og udskrifter at møder og telekonferencer.

Han adresserer dog ikke direkte kritikken omkring de hemmeligholdte rapporter, men skriver i det medfølgende annex, at de har skrevet lige så meget om deres benyttede studier, som IARC gjorde i deres.

Greenpeace køber dog ikke Efsas modsvar:

’Efsa er i oprør efter at have taget et af de mest omdiskuterede standpunkter i dets brogede historie. Det er blevet stærkt kritiseret af forskere, sundhedsgrupper og borgere. Svaret er åbent at angribe verdens mest respekterede kræftagentur og dets forskere. Men ingen falder for det: Du kan ikke bare bortforklare den fundamentale uoverensstemmelse mellem Efsa og WHO, når det gælder faren ved glyphosat,’ skriver Franziska Achterberg, Greenpeaces fødevarepolitiske talskvinde, i en e-mail til Ingeniøren.

Emner : Kemikalier
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der var ingen kinamands chance for at EFSA ville indrømme sine fejl, og lade hovederne rulle! Det er jo ikke en videnskabelig, men politisk organisation - desværre! Og ECHA er jo også involveret!

EFSA fremturer fortsat med den usande påstand om at den væsentlige forskel på deres og IARCs vurdering er, at IARC har vurderet handelsprodukterne (ukrudtsmidlerne) som fx Roundup og ikke aktivstoffet glyphosat, som EFSA har. Sandheden er, at IARC har vurderet både glyphosat og handelsprodukterne hver for sig, men I den endelige konklusion er begge dele diskuteret. Det er også naturligt, da det er handelsprodukterne, som de fleste udsættes for. Men det er ikke EFSA's bord!

Det faktum, at pesticidvurderingerne i EU ikke er EFSA's ansvar men medlemslandenes, betyder iøvrigt en ansvarsforflygtigelse og mangel på en samlet vurdering, som borgerne har et berettiget krav om. Der bør ske en ændring af EU proceduren for pesticider og fuld åbenhed om de data, der bruges til afgørelsen. Den BfR rapport, som der tales så meget om som baggrund for EFSA's vurdering, kunne jeg ikke engang finde på EFSA's hjemmeside, da jeg havde behov for det, da sagen var oppe sidst.

Den væsentlige årsag til de forskellige konklusioner er, at EFSA og IARC har en forskellig vurdering af relevansen af nogle ældre dyreforsøg, som viste en carcinogen virkning af glyphosat. Når man er ude i et politisk ærinde, så er spørgsmålstegn til resultater af dyreforsøg meget taknemmeligt. Man kan altid finde en ekspert, som er enig med EFSA, selvom hovedparten af eksperterne, fx IARC's er uenige.

Iøvrigt at betegne IARCs monografier som screening er uforskammet. Det er det mest grundige og kompetente arbejde, der kendes på området. EFSA direktøren er uvidende og har dårlige rådgivere!

 • 6
 • 1

Her er Miljøministerens svar til et brev jeg tidligere sendte til ministeren angående samme problematik. Det viser med al tydelighed at Allan Astrup har ret i at der er en slags kollektiv ansvarsforflygtigelse. EFSA ser kun på "Glyphosat" og har for øvrigt ikke ansvaret for følgevirkningerne, da det er landende der hver for sig tillader stoffet til brug, modsat vil vores miljøminister dække sig under at EFSA siger god for produktet, altså vil ingen tage ansvar, og i sidste instans er det vel borgerne som vælger regeringen, og altså så har ingen enkelt person reelt ansvar. Efsa har end ikke mod nok til at nævne hvem der har været med til at lave deres vurderinger:http://corporateeurope.org/sites/default/f... Heller ikke de Danske forskere der har været med tær stå frem, og da slet ikke at fortælle om deres tilknytning til kemiindustrien, Når 95% af forskerne som har lavet EFSAs betændte rapport end ikke vil stå frem, lugter det mere af råddenskab end af fødevare sikkerhed: http://corporateeurope.org/food-and-agricu...

