Et gennembrud af format

For ingeniørerne i udviklingsselskabet MAN B&W Diesel har arbejdet med den elektronisk styrede dieselmotor været noget helt særligt.

Dels fordi der er tale om et ekseptionelt stort projekt med masser af udfordringer og et teknologisk tigerspring for enden af tunnelen; dels fordi den nye motor virkelig har givet den hæderkronede udviklingsvirksomhed en ekstra, ny indentitet.

Med en så massiv inddragelse af elektronik og computerstyring, som dette store projekt har krævet, besluttede virksomheden nemlig ret tidligt selv at få fod på hele elektroniksiden. Man etablerede derfor sin egen elektronikafdeling, som har stået for udviklingen af de nødvendige programmer og computere til ME-motoren - som den nye motor hedder. Og afdelingen er allerede i gang med at udvikle nye features til motoren. Features som modsat de mekaniske motortyper kan tilføjes de eksisterende ME-motorer hen ad vejen.

»Vi har tydelig kunnet mærke, at interessen er anderledes stor for ME-motoren. Én ting er at være dygtig til at udvikle mekanik; men når man mikser mekanik og elektronik, så får man pludselig noget meget interessant ud af det,« siger funktionschef Per Sørensen, som har ansvaret for elektronikudviklingen.
Optimal proces
Fidusen ved den nye ME-motor er, at en lang række funktioner styres elektronisk. Det gælder brændstofindsprøjtning, åbning og lukning af udstøds- og starteventiler, hjælpeblæsere, frem/bak-funktionen, regulatorfunktionen samt kontrol af mængden af cylinder- og smøreolie.

Tilsammen giver dét en mere optimal forbrændingsproces, som igen medfører et lavere brændstofforbrug og en mere miljøvenlig drift samt en reduktion i smøreolieforbruget på over 30 procent. Motorens drift kan ligeledes tilpasses forskellige miljøkrav, så man i havneområder kører med reduceret NOX-udslip på bekostning af et højere CO2-udslip - mens man kan vælge det omvendte, når skibet kløver bølgerne til havs.

Nu er en totakts dieselmotor med elektronisk styret indsprøjtning ikke et nyt princip, idet det har været brugt i biler i mange år. At det først slår igennem i skibsbranchen nu hænger sammen med flere ting:

For det første har moderne skibsdieselmotorer allerede indbygget mange af de samme fordele som findes i bilmotorerne - for eksempel variabelt brændstofindsprøjtningstidspunkt. For det andet er oliebrændstoffet, som skibene anvender, mildest talt meget vanskeligt at have at med at gøre, idet der nærmest er tale om en slags tjære. Og for det tredje er der i skibsbranchen meget stor fokus på pålidelighed og på, at en skibsmotor altid skal virke. Derfor skal alle systemer og funktioner kunne erstattes, hvilket gør styringen noget mere avanceret og derfor dyr at udvikle.

»Det hele startede med en vision - tilbage i begyndelsen af 90'erne - om at lave en mere fleksibel motor, som også ville være i stand til at imødekomme de miljøkrav, vi forventede ville komme. Og vi vurderede, at den elektronisk styrede dieselmotor nu var en realistisk mulighed ud fra vores viden om mekanik og elektronik,« forklarer direktør for forskning og udvikling hos MAN B&W Diesel, Thomas Knudsen.