Et ud af fem for tidlige dødsfald skyldes fossile brændsler

31. maj 2021 kl. 17:1047
Et ud af fem for tidlige dødsfald skyldes fossile brændsler
Illustration: Michael Robinson/Flickr.
Ny undersøgelse fra Harvard University konkluderer, at vi kraftigt har undervurderet, hvor mange leveår der hvert år går tabt som følge af luftforurening fra fossile brændstoffer.
Artiklen er ældre end 30 dage

Mere end otte millioner mennesker døde i 2018 for tidligt på grund af forurening fra fossile brændsler såsom kul og diesel fra industri og transport. Det svarer til omkring et ud af fem tabte leveår på verdensplan og er væsentligt flere, end tidligere forskning har vist.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Harvard University, der sammen med en række britiske universiteter har lavet, hvad de betegner som en »banebrydende analyse, der gjorde det muligt for forskere direkte at tilskrive for tidlige dødsfald forårsaget af forurening med fine partikler (PM 2.5) fra fossile brændstoffer«.

Læs også: Kommunerne skal selv vælge, om de vil skrotte 220.000 brændeovne

»De sundhedsgevinster, som vi kan opnå ved at slippe af med fossile brændstoffer, er dobbelt så store, som vi i går troede, at de var,« lyder det fra Aaron Bernstein, der er centerleder af Center for Climate, Health, and the Global Environment på Harvard Chan School.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Regeringen freder benzinbiler i byerne: Kommuner må kun forbyde dieselbiler uden partikelfiltre

Han tilføjer, at man takket være mere stringent forskning nu kan se, at fossile brændstoffer forårsager langt mere skade end tidligere anslået i bl.a. Global Burden of Disease-undersøgelsen, der er det største og mest omfattende studie af global dødelighed. Her estimerede man antallet af dødsfald relateret til fossile brændstoffer til 4,2 millioner i 2015.

Sammen med kollegerne har han netop fået publiceret studiet Global Mortality From Outdoor Fine Particle Pollution Generated by Fossil Fuel Combustion i det fagfællebedømte, videnskabelige tiddskrift Environmental Research.

Børn dør af luftvejsinfektioner

Med Harvards atmosfæriske kemi-transportmodel GEOS-Chem kvantificerede forskerne de fatale konsekvenser af den menneskeskabte PM 2.5-forurening fra industri, skibe, fly, biler og andet (men medtog eksempelvis ikke skovbrande) ved at kombinere dette med befolkningsdata og risici for sygdom og død baseret på en række epidemiologiske undersøgelser.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herefter kørte forskerne simulationer både for årene 2012 og 2018. Med et konfindensinterval på 95 procent viser deres simulationer, at menneskeskabt PM 2.5-luftforurening i 2012 var skyld i 483.000 for tidlige dødsfald i Nordamerika, 187.000 i Sydamerika, 1.447.000 i Europa, 7.916.000 i Asien og 194.000 i Afrika.

Læs også: København satser på bilfrie søndage næste år

Samlet set led 10,2 millioner mennesker altså en for tidlig død på grund af menneskeskabt forurening med de fine partikler i 2012. Dette tal er med årene faldet til 8,7 millioner dødsfald i 2018, hovedsageligt på grund af skærpede krav til luftkvaliteten i Kina, noterer forskerne i deres videnskabelige artikel.

Sammen med fostre er børn under fem år mest udsatte for forurening, og derfor simulerede forskerne også, hvor mange af dem der hvert år dør af såkaldt nedre luftvejsinfektioner (LRI) som bronkitis og lungebetændelse forårsaget af PM 2.5-forurening. Resultatet lød: 876 i Nordamerika, 747 i Sydamerika og 605 i Europa.

Læs også: Luftforurening øger børns risiko for kroniske sygdomme

47 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
47
4. juni 2021 kl. 18:47

"Læste du sætningen: Sammenligner man fx 10.000 rygere og 10.000 ikke-rygere - og er de to grupper i øvrigt sammenlignelige?"</p>
<p>Sammenlignelige er ordet! Og det har de ikke klargjort at det er, derfor er en så bombastisk udmelding med et stort tal ikke forskerværdigt, men alarmisme!

Jamen, jamen, jamen - jeg taler om traditionelle kohorteundersøgelser der. Den undersøgelse, du kalder alarmisme, er jo netop IKKE en kohorteundersøgelse, men en modellering. Det er altså ikke det samme, kære Kim. Du roder simpelthen rundt i begreber, du ikke ved noget om - og går gennem isen igen og igen. Men sjovt er det at overvære.

46
4. juni 2021 kl. 18:43

gentage mig selv ad infinity

Det hedder ad infinitum - glemte du at høre efter i latintimerne - ligesom i statistiklektionerne? Du har stadig ikke forstået, hvad et konfidensinterval er.

44
4. juni 2021 kl. 18:29

Det er et 95 procent konfidensinterval for den fundne værdi, så det er helt og fuldstændig klart, hvad de 95 procent relaterer sig til. Hvor har du lært statistik?

Under de GIVNE FORUDSÆTNINGER, som jeg og forskerne jo HAR nævnt indeholder fejlfaktorer som de ikke kan kvantificeres. Jeg forstår ikke at du totalt ignorerer den del, når du NETOP selv skrev følgende (#15)

"Læste du sætningen: Sammenligner man fx 10.000 rygere og 10.000 ikke-rygere - og er de to grupper i øvrigt sammenlignelige?"

Sammenlignelige er ordet! Og det har de ikke klargjort at det er, derfor er en så bombastisk udmelding med et stort tal ikke forskerværdigt, men alarmisme!

Jeg hopper af nu, da jeg ikke gider gentage mig selv ad infinity.

43
4. juni 2021 kl. 17:49

men rapporten gør efter min mening bare ikke noget for faktisk a påvise eller bevise det.

Men det er jo faktisk præcist, hvad den videnskabelige artikel gør - det er bare dig, der ikke kan lide konklusionen.

Artiklen fremlægger konklusioner, metode, data, usikkerhed og en diskussion af resultaterne. Ellers var den nok heller ikke kommet gennem peer rewiev. Og - to be honest - så er Harvard University ikke just hvem-som-helst. Jeg tvivler på, at de officielt vil understøtte artikler, der ikke formelt er i orden.

Her er verdensranglisten for universiteter 2021.

Døm selv, om du er i samme liga.

37
4. juni 2021 kl. 14:30

Undersøgelsen omhandler luftforureningen på store dele af kloden, inkl. lande med en meget nylig industriel revolution og mindre regulering. I begrundelsen oplyses det, at de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening har været ret undereksponeret i disse lande.

Hvis debatpanelet indånder den relative rene DK-luft rigtigt dybt, kan næserne måske skrumpe nok til at kunne trækkes ud af andedams-navlen, og dermed accept af også at se på miljøforhold globalt.

Artiklen oplyser, at de finder en stejlere dosis-respons kurve ved alene at fokusere på fossil luftforurening, altså at denne synes værre end biogen/støv-forurening osv. Dermed et argument for at sætte særligt ind over for denne. Og at de ved at inddrage alle typer dødsårsager, en bredere aldersgruppe og finere rumlig opløsning vist får mere markante tal, hvor tidl. forskere skulle have begrænset sig til fx færre sygdomme og folk > 25.

Og ja, der er fortsat masser af usikkerheder. Men når man overalt på kloden, i kemikolber, dyreforsøg, små og store befolkningsgrupper med eller uden indregnede confoundings, ser lignende tendenser, så er der da nok noget om snakken.

Og mange tak til Jan A. Nielsen for ihærdig argumentation og intro til Dunning-Kruger; x antal Dunning-Kruger figurer hittet på nettet passer ganske godt med debattrådenes 'topografi'. Dog har grafikerne bag disse figurer muligvis gjort Mount Stupid lige smal nok? Altså en del debattører burde da trille ned helt af sig selv pga. pladsmangel - strider mod virkeligheden.

33
4. juni 2021 kl. 11:38

Det er sådan set det, forskningsartiklen beskriver. Det ville nok vække mere respekt, hvis du læste den originale artikel, og så argumenterede ud fra, hvor du mener, Harvard-forskerne går galt i byen - i stedet for den slags totalt ukvalificerede udsagn.

Iøvrigt tyder det på at du ikke selv har læst rapporten når du nu påstår det ovenstående? De beskriver jo netop at de ikke har styr på det sociologiske aspekt blandt mange andre.

31
4. juni 2021 kl. 11:29

Hvad tror du egentlig, de 95 % CI, som omtales i artiklen, betyder? Kunne det mon have noget med usikkerheden at gøre?

Det er jo også pudsigt at konkludere noget med 95% sikkerhed, hvor fejlraterne ikke er kvantificerede. Du synes slet ikke at der er noget matematisk og statistisk galt i det?

De 95% relaterer sig til de gentagne simuleringer under de givne forudsætninger som der er sat op, som giver det resultat som forfatterne postulerer.

Bemærk ordet FORUDSÆTNINGER. Da een af forudsætningerne er at de faktisk ikke kender fejlrater, at de ikke kender en hel del omkring menneskets påvirkning m.m. så har de altså opstillet forudsætninger som støtter den alarmistiske tilgang, men som ikke bevist eller bare påvist relaterer sig til virkeligheden.

27
4. juni 2021 kl. 11:21

Det ville være det samme som at sige, at jeg har en model der, baseret på et studie over pædofili sager i institutioner viser, at det er 100% sikkert at det er mænd der har begået overgrebene, og på den baggrund så konkludere at statistisk set så må mænd generelt være til stor fare for børn.

Nu ved vi så, at du ikke forstår statistik. (Det var nu også klart før).

At det er mænd, der begår overgrebene, kan aldrig føre til din konklusion, før du kan sætte tal og konfidensintervaller på. Alene at bruge det udefinerede udtryk "stor fare" viser, hvordan du fejlopfatter tingene.

Hvis der er tale om ét overgreb begået af én mand i et land med 10.000 institutioner, så er din udgangsbetingelse om, at 100 procent af overgrebene er begået af mænd, overholdt. Men det er ikke seriøst på den baggrund at konkludere, at der "generelt" er "en stor fare".

Hvor har du lært at bruge statistik?

26
4. juni 2021 kl. 11:14

Den påstand kan du naturligvis underbygge med en henvisning til præcist hvor, forskerne anerkender at værdierne ikke kan bruges til noget. Ellers er det jo bare citatfusk fra din side.</p>
<p>Jeg læser det sådan, at forskerne erkender, at opgaven er kompleks og vanskelig, men at de mener, deres resultater er valide inden for den usikkerhed, de angiver.

Jamen det burde da være temmelig åbenlyst? Hvis forskerne selv ikke kan kvantificere fejlmargin, så har de reelt sat den til at være mellem 0% til 100%, og almindelig logisk ræssonnement giver at så kan man ikke konkludere noget så entydigt som de gør.

At forskerne ikke selv fremhæver dette synes jeg faktisk kun indikerer at det er en rapport med et specfikt sigte.

25
4. juni 2021 kl. 11:10

Prøv at læse den ordentligt så. Så længe artiklen beskriver, hvordan resultaterne er fremkommet og diskuterer konklusioneres begrænsningerne, skal man være en ualmindeligt dum, repektløs klaphat for at kalde det "følelsesporno af værste skuffe".

Eftersom indledningen allerede konkluderer tab af millioner af menneskeliv på baggrund af en modellering, af statistiske data som er fejlbehæftede med en ukendt faktor, og dette så fremtures som endnu en klima katastrofe som forsøger at blødgøre (hjernevaske?) mennesker til at falde i tråd med dagens AGW meldinger, så kan det kun betragtes som alarmisme og følelses porno! Hvad ville du ellers kalde det?

At du overhovedet ikke stiller spørgsmål ved konklusionen og artiklens overskrift, når nu forfatterne selv gør sig den ulejlighed at gøre det i Limitations sektionen, er mig totalt uforståeligt.

Mit problem er blandt andet, at uopdragne, uvidende mennesker føler sig berettigede til at nedgøre seriøst arbejde, fordi de ikke kan lide resultatet.

Så man er uopdragen fordi man godt fatter at en sådan påstand som artikelen postulerer baseret på indledningen og konklusionen, ER GREBET ud af den partikel fyldte luft og ikke understøttes af reelle data, men udelukkende begrænset statistik og selektive modeller?

Jeg siger ikke at de har lavet et elendigt rapport arbejde, for under de forudsætninger rapporten er lavet, så skal det nok passe. Jeg siger at konklusionen samt brug af denne TOTALT er følelsesporno, og totalt uanvendeligt til praktisk anvendelse, da forudsætningerne ikke bevises eller påvises at passe til virkeligheden. Til det er der alt for mange antagelser, som de jo også selv gør opmærksom på.

Artiklen fremlægger nogle resultater, som et forskerhold er nået frem til.

Tja det gør rapporten også. Men artiklen alarmerer udelukkende.

Rigtigt eller forkert - det ved jeg ikke. Jeg er ikke forsker på området og har - i modsætning til dig, åbenbart - ikke viden til seriøst at dykke ned i den anvendte metode og dens begrænsninger. Men jeg ved, at artiklen er peer rewieved, så klogere mennesker end mig (og dig) har vurderet indholdet og fundet det værdigt til offentliggørelse. Det giver artiklen en berettigelse som et seriøst bidrag til verdens viden.

Peer reviewet betyder at den er undersøgt for om de metoder der er anvendt er anvendt korrekt og at de konklusioner der dannes på baggrund af de forudsætninger der beskrives er plausible. Det betyder ikke nødvendigvis at andre forudsætninger ikke kunne have været sat op, som holdet jo også selv peger på, hvor man brugte satellit målinger til at estimere partikkel mængde i atmosfæren, og hvor konklussionen var mindre "dødelig". Men denne rapport ville vise at fossil afbrænding alene giver en meget høj mortilityrate. Og som den beskriver, så er der reelt ikke empiriske data tilgængelig til at danne sådan en konklusion. Der er modeller, og andre statistikker, som filtreres med forudsætninger, og som så ikke dækker de sociale etc. aspekter som jeg, med almindelig sund fornuft, godt kunne regne ud ville være en udfordring at måle!

Alligevel forkaster du så artiklen efter at have skimmet (gosh) den og fundet tre ord, du ikke bryder dig om.

Næh jeg forkaster den fordi konklusionen er alarmistisk og ikke kan understøttes af empiriske data.

Kan jeg så med min sunde fornuft antage at der nok er (mange) mennesker der er skadet af partikel udledning, forurening etc. Absolut, men artiklen kommer i praksis bare med et postulat.

Og at kritisere, at forfatterne bruger ordet "model" i en artikel om en undersøgelse, der er baseret på - ta-da - modellering, er vel så absurd, som det kan blive.

Ikke mere absurd end at det udbasuneres til at olie og gas har slået millioner af mennesker ihjel hvert år. Det ville være det samme som at sige, at jeg har en model der, baseret på et studie over pædofili sager i institutioner viser, at det er 100% sikkert at det er mænd der har begået overgrebene, og på den baggrund så konkludere at statistisk set så må mænd generelt være til stor fare for børn.

Kritikken skyldes jo nok udelukkende, at du ikke bryder dig om resultatet. Derfor kaster du dig straks over i følelsesverdenen og nedgør artiklen med et par hånlige, uopdragne svinere, du ikke en gang kan argumentere for. Havde konklusionen været det modsatte, ville du have klappet i hænderne over, at nogen endelig havde modelleret tingene, så sandheden kunne komme frem.

Så kommer det usaglige igen op. Der er absolut ingen af jer der har nogen som helst ide om hvad jeg bryder mig om eller ej. Men jeg skal fortælle dig det, så det ikke kan misforståes.

Jeg bryder mig ikke om at blive sat i bås! Og det har du mega travlt med.

Eller forkaster du modellering i al almindelighed? Hvorfor kritiserer du så ikke vejrudsigten for at være følelsesporno og alarmisme.

Pudsigt nok så har det da ellers været en stående joke om at man burde ansætte nogle bedre meterologer så vi kunne få noget bedre vejr?

Måske kritiserer jeg ikke vejrudsigten fordi:

  1. Det er ikke emnet i denne debat, så hvorfor bringer du det ind?
  2. Fordi vejrudsigterne normalt ikke påstås bombastisk at vide alt om alt. Selv meterologerne ved de tager fejl, og derfor præsenterer de jævnligt flere resultater fra forskellige modeller.

I øvrigt - vi har virkelig brug for al den sandhedssøgende alarmisme, der kan stables på benene, så længe fanatiske antialarmistiske holdninger som dine strømmer frit rundt i samfundet.

Fanatisme kræver man kæmper for noget specielt. Da jeg ikke har hverken aktie eller AGW relaterede følelser blandet ind i disse daglige slagsmål, så er det ikke mig der er den fanatiske. Jeg tillader mig bare at være kritisk.

24
4. juni 2021 kl. 11:01

@Jan A Nielsen - jeg kunne ikke være mere enig i dine betragtninger, og stor ros for din formulering af dine kritikpunkter.

23
4. juni 2021 kl. 10:48

Så altså så er det et studie, hvor forskerne anerkender at værdierne reelt ikke kan bruges til at konkludere noget,

Den påstand kan du naturligvis underbygge med en henvisning til præcist hvor, forskerne anerkender at værdierne ikke kan bruges til noget. Ellers er det jo bare citatfusk fra din side.

Jeg læser det sådan, at forskerne erkender, at opgaven er kompleks og vanskelig, men at de mener, deres resultater er valide inden for den usikkerhed, de angiver.

22
4. juni 2021 kl. 10:43

Og ja, jeg har skimmet den. Og det jeg ser er udtryk som "estimate" "model" istedet for "measurements". Og hvis du så ellers kigger på deres "Limitations" sektion, så matcher den vel ganske godt op mod hvad jeg beklagede mig over, så hvad er dit problem?

Prøv at læse den ordentligt så. Så længe artiklen beskriver, hvordan resultaterne er fremkommet og diskuterer konklusioneres begrænsningerne, skal man være en ualmindeligt dum, repektløs klaphat for at kalde det "følelsesporno af værste skuffe".

Mit problem er blandt andet, at uopdragne, uvidende mennesker føler sig berettigede til at nedgøre seriøst arbejde, fordi de ikke kan lide resultatet.

Artiklen fremlægger nogle resultater, som et forskerhold er nået frem til.

Rigtigt eller forkert - det ved jeg ikke. Jeg er ikke forsker på området og har - i modsætning til dig, åbenbart - ikke viden til seriøst at dykke ned i den anvendte metode og dens begrænsninger. Men jeg ved, at artiklen er peer rewieved, så klogere mennesker end mig (og dig) har vurderet indholdet og fundet det værdigt til offentliggørelse. Det giver artiklen en berettigelse som et seriøst bidrag til verdens viden.

Alligevel forkaster du så artiklen efter at have skimmet (gosh) den og fundet tre ord, du ikke bryder dig om. Dunning-Kruger, så det batter, fra din side. Skimmede du den i øvrigt før eller efter dit første indlæg? Lad mig gætte på efter...

Og at kritisere, at forfatterne bruger ordet "model" i en artikel om en undersøgelse, der er baseret på - ta-da - modellering, er vel så absurd, som det kan blive.

Kritikken skyldes jo nok udelukkende, at du ikke bryder dig om resultatet. Derfor kaster du dig straks over i følelsesverdenen og nedgør artiklen med et par hånlige, uopdragne svinere, du ikke en gang kan argumentere for. Havde konklusionen været det modsatte, ville du have klappet i hænderne over, at nogen endelig havde modelleret tingene, så sandheden kunne komme frem.

Eller forkaster du modellering i al almindelighed? Hvorfor kritiserer du så ikke vejrudsigten for at være følelsesporno og alarmisme.

I øvrigt - vi har virkelig brug for al den sandhedssøgende alarmisme, der kan stables på benene, så længe fanatiske antialarmistiske holdninger som dine strømmer frit rundt i samfundet.

21
4. juni 2021 kl. 09:12

Det er sådan set det, forskningsartiklen beskriver. Det ville nok vække mere respekt, hvis du læste den originale artikel, og så argumenterede ud fra, hvor du mener, Harvard-forskerne går galt i byen - i stedet for den slags totalt ukvalificerede udsagn

Har du læst den?

Den er her: https://acmg.seas.harvard.edu/publications/2021/vohra_2021_ff_mortality.pdf

Og ja, jeg har skimmet den. Og det jeg ser er udtryk som "estimate" "model" istedet for "measurements". Og hvis du så ellers kigger på deres "Limitations" sektion, så matcher den vel ganske godt op mod hvad jeg beklagede mig over, så hvad er dit problem?

Jeg highlighter lige den sidste sætning:

"In any event, it is challenging to estimate the true size of this error."

"There are a number of limitations that must be acknowledged. First, vulnerability to PM2.5 exposure may vary by population characteristics such as ethnicity, socio-economic status (SES), risk behaviors such as smoking and underlying comorbidities (Krewski et al., 2000; Pope et al., 2004; Wang et al., 2017) and by different exposure characteristics. We were limited in our ability to undertake a comprehensive analysis of factors influencing the association between PM2.5 and mortality since the global mortality data were not available by detailed age, ethnicity, SES, lifestyle, and underlying disease strata. In addition, the 95% CI of our estimates reflect the lower and upper bound of the CRF, which flattens out at higher concentrations. Regions with very high concentrations (>50 g m-3 373 ) are beyond the data range in the meta-analysis; thus, the lower limit of the CI for those regions (China, West and North Africa; Table 1) are much less than zero. Second, for LRI in children, we have restricted our analysis to developed countries with annual PM2.5 < 25 µg m-3 376 , in accordance with the geographical locations of the studies included in the meta-analysis by Mehta et al. (2013). Developing countries have much higher LRI mortality rates, and this restriction doubtless results in an underestimate. Finally, GEOS-Chem estimates of PM2.5 concentrations almost certainly contains errors in estimates of emissions of pollution precursors, meteorological effects on air quality, and representation of the complex physical and chemical formation pathways. In the absence of systematic bias, such model error may not produce large 18 aggregate errors in the mortality burden of PM2.5, but bias may be present as well. In any event, it is challenging to estimate the true size of this error."

Så altså så er det et studie, hvor forskerne anerkender at værdierne reelt ikke kan bruges til at konkludere noget, omend de starter ud med bombastisk at konkludere noget.

Alarmisme når det er værst.

20
3. juni 2021 kl. 22:45

Det er, som andre har påpeget, en total bullshit undersøgelse og følelses porno af værste skuffe.

Nåååh, hvor er du skarp, og hvor er forskerne dog afsindigt dumme. Godt vi har sådan nogle som dig til at sætte verden på plads.

Så er mit spørgsmål... hvordan har man været istand til, på tværs af rundt regnet 8 millarder mennesker spredt over 190 lande, med en økonomisk, social, kulturel, arbejdsmæssig, forureningsmæssig etc. uens demografisk baggrund, hvor troværdige statistikker og mandtal ikke kan findes i et stort antal af disse lande etc.?

Det er sådan set det, forskningsartiklen beskriver. Det ville nok vække mere respekt, hvis du læste den originale artikel, og så argumenterede ud fra, hvor du mener, Harvard-forskerne går galt i byen - i stedet for den slags totalt ukvalificerede udsagn.

19
3. juni 2021 kl. 20:10

Hmm... de 8 millioner må dække over "for tidligt døde" i hele verden, altså ikke kun de steder hvor det er "nemt" at lave statistikker og bestemme sammenligningsgrundlag.

Så er mit spørgsmål... hvordan har man været istand til, på tværs af rundt regnet 8 millarder mennesker spredt over 190 lande, med en økonomisk, social, kulturel, arbejdsmæssig, forureningsmæssig etc. uens demografisk baggrund, hvor troværdige statistikker og mandtal ikke kan findes i et stort antal af disse lande etc.?

Det er, som andre har påpeget, en total bullshit undersøgelse og følelses porno af værste skuffe.

Dermed ikke sagt at der ikke kunne være 8 millioner mennesker der er døde af afbrændte kulbrinte, og dermed heller ikke sagt at statistik sagtens kunne udlede dette tal.

Men der kunne også være langt flere... eller langt færre... eller statistik der kunne påvise noget totalt andet. Med andre ord absolut værdiløs oplysning ;)

18
3. juni 2021 kl. 18:57

Vi bruger bare alt for lidt A-kraft.

17
2. juni 2021 kl. 12:59

Forvirringen er vel forståelig

Næ, det synes jeg ikke.

Herinde burde der være et nogenlunde godt kendskab til statistiske metoder (så som kohorteundersøgelser), så det ikke skulle være nødvendigt igen og igen at spørge om, hvordan man afgøre, hvem der nu er død for tidligt af dette eller hint...

Og man kan i øvrigt sagtens beregne, hvor mange der årligt dør for tidligt på grund af luftforurening. Det er eftehånden også gjort maaange gange.

14
2. juni 2021 kl. 09:42

Så ville tallet være langt lavere.
Tak til OOA og Greenpeace for at vi slap for at bruge atomkraft.

Danmark importerer da uden nogen form for moralske skrupler, strøm produceret med A-kraft. Påstanden om at vi ikke bruger A-kraft i Danmark er vist ikke helt korrekt...

13
1. juni 2021 kl. 23:55

Det er altså pærelet....

nok en 'lille' overdrivelse!? Bla. skal man vel tage højde for muligheden af, at rygerne kollektivt 'dyrker' nogle flere uvaner, der influerer (negativt) på deres helbred/livslængde!? ;)

12
1. juni 2021 kl. 23:11

Det ville være spændende at høre, hvordan man opgør, hvem der er død for tidligt.

Det er meget, meget let og forklaret masser af gange herinde, fordi det aaaltid er den indvendig, der kommer frem, når diverse skeptikere vil skyde analyser af forskellige skadevirkningers helbredseffekt ned.

For tidligt døde er et statistisk begreb, der kan bruges på grupper af mennesker. Men som aldrig kan bruges på enkeltindivider. Man kan ikke sige, hvem, der er død for tidligt, eller hvor mange år for tidligt. Det skal der flere analyser til.

Kort fortalt sammenligner man to grupper mennesker, der er ens, på nær den egenskab, man vil undersøge. Det kan være rygning, støj, brændeovnsrøg, alkohol, natlig spadsering på motorvejen eller hvad ved jeg. Så ser man - fx i en femårsperiode - hvor mange der dør om året i den ene gruppe og i den anden gruppe.

Sammenligner man fx 10.000 rygere og 10.000 ikke-rygere - og er de to grupper i øvrigt sammenlignelige - vil man opdage, at der årlig dør flere mennesker i gruppen, der ryger.

Så har man antallet af for tidligt døde ved rygning. Dernæst er det op til yderligere undersøgelser at påvise hvorfor.

Det er altså pærelet....

11
1. juni 2021 kl. 22:39

Det ville være spændende at høre, hvordan man opgør, hvem der er død for tidligt. Man kan vel ikke medregne de, som dør akut. Bruger man middellevetiden fratrukket 10 % eller? Med den meget store andel som åbenbart dør som følge af brugen af fossile brændsler - hvordan finder man så tallet på dem, som dør som følge af brændeovnsrøg?

Og hvordan finder man de andele som dør efter tobaksrygning, overdreven brug af alkohol og de mange andre former for misbrug, der kan afkorte vores liv.

Dertil kommer en række sygdomme, som er eller kan være dødelige.

Det virker lidt som de berygtede beregninger af, hvad hver enkelt tiltag kan spare, når man energioptimerer sit hus - lægger man de enkelte tiltag sammen, kan man risikere at komme langt over 100 %.

10
1. juni 2021 kl. 21:11

Rapporten og undersøgelserne viser blot, at vi i DK vedligeholder den høje koncentration af PM2,5 i luften mens den passerer dansk territorium. Hvis ikke koncentrationen blev vedligeholdt, så ville den jo falde som følge af depositionen over det danske territorium.

9
1. juni 2021 kl. 12:10

Bare forskerne husker at det hører med til historien at fossile brændstoffer er fundamentet for at milliarder af mennesker kloden overhovedet kan eksistere.</p>
<p>

Åbenbart en ilde hørt sandhed at dømme efter fordelingen af thumbs up/down.

At sige, at fossile brændsler har været forudsætningen for at hive os ud af armod og ind i industrialiseringens alder, med alt hvad det har medført at positive aspekter, er ikke det samme som at sige, at vi skal blive ved med at anvende dem, nu da vi har lært at anvende renere alternativer.

8
1. juni 2021 kl. 11:18

Har mennesket en forudbestemt levetid som en Nexus 6?

Er ethvert dødsfald egentlig ikke for tidligt, hvis nu personen kunne have levet længere hvis ikke lige den døde?

Hvad mange tæller med i de for tidlige dødsfald, og hvordan beregnes det - der er immervæk en forskel fra at Hr. Hansen dør et halvt år for tidligt i en alder af 79, end lille Yrsa som dør 82 år for tidligt i en alder af 1½.

Måske man hellere skulle forholde sig til at der dør 3 millioner børn om året af sult!

Og der dør 1,4 millioner om året ved trafikulykker.

Begge dele kan vist i 99,99% af tilfældene siges af være for tidlige dødsfald.

Det ville være rart hvis debattens placeholder forholdt sig lidt mere seriøst, i stedet for bare at overbyde med en gang følelsesporno.

Bortset fra det, med den kummerlige ældrepleje vi tilbyder vores gamle, så er det egentlig ikke specielt fristende at overskride sidste salgsdato.

7
1. juni 2021 kl. 10:21

Prøv at læse <a href="https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgi..">https://dce.au.dk/fileadm…;. som sætter tingene lidt bedre i perspektiv

Citat fra ovenstående rapport fra DCE

Usikkerhederne er betydelige på beregningerne af helbredseffekterne og de
eksterne omkostninger fra luftforureningen. Førende internationale forskere
på området har vurderet, at deres egne beregninger er behæftet med en <strong>usikkerhed på ±50%</strong> (Leliveld et al., 2019). DCE vurderer, at usikkerhederne på
beregningerne præsenteret i nærværende notat ligger på samme niveau.

Det er altid godt at have for øje i disse debatter. Samtidig viser rapporten en markant nedgang i forureningen i de seneste år, så dommedag står ikke lige for døren.

6
1. juni 2021 kl. 09:51

Så ville tallet være langt lavere.

Tak til OOA og Greenpeace for at vi slap for at bruge atomkraft.

5
1. juni 2021 kl. 08:50

Til sammenligning kunne det være rart bat få at vide hvor mange der har overlevet på grund forbruget af kul, olie og naturgas.

Men sådan fungerer videnskabsjournalisme ikke. Det er de spektakulære overskrifter, de som kan skræmme folk, journalister og andet godtfolk går efter...

3
31. maj 2021 kl. 22:13

Bare forskerne husker at det hører med til historien at fossile brændstoffer er fundamentet for at milliarder af mennesker kloden overhovedet kan eksistere.

2
31. maj 2021 kl. 21:51

Hvis nu ikke disse folk var døde hvilken miljøbelastning havde de så været? Desuden er det jo igen en hel del gætter i og definitioner alene den med at de kan jo ikke vide om en af disse fortidligt døde ville være blevet kørt ned og dræbt inden for samme tidsramme.. og så er der jo lige den med for tidligt.. da alle dør så må der jo være nogle der dør for sent for at det hele kommer til at passe med at alle dør på det tidspunkt de dør på... Men igen er der regnet på hvilken miljøpåvirkning alle disse døde mennekser ville have haft på verden? og har man spurgt sig selv om det er godt eller dårligt for miljøet at de dør af det de nu dør af?

1
31. maj 2021 kl. 18:11

Desværre for Danskerne leveres 75% af det danske PM2,5 fra udlandet og er styret af vejret (hvor vinden kommer fra). Hovedparten af resten er fra ufiltreret afbrænding i private hjem.

Heldigvis for Danskerne er det nok mere Kina, Indien, østeuropa mv. der betaler i menneskeliv for forureningen...

Prøv at læse https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Notat_luftkvalite_helbredseffekter_2018_210819.pdfsom sætter tingene lidt bedre i perspektiv end det foto, som ledsager atiklen...