Kære Ib Borup Pedersen Tak for din e-mail om glyphosat. Først og fremmest vil jeg sige, at man altid bør overveje, om det er nødvendigt at anvende sprøjtemidler. Alle sprøjtemidler, herunder dem som indeholder glyphosat, er vurderet og godkendt, før de må benyttes. Midlerne bliver kun godkendt, hvis grundige og omfattende undersøgelser har vist, at de ikke udgør en uacceptabel risiko og dermed ikke forventes at give uønskede effekter på hverken mennesker, miljø eller grundvand. Den Europæiske Fødevare Sikkerheds Autoritet (EFSA) vurderer, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende. Miljøstyrelsen støtter denne vurdering. Den vurdering, der er lavet af EFSA sammen med eksperter fra medlemslandene er baseret på et meget omfattende data materiale, som var betydeligt mere omfattende end det materiale WHO's kræftforskningsagentur havde til rådighed for deres vurdering. Det er hovedårsagen til de forskellige konklusioner. EFSA har også i deres vurdering inddraget WHO-vurderingen. Jeg henholder mig derfor på nuværende tidpunkt til EFSA's mere vidtrækkende undersøgelse, der konkluderer, at aktivstoffet glyphosat i sig selv ikke er kræftfremkaldende og ikke skader arveanlæggene. Endvidere konkluderer EFSA ligeledes, at glyphosat ikke har andre effekter på menneskers sundhed, herunder fertilitet, samt ikke er problematisk for miljø og grundvand. Hvad angår anvendelsen af Roundup® eksempelvis før høst af korn, så er der heller ikke påvist nogen risiko for hverken menneskers eller dyrs sundhed, for miljøet eller grundvandet v ed brugen af Roundup® før høst. Jeg vil slutte af med at understrege, at det skal være sikkert at bruge sprøjtemidler både for private og professionelle. Derfor er der også i slutningen af 2015 blevet indført skærpede regler for salg og opbevaring af sprøjtemidler til private, der skal begrænse risikoen for forkert brug og sikre at brugsanvisningerne følges. Miljo- og Fodevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 Kobenha\n K Hf. +45 38 142 142 • Fax +45 33 145 042 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm(a mhin.dk • www.mfvm.dk

 • 5
 • 0

Anthony Samsel Som åbenbart er eneste frie videnskabsmand der har fået adgang til samtlige Monsantos dossiers der er forelagt EPA har noteret sig at der i alle studier som EFSA og andre ser fra industrien er anvendt Glyphosat og ikke de salte eller estere af Glyphosat som er anvendt i de færdige blandede produkter, og disse blandinger er derfor langt mere giftige end det kemikalie som er analyseret! gad vide hvad DTUs medarbejdere som har været sendt til EFSA for at hjælpe med studierne har at sige om det, er det derfor de ikke tør vise deres identitet?

I do not mean to be insulting, but the entire Glyphosate safety study process that led to the approval and marketing of Glyphosate-based herbicides, was a sham. Why do I say this ??? Because if you look closely, you will see that all of the long-term studies were directed with intention of investigating Glyphosate the parent acid. However, all Glyphosate products are formulated with salts and or esters of Glyphosate. https://www.change.org/p/minister-of-healt...

 • 5
 • 0

"Die Krebsforschergruppe liegt seither im Streit mit den staatlichen Risikobewertungsbehörden, dem deutschen BfR und der europäischen Efsa. Deren Urteil fällt anders aus, sie verweisen auf viele Hundert Studien, wonach übliche Mengen für Menschen unbedenklich sind. Ein offener Streit ist entbrannt, es gibt keinen Mangel an Briefen, Vorwürfen und Drohungen. All das verwirrt Medien, Politik und Verbraucher – ein Nährboden für eine Kampagne, in der die semantische Hoheit über den Sieg entscheiden muss, wenn es die Wissenschaft nicht kann. Denn es geht im Kern dieser Debatte grundsätzlich um die agrarchemische Industrie." http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mens...

 • 1
 • 2

Journalisten bag dette indlæg fordrejer diskussionen. Det er EFSA, som er politisk og ser bort fra forskningsresultater af hensyn til industrien og ikke at tabe ansigt.

Hovedparten af de uafhængige internationale forskere, der har forstand på dette område, er kommet til en anden vurdering end EFSA og BfR. At påstå at alle disse forskere kun er uenige med EFSA, fordi de er imod den industri, der producerer landbrugskemikaler - og fordi Monsanto er amerikansk - er jo helt hen i vejret, men for folk der ikke kan vurdere baggrunden for uenigheden, lyder teksten jo meget plausibel.

dem deutschen BfR und der europäischen Efsa. Deren Urteil fällt anders aus, sie verweisen auf viele Hundert Studien, wonach übliche Mengen für Menschen unbedenklich sind.

Dette passer ikke! 1. Der er overhovedet ikke lavet hundredevis af langtidsdyreforsøg med glyphosat udført efter OECD retningslinier. Blandt de få forsøg, der er lavet, var der nogle, der fandt en øget kræfthyppighed i dyrene - derfor ikke sundhedsmæssig ubetænkelighed. 2. Der findes ingen humane undersøgelser af glyphosat, da det er Roundup og andre handelsprodukter, der bruges, og som folk kan blive udsat udsat for. Der findes endda mange undersøgelser, der påviser sundhedseffekter af anvendelse af disse produkter. 3. EFSA og BfR har angiveligt meddelt, at de kun har vurderet glyphosat og ikke handelsprodukter.

Derfor indeholder citatet, som er en del af journalistens konklusion, falsk og forkert information, som fejlinformerer læserne. Den ellers så ansete avis har et problem.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